EILE

Jagu H hõlmab sõitjate/reisijate või kauba regulaar- e liinivedu ning juhuvedu raudtee-, maantee-, vee- või õhusõidukiga; torutransporti ning veondusega seotud terminali- ja parkimisteenuseid; kaubalasti/veose käitlemist, ladustamist, hoiustamist jne. Siia liigitatakse ka transpordivahendite rentimine koos juhiga ning posti- ja kulleriteenused.

Siia ei kuulu:
transpordivahendite (v.a mootorsõidukid) kapitaalremont ja ümberehitamine, vt 331
maanteede, raudteede, sadamate, lennuväljade ehitamine, hooldus ja remont, vt 42
mootorsõidukite hooldus ja remont, vt 45201
transpordivahendite rentimine ilma juhita, vt 771, 773

Erialaliidud:
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Eesti Autoettevõtete Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Veondus ja laondus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
10000828 osaühing B & P OIL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
60 858.29
10001443 Osaühing A-TUVI Kaubavedu maanteel 4 000.00
10001940 Auto ID osaühing Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muud veondust abistavad tegevused
324 734.06
10002572 Osaühing Texlin Veoste ekspedeerimine
Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük
258 934.40
10003181 osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vrakkide demonteerimine
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Parklate tegevus
42 238.60
10003844 OÜ KNJ-Transport Elektrienergia müük
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
13 874.46
10003933 Marmorek OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Muu posti- ja kullerteenused
2 750.00
10004424 Osaühing Caviar House Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused
Kaubavedu maanteel
Jalatsite hulgimüük
25 023.46
10004677 Aktsiaselts Ekspress Grupp Universaalne postiteenus
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
2 443 814.58
10005671 Täisühing "Püünis" Kaubavedu maanteel 0.00
10006216 Osaühing "Vilandert" Sõitjate muu kohalik liinivedu 60 899.20
10006222 osaühing STOPP Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
13 712.91
10006239 osaühing "J. Ertmann" Muude mootorsõidukite müük
Kaubavedu maanteel
0.00
10006268 Viimars Osaühing Sõitjate muu kohalik liinivedu 15 490.00
10006498 Osaühing Kallaste Kalur Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
200 389.60
10006920 OÜ RVE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Kaubavedu maanteel
Muu teimimine ja analüüs
15 761.96
10007078 Osaühing Tiitser Kaubavedu maanteel 18 455.11
10007316 Osaühing Rajatis Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muud juriidilised toimingud
Kaubavedu maanteel
0.00
10007813 aktsiaselts "Rauameister" Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muud insener-tehnilised tegevusalad
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
3 286 923.36
10008578 Osaühing Helcon Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Kodumajutus
4 335.05
10008706 Saaremaa Piimaühistu Kaubavedu maanteel 5 140 789.23
10009159 Aktsiaselts Balbiino Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
Jäätisetootmine
8 846 333.83
10009551 Ebavere ST Osaühing Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Segapõllumajandus
32 573.45
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Hoonehalduse abitegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muu puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektriseadmete remont
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
142 999.81
10010181 Osaühing Telvak Äri Kaubavedu maanteel 122 686.96
10011051 Aktsiaselts STANDARD Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Mööbli ja sisustusesemete parandus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
Mujal liigitamata mööbli tootmine
2 607 340.28
10011163 Osaühing ArTi Transgrupp Sõitjate muu maismaavedu 157 755.72
10011281 Aktsiaselts Lincona Konsult Vaipade, mattide, seina-, põranda- ja aknakatete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muu teenindus
Põranda- ja seinakatete paigaldus
Kaubavedu maanteel
Kaubaladude töö
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
8 738 871.80
10012273 Greencarrier Liner Agency Estonia OÜ Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine 3 421 492.24
10012694 osaühing "VEA" Veoste ekspedeerimine
Kaubavedu maanteel
0.00
10013104 Osaühing P.M. Trans Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
86 510.77
10013707 Osaühing GRAVEL EAE Kaubavedu maanteel 6 423.12
10015209 osaühing "KAULIN" Kaubavedu maanteel 0.00
10015362 aktsiaselts TAUF-AUTO Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
930 273.37
10016462 osaühing Kaseloo Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused 3 339.50
10016657 OÜ Kalon AO Parklate tegevus 0.00
10017639 Osaühing VIDOMAN Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
226 920.90
10017705 aktsiaselts PINUS Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük
Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük
Liha ja lihatoodete hulgimüük
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük
Kaubavedu maanteel
Muude jookide hulgimüük
Veoste ekspedeerimine
Puu- ja köögivilja hulgimüük
Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
6 526 400.86
10017800 Osaühing Halperk Veoste ekspedeerimine 0.00
10017836 Osaühing Einmix Kaubavedu maanteel 236 475.36
10018981 osaühing OLARET Kaubavedu maanteel 332 143.07
10019928 Osaühing ELKARIN Kaubavedu maanteel
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
73 194.81
10020239 Aktsiaselts VILDE Reklaamiagentuurid
Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
498 388.74
10020438 Osaühing T.R. TAMME AUTO Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Kaubavedu maanteel
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Veokite rentimine ja kasutusrent
190 876.55
10020512 osaühing Misinar Kaubavedu maanteel 233 862.50
10021196 Aktsiaselts Veere Sadam Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
11 832.56
10021233 osaühing Golfer Spordirajatiste käitus
Restoranid jm toitlustuskohad
Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Parklate tegevus
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
75 476.87
10021248 osaühing Tovarel Kaubavedu maanteel 84 458.40
10021760 Osaühing Telikol Kaubavedu maanteel
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
15 306.00
10021782 NTN EST osaühing Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Muud veondust abistavad tegevused
1 345 323.00