EILE

Jagu F hõlmab hoonete ja rajatiste üld- ja eriehitust. Jagu hõlmab uusehituse, juurde- ja ümberehituse, remondi, kokkupandavate hoonete jt ehitiste montaaži ehitusplatsil ning ajutiste ehitiste püstitamise.
Üldehitus on terviklike hoonete (nt elamud, büroohooned, laohooned, talu- ja loomakasvatushooned jm elu-, ühiskondlikud või tootmishooned) ning rajatiste ehitus (nt kiir- ja maanteed, tänavad, sillad, tunnelid, raudteed, lennuväljad, sadamad jm vesiehitised, niisutus- ja kanalisatsioonisüsteemid, torujuhtmed, elektriliinid jm tehnorajatised, spordirajatised jne).
Üldehitustöid tehakse kas oma kulul, projektijuhtimise või peatöövõtu korras. Osa töödest või kogu ehitustöö võib tellida alltöövõtjatelt. Siia liigitatakse üksus, kes kannab üldvastutust ehitise valmimise eest. Ehituse alla kuulub ka hoonete ja rajatiste remont.
Osa 41 hõlmab terviklike hoonete ning osa 42 terviklike rajatiste ehitamise, osa 43 ehitustegevuse raames tehtavad eriehitustööd. Ehitusseadmete rentimine koos operaatoriga liigitatakse vastava seadmega tehtava eriehitustöö alla.
Siia jakku kuulub ka hoonete ja rajatiste ehitusprojektide arendus, st rahaliste, tehniliste ja materiaalsete vahendite koondamine kinnisvaraprojekti edasise müügi eesmärgil. Kui ehitusprojekti arendus toimub mitte müügi, vaid ehitise edasise kasutamise eesmärgil (nt ruumide väljaüürimine või tootmine), siis liigitatakse üksus vastavalt tegevusele (nt kinnisvara või töötleva tööstuse alla).

Erialaliidud:
Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Eesti Kaitsetööstuse Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Ehitus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
10000455 Osaühing "Ehitusmeister" Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 44 958.13
10001383 Osaühing KEK Elekter Elektriinstallatsioon
Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
424 323.67
10001590 Katus AS Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Muud eriehitustööd
Katusetööd
0.00
10002750 osaühing TEIMRA Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus 6 656.80
10003235 Aktsiaselts ANTAARES Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
859 488.33
10003353 Osaühing Rekons Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine 0.00
10003471 osaühing SAVEKATE Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 3 544 287.46
10003583 Osaühing Skiline Põranda- ja seinakatete paigaldus 310.00
10003873 Basseinitehnika OÜ Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muud eriehitustööd
737 909.87
10004499 Osaühing Gradiens Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 173 808.19
10004826 aktsiaselts Pristis Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus
Turvasüsteemide käitus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
2 831 328.59
10004973 aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
633 206.95
10006222 osaühing STOPP Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
13 712.91
10006328 Osaühing Matten Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
15 538.96
10006363 osaühing ELENAAR Elektriinstallatsioon
Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
51 878.45
10006469 Osaühing Raunopol Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 11 636.16
10006587 Osaühing Kaskola Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 0.00
10006920 OÜ RVE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Kaubavedu maanteel
Muu teimimine ja analüüs
15 761.96
10007316 Osaühing Rajatis Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muud juriidilised toimingud
Kaubavedu maanteel
0.00
10007747 Osaühing Ramise Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 4 884.06
10008103 OÜ PLANIMEKS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 25 620.44
10008474 Osaühing Aquator Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Plastist sanitaarseadmete tootmine (vannid, kraanikausid jne)
3 809.82
10008698 Osaühing Timoreta Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
7 604.80
10008764 Osaühing ILAGEL Muud eriehitustööd 0.00
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Hoonehalduse abitegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muu puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektriseadmete remont
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
142 999.81
10009634 osaühing LUKUPOOD Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
865 516.07
10009947 Messiehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 3 859 864.50
10010287 Osaühing VALTSKATUS Katusetööd 6 960.00
10011051 Aktsiaselts STANDARD Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Mööbli ja sisustusesemete parandus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
Mujal liigitamata mööbli tootmine
2 607 340.28
10011281 Aktsiaselts Lincona Konsult Vaipade, mattide, seina-, põranda- ja aknakatete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muu teenindus
Põranda- ja seinakatete paigaldus
Kaubavedu maanteel
Kaubaladude töö
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
8 738 871.80
10011542 Osaühing Farovent Muud mujal liigitamata eriehitustööd 5 458.33
10012567 osaühing KLAISENT Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
53 595.69
10012731 osaühing LONE V.V. Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
Muud kaeve- ja mullatööd
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
39 205.72
10013104 Osaühing P.M. Trans Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
86 510.77
10013423 Osaühing Perlux Elektriinstallatsioon 42 329.62
10013593 AAVO LEVOL Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus 1 033.03
10014003 Osaühing Nowap Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 254 891.31
10014285 Osaühing MAIERKO Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont 0.00
10014470 Osaühing Parlenof Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus 5 185.00
10017556 Osaühing Rannamiku Metsamajandust abistavad tegevused
Mujal liigitamata tervishoiualad
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
Taimekasvatuse abitegevused
4 736.00
10018372 Aktsiaselts Projekt E Valmis betoonisegu tootmine
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
52 360.50
10019093 Külmateenuste Osaühing Masinate ja seadmete remont
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
483 161.16
10019259 osaühing ELFAS Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus 14 249.10
10019288 Osaühing "Püroterm" Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus 97 115.26
10019549 Osaühing GULIB Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu puhastustegevus
Teede ja kiirteede ehitus
322 423.75
10019638 Osaühing Hannora Loomakasvatuse abitegevused
Taimekasvatuse abitegevused
Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
48 565.00
10019928 Osaühing ELKARIN Kaubavedu maanteel
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
73 194.81
10020392 Osaühing KÕRGUS Muud eriehitustööd
Katusetööd
6 066.03
10020541 Prei OÜ Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus 30 934.83
10021049 aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Elektrienergia müük
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
4 164 213.62