EILE

AMZ TRADE OÜ (14208610)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
AMZ TRADE OÜ
Registrikood
14208610
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
21.02.2017 (7 aastat tagasi)
KMKR number
EE102074594
Põhikapital
2500.00 EUR
AMZ TRADE OÜ on registreeritud 21.02.2017 (7 aastat 3 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 18-51. AMZ TRADE OÜ on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on osaühing. Registrikood on 14208610, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE102074594. Põhikapitali suurus on 2500.00 EUR. Ainus juhatuse liige on Jānis Ģērmanis.

Ettevõtte põhitegevusala on Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
72 436
24 171
529 242
19
2023.4
67 559
24 184
509 486
18
2023.3
80 747
28 737
541 336
19
2023.2
69 522
28 728
390 212
20
2023.1
88 284
32 680
485 018
21
2022.4
81 910
30 614
402 446
20
2022.3
97 078
33 831
455 952
18
2022.2
75 127
23 498
835 435
22
2022.1
88 497
22 213
567 605
20
2021.4
91 709
23 619
697 476
18
2021.3
90 701
22 293
687 683
17
2021.2
38 023
14 504
458 257
20
2021.1
63 143
16 482
621 167
21
2020.4
63 977
17 508
546 566
19
2020.3
83 569
14 359
664 363
21
2020.2
2 750
3 309
198 655
16
2020.1
20 846
4 911
360 852
15
2019.4
1 983
66
37 764
4
2019.3
10
0
80
0
2019.2
0
0
0
0
2019.1
0
0
0
0
2018.4
0
0
0
0
2018.3
0
0
0
0
2018.2
0
0
0
0
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 19-1/23-01957-017 (otsuse avaldamise kuupäev: 20. märts 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Esitatud materjalidest ilmneb, et Tarbija esitas Kauplejale korduvaid pretensioone seoses telefoni kaamera mittetöötamisega. Kaupleja võttis seadme garantiiremonti, kuid tagastatud kaameral ilmnes sama probleem.
Sellest saab teha järelduse, et probleemi põhjus jäi välja selgitamata.
Kaupleja viitab teenindusfirmast saadud vastusele, et kaamera on töökorras ning vastupidist peaks tõendama Tarbija.
Kaupleja seisukoht on ekslik, kuivõrd ta on jätnud tähelepanuta VÕS § 218 lg 2 (2), mille mõtte kohaselt tarbijalemüügi puhul lasus Kauplejal Tarbijaga mittenõustumise korral tõendamiskoormis tõendada, et telefon vastas lepingutingimustele. Selliseid usaldusväärseid tõendeid eelnimetatud asjaolu kohta ei ole Kaupleja esitanud.
Tarbija on tõendanud, et ta pöördus Kaupleja poole seoses telefoni kaamera mittetöötamisega kolmel korral. Eeltoodud väidetele ei esitanud Kaupleja vastuväiteid

Otsuse nr 19-1/22-11762-005 (otsuse avaldamise kuupäev: 11. okt 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbijal on õigus taganeda, kuivõrd toode on defektne ja kaupleja ei ole suutnud korduvalt seda parandada.

Otsuse nr 19-1/22-08803-019 (otsuse avaldamise kuupäev: 23. sept 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Lepingust taganemise õiguslikuks aluseks saab olla Kauplejapoolne lepingutingimuste oluline rikkumine. VÕS § 223 lg 1 p 5 kohaselt, kui müüja on teatanud või asjaoludest nähtub selgelt, et ta ei vii asja lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul või tarbijalemüügi korral tarbijale olulist ebamugavust põhjustamata, on see aluseks lepingust taganemiseks.
Komisjon leiab, et Tarbija on oma nõuet põhjendanud. Kaupleja ei ole Tarbija väiteid ümber lükanud omapoolsete usaldusväärsete tõenditega. Seega kuulub avaldus rahuldamisele ning Kaupleja peab tagastama Tarbijale 138 eurot.

Otsuse nr 19-1/21-15345-009 (otsuse avaldamise kuupäev: 22. veebr 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija ostis 12.02.2021 kaupleja AMZ Trade OÜ kauplusest telefoni Nokia 230 hinnaga 57 eurot. Telefonil ilmnesid puudused ja tarbija tagastas seadme 26.06.2021. Kaupleja asendas telefoni, kuid ka uuel telefonil ilmnesid samad puudused. 27.08.2021 võttis kaupleja uue telefoni garantiiremonti. Oktoobris 2021 teatas kaupleja, et asendab telefoni (teist korda) uue telefoniga. Tarbijal on olnud raskusi kauplejaga kontakti saamisel, ta on korduvalt kaupluses kohal käinud lahendusi ja vastuseid saamata. Uut telefoni ei tarbija saanud, seetõttu soovib tarbija lepingust taganeda ja saada ostusumma tagasi.
Tarbijalemüügi puhul loetakse müüja oluliseks lepingurikkumiseks ka asja parandamise või asendamisega ostjale põhjendamatute ebamugavuste tekitamist. Tarbija on kõrges eas inimene. Asja materjalidest nähtub, et kaupleja on telefoni asendanud. Uuel telefonil ilmnesid samad vead. Oktoobris 2021 teatas kaupleja tarbijale, et asendab uuesti telefoni uue telefoniga. Tarbija ei ole uut telefoni kätte saanud. Kaupleja on tekitanud kõrges eas tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi. Tarbijal oli õigus lepingust taganeda.
Komisjon leidis, et tarbija nõue on põhjendatud, kaupleja peab tarbijale tagastama müügilepingu alusel saadud ostuhinda 57 eurot.

Otsuse nr 19-1/21-07762-011 (otsuse avaldamise kuupäev: 11. nov 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija ostis kauplejalt elektritõukeratta, mille aku lõpetas laadimise. Kaupleja leidis, et tarbija on ise proovinud akut parandada ning seetõttu pole tegemist garantiijuhtumiga. Tarbija tellis diagnostika ExoCool OÜ-lt, kes leidis, et tegemist on aku veaga. Komisjon leidis, et pole usutav, et tarbija on ise akut parandada üritanud. Garantiitingimuste kohaselt on aku viga garantiijuhtum, mistõttu kohustas komisjon kauplejat akut garantiikorras asendama.

Otsuse nr 19-1/21-07614-012 (otsuse avaldamise kuupäev: 8. sept 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija sõlmis kaupleja töövõtulepingu tasakaaluliikuri parandamiseks. Transpordi käigus kui tasakaaluliikuri juhusliku hävinemise ja kahjustamise riisikot kandis kaupleja sai tasakaaluliikur kahjustada. Kaupleja leidis, et kuna kahjustus tekkis tarnsportimise ajal, siis kaupleja kahjustuste tekkimise eest ei vastuta. Komisjon ei nõustunud kaupleja seisukohaga, kuna TsÜS § 132 lg 2 vastutab isik samuti teise isiku käitumise või temast tulenevate asjaolude eest, kui ta kasutab seda isikut oma kohustuste täitmisel ja selle isiku käitumine või temast tulenevad asjaolud on seotud selle kohustuse täitmisega. Komisjon kohustas kauplejat tasakaaluliikurit parandama või asendama.

Otsuse nr 19-1/21-02147-010 (otsuse avaldamise kuupäev: 21. juuli 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija ostis nutikella, mis oli defektiga. Toode asendati. Tootel jätkuvalt sama probleem. Tarbijal on õigus lepingust taganeda.

Otsuse nr 19-1/21-03946-007 (otsuse avaldamise kuupäev: 20. juuli 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija ostis telefoni, mis oli katki. Viis garantiiremonti, kaupleja ei suuda korda teha. Tarbijal on õigus lepingust taganeda.

Otsuse nr 19-1/21-02906-012 (otsuse avaldamise kuupäev: 20. juuli 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija ostis tahvelarvuti, mis läks katki. Kaupleja ei suutnud mõistliku ajaga parandada toodet. Tarbijal on õigus taganeda.

Otsuse nr 19-1/20-14844-012 (otsuse avaldamise kuupäev: 10. apr 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija tellis kauplejalt mobiiltelefoni kaitseklaasi paigalduse, kaupleja rikkus kaitseklaasi paigaldamisel telefoni, tarbija töövõtulepingust taganemise nõue 35 eurot ulatuses on põhjendatud. Tarbija esitas ka telefonile tekitatud kahju hüvitamise nõude, komisjon leidis, et kahjunõue 329,90 eurot on põhjendatud.

Otsuse nr 19-1/20-04968-010 (otsuse avaldamise kuupäev: 27. juuli 2020)

Otsus: Tarbija kasuks
Vastavalt VÕS § 217 ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Asi ei vasta lepingutingimustele, kui see ei ole seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või etikettidel.

Esitatu põhjal ei vastanud asi lepingutingimustele, see on oluline lepingurikkumine VÕS § 116 mõttes ning tarbijal on vastavalt VÕS § 101 õigus lepingust taganeda.

Vastavalt VÕS § 189 on kauplejal lepingust taganemise korral kohustus tarbijale tagastada ostuhind.

Otsuse nr 19-1/20-001100-008 (otsuse avaldamise kuupäev: 27. mai 2020)

Otsus: Tarbija kasuks
Vaidlust ei ole selles, et kaupleja kirjelduse kohaselt pidid müügiesemeks olevad laadijad sobima iphone 7 aku laadimiseks; samuti puudub vaidlus selles, et ostetud laadijad selleks siiski ei sobinud. Mittevastavus VÕS § 217 tähenduses tulenes müüja poolt asja omaduste kohta tehtud eksitavast avaldusest, mis oli aluseks tarbija ostuotsuse tegemisele; ostjale üleantud kaup ei vastanud kaupluses kokkulepitud tingimustele.

Otsuse nr 19-1/23-15395-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 8. veebr 2024)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija ostis kauplejalt mobiiltelefoni, millel ilmnesid puudused. Kaupleja leidis mikrofoni membraanis augu, mille tõttu keeldus garantiiremondist. Komisjon leidis, et kaupleja poolse lepingu rikkumise tõendamatuse korral puudub tarbijal õigus kasutada VÕS § 101 toodud õiguskaitsevahendeid sh. lepingust taganeda.
19
Töötajad
529 242 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

E-post
info@evelatus.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 18-51, 10145 106

Esindusõigus

Nimi
Jānis Ģērmanis
1
01.10.1988 (35)

Juhatuse liige

al. 09.07.2021

Kandevälised isikud

Nimi
Oleg Larichev
0

Asutaja

al. 07.02.2017

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Ludmila Ģērmane
0

otsene osalus

al. 06.06.2022
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy