EILE

Jagu B hõlmab looduses tahkel (kivisüsi, põlevkivi ja maagid), vedelal (nafta) või gaasilisel kujul (maagaas) esinevate mineraalide kaevandamist maaalustes kaevandustes, lahtistes karjäärides, puuraukude kaudu, merepõhjast jms meetodil. Siia kuuluvad abitegevused toorme ettevalmistamiseks ja turustamiseks, nt purustamine, peenestamine, puhastamine, kuivatamine, sortimine, maagi rikastamine, maagaasi veeldamine ja tahke kütuse aglomeerimine. Neid töid teevad maavarade kaevandamisega tegelevad ja/või muud läheduses paiknevad üksused.
Siia kuuluvad tegevused on liigitatud osadesse, gruppidesse ja klassidesse peamise kaevandatava maavara järgi. Osa 05 ja 06 käsitleb fossiilkütuste (kivisüsi, pruunsüsi, nafta, gaas) kaevandamist, osa 07 ja 08 hõlmab metallimaagi ja mitmesuguste mineraalide kaevandamise ning kaevandustooted. Mõningaid sellesse jakku kuuluvaid tehnilisi töid, nt süsivesinike ekstraheerimist, võivad spetsialiseeritud üksused teha tööstusteenusena kolmandatele osapooltele, vt osa 09.

Siia ei kuulu:
kaevandatud materjali töötlemine, vt jagu C (Töötlev tööstus)
kaevandatud materjali kasutamine ehituses töötlemata kujul, vt jagu F (Ehitus)
allikavee ja loodusliku mineraalvee villimine, vt 11071
pinnase, kivimite ja mineraalide purustamine, peenestamine või muu töötlemine, mis ei liitu nende kaevandamisega, vt 239

Erialaliidud:
Eesti Kaitsetööstuse Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Mäetööstus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10306065 Osaühing REDOIL Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 16 708.50
10306183 Osaühing PÕHJAKIVI Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine 40 908.55
10315153 AS Nurme Turvas Turba tootmine 7 124 552.57
10317011 Osaühing UNO TRANSPORT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
Kaubavedu maanteel
88 680.30
10328701 Aktsiaselts SMA Mineral Kaubavedu maanteel
Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
311 888.40
10336439 Osaühing Vändra MP Lammutamine
Muud kaeve- ja mullatööd
Turba tootmine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Teede ja kiirteede ehitus
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muu puhastustegevus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 091 770.72
10347224 Aktsiaselts PRELVEX Turba tootmine 1 145 462.25
10350712 OÜ EE Ressursid Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 0.00
10352065 OÜ MELIOR-M Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
Taimekasvatuse abitegevused
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
777 413.27
10353946 osaühing MOREEN Killustiku tootmine
Teede ja kiirteede ehitus
Muu mujal liigitamata teenindus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
1 571 649.15
10358671 Aktsiaselts Varbla Puhkeküla Kaubavedu maanteel
Metsaraie
Motellid jms majutus
Mujal liigitamata mööbli tootmine
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Saematerjali tootmine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
147 712.43
10366083 OÜ HIIU AUTOTRANS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Tavajäätmete kogumine
Ohtlike jäätmete kogumine
Autode tehniline ülevaatus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
624 116.05
10407263 Kameks OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 5 942.15
10414487 Osaühing Tee & Maa Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 55 906.43
10468649 osaühing ASB Greenworld Eesti Turba tootmine 4 535 268.19
10478760 Aktsiaselts Harku Karjäär Kaubavedu maanteel
Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
857 159.78
10480521 OÜ Hiiu Turvas Muud kaevandamist abistavad tegevusalad 11 337.00
10495273 Osaühing C.B.A. Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 0.00
10500488 osaühing Dolokivi Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine 17 688.00
10551356 Osaühing Eureka Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
272 956.90
10570678 Via Grupp OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
6 281.56
10593679 OÜ Hagudi Kruus Muud kaevandamist abistavad tegevusalad 0.00
10621134 Osaühing Midam Muud kaeve- ja mullatööd
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu puhastustegevus
29 786.98
10644201 Osaühing Saare Kivitööstus Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine 0.00
10645778 Osaühing Neli Transport Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 7 507.74
10656606 Nordkalk AS Lubja- ja kipsitootmine
Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
3 859 709.36
10676075 Osaühing Elektriväli Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 32 740.13
10693955 Osaühing Thorsen Grupp Metsaraie
Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
67 988.60
10698390 Krüüdneri Karjäär OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 72 875.43
10710599 Timberston OÜ Metsaraie
Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
Muud kaeve- ja mullatööd
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
4 633 233.53
10721396 OÜ Grossi Puit Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 36 191.91
10739775 OÜ PASILA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Puittaara ja puitaluste tootmine
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
257 434.24
10757336 OÜ FORESTONIA Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
0.00
10769150 OÜ KETAL VÕRU Turba tootmine 0.00
10785462 ELEET INVEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Muud kaeve- ja mullatööd
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
137 000.77
10796158 Osaühing Hõbelakk Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Metsaraie
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Ajutise tööjõu rent
6.25
10822453 OSAÜHING STARHILL Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine 7 924.35
10828326 OÜ Corestone Green Killustiku tootmine 0.00
10828349 TM Energy OÜ Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
Metsamajandust abistavad tegevused
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Metsaraie
Enda kinnisvara ost ja müük
620 425.00
10829308 Osaühing Heino Veod Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 4 313.44
10836870 Aktsiaselts Treffex Turba tootmine 3 373 114.30
10848961 OSAÜHING Eridania Muud kaevandamist abistavad tegevusalad 4 235.66
10853367 OÜ Aigren Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
1 004 235.50
10854884 Osaühing VKG Kaevandused Muu teenindus
Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine
0.00
10887843 AS Tariston Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Teede ja kiirteede ehitus
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
7 181 994.73
10897988 Ulila Turbatootmise OÜ Turba tootmine 129 460.94
10899591 Sakala Teed OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Teede ja kiirteede ehitus
1 790 993.85
10901224 OÜ Vaistar Grupp Turba tootmine
Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
154 267.82
10930579 osaühing MV Turvas Muu mujal liigitamata teenindus
Turba tootmine
509 668.98
10930616 Abiks Ikka OÜ Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
Masinate ja seadmete remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
17 308.03
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy