EILE

AS SEB Pank (10004252)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
AS SEB Pank
Registrikood
10004252
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Endine nimi
AS SEB Pank
Registreeritud
08.12.1995 (28 aastat tagasi)
KMKR number
EE100244258
Põhikapital
42541115.00 EUR
AS SEB Pank on asutatud 08.12.1995 (28 aastat 2 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 2. AS SEB Pank on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 10004252, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100244258. Põhikapitali suurus on 42541115.00 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Ainar Leppänen, Allan Parik, Alto Aljas, Eve Kümnik, Monika Kallas ja Peep Jalakas.

Ettevõtte põhitegevusala on Krediidiasutused (pangad).

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2023.4
15 323 039
5 829 858
90 828 196
1034
2023.3
14 199 268
5 665 837
109 680 720
1040
2023.2
14 661 855
5 876 501
99 411 224
1048
2023.1
13 158 197
5 715 507
94 370 947
1016
2022.4
9 163 207
5 038 969
94 297 184
1011
2022.3
7 326 180
4 536 238
95 285 977
999
2022.2
8 473 273
5 110 306
101 380 478
1015
2022.1
8 530 776
4 992 020
85 021 685
991
2021.4
8 086 411
3 956 157
85 338 248
989
2021.3
7 158 170
3 992 842
97 251 400
979
2021.2
7 250 677
3 827 407
101 799 991
1019
2021.1
7 942 622
4 872 926
84 637 556
989
2020.4
7 654 070
3 754 407
77 647 589
991
2020.3
6 973 531
3 723 865
67 331 190
991
2020.2
7 509 479
3 653 205
80 476 836
994
2020.1
8 242 437
5 022 524
79 312 258
975
2019.4
7 111 757
3 582 838
84 751 535
992
2019.3
6 878 160
3 625 250
88 363 958
996
2019.2
6 618 125
3 557 276
81 349 486
1032
2019.1
7 684 740
4 966 328
77 924 142
1003
2018.4
6 420 886
3 339 419
75 235 059
995
2018.3
6 172 627
3 348 794
76 354 180
992
2018.2
20 737 808
3 225 507
92 288 608
1014
2018.1
4 167 151
4 453 917
74 579 585
999
2017.4
3 404 409
3 203 788
75 585 243
1018
2017.3
2 957 855
3 182 879
68 813 965
1022
2017.2
10 948 683
3 285 409
87 819 027
1037
2017.1
4 384 758
4 167 648
62 075 759
1
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 19-1/22-17785-015 (otsuse avaldamise kuupäev: 8. juuni 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Makseteenuse pakkujal ei ole õigust keelduda autoriseeritud maksejuhise täitmisest, kui maksejuhis vastab makseteenuse lepingus määratud tingimustele ning maksejuhise täitmisega ei rikuta mõnes muus õigusaktis sätestatud kohustust (VÕS § 724’’’ lg 4). Nagu eelnevalt selgitatud on kaupleja võtnud makse täitmiseks maksejuhises valitud vääringus ja konverteerinud selle maksejuhise järgi saaja kasuks eurodesse. Kaupleja võib maksejuhise täitmisest keelduda üksnes seaduses ettenähtud alustel.

Otsuse nr 19-1/22-14494-010 (otsuse avaldamise kuupäev: 7. juuni 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
VÕS § 710’ lg 2 on krediidiasutus kohustatud osutama põhimakseteenust Euroopa Liidus seaduslikul alusel elavale tarbijale, lähtudes seejuures eeldusest, et isik ja tema taotletavad lepingutingimused vastavad seaduses sätestatule ja makseteenuse osutaja poolt kehtestatud üldtingimustele ja teenuse tüüptingimustele. Krediidiasutus ei tohi keelduda põhimakseteenuse lepingu sõlmimisest Eestis kehtivat elamisluba või elamisõigust omava välismaalasega, samuti rahvusvahelise kaitse taotlejaga rahvusvahelise kaitse andmise seaduse tähenduses, tarbija kodakondsuse või elukoha tõttu (lg 3). Osundatud sätet tuleb tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 4 alusel kohaldada ka juba sõlmitud lepingu ülesütlemise piiranguna.

Otsuse nr 19-1/23-02366-019 (otsuse avaldamise kuupäev: 2. juuni 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Lepingu ühepoolsest muutmisest etteteatamise nõuded on sätestatud selleks, et anda lepingu teisele poolele mõistlik aeg otsustada, kas jätkata lepingu täitmist muudetud tingimustel või kasutada lepingu ülesütlemise õigust. Kõnealusel juhul oli tarbijal täiendavalt õigus loobuda valitud perepaketti kuulumisest. Need võimalused on tarbijal jätkuvalt olemas.

Otsuse nr 19-1/22-04463-011 (otsuse avaldamise kuupäev: 12. dets 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Vaidlust ei ole selles, et saaja panga ebaõige tunnuskoodi märkis maksejuhisesse maksejuhise andja (tarbija). Komisjon selgitab, et maksejuhise vigadeta täitmine on eelkõige maksja kohustuseks ja üldjuhul vastutab ebaõigete andmete juhisesse kandmise ning kaasnevate tagajärgede eest maksja.

Makseteenuse lepingul on olemuslikult käsunduslepingu iseloom. Komisjoni arvates tuleneb VÕS §-dest 23 ja 24 ning §-st 620 makseasutuse kohustus ära tunda kliendi poolt esitatud maksejuhises esinevad ilmsed vead / ebatäpsused (nt saaja panga nime ja tunnuse mittevastavus) ja osundada vea parandamise vajadusele.

Kaupleja pidanuks vastutusest vabanemiseks tõendama, et ta kontrollis maksejuhises märgitud saaja panga nimetust ja sõnumisüsteemi koodi, märkas mittevastavust ja juhtis maksejuhise andja tähelepanu parandamise vajadusele või hoiatas selgesõnaliselt, et maksejuhises märgitud saaja panga nimetuse ja tunnuskoodi mittevastavuse korral edastatakse maksejuhis tunnuskoodi alusel. Maksja poolt vea parandamata jätmise korral ja sama sisuga maksejuhise taasesitamise korral olnuks pangal kohustus see edastada ning veast tingitud kulud jäänuks sellisel juhul maksja kanda. Sellekohaseid tõendeid komisjonile esitatud ei ole ning kauplejal lasub vastutus hoolsuskohustuse rikkumise eest.

Otsuse nr 19-1/21-04914-015 (otsuse avaldamise kuupäev: 9. dets 2021)

Otsus: Tarbija kahjuks
Komisjon selgitab tarbijale, et intressi baasmäära suurust mõjutava teguri muutumine negatiivseks ei saa iseenesest tuua kaasa kahekülgses lepingus lepingu olemusliku tunnuse ülekandumist teisele lepingupoolele. Intress on olemuselt tasu laenatud raha kasutamise õiguse/võimaluse eest. Tarbija selgitustest ei ole võimalik aru saada, millise õiguse, teenuse vm kohustuse eest tarbija kauplejalt intressi tasumist nõuab. Intressi komponentide matemaatilise liitmise võimalik negatiivne tulem ei ole piisav intressi tasumise kohustuse pöördsuunaliseks muutumiseks.

Otsuse nr 19-001437-019 (otsuse avaldamise kuupäev: 4. juuni 2019)

Otsus: Tarbija kahjuks
Märksõnad: laenulepingu muutmine, aegumine
Tarbijad sõlmisid 26.08.2002 kauplejaga laenulepingu, mille kohaselt kohustusid tagastama lepingu alusel saadud laenu laenutähtpäevaks 17.08.2032. Lepiti kokku, et laenu tagastamine toimub laenu ja intressi võrdsete osade kaupa tasumisega annuiteetmaksetena iga kuu 17.päeval, alates 17.09.2002. 06.10.2003 sõlmisid laenajad Kauplejaga lisakokkuleppe, millega loeti laenutähtpäevaks 17.08.2017. Lepingu teisi tingimusi ei muudetud. 2018 aasta juuni alguses avastas tarbija, et kuigi kokkulepitud laenutähtpäev 17.08.2017 on möödunud, jätkab kaupleja arvelduskonto debiteerimist annuiteetmaksetena. Tarbija palub tunnustada Tarbijate õigust aegumise tõttu keelduda Kauplejale nende lepingu järgi tasumisele kuuluvate osamaksete tasumise kohustuse täitmisest, milliste täitmise tähtpäev saabus enne aastat 2014. Komisjon leidis, et kuna kokku oli lepitud, et laen tuleb tagasi maksta 17.08.2017 tekkis kauplejal õigus alates sellest päevast debiteerida tarbija kontolt kogu summa, mis tarbijal tuli selle päeva seisuga vastavalt laenulepingule tasuda. Selle kohustuse täitmist võib kaupleja nõuda kolmeaastase aegumistähtaja jooksul alates 17.08.2017 ja nõude ei olnud debiteerimiste päeval aegunud. Tarbija on esitanud väite, et pärast seda, kui ta esitas aegumise vastuväite pidi pank tagastama kõik laenu tagasimaksed, mis olid tehtud varem, kui 2014. Aegumine ei lõpeta kohustust vaid tulenevalt TsÜS § 142 lg 1 on aegumine „Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest.“. Aegumise vastuväide ei ole eeltoodud põhjusel tagasiulatuva mõjuga. Enne 2014 toimusid laenu tagasimaksed kehtiva lepingu alusel ning need ei ole käsitatavad kaupleja poolse alusetu saamisena. Kui pooled leppisid kokku, et kogu laen tagastatakse 17.08.2017 ja samas ei muutnud kokkulepet igakuiste maksete suuruse osas, siis leppisid pooled kokku, et igakuised tagasimaksed jäävad samaks ja laenu tagastamise lõpptähtajal tuleb tasuda tehtud igakuistele tagasimaksetele täiendav summa.
Komisjon jättis avalduse rahuldamata.
1034
Töötajad
90 828 196 €
Käive 2023Q4

Kontaktandmed

Telefon
+372 6655100
E-post
info@seb.ee
Koduleht
www.seb.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 2, 15010 49

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
6017

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
Ainar Leppänen
3
24.05.1972 (51)

Juhatuse liige

al. 04.05.2016
Allan Parik
2
06.04.1974 (49)

Juhatuse liige

al. 07.09.2015
Alto Aljas
2
10.03.1975 (48)

Juhatuse liige

al. 28.10.2021
Eve Kümnik
1
30.06.1973 (50)

Juhatuse liige

al. 10.08.2018
Monika Kallas
1
12.01.1981 (43)

Juhatuse liige

al. 26.11.2021
Peep Jalakas
1
18.05.1985 (38)

Juhatuse liige

al. 09.11.2023

Kandevälised isikud

Nimi
Olesia Abramova
2
21.10.1980 (43)

Audiitorettevõtja

al. 04.04.2019
Ernst & Young Baltic AS
0

Audiitorettevõtja

al. 04.04.2019
Erkka Näsäkkälä
0

Nõukogu liige

al. 17.11.2019
Nina Anna Sofia Hammarström
0

Nõukogu liige

al. 15.01.2020
Pia Margareta Warnerman
0

Nõukogu esimees

al. 31.08.2021
Christel Athina Yotis Pehrman
0

Nõukogu liige

al. 31.08.2021
Niina Anna Maria Äikäs
0

Nõukogu liige

al. 01.01.2022
Aušra Matusevičiene
0

Nõukogu liige

al. 09.06.2022
Mats Torstendahl
0

Nõukogu liige

al. 09.06.2022
Juha Kotajoki
0

Nõukogu liige

al. 22.06.2023

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Allan Parik
2
06.04.1974 (49)

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 01.06.2021
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q4 Uued ettevõtted Privacy policy