EILE

Jagu D hõlmab elektrienergia, maagaasi, auru, kuuma vee jms edastamist ja jaotamist vastava püsiinfrastruktuuri (püsivõrgu/torustiku) kaudu. Jaotusvõrgu mõõtmed/ulatus ei ole määrav: siia kuulub nii tööstusüksuste kui ka korterelamute varustamine elektri, gaasi, auru ja kuuma veega, k.a konditsioneeritud õhuga. Seega hõlmab jagu elektrienergiat või gaasi tootvate, kontrollivate ja jaotavate elektrienergia- ja gaasiettevõtete tegevuse.

Siia ei kuulu:
veekogumine, -töötlus ja -varustus, vt 36001
kanalisatsioon ja heitveekäitlus, vt 37001
gaasi (kaug)transport torujuhtmete kaudu, vt 49501

Erialaliidud:
Eesti Kaitsetööstuse Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
10002862 Osaühing JAHVATAJA Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Taimekasvatuse abitegevused
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
35 080.21
10002939 Osaühing Heino Lään Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Muu mujal liigitamata teenindus
7 321.48
10003488 OÜ ORDULA Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Mootorsõidukite hooldus ja remont
8 604.03
10003592 Osaühing TRAKMETS Muude puitplaatide tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
96 034.65
10003844 OÜ KNJ-Transport Elektrienergia müük
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
13 874.46
10005748 Osaühing Vivante Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mujal liigitamata tervishoiualad
0.00
10015238 AS Alexela Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
Elektrienergia müük
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Mootorikütuse hulgimüük
Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
198 142 040.70
10015451 Karmilles OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
38 141.59
10017616 Aktsiaselts Loo Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Elektrienergia jaotus
2 109 976.70
10021049 aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Elektrienergia müük
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
4 164 213.62
10022037 Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
Muu mujal liigitamata kaevandamine
Elektrienergia jaotus
Kaubavedu maanteel
Killustiku tootmine
1 348 116.49
10022296 AS Silikaat Mörditootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 294 331.33
10023746 Osaühing PIIRIMETS Elektrienergia tootmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Metsaraie
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
1 979.44
10026868 Aktsiaselts "RAUBRI" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Elektrienergia müük
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
121 802.52
10029080 osaühing Arctictal Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 9 486.00
10029393 ETTeam Baltic OÜ Kaubavedu maanteel
Muude tööriistade tootmine
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Muu inimressursiga varustamine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
1 665 787.26
10029542 aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia jaotus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 040 411.03
10039457 aktsiaselts Generaator Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
113 664.15
10043944 osaühing Maiwest Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Tolliagentide tegevus
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
18 720.23
10044866 Osaühing Metsagrupp Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Ajutise tööjõu rent
Metsavarumine
Metsamajandust abistavad tegevused
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
4 229 745.68
10045133 OÜ Nanoformula Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
16 926.71
10047867 Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 083 927.96
10049059 AS DESINTEGRAATOR Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektrienergia müük
Elektroonilise side muud teenused
Muu teenindus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
559 188.37
10051168 OÜ Hilaris Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Hoonete üldpuhastus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
98 612.11
10051435 "Lasva Liimpuidu" aktsiaselts Mööbliosade tootmine
Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Kaubavedu maanteel
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Puittaara ja puitaluste tootmine
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Muude puitplaatide tootmine
Enda kinnisvara ost ja müük
Mujal liigitamata mööbli tootmine
311 358.32
10051731 osaühing Mooste Farmerid Elektrienergia müük
Taimekasvatuse abitegevused
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
214 423.47
10052883 Aktsiaselts Kajax Fishexport Elektrienergia müük
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
Muu teenindus
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
3 781 330.44
10052908 Iftar OÜ Metsaraie
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
619 456.21
10055315 Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia müük
Elektrienergia jaotus
350 284.27
10056645 osaühing Tseetan-gold Kellade ja ehete parandus
Väärisesemete jms toodete tootmine
Elektrienergia jaotus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
27 914.31
10062092 Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine
Elektrienergia müük
Piimakarjakasvatus
Segapõllumajandus
Saagikoristusjärgsed tegevused
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
860 731.11
10064165 osaühing Faasion Elektrienergia müük
Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
1 439 587.25
10064573 osaühing KEMASOL Elektrienergia müük
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
79 556.16
10066299 Adven Eesti AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Gaasitootmine
14 103 849.30
10066342 osaühing Kuvart Elektrienergia jaotus 0.00
10068482 Aktsiaselts Elme Elektroonilise side muud teenused
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Muude vahetoodete hulgimüük
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Muude keemiatoodete hulgimüük
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Masinate ja seadmete remont
Tööstusgaaside tootmine
Muu teenindus
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
0.00
10078799 Osaühing Järvakandi Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 99 080.24
10078888 EKE Ärikeskus OÜ Elektrienergia jaotus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
99 348.79
10079623 Inkris OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
39 805.63
10080448 aktsiaselts BRICK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
10 188.51
10080968 LUUNJA STUD OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
26 827.66
10081873 Usaldusühing "MADESAARE" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
0.00
10083079 aktsiaselts Kuressaare Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
634 788.56
10084446 TERMOX OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu 113 199.94
10093511 Aktsiaselts TTP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel
3 730 086.34
10095935 Poniard OÜ Elektrienergia müük 5 165.54
10096975 Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektrienergia jaotus
Muu teimimine ja analüüs
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Elektrienergia müük
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
3 782 469.47
10099264 TB Works Osaühing Mehaaniline metallitöötlus
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Elektrienergia jaotus
5 252 725.48
10099672 Liivalaia Kodukauba OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
203 640.06
10102167 Aktsiaselts Pakendikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
7 834 164.39