EILE

Osaühing EUROPARK ESTONIA (10811490)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
Osaühing EUROPARK ESTONIA
Registrikood
10811490
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Endine nimi
Osaühing EUROPARK ESTONIA
Registreeritud
31.10.2001 (22 aastat tagasi)
KMKR number
EE100727267
Põhikapital
25565.00 EUR
Põhitegevusala
Osaühing EUROPARK ESTONIA on asutatud 31.10.2001 (22 aastat 8 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 9. Osaühing EUROPARK ESTONIA on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on osaühing. Registrikood on 10811490, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100727267. Põhikapitali suurus on 25565.00 EUR. Ainus juhatuse liige on Karol Kovanen.

Ettevõtte põhitegevusala on Parklate tegevus.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
328 080
218 464
3 894 295
57
2023.4
336 031
188 699
3 774 325
58
2023.3
343 211
188 877
3 701 910
54
2023.2
325 683
163 528
3 700 215
58
2023.1
320 418
167 824
3 658 159
54
2022.4
330 420
155 884
3 611 774
53
2022.3
309 823
168 845
3 333 174
44
2022.2
277 133
130 355
3 243 631
45
2022.1
235 438
143 566
2 723 403
44
2021.4
274 534
138 644
2 849 048
45
2021.3
249 841
155 603
2 783 843
42
2021.2
150 246
85 568
1 753 134
45
2021.1
102 412
72 093
1 951 768
44
2020.4
265 732
129 215
2 466 697
39
2020.3
214 114
81 476
2 209 975
38
2020.2
77 402
34 227
1 422 678
38
2020.1
223 592
96 797
2 892 954
38
2019.4
236 517
105 331
2 734 842
41
2019.3
213 565
121 816
2 410 869
42
2019.2
506 447
97 766
2 621 573
42
2019.1
275 213
115 074
2 588 959
40
2018.4
227 062
117 733
2 494 813
47
2018.3
776 430
120 685
2 270 433
44
2018.2
412 268
113 373
2 555 413
47
2018.1
274 636
110 242
2 710 132
45
2017.4
230 020
105 861
2 561 972
48
2017.3
205 167
112 970
2 122 049
45
2017.2
620 010
107 411
2 336 795
47
2017.1
205 219
109 025
2 311 528
48
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 20-1/23-08063-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 7. nov 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Komisjon nõustub kauplejaga selles, et parkimiskella näidu õigsuse eest vastutab sõiduki juht; komisjon jagab kaupleja seisukohta ka selles, et parkimiskontrolörilt ei saa nõuda, et ta lisaks parkimiskella näidule kontrolliks sõiduki parkimisalale saabumise aega muude andmete põhjal. Seega võib jaatada parkimiskontrolöri õigust määrata leppetrahv temal olemasolevate andmete alusel.

Eelnevast ei saa aga teha järeldust, et kauplejal puudub kohustus kontrollida tegelikke asjaolusid tarbija algatatud vaidemenetluses. Arvestades lepingu sõlmimise ja rikkumise tuvastamise asjaolusid (juhil puudub võimalus anda selgitusi), tuleb vaidemenetluses kauplejalt eeldada tegelike asjaolude väljaselgitamist ja nendel asjaoludel hinnata, kas leppetrahvi kohaldamiseks oli sisulist alust või ei olnud.

Otsuse nr 20-1/23-07290-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 7. nov 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija esitas kaupleja vastu kahju hüvitamise nõude. Tarbija nõue oli tõendamata ja rahuldamisele ei kuulunud.

Otsuse nr 20-1/23-06622-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 27. sept 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
VÕS § 103 lg 1 kohaselt võlgnik vastutab kohustuse rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav.

Käesolevas asjas Tarbija põhjendas ja tõendas, et Kaupleja parkimistingimused ei kehtesta

korda, kuidas peaks toimuma sõiduki järelhaagise parkimise registreerimine. Komisjon nõustub Tarbijaga, et see tekitab järelhaagiste parkimisel segadust, millest tulenevalt tuleb lugeda kohustuse rikkumine vabandatavaks VÕS § 103 lg 1 järgi.

Eeltoodust tulenevalt tuleb Tarbija avaldus rahuldada.

Komisjon peab vajalikuks juhtida Kaupleja tähelepanu, et asjatute vaidluste ärahoidmiseks tuleks täpsustada parkimistingimusi, kui pargitakse enam kui ühele parkimiskohale, näiteks sõiduki ja järelhaagise parkimisel.

Otsuse nr 19-1/22-08576-018 (otsuse avaldamise kuupäev: 4. okt 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija on esitanud väite, et kauplejal puudub õigus antud kohas parkimiskohta üürile anda. Tarbijale on antud kinnistu omaniku esindaja kinnitanud, et selles kohas puudub kauplejal õigus parkimist korraldada.

Kaupleja väidab, et tal on õigus antud kohas parkimiskohta üürile anda ja seal parkimist korraldada aga keeldub selle tõendamisest.

Vastavalt tsiviikohtumenetluse seadustiku § 230 lg 1 kumbki pool peab hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti. Pooled võivad kokku leppida tõendamiskoormise jaotuse erinevalt seaduses sätestatust ja selle, millised on tõendid, millega mingit asjaolu võib tõendada, kui seadusest ei tulene teisiti. See põhimõte on kohaldatav ka vaidluste kohtueelsel lahendamisel.

Kaupleja ei ole tõendanud, et tal on õigus antud kohas parkimiskohta üürile anda või maaomaniku esindajana liiklust korraldada.
Kui kauplejal see õigus puudub, et teki kaupleja ja tarbija vahel antud kohta sõiduki parkimisel õigussuhet, sest kauplejal puudub õigus selles kohas liikluse korraldamiseks ja parkimiseks lepingute sõlmimiseks.

Kaupleja esitatud vastuväide tarbija avaldusele on paljasõnaline. Esitatud fotod liikluskorraldusvahenditest ei tõenda kauopleja õigust esitada leppetrahvinõue. '

Kui kaupleja ja maaomaniku vahel puudub leping antud kohas parkimise korraldamiseks, siis ei ole kauplejal vaatamata paigaldatud liikluskorraldusvahenditele alust esitada leppetrahvi nõuet.

Kaupleja nõude eksisteerimine ei sõltu pelgalt sellest, kas antud ala suhtes on maaomanikuga sõlmitud leping vaid ka sellest, missugused on selle lepingu sätted.

Kui maaomanik taganeb kauplejaga sõlmitud lepingust, siis on selle taganemise õiguspärasus maaomaniku ja kaupleja sisesuhe. Lepingust taganemine on poole kujundusõigus ja selleks esitatud tahteavaldus jõustub selle teisele poolele kättetoimetamisest. Kaupleja on hiljemalt käesolevas menetluses saanud teada, et kinnistu omanik on taganenud lepingust viidatud parkimiskoha suhtes või seisukohal, et selle suhtes ei kehti parkimise korraldamiseks sõlmitud leping.

Tulenevalt tarbija väidetest on kaupleja viidatud ala kohta kinnitanud, et sellel alal parkimine on tasuta kuid tarbija parkimiskoht on mujal. Kui kauplejal ei ole õigust sellel alal parkimist korraldada või selles kohas on parkimine tasuta, siis ei saa kaupleja seal parkijalt nõuda tasu mingis vormis.

Ärisaladuse kaitse ei õigusta lepingu mitteavaldamist olukorras, kus leping on vajalik poole lepingust tulenevate õiguste tõendamiseks. Kui väidetav õigus tuleneb lepingust ja lepingut ei esitata, ei ole sellise õiguse olemasolu tõendatud. Selle asjaolu tõendamiskoormis lasus kauplejal ja kui kaupleja enda vaidlustatud õiguse olemasolu ei tõenda tuleb seda muude asjaolude kontekstis tõlgendada õiguse puudumisena.

Esitatust tulenevalt on esitatud leppetrahvi nõue alusetu.

Otsuse nr 19-1/22-08294-011 (otsuse avaldamise kuupäev: 4. okt 2022)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija kasutas tasulist parkimiskohta, kuid ei tasunud selle eest üürileandjale vaid muule isikule. Tarbija sai aru, et tegemist on tasulise parkimiskohaga.

Parklas oli tähistus, mille kohaselt oli võimalik tuvastada isik, kellele tuleb parkimise eest tasuda ning parkimise eest tasumisel on võimalik veenduda, et tasumine õnnestus ja sealhulgas, et tasuti õigele isikule ja õiges kohas parkimise eest.

Tarbija viitab vastutusest vabandava asjaoluna sellele, et ta tasus valele isikule. Esitatud asjaolu ei vabanda tarbija lepingurikkumist. Kui üks isik sõlmib üürilepingu teisele isikule on üüri tasumise kohustus täidetud, kui üür tasutakse õigele isikule. Eksimus, mis tekkis tasumisel, on esitatu põhjal tarbija riisiko.

Vastavalt tsiviikohtumenetluse seadustiku § 230 lg 1 kumbki pool peab hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti. Pooled võivad kokku leppida tõendamiskoormise jaotuse erinevalt seaduses sätestatust ja selle, millised on tõendid, millega mingit asjaolu võib tõendada, kui seadusest ei tulene teisiti. See põhimõte on kohaldatav ka vaidluste kohtueelsel lahendamisel.

Tarbija ei ole tõendanud seda, et kauplejal on vastutus parkimisäpi toimimise eest. Asjaolu, et kauplejale saab tasuda muuhulgas tarbija viidatud vahendi abil ei tähenda, et kauplejal on vastutus selle vahendi toimimise eest. Tarbija ei ole põhjendanud ega tõendanud, et riisiko makse tasumisega eksimise eest lasub kauplejal.

Otsuse nr 19-1/21-14579-012 (otsuse avaldamise kuupäev: 30. märts 2022)

Otsus: Tarbija kahjuks
Pooltel on leping parkimiskoha kasutamiseks. Lepingutingimuste kohaselt peab parkivale sõidukile olema paigaldatud korteriühistu luba, vastasel korral võib kohaldada leppetrahvi.

Esitatu kohaselt on parkimisluba seotud sõidukiga, millele see on paigaldatud. Tarbija leiab, et üks luba on seotud ühe sõidukiga, kuid samas on tarbija seisukohal, et kui sõidukist haagitakse lahti treiler, võib seda parkida ilma loata. Tarbija ei ole sellise parkimisõiguse olemasolu tõendanud.

Tarbija esitatu kohaselt oli sõiduki haagis pargitud nii, et sellel ei olenud korteriühistu väljastatud luba. Esitatud asjaolude kohaselt on selline sõiduki loata parkimine antud parklas lepingutingimuste rikkumine ja võib kaasa tuua leppetrahvi nõude esitamise.

Vaidluste lahendamisel rakendub tsiviikohtumenetluse seadustiku § 230 lg 1 sätestatud põhimõte, et kumbki pool peab tõendama asjaolusid, millele ta tugineb. Antud juhul ei ole tarbija tõendanud, et esinevad tavad ja praktika, mille alusel puuduks kauplejal VÕS § 25 lg 1 alusel võimalus leppetrahvi nõuda.

Leppetrahvi nõude esitamine on seotud iga rikkumisega, ühe rikkumise korral selle õiguse mittekasutamine ei muuda õigust nõuda leppetrahvi järgmiste rikkumiste korral.

Otsuse nr 19-1/20-15707-009 (otsuse avaldamise kuupäev: 14. apr 2021)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija parkis tasulises eraparklas ja selle eest parkimistasu ei maksnud, kaupleja määras talle tasu maksmata jätmise eest leppetrahvi. Tarbija vaidlustas leppetrahvi ja palus see tühistada, kuna ta ei rikkunud kaupleja parkimistingimusi. Komisjon jättis tarbija nõude rahuldamata.

Otsuse nr 18-008783-012 (otsuse avaldamise kuupäev: 17. dets 2018)

Otsus: Tarbija kahjuks
Märksõnad: Europark Estonia osaühing, prakimisteenus, leppetrahvi tühistamise nõue.
Sisu: Tarbija parkis korraga kahte autot ühelt mobiilinumbrilt. Kaupleja tegi trahvi, kuna kaupleja kodulehel on kirjas, et saab parkida ainult ühte autot ühelt mobiilinumbrilt. Komisjon leidis, et kaupleja on leppetrahvi õigesti kohaldanud ning tarbijalt pretensiooni saamisel seda asjaolusid arvestades vähendanud. Kuivõrd tarbija on vaidlustanud üksnes leppetrahvi nõude, ei anna komisjon käesolevas vaidluses hinnangut selles, kas tarbijal oli võimalik sideteenuste lepingu sõlmimisele eelnevalt kasutatavate tingimustega eelnevalt tutvuda või mitte. Komisjon nõustub kauplejaga selles, et tegemist ei ole parkimisteenuse osutaja vastutusalaga.
VÕS § 3, § 158 lg 1.

Otsuse nr 18-007674-009 (otsuse avaldamise kuupäev: 4. dets 2018)

Otsus: Tarbija kahjuks
Märksõnad: leppetrahvi tühistamine
Kaupleja koostas tarbijale leppetrahvinõude, mille järgi peab tarbija tasuma nõuetevastase parkimise eest 30.00 eurot leppetrahvi. Tarbija on seisukohal, et korteriomandi omanikuna on tal kaasomanike vahel sõlmitud lepingu alusel õigus kasutada ehitise 0-korrusel asuvat laadimisestakaadi oma korteri reaalosa teenindamiseks. Kaupleja on leppetrahvi kohaldamisel tuginenud OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn, OÜ Tornimäe Ärikeskus ja OÜ Tornimäe Hotell sõlmitud lepingule, mille esemeks on parkimise korraldamine ja parkimiskontrolli teostamine. Komisjon ei nõustu tarbija seisukohaga ja selgitab, et parkimise korraldaja sõlmib tähistatud parkimiskohta kasutada sooviva autojuhiga lepingu parkimisala kasutamiseks pakkumuse esitamise ja sellega nõustumise teel. Parkimisleping loetakse sõlmituks hetkest, kui parkla kasutaja oma juhitud sõiduki tähistatud parkimisalale pargib.
VÕS § 3 p 1, VÕS õ 158 lg 1, TKS § 1 lg 6

Otsuse nr 19-1/24-05927-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 8. juuli 2024)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija ja kaupleja vahel oli vaidlus küsimuses, kas tarbija parkis tasulisele parkimisealale ning kas tarbija pargitud sõiduki asukoht oli tuvastatav. Tarbija soovis kaupleja väljastatud leppetrahvi tühistamist.
57
Töötajad
3 894 295 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6610223
E-post
europark@europark.ee
Koduleht
www.europark.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 9, 10143 49

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
5997

Osade registripidaja

al. 16.06.2018
Karol Kovanen
4
07.01.1978 (46)

Juhatuse liige

al. 15.08.2022
Helena Kask
4
25.04.1981 (43)

Prokurist

al. 15.08.2022

Kandevälised isikud

Nimi
OÜ B2C KONSULT
0

Asutaja

al. 31.10.2001
Ernst & Young Baltic AS
0

Audiitorettevõtja

al. 11.06.2013
Vaidas Mickus
0

Nõukogu esimees

al. 21.07.2023
Marius Blagnys
0

Nõukogu liige

al. 21.07.2023
Radvilė Čirvinskienė
0

Nõukogu liige

al. 22.08.2023

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Niels Peter Pretzmann
0

kaudne osalus

al. 09.03.2021
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy