EILE

Jagu B hõlmab looduses tahkel (kivisüsi, põlevkivi ja maagid), vedelal (nafta) või gaasilisel kujul (maagaas) esinevate mineraalide kaevandamist maaalustes kaevandustes, lahtistes karjäärides, puuraukude kaudu, merepõhjast jms meetodil. Siia kuuluvad abitegevused toorme ettevalmistamiseks ja turustamiseks, nt purustamine, peenestamine, puhastamine, kuivatamine, sortimine, maagi rikastamine, maagaasi veeldamine ja tahke kütuse aglomeerimine. Neid töid teevad maavarade kaevandamisega tegelevad ja/või muud läheduses paiknevad üksused.
Siia kuuluvad tegevused on liigitatud osadesse, gruppidesse ja klassidesse peamise kaevandatava maavara järgi. Osa 05 ja 06 käsitleb fossiilkütuste (kivisüsi, pruunsüsi, nafta, gaas) kaevandamist, osa 07 ja 08 hõlmab metallimaagi ja mitmesuguste mineraalide kaevandamise ning kaevandustooted. Mõningaid sellesse jakku kuuluvaid tehnilisi töid, nt süsivesinike ekstraheerimist, võivad spetsialiseeritud üksused teha tööstusteenusena kolmandatele osapooltele, vt osa 09.

Siia ei kuulu:
kaevandatud materjali töötlemine, vt jagu C (Töötlev tööstus)
kaevandatud materjali kasutamine ehituses töötlemata kujul, vt jagu F (Ehitus)
allikavee ja loodusliku mineraalvee villimine, vt 11071
pinnase, kivimite ja mineraalide purustamine, peenestamine või muu töötlemine, mis ei liitu nende kaevandamisega, vt 239

Erialaliidud:
Eesti Kaitsetööstuse Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Mäetööstus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
10004476 Osaühing Medemar Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 0.00
10021374 aktsiaselts Tootsi Turvas Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Turba tootmine
5 680 983.72
10022037 Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
Muu mujal liigitamata kaevandamine
Elektrienergia jaotus
Kaubavedu maanteel
Killustiku tootmine
1 348 116.49
10022296 AS Silikaat Mörditootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 294 331.33
10034187 AS Kaltsiit Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Killustiku tootmine
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
193 721.71
10039322 aktsiaselts TARA-TORF Turba tootmine 96 859.00
10044866 Osaühing Metsagrupp Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Ajutise tööjõu rent
Metsavarumine
Metsamajandust abistavad tegevused
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
4 229 745.68
10045989 Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
Turba tootmine
Mujal liigitamata toiduainete tootmine
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
1 074 266.72
10047362 AS TREV-2 Grupp Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Silla- ja tunneliehitus
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Teede ja kiirteede ehitus
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
19 549 377.06
10053049 AS Jiffy Products Estonia Turba tootmine 1 168 724.44
10053500 BIOLAN Baltic OÜ Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
Turba tootmine
Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
3 504 203.66
10055887 OÜ Väo Paas Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Kaubavedu maanteel
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
Killustiku tootmine
237 449.22
10069228 Voglers Eesti Osaühing Muud kaevandamist abistavad tegevusalad 635 752.09
10076240 Aktsiaselts Torf Metsamajandust abistavad tegevused
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
Veoste ekspedeerimine
Kaubavedu maanteel
Turba tootmine
2 398 319.41
10080313 aktsiaselts Elva E.P.T. Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Turba tootmine
2 033 863.36
10086818 osaühing SIIMUSTI KÄND Turba tootmine 91 758.00
10086830 Aktsiaselts Kraver Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
Turba tootmine
844 573.51
10111516 aktsiaselts KIIRKANDUR Killustiku tootmine 246 835.72
10124588 osaühing SMK Grupp Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
33 321.00
10125398 Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas Turba tootmine 391 826.98
10126848 Osaühing Eesti Killustik Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Killustiku tootmine
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
1 228 120.84
10128741 Osaühing TRANSURBAN Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine 3 718.70
10147365 AKTSIASELTS KIVILUKS Kaubavedu maanteel
Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Killustiku tootmine
352 775.74
10156772 Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement Killustiku tootmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Elektrienergia müük
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Tsemenditootmine
10 211 564.68
10164872 osaühing TARGAMA Muu mujal liigitamata kaevandamine 86 552.86
10168344 aktsiaselts MIKSKAAR Turba tootmine 2 828 864.13
10186158 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu inimressursiga varustamine
Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine
Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
13 177 817.82
10206205 osaühing Haakeri Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Restoranid jm toitlustuskohad
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
57 587.58
10210359 PM KAUBANDUSGRUPP osaühing Valmis betoonisegu tootmine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
70 285.36
10213174 osaühing MANTRUM Muu majutus
Kaubavedu maanteel
Ehitusplatside ettevalmistus
Teede ja kiirteede ehitus
Lammutamine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
231 214.93
10215026 Osaühing L.U. Konsult Arhitektitegevused
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
60 700.28
10216072 Aktsiaselts Level Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Kaubavedu maanteel
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Teede ja kiirteede ehitus
Killustiku tootmine
Vesiehitus
Valmis betoonisegu tootmine
412 694.83
10217746 Aktsiaselts TREF Nord Abrasiivtoodete tootmine
Silla- ja tunneliehitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Teede ja kiirteede ehitus
3 358 080.44
10218875 ERA Valduse Aktsiaselts Metsaraie
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Laadungikäitlus
Kaubavedu maanteel
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Turba tootmine
2 005 232.09
10235419 Ants Aaman seenior Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Killustiku tootmine
12 000.00
10235448 Aktsiaselts AHTOL Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
Turba tootmine
970 451.77
10244341 AS Telver Metsaraie
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
50 092.33
10245240 Osaühing VIRU GEOLOOGIA Muud kaevandamist abistavad tegevusalad 47 746.91
10247279 Osaühing Vestur Turba tootmine 242 403.00
10248511 Osaühing Jürmets Muude kindlate kaupade vahendamine
Metsaraie
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Taimekasvatuse abitegevused
Muud kaeve- ja mullatööd
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
142 794.05
10250382 Aktsiaselts K.A.T. & Ko Metsamajandust abistavad tegevused
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
207 699.17
10251602 AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
Turba tootmine
Elektrienergia müük
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Teede ja kiirteede ehitus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Masinate ja seadmete remont
Killustiku tootmine
645 325.23
10256143 Osaühing RAVIMUDA Muu mujal liigitamata kaevandamine 9 477.77
10270396 osaühing Kiviliiv Kaubavedu maanteel
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
41 906.10
10275413 Aktsiaselts Eesti Turbatooted Turba tootmine 738 540.24
10276571 aktsiaselts Ramsi Turvas Elektrienergia müük
Turba tootmine
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
854 907.52
10282896 Aktsiaselts KUMARI Muud kaeve- ja mullatööd
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
7 812.72
10295700 Osaühing Kleo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
1 601.67
10302400 Inglismäe osaühing Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 70 524.40
10304735 Osaühing Acropolis Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Muu teenindus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
97 527.11