EILE

Jagu E hõlmab erinevate jäätmete, nt tahked ja vedelad tööstus- ja olmejäätmed ning saastunud maa-alad, käitlemisega (sh nende kogumine, töötlus ja kõrvaldus) seotud tegevusi. Jäätmetöötlus- või heitveekäitlusprotsessi väljund kõrvaldatakse või kasutatakse teiste tootmisprotsesside sisendina.
Siia jakku kuulub mitmesuguse päritoluga vee kogumine, töötlemine ning erinevate vahendite abil tarbijani (nt kodumajapidamised, tööstustarbijad) toimetamine e veega varustamine.

Erialaliidud:
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
10003181 osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vrakkide demonteerimine
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Parklate tegevus
42 238.60
10004973 aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
633 206.95
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Hoonehalduse abitegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muu puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektriseadmete remont
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
142 999.81
10016404 osaühing Suvemaja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Külalistemajad
Metsaraie
Tavajäätmete kogumine
Küttepuude tootmine
24 744.56
10024190 osaühing REMFAKT Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Sõitjate muu maismaavedu
Muud veondust abistavad tegevused
17 107.15
10029370 AS Baltplast Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Muude plasttoodete tootmine
Kergmetalltaara tootmine
509 685.87
10029542 aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia jaotus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 040 411.03
10031220 Stell Eesti AS Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Hoonehalduse abitegevused
Tavajäätmete kogumine
Maastiku hooldus ja korrashoid
Hoonete üldpuhastus
8 057 555.34
10033992 osaühing OJ Projekt Tavajäätmete kogumine 0.00
10036430 osaühing TÜRI VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
229 618.56
10037470 Juuru Sööda Põllumajanduse Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus 0.00
10039138 Lipland OÜ Muu mujal liigitamata teenindus
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
84 913.44
10047867 Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 083 927.96
10049651 Osaühing ELKE INTERNATIONAL Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
670.02
10054126 Osaühing Pandivere Vesi Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
130 296.22
10054959 Osaühing ABSORBENT SERVIS Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused 13 204.00
10056645 osaühing Tseetan-gold Kellade ja ehete parandus
Väärisesemete jms toodete tootmine
Elektrienergia jaotus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
27 914.31
10058414 Vaggen AS Ohtlike jäätmete kogumine
Laevade pukseerimine jms
342 579.72
10058489 osaühing Ökoloog Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus 194 058.81
10062092 Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine
Elektrienergia müük
Piimakarjakasvatus
Segapõllumajandus
Saagikoristusjärgsed tegevused
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
860 731.11
10064136 aktsiaselts Kärdla Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
162 787.67
10068482 Aktsiaselts Elme Elektroonilise side muud teenused
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Muude vahetoodete hulgimüük
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Muude keemiatoodete hulgimüük
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Masinate ja seadmete remont
Tööstusgaaside tootmine
Muu teenindus
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
0.00
10076062 Osaühing VP Autolammutus Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
8 176.72
10076872 AS Balti Karusnahk Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu loomakasvatus
1 380.16
10078210 AS SAMI Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
Metallide ja metallimaakide hulgimüük
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
Tavajäätmete kogumine
8 327 813.88
10080520 Osaühing Põltsamaa GREID Maastiku hooldus ja korrashoid
Tavajäätmete kogumine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Metallide ja metallimaakide hulgimüük
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
53 974.64
10083079 aktsiaselts Kuressaare Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
634 788.56
10083286 Osaühing Prügimees Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Tavajäätmete kogumine
218 735.55
10086296 osaühing Jäätmekeskus Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus 0.00
10090659 Kaluritalude ühistu Kakri Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Merekalapüük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
315.74
10096975 Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektrienergia jaotus
Muu teimimine ja analüüs
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Elektrienergia müük
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
3 782 469.47
10105549 Aktsiaselts Kuressaare Soojus Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
3 271 925.03
10107710 Pomemet Osaühing Masinate ja seadmete remont
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
Kaubavedu maanteel
3 132 616.46
10108000 OÜ Kunda Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muu mujal liigitamata teenindus
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
114 672.58
10114058 Aktsiaselts Nordic Lumber Muude puitplaatide tootmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata mööbli tootmine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Veoste ekspedeerimine
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
Saematerjali tootmine
Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
1 270 786.99
10117967 AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
585 674.34
10120395 aktsiaselts PÄRNU VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
1 941 471.34
10135942 aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Muu puhastustegevus
661 116.57
10136864 aktsiaselts Epler & Lorenz Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
1 233 278.58
10141457 Osaühing VAITORG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
174 517.46
10147365 AKTSIASELTS KIVILUKS Kaubavedu maanteel
Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Killustiku tootmine
352 775.74
10147508 Infokaitse OÜ Kaubavedu maanteel
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
185 753.03
10150752 Osaühing aqua consult baltic Muu mujal liigitamata koolitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
257 968.84
10151183 aktsiaselts PÕLVA VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
437 787.93
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
3 860 425.24
10154750 Osaühing Melmar Vrakkide demonteerimine 15 497.64
10158794 Osaühing FREDUTIS-R Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
3 920.23
10160963 Aktsiaselts NITROFERT Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Elektrienergia müük
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
253 056.14
10165587 Amphenol ConneXus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Muude tööriistade tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
2 075 272.37
10167439 AS Kuusakoski Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 18 556 180.23