EILE

DPD Eesti AS (10092256)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
DPD Eesti AS
Registrikood
10092256
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
05.11.1996 (27 aastat tagasi)
KMKR number
EE100202850
Põhikapital
95913.90 EUR
DPD Eesti AS on registreeritud 05.11.1996 (27 aastat 5 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Taevavärava tee 1. DPD Eesti AS on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 10092256, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100202850. Põhikapitali suurus on 95913.90 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Annika Oruaas ja Remo Kirss.

Ettevõtte põhitegevusalad on Veoste ekspedeerimine, Muu posti- ja kullerteenused.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
779 114
620 437
9 450 631
179
2023.4
703 058
561 561
10 927 621
181
2023.3
672 538
540 381
9 666 516
184
2023.2
731 101
558 930
10 515 756
182
2023.1
700 768
534 618
10 195 532
177
2022.4
696 357
493 226
11 178 381
179
2022.3
615 059
488 202
9 790 086
173
2022.2
1 145 169
469 829
10 366 201
176
2022.1
530 990
446 124
9 712 267
160
2021.4
536 901
414 971
10 106 624
153
2021.3
584 076
432 458
8 420 294
164
2021.2
690 157
468 250
10 221 454
176
2021.1
533 081
430 739
8 840 927
175
2020.4
646 975
368 316
8 972 179
159
2020.3
638 253
394 051
8 328 273
161
2020.2
694 267
410 452
8 752 492
165
2020.1
585 637
370 877
7 968 022
154
2019.4
606 426
350 149
7 680 505
147
2019.3
470 122
363 739
7 087 614
148
2019.2
556 090
380 534
7 659 119
145
2019.1
498 715
338 847
6 881 865
140
2018.4
401 216
299 753
7 625 449
132
2018.3
410 782
303 409
6 844 996
130
2018.2
445 303
332 192
6 876 760
132
2018.1
469 959
296 228
6 538 858
125
2017.4
411 122
282 418
7 013 108
119
2017.3
807 183
286 259
6 199 135
121
2017.2
400 580
293 874
6 133 575
123
2017.1
386 091
296 931
5 877 691
122
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 20-1/23-06006-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 20. sept 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Märkus: EDASI PÖÖRDUTUD KOHTUSSE

Kaupleja osutas pakiveo teenust. Tarbija on esitanud tõendi, mille alusel on kaup vigastada saanud, kui see oli pakendis.

Kaupleja väidab, et pakend ei vastanud nõuetele, seda ei ole tõendatud.  Kaupleja viitab tüüptingimustele ja väidab, et esitatu põhjal ei saa tuvastada, et kaup oli pakendatud nõuetekohaselt. Kaupleja tõendamiskoormis eeldab selle tõendamist, et pakend ei vastanud nõuetele, lihtsalt selle asjaolu kahtluse alla seadmine ei ole tõend.

Asja vigastada saamise fakt ei ole tõend pakendi mittevastavuse kohta. Sellisel juhul oleks veetava asja pakend alati mittekohane, kui asi saab vedamisel kahjustada.

Tsiviilkohtumenetluses (TsMS § 230) kehtib põhimõte, mida analoogia korras rakendatakse ka vaidluste kohtueelses menetluses - iga pool peab tõendama enda esitatud asjaolud.

Tarbija esitas väite, et kaup sai vigastada transpordi käigus ja tarbija on selle tõendamiseks esitanud tõendi. Kaupleja ei ole vastupidist tõendanud.

Tarbija oli esmalt seisukohal, et kaup, mille ta ostis, oli puudusega. See oli mõistlik eeldus. Tarbija saatis kauba tagasi müüjale, tuvastati, et vigastus tekkis kauba transpordi käigus. 

Kaupleja tugineb tüüptingimusele, mille alusel "loetakse, et Saadetis on üle antud Lepingus ettenähtud seisundis", kui nõue esitatakse üle 7 päeva pärast kahju tekkimist. Kaupleja väitel kaitseb selline säte kaupleja õigust tõendite kogumiseks. Tarbijal ei olnud seda tähtaega võimalik järgida, sest vigastuse tekkimine kauba transpordi käigus tuvastati asjatundja arvamusega ja tarbija sai sellest teada siis, kui ta asjatundja arvamuse sai.

Kaupleja kasutatav tüüptingimus kohustab tarbijat "kahjustumise asjaolusid ja ulatust täpselt kirjeldama". Olukorras, kus kahju põhjus selgub asjatundja arvamusega, on sellise tingimuse täitmine võimatu. 

VÕS § 42 lg 3 p 2 sätestab, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav on tüüptingimus, millega välistatakse teise lepingupoole õiguskaitsevahendite kasutamine tingimuse kasutaja suhtes, sealhulgas võimalus tasaarvestada nõudeid, või piiratakse nende kasutamist ebamõistlikult juhuks, kui tingimuse kasutaja jätab lepingust tuleneva kohustuse täitmata või täidab kohustuse mittekohaselt, sealhulgas viivitab täitmisega.

Praegusel juhul kohaldab kaupleja tüüptingimust olukorras, kus on võimalik, et kaupleja on lepingut rikkunud ja veetavat asja kahjustanud. Kaupleja piirab tarbija võimalusi õiguskaitsevahendite kasutamiseks olulisel määral võrreldes, missugused on tarbijale seadusega sätestatud õigused.

VÕS § 42 lg 3 p 9 sätestab, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav on tüüptingimus, millega nähakse teisele lepingupoolele ette ebamõistlikult lühike tähtaeg nõude esitamiseks, sealhulgas määratakse ebamõistlikult lühike lepingust või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg. Kaupleja tüüptingimus sätestab "Nõue Saadetise kahjustumise kohta tuleb DPDle esitada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul Saadetise kättetoimetamise kuupäevast arvates.". Kaupleja on sätestanud nõude esitamiseks ebamõistlikult lühikese tähtaja.

Tarbija poolt nõude hilinenud esitamine on vabandatav. Kaupleja tüüptingimus, mille alusel on tarbija nõude hilinenult esitanud, kahjustab tarbijat ebamõistlikult ja on tühine. 

Kaupleja on lepingut rikkunud ja vedamise käigus kaupa kahjustanud. See on kohustise rikkumine VÕS § 100, 792 lg 1 mõttes. Vedaja on vastutav tekkinud kahju eest, vastustust välistavaid ega rikkumist vabandavaid asjaolusid ei ole tõendatud. Tekkinud kahju on põhjuslikus seoses kaupleja rikkumisega, kaupleja ei taganud, et kaup jõuab saajani tervena.

Tarbija on esitanud kahju hüvitamise nõude (VÕS §101 lg 1 p3), see on antud olukorras kohane õiguskaitsevahend, tarbijal on nõue ja see on sissenõutavaks muutunud.

Nõude summa osas kaupleja vastuväiteid esitanud ei ole, seega puudub pooltel nõude summa osas vaidlus ja komisjon ei pea nõude summa põhjendatust kaaluma.

Otsuse nr 19-1/22-16688-033 (otsuse avaldamise kuupäev: 11. apr 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija tellis kauplejalt edastamisteenuse ja andis kaupleja kullerile veoks üle kolmes pakendis saadetise. Saadetise mõned osad kahjustusid veo ajal, tarbija esitas lepingust taganemise ja kahju hüvitamise nõude. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata, kuna tarbija rikkus saadetise veoks üleandmisel kaupleja pakendamis- ja markeerimisjuhendi nõudeid.

Otsuse nr 19-1/21-00866-013 (otsuse avaldamise kuupäev: 10. juuni 2021)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija tellis Kauplejalt kullerteenuse kauba toimetamiseks UK-st Eestisse ja muuhulgas lepiti kokku kauba mõõtmetes. Tarbija ja Kaupleja Kaup osutus ülemõõduliseks ja Kaupleja tagastas kauba saatjale. Tarbija nõudis Kauplejalt kas raha tagastamist või teenuse uuesti osutamist. Kaupleja ja Tarbija vahel kokkulepitu kohaselt vastutab Tarbija selle eest, et paki mõõtmed on õiged ning seega on Kaupleja lepingut täitnud ja raha tagastamiseks või sama teenuse uuesti osutamiseks puudub alus.

Otsuse nr 19-1/19-010974-010 (otsuse avaldamise kuupäev: 2. apr 2020)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija sõlmis kauplejaga kulleri poolt ukselt-uksele Tartust Tallinna edastamisteenuse osutamise lepingu, tarbija oli saadetise saaja, saadetise pakkis ja andis kauplejale saatjana üle müüja. Tarbija esitas kaupleja vastu kahju hüvitamise nõude, kuna kättesaamisel oli saadetise pakend ja pakendis olnud toode kahjustatud. Komisjon jättis nõude rahuldamata, kuna lepingule laienevate kaupleja tüüptingimuste kohaselt vastutas lepingu sõlminud tarbija ka saatja poolt saadetise pakendamise ja markeerimise eest. Tarbijal lasus kohustus teavitada saatjat pakendamise ja markeerimise nõuetest.
179
Töötajad
9 450 631 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6130000
E-post
dpd@dpd.ee
Koduleht
www.dpd.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Taevavärava tee 1, 75306

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
6003

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
Annika Oruaas
1
31.03.1979 (45)

Juhatuse liige

al. 29.05.2018
Remo Kirss
2
04.02.1982 (42)

Juhatuse liige

al. 29.01.2019

Kandevälised isikud

Nimi
Kpmg Baltics Oü
1

Audiitorettevõtja

al. 12.04.2012
Rafal Nawloka
0

Nõukogu esimees

al. 04.08.2020
Henryk Czyz
0

Nõukogu liige

al. 04.08.2020
Robertas Vilkaitis
0

Nõukogu liige

al. 04.08.2020
Omanikukonto: GEOPOST SA
0

Aktsionär

al. 16.08.2023

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Rafal Nawloka
0

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 12.08.2021
Remo Kirss
2
04.02.1982 (42)

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 12.08.2021
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy