EILE

Salva Kindlustuse AS (10284984)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
Salva Kindlustuse AS
Registrikood
10284984
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
14.10.1997 (26 aastat tagasi)
KMKR number
EE100182653
Põhikapital
3200000.00 EUR
Põhitegevusala
Salva Kindlustuse AS on registreeritud 14.10.1997 (26 aastat 6 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 16. Salva Kindlustuse AS on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 10284984, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100182653. Põhikapitali suurus on 3200000.00 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Andres Lõhmus, Irja Elias, Kaupo Kalev, Tiit Pahapill ja Urmas Kivirüüt.

Ettevõtte põhitegevusala on Kahjukindlustus.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
554 769
560 065
65 961
102
2023.4
341 295
338 114
78 660
103
2023.3
355 365
365 874
47 938
103
2023.2
355 661
331 424
39 553
105
2023.1
501 685
519 105
42 946
107
2022.4
336 033
339 927
29 024
108
2022.3
343 164
348 382
31 641
108
2022.2
342 919
346 407
77 835
110
2022.1
393 573
400 354
63 057
110
2021.4
274 799
280 616
34 489
111
2021.3
304 692
313 168
28 892
112
2021.2
265 090
271 002
53 076
113
2021.1
366 111
384 824
36 504
119
2020.4
253 428
265 037
28 677
117
2020.3
330 381
334 255
69 584
118
2020.2
278 013
282 357
63 986
127
2020.1
443 426
451 445
60 100
128
2019.4
256 561
269 149
20 822
126
2019.3
358 400
370 591
25 996
126
2019.2
333 834
349 765
27 690
134
2019.1
272 157
269 819
50 694
135
2018.4
243 608
250 944
41 757
131
2018.3
273 657
275 427
55 635
136
2018.2
377 358
376 131
87 325
133
2018.1
259 559
258 018
33 051
134
2017.4
227 265
233 700
29 765
137
2017.3
273 353
274 894
33 993
136
2017.2
307 833
237 935
27 749
137
2017.1
322 986
327 700
43 686
137
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 20-1/23-10909-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 6. dets 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Pooled on sõlminud kindlustuslepingu. Puudub vaidlus, et klaasi kahjustamine on kindlustuslepingu alusel kindlustusjuhtum, puudub vaidlus nõude summa üle. Kindlustusandja vastus ei viita omavastutuse kohaldamisele.

Tõendina esitatud fotode alusel ei ole võimalik tuvastada, kas avaldaja sõiduki klaasil oli enne väidetavat klaasi kahjustada saamist vigastus või mitte. Esitatud fotode kvaliteet ei võimalda seda. Esitatud fotode usaldusväärsus on küsitav, kuna väidetavate vigastuste kohti suurendades ilmub sinna ristkülikukujuline kast, millel on omakorda valge täpp. Suurendades foto muid kohti, sellist efekti ei ole. Seega on võimalik, et väidetava kahjustuse kohta on töödeldud.

Fotol suurendamise teel ilmuv valge täpp ei ole määratletav, ei ole aru saada, et tegemist on vigastusega, see võib olla klaasi määrdumine. Samuti ei ole foto tegemise aeg ja kindlustuslepingu sõlmimise hetk ühildatavad, vastavalt kaupleja seisukohale on klaasikindlustus rakendunud, kui klaasil puudub kahjustus lepingu sõlmimise hetkel.

Vaidlus puudub selles, et klaasile on tekkinud pragu, seega on kindlustusjuhtum toimunud. Hüvitamist välistav asjaolu, millele kaupleja on tuginenud, on tõendamata. Kahju hüvitamisest keeldumise aluse tõendamiskoormis lasub kindlustusandjal.

Otsuse nr 20-1/23-08528-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 1. nov 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Pooled on sõlminud kindlustuslepingu.

Tarbija deklareeritu vastab sõlmitud kindlustuslepingu kindlustusjuhtumi kirjeldusele. Kindlustusjuhtum on toimunud, komisjon kontrollib, kas kaupleja esitatud hüvitamisest keeldumise alused esinevad.

Kaupleja väitel ei ole kahju tekkinud, sest sõiduki esiklaas oli kahjustatud enne kindlustuslepingu sõlmimist määral, et see oleks tulnud vahetada. Esitatud foto, millel on sõiduk enne kindlustuslepingu sõlmimist ja kus kaupleja väitel on nähtav varasem kahjustus, ei tõenda varasemat kahjustust. Foto suurendamisel ei selgu, et kaupleja osundatud kohas on kahjustus. Kaupleja esitatud asjaolu on tõendamata ja ei saa olla hüvitamisest keeldumise alus.

Kaupleja viitab, et on vabanenud tarbijale hüvitamise kohustusest VÕS § 448 lg 2 ja VÕS § 449 lg 2 alusel. Kaupleja ei ole tõendanud, et tarbija on rikkunud kindlustusandja suhtes mingit kohustust, samuti ei ole tõendeid tahtliku rikkumise kohta. Kaupleja esitatud asjaolu on tõendamata ja ei saa olla hüvitamisest keeldumise alus.

Kaupleja nägemus, et kaupleja võib anda kliendile korraldusi ilmuda mingi isiku juurde, ei haaku viidatud regulatsiooniga. Hüvitise taotleja peab andma teavet, kuid kindlustusandja koostööpartner või kahjukäsitleja peab minema kohta, kus teabeallikas asub. Kui isik ei soovi katkise esiklaasiga sõidukiga liigelda, ei saa kindlustusandja temalt seda nõuda. Lisaks nähtub esitatu põhjal, et kaupleja ei ole teostanud kahjukäsitlust korrektselt ja ei ole tarbijaga suhelnud. Kui kindlustusandja ei suhtle kliendiga, on ennustatav, et ta ei saa soovitud teavet ning kahjukäsitlus tundub kliendile ebaviisakas ja selle käigus tekivad konfliktid.

Nõude summa osas ei ole kaupleja vastuväiteid esitanud.

Otsuse nr 19-2/23-07269-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 26. okt 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Pooled on sõlminud kindlustuslepingu.

Esitatu kohaselt tekkis tarbija sõiduki esiklaasi kahjustus, kaupleja keeldub seda hüvitamast.

Kaupleja leiab, et tarbija oleks pidanud sõiduki esiklaasi vahetama. Tõendeid selle kohta, et tarbija oleks pidanud esiklaasi vahetama, ei ole esitatud. Kaupleja ei ole tõendanud, et tarbija sõiduki esiklaas oli juba enne pragunemist selline, et esines õiguslik keeld seda kasutada või esines kohustus see vahetada.

Esitatu kohaselt pragunes tarbija sõiduki esiklaas pärast täkete parandamist löökaugust läbi sõites kohast, kus see oli parandatud.

Pooled viitavad klaasi varasemale kahjustusele, mille hüvitamisest kindlustusandja keeldus aprillis 2022. Puudub teave, et  kindlustusandja teavitas tarbijat aprillis 2022 õigusest kahju hüvitamisest keeldumise otsus vaidlustada. Seega on tarbijal seni õigus esitada selle kahju hüvitamise nõue, see ei ole aegunud.

Esitatu kohaselt tuvastas kindlustusandja 2022 varasema vigastuse tarbija esitatud foto põhjal. Tarbija hinnangul ei olnud fotol klaasikahjustus vaid see võis olla määrdumine. Komisjoni hinnangul on fotode alusel, mis on sõidukist enne kindlustuslepingu sõlmimist, võimatu tuvastada, kas tegemist on klaasikahjustuse või määrdumisega. Võimalikule klaasikahjustusele viitab see, et kui tarbija pöördus täketega 2022 remonti, tuvastati vigastused samadest kohtadest, kus enne kindlustuslepingu sõlmimist asusid vaidlusalused määrdumiskohad või vigastused.

Komisjonil ei ole esitatu põhjal võimalik usaldusväärselt tuvastada, kas 2022 kõrvaldatud vigastus oli enne kindlustusjuhtumit tekkinud klaasikahjustus või mitte. Tõendid selle kohta ei ole kvaliteediga, mis võimaldavad teha kategoorilist otsust. 

Klaasi pragunemise fakt löökaugust läbisõitmisel ei ole vaidluse all. See vastab liiklusõnnetuse kahju mõistele ja on poolte lepingu alusel kindlustusjuhtum.  Kindlustusandja väitel ei ole see tulenevalt kindlustuslepingust klaasikindlustuse kindlustusjuhtum vaid liiklusõnnetuse riski realiseerumine. Komisjon nõustub sellega, pragunemist ei põhjustanud otsene löök klaasile, tegemist on liiklusõnnetuse riski realiseerumisega.

Tõendid puuduvad, et pragunemise põhjus oli varasem vigastus. Varasem vigastus oli kõrvaldatud. Ei ole alust väita, et vea kõrvaldamine oli ebakvaliteetne.

Kasutatud sõidukil esineb varasemate vigastuste parandustöid, see on kasutatud sõidukite harilik omadus. Hüvitamisest keeldumise aluse peab tõendama kindlustusandja, seda ei ole tehtud. 

Kindlustusjuhtumi hüvitamisel kohaldub omavastutus. Tulenevalt esitatud tõenditest on hüvitatav kahju pärast omavastutuse mahaarvamist 70 eurot.

Otsuse nr 19-1/22-13528-019 (otsuse avaldamise kuupäev: 5. dets 2022)

Otsus: Tarbija kahjuks
Puudub vaidlus, et kindlustusjuhtum seoses tarbija tervisekahjustusega on toimunud ning seoses tervisekahjustusega hüvitatav summa on 80,8 eurot ja see on hüvitatud.

Poolte vaidlus 80,8 euro hüvitamise osas on lõppenud. Kaupleja tunnistas seda nõuet ja hüvitas selle tarbijale pärast komisjoni istungit ja enne otsuse tegemist.

Kaupleja on keeldunud hüvitamast reisi ajal kahjustatud jalgratast ehk varalist kahju viitega sellele, et jalgratta kahjustamise sündmus ei ole pooltevahelise reisikindlustuse lepingu alusel kindlustusjuhtum.

Vastavalt VÕS § 476 lõikele 1 hüvitatakse kahju vastavalt kindlustuslepingule järgmiselt: Kahjukindlustuse puhul peab kindlustusandja kindlustusjuhtumi toimumisel vastavalt lepingule hüvitama kindlustatud isikule kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju. Asja kindlustamise korral peab kindlustusandja muu hulgas hüvitama kahju, mis tekkis kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimise tulemusena, samuti kahju, mis tekkis kindlustatud asjade kaotsimineku tõttu kindlustusjuhtumi toimumisel.". Seega eeldab hüvitamine, et kahju on tekkinud kindlustusjuhtumi tõttu.

Arvestades pooltevahelise kindlustuslepingu punkti 6.1 ei ole sündmus, milles jalgratas sai kahjustada, kindlustuslepingu alusel kindlustusjuhtum.

Arvestades asjaolu, et jalgratas ei ole saanud kahjustusi kindlustusjuhtumi tõttu puudub tarbijal jalgratta kahjustamisega seotud nõue kaupleja vastu. Arvestades, et antud nõuet ei eksisteeri, ei võta komisjon seisukohta selle nõude summa osas.

Kaupleja on nõude selles osas, milles see eksisteeris, rahuldanud, seega tuleb esitatud avaldus jätta rahuldamata.

Otsuse nr 19-1/22-04413-017 (otsuse avaldamise kuupäev: 17. juuni 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Vaidlust selles, et kindlustatud sõiduki esiklaasile pärast kindlustuslepingu sõlmimist tekkinud prao kõrvaldamise kulu kuulub kindlustuslepingu alusel hüvitamisele. Seega ei ole vaidlust , kas selline sündmus, kui see toimus pärast kindlustuslepingu sõlmimist, on kindlustusjuhtum või mitte.

Tarbija on esitanud tõendi selle kohta, et tema sõiduki esiklaasis on pragu ja samuti on tarbija tõendanud, et tal on kauplejaga sõlmitud kindlustusleping, mille kohaselt tekib sõiduki esiklaasi kahjustuse kõrvaldamise kulu hüvitamisele.

Nõude summa osas vaidlus puudub.

Kindlustushüvitise maksmisest keeldumise aluse peab tõendama kindlustusandja.

Kindlustusandja tugineb fotole, mis väidetavalt on tehtud enne sõiduki suhtes kindlustuslepingu sõlmimist. Esitatud fotol väidetavalt kujutatud klaasikahjustus ei ole fotol nähtav. Foto suurendamisel ei ole võimalik veenduda, et sõiduki esiklaasil oleks pragu.

Analoogselt kohtuvaidlusega tuleb ka kohtueelse vaidluse korral poolel asjaolud, millele ta tugineb, tõendada (TsMS § 230). Kaupleja ei ole enda väidet, et sõiduki klaas oli praoga juba kindlustuslepingu sõlmimist, tõendanud.

Otsuse nr 19-1/21-03296-016 (otsuse avaldamise kuupäev: 29. apr 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Poolte vahel on sõlmitud kehtiv kindlustusleping.

Tarbija esitatud avalduse põhjal on poolte vaidlus selle üle, kas sõidukil oli enne kindlustuslepingu sõlmimist esiklaasil täke.

Kaupleja väitel on vaidlus ka selles, kas kauplejal on hüvitamiskohiustus, kui on tuvastatud, et sõiduki esiklaasil oli enne kindlustuslepingu sõlmimist vigastus.

Vaidlus puudub selle üle, et kindlustuslepingu alusel on kindlustatud sõiduki esiklaasi purunemise risk. Selle riski kindlustas kaupleja pärast seda, kui oli saanud sõiduki fotod.

Kui kaupleja hinnangul oli esiklaas varem kahjustatud, ei oleks kaupleja pidanud klaasikindlustuse kindlustuskaitset andma või selle riski kindlustamisel oleks pidanud tegema vigastuse eksisteerimise kohta märke poliisil VÕS § 436 lg 1 kohaselt.

Komisjonile esitatud fotode põhjal ei ole võimalik tuvastada, kas tarbija sõiduki esiklaas on enne kindlustuslepingu sõlmimist vigastatud või mitte. Foto suurendamisel on märgatav laik, mida kaupleja ilmselt hindab vigastuseks, kuid foto teravus on selline, et ei ole võimalik aru saada, mis see on.

Kohtumenetluses peab pool vastavalt TsMS § 230 lg 1 hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti. Ka vaidluse kohtueelsel lahendamisel jaotub tõendamiskoormus samuti, ehk kahju hüvitamisest keeldumise aluse peab tõendama kaupleja. Kaupleja esitatud fotodega ei ole tõendatud, et tarbija sõiduki esiklaas oli vigastatud enne kindlustuslepingu sõlmimist.

Kuna ei ole tõendatud, et sõiduki esiklaasil oli kindlustuslepingu sõlmimise ajal vigastus, siis ei pea komisjon seisukohta võtma selle osas, kas hüvitamiskohustus on juhul, kui oleks tõendatud, et kindlustuslepingu sõlmimise ajal oli sõiduki esiklaas vigastatud.

Tarbija on esitanud nõude 600 euro hüvitamiseks. Kaupleja väitel on kahju 713 eurot. Seega ei vaidlusta kaupleja nõude suurust, kuna kaupleja on esitatud tõendi, et kahjusumma ületab esitatud nõude summat.

Kindlustusjuhtum on toimunud ning kauplejal on tulenevalt VÕS § 476 lg 1 ja kindlustuslepingust kahju hüvitamise kohustus.
102
Töötajad
65 961 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6800500
E-post
salva@salva.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 16, 10141 11

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
6003

Aktsiaraamatu pidaja

al. 27.09.2017
Andres Lõhmus
29
29.06.1973 (50)

Juhatuse liige

al. 23.02.2022
Irja Elias
4
31.01.1965 (59)

Juhatuse liige

al. 23.02.2022
Kaupo Kalev
2
09.01.1972 (52)

Juhatuse liige

al. 21.06.2017
Tiit Pahapill
2
12.05.1953 (70)

Juhatuse liige

al. 23.02.2022
Urmas Kivirüüt
3
13.09.1974 (49)

Juhatuse liige

al. 23.02.2022
Elar Simmo
2
26.01.1976 (48)

Prokurist

al. 16.05.2007

Kandevälised isikud

Nimi
Kpmg Baltics Oü
1

Audiitorettevõtja

al. 13.03.2020
Jaanus Vihand
6
29.05.1973 (50)

Nõukogu liige

al. 17.01.2022
Reigo Kala
4
12.10.1970 (53)

Nõukogu liige

al. 17.01.2022
Leho Siimsen
3
21.04.1959 (65)

Nõukogu esimees

al. 18.02.2022
Peep Kütt
0
25.05.1946 (77)

Nõukogu liige

al. 18.02.2022
Hardi Sui
4
20.03.1965 (59)

Nõukogu liige

al. 19.02.2022
Koit Pikaro
0
13.08.1949 (74)

Nõukogu liige

al. 19.02.2022
Marko Kajandu
3
19.05.1972 (51)

Nõukogu liige

al. 19.02.2022
Tiit Pahapill
2
12.05.1953 (70)

Aktsionär

al. 16.08.2023

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Tiit Pahapill
2
12.05.1953 (70)

otsene osalus

al. 29.10.2018
Claus Ebert
0

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 20.11.2018
Harvey Sawikin
0

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 20.11.2018
🇫🇮 Lauri Kustaa Äimä
1

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 20.11.2018
Martynas Cesnavicus
0

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 20.11.2018
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy