EILE

E: Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus maksustatud käive statistika. 2022Q4

Koht Firma
1 +1
Aktsiaselts Estonian Cell Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Paberimassi tootmine
0
374 927
46 811 758
94
2 -1
Cronimet Nordic OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
798 006
196 325
41 732 022
46
3 +2
Enefit Green AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Masinate ja seadmete remont, Peakontorite tegevus, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 896 377
508 841
38 500 442
106
4 -1
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
624 984
1 243 638
27 353 690
645
5 -1
AS Kuusakoski Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
363 526
364 062
22 088 579
96
6
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine, Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
0
35 771
18 083 626
1
7
ETS NORD AS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Muude masinate ja seadmete hulgimüük
992 905
951 709
15 256 229
307
8
AKTSIASELTS TALLINNA VESI Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 283 855
844 309
14 703 292
268
9
Eesti Keskkonnateenused AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
1 440 597
1 167 017
11 356 906
465
10 +2
aktsiaselts Ecometal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
173 453
9 440 231
55
11
AS SAMI Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Tavajäätmete kogumine
237 874
360 919
9 034 819
123
12 -2
RAGN-SELLS AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Tavajäätmete kogumine
1 350 786
902 778
8 550 307
286
13
Stell Eesti AS Hoonehalduse abitegevused, Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Hoonete üldpuhastus
2 454 236
1 551 788
7 825 407
1483
14
OÜ PMT Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
234 569
220 373
6 913 346
83
15 +8
Kat Metal Estonia OÜ Kaubavedu maanteel, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
34 288
36 019
5 956 830
17
16
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
415 388
218 505
5 760 630
124
17
OÜ Print Best Tavajäätmete kogumine, Muu trükkimine
0
241 414
5 497 698
99
18 -3
Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia müük, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
516 722
344 868
4 567 044
87
19 +1
Aktsiaselts OG Elektra Tootmine Pakendamine, Jahu ja tangainete tootmine, Liha töötlemine ja säilitamine, Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine, Valmistoitude tootmine, Tavajäätmete kogumine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine, Lemmikloomade valmistoidu tootmine, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Liha- ja linnulihatoodete tootmine, Mujal liigitamata toiduainete tootmine, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
427 665
136 809
4 080 937
127
20 -2
Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM Ohtlike jäätmete kogumine, Kauba raudteevedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Laevade pukseerimine jms, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
663 919
485 037
3 839 122
134
21 +4
Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Tavajäätmete kogumine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
723 707
293 774
3 693 046
98
22 +2
aktsiaselts Tartu Veevärk Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
275 535
261 130
3 691 352
88
23 -4
OÜ Eesti Pandipakend Muude vahetoodete hulgimüük, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
145 450
3 577 738
47
24 -3
Pomemet Osaühing Masinate ja seadmete remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, Kaubavedu maanteel
211 824
183 655
3 284 540
49
25 +3
Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muu teimimine ja analüüs, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
261 869
88 567
3 218 259
24
26 +9
Grandmet OÜ Sõitjate muu maismaavedu, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
13 737
21 703
2 674 432
9
27 -1
Osaühing Kaurits Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Teede ja kiirteede ehitus, Vesiehitus
421 229
242 542
2 635 248
52
28 +10
ERA Valduse Aktsiaselts Metsaraie, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Laadungikäitlus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Turba tootmine
0
87 529
2 467 750
26
29 -2
aktsiaselts TEMPEST Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude keemiatoodete hulgimüük, Abrasiivtoodete tootmine
187 734
55 394
2 276 846
27
30 +15
Aktsiaselts Moodul Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
246 639
63 831
2 084 915
31
31 -9
Hilandero Houses OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
0
52 709
2 075 908
12
32 +8
Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
333 079
300 584
2 068 676
79
33 +26
Aktsiaselts Level Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Lammutamine, Teede ja kiirteede ehitus, Killustiku tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
255 272
113 012
2 065 271
48
34 -4
Aktsiaselts Nordic Lumber Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude puitplaatide tootmine, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Saematerjali tootmine, Mujal liigitamata mööbli tootmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
190 358
54 036
2 060 449
26
35 -4
Osaühing Vändra MP Lammutamine, Muud kaeve- ja mullatööd, Turba tootmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Teede ja kiirteede ehitus, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Muu puhastustegevus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
297 175
175 113
1 932 881
56
36 +6
Volume Design OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
179 655
184 755
1 922 903
58
37 -1
ORKOS ESTONIA OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
0
12 334
1 890 310
5
38 -4
Osaühing Strantum Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Muu puhastustegevus, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
185 413
181 025
1 829 348
78
39 +5
Amphenol ConneXus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude tööriistade tootmine, Muude elektriseadmete tootmine
414 414
438 848
1 756 049
287
40 +3
OÜ EKOVIR Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
524 009
206 788
1 750 363
97
41 +10
OÜ AMESTOP Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Lammutamine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
291 893
61 358
1 724 064
18
42 -9
aktsiaselts PÄRNU VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
216 066
148 558
1 697 103
58
43 -14
Aktsiaselts GREEN MARINE Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Tavajäätmete kogumine, Ohtlike jäätmete kogumine
180 677
187 701
1 689 882
48
44 +2
aktsiaselts Epler & Lorenz Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
308 463
137 478
1 613 517
50
45 -13
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
69 002
39 824
1 607 624
13
46 +25
AS SKAT-KESKUS Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ajutise tööjõu rent, Elektriseadmete remont, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
232 061
74 287
1 600 473
40
47 +9
Aspen Grupp OÜ Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine, Lammutamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
193 550
126 700
1 541 885
27
48 -9
RoadWest OÜ Teede ja kiirteede ehitus, Tavajäätmete kogumine
69 400
37 813
1 509 544
47
49 +3
Laserline OÜ Mehaaniline metallitöötlus, Tavajäätmete kogumine
197 584
76 420
1 497 549
18
50
osaühing Miridon Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
241 068
131 327
1 490 108
40
51 -3
OÜ VH EHITUSTEENUSED Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
150 345
73 715
1 402 632
18
52 +8
Hissmekano Estonia OÜ Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus, Lukkude ja hingede tootmine
103 497
109 281
1 401 212
39
53 -12
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük
174 024
119 293
1 381 982
68
54 +13
Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
119 117
87 954
1 325 924
27
55 +7
Aktsiaselts Narva Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
282 444
219 038
1 225 693
89
56 -19
OÜ Kemmerling Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
266 798
137 062
1 221 757
33
57 -2
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
292 656
136 117
1 206 482
71
58 +6
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
182 947
10 534
1 166 133
2
59 -2
AKTSIASELTS KIVILUKS Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Killustiku tootmine
216 507
100 109
1 165 982
29
60 -7
RP Pakend OÜ Tavajäätmete kogumine
109 624
82 056
1 164 424
32
61 +7
Leemans Greencircle OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
23 506
24 416
1 161 714
9
62 -4
Tallinna Jäätmekeskus Tavajäätmete kogumine
74 441
78 324
1 147 739
40
63 -16
OÜ Weerec Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
51 468
54 944
1 028 945
25
64 +6
Aktsiaselts Keila Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
175 550
94 669
969 039
52
65 -4
AS Emajõe Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus
0
98 467
959 108
32
66
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
58 184
20 910
952 113
4
67 +8
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
154 920
71 711
930 656
36
68 -3
Karimek OÜ Tavajäätmete kogumine
85 785
66 576
909 622
29
69 +5
Wisefab OÜ Tavajäätmete kogumine, Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
55 320
59 137
899 269
24
70 +13
Pinnasepuhastuse OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
18 094
714
897 117
1
71 +63
Nelitäht OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
182 637
23 274
891 922
9
72 -3
AS Viimsi Vesi Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
126 345
81 816
863 992
22
73 -1
Eesti Vanapaber OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
22 499
836 053
10
74 -11
aktsiaselts EcoPro Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine
133 359
78 749
786 278
24
75 +18
Ionix Systems OÜ Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
155 754
157 825
773 180
112
76 +14
OÜ ISTREK Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus
114 815
74 958
769 888
32
77 +33
OSAÜHING FORMET GRUPP Kaubavedu maanteel, Lammutamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Laadungikäitlus, Muud kaeve- ja mullatööd, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
32 317
23 111
768 284
19
78
24 007
8 344
723 707
2
79 +12
Aster Metal OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
87 806
68 070
722 473
25
80 -1
Dorinmet OÜ Ohtlike jäätmete kogumine, Muud eriehitustööd
1 407
1 401
715 510
1
81 +1
Aktsiaselts Väätsa Prügila Tavajäätmete kogumine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Ohtlike jäätmete kogumine
130 391
58 159
703 589
23
82 -6
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
73 885
73 818
698 507
32
83 +20
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
74 082
37 701
682 201
14
84 -11
OÜ AGRICOLA KAUBANDUS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
3 037
5 228
676 586
1
85 +209
Osaühing Inferal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 428
1 411
652 658
2
86 +10
OÜ Multivara Muu posti- ja kullerteenused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
105 492
47 840
650 479
22
87 -10
Aktsiaselts Viljandi Veevärk Elektriseadmete remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
90 946
90 626
645 357
22
88 -7
OÜ HIIU AUTOTRANS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Ohtlike jäätmete kogumine, Autode tehniline ülevaatus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel
148 549
93 882
605 421
47
89 -40
Farmada Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Muude mootorsõidukite müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
89 978
53 320
591 128
30
90 -2
Aktsiaselts Rakvere Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
93 805
67 332
586 327
13
91 +3
Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
136 719
55 796
585 626
20
92 +10
Osaühing Sigwar Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Liha- ja linnulihatoodete tootmine
93 759
35 462
583 801
27
93 -9
111 779
63 905
581 231
21
94 -2
Ecovill Grupp UÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Isolatsioonitööd, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu posti- ja kullerteenused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd
59 823
10 328
574 014
7
95
aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
0
67 128
567 565
23
96 +13
Osaühing PORTLIF GRUPP Ohtlike jäätmete kogumine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
2 522
30 684
566 233
17
97 -11
Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
57 164
54 142
562 177
17
98 -9
Mittetulundusühing REHVIRINGLUS Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
28 678
0
556 152
0
99 +15
AS Baltplast Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muude plasttoodete tootmine, Kergmetalltaara tootmine
125 908
19 733
539 032
10
100 +45
Viking Steel and Recycling OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
2 797
2 918
536 663
1
101 +7
Jäätmekäitlus muuseum ja õppekeskus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete kogumine
35 901
1 905
512 455
22
102 +9
Eesti Jäätmekäitlus OÜ Tavajäätmete kogumine
3 415
1 434
497 821
2
103 +13
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
109 911
58 150
490 592
36
104 -7
aktsiaselts Haapsalu Veevärk Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
69 215
65 039
488 141
18
105 +8
Aktsiaselts Lahevesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
70 152
93 112
481 150
45
106 +162
Aktsiaselts NITROFERT Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük
29 249
27 549
480 859
12
107 -22
OÜ Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
151 582
111 712
480 129
115
108 -9
osaühing Gersamia Vundamendi-, betooni- jm müüritööd, Katusetööd, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
24 355
4 593
463 911
6
109 +3
AS VALGA VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektriseadmete remont, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
64 088
49 259
462 305
21
110 +82
aktsiaselts J.I.T Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük, Ajutise tööjõu rent
58 915
12 873
461 259
5
111 -31
ODP Eesti OÜ Tavajäätmete kogumine
69 253
8 326
459 366
13
112 +5
Hunting Grupp OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsaraie, Muu puhastustegevus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kaubavedu maanteel, Külalistemajad, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
49 054
17 517
457 939
16
113 -59
Revonia OÜ Muu mujal liigitamata tootmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
48 154
35 746
456 379
22
114 -9
Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
0
65 582
450 506
17
115 +8
aktsiaselts ARAND Muu teenindus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Masinate ja seadmete remont
39 817
11 549
449 466
4
116 -29
Marico Metall OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
0
3 323
439 874
6
117 -16
OÜ Virestcon Ehitus Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
67 114
41 168
427 544
15
118 +36
aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus
89 725
55 865
426 825
29
119 +17
OÜ ETAL Group Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elektronkomponentide tootmine
44 752
48 146
420 254
53
120 +15
NORDIC PLAST OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude plasttoodete tootmine
44 739
41 357
418 609
15
121
Redsom OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Vundamendi-, betooni- jm müüritööd
41 255
16 036
413 552
7
122 +16
Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
51 138
40 337
402 355
12
123 +29
Base Metal OÜ Jaemüük posti või Interneti teel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
24 414
12 283
398 557
7
124 +23
Kernel Trading OÜ Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Raua, terase ja ferrosulamite tootmine
92 696
80 532
395 330
23
125 -18
Sibelco Green Solutions Estonia OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
25 864
26 229
388 859
16
126 +83
Osaühing aqua consult baltic Muu mujal liigitamata koolitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
90 578
42 207
388 776
15
127 -1
Põltsamaa Vesi OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
0
30 229
386 933
13
128 -22
osaühing Ökoloog Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
121 924
87 168
386 502
30
129 -7
SPEQ Agri OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
50 494
19 574
374 949
8
130 +26
Alutaguse Haldus Osaühing Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete üldpuhastus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
56 689
37 271
373 385
26
131 +51
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
0
22 073
365 623
7
132 -8
aktsiaselts PÕLVA VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
55 683
35 740
362 387
11
133 -15
Marico Holding OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
22 498
21 258
360 486
28
134 -6
Osaühing Pesulux Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus
50 285
34 224
352 395
21
135 -8
OÜ Toruabi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
92 224
55 300
349 395
17
136 -16
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
71 697
30 765
348 727
10
137 -37
OÜ Loo Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Maastiku hooldus ja korrashoid
4 351
52 793
344 752
19
138 -19
osaühing Taararing Muu puhastustegevus, Tavajäätmete kogumine
100 384
63 296
335 690
50
139 -6
Aktsiaselts Pesmel Eesti Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine, Metallurgiamasinate tootmine, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
85 994
91 760
327 674
16
140 +2
Fekto OÜ Hoonete üldpuhastus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Kaubavedu maanteel, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
43 999
19 433
324 477
13
141 -16
Vaggen AS Ohtlike jäätmete kogumine, Laevade pukseerimine jms
37 337
38 045
323 057
18
142 -27
Aktsiaselts NARVA-JÕESUU KOMMUNAAL Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
80 689
59 632
316 171
30
143 -6
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
44 556
33 494
315 220
15
144 -40
Osaühing Estmetex Tavajäätmete kogumine
4 514
4 756
309 289
3
145 +15
osaühing Kohila Maja Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused
0
26 826
294 985
8
146 -16
osaühing Sindi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu teenindus
33 549
25 535
292 854
9
147 +6
Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
23 466
15 805
292 457
19
148 -17
osaühing Haapsalu Linnahooldus Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Elektriseadmete remont, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Muu puhastustegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
69 832
43 171
289 083
19
149 -10
aktsiaselts Rapla Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
60 476
24 649
287 757
12
150 +21
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
42 038
29 218
287 688
11
151 +36
OÜ BATA Servis Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
0
5 031
280 668
7
152 -1
Osaühing Jõgeva Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
43 621
23 789
273 560
8
153 +72
AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
28 471
25 765
267 965
11
154 +108
OÜ Sultan Oil Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
35 055
1 805
260 780
2
155 +29
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
42 009
25 975
253 363
12
156 -27
OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine
21 617
17 383
253 140
8
157 -8
Osaühing KIILI KVH Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
30 896
19 440
249 740
8
158 +11
Esmar Vesi OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
24 895
11 032
239 103
6
159 -19
Osaühing Prügimees Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tavajäätmete kogumine
52 866
30 421
235 386
13
160 +78
Wastedirect OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
11 280
0
233 019
0
161 +24
Patmari talu OÜ Tavajäätmete kogumine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Küttepuude tootmine
38 772
7 992
231 391
3
162 +33
Käitlus OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
24 595
16 334
227 484
11
163 -5
14 897
9 664
222 366
6
164 -9
Aktsiaselts Matsalu Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
48 945
33 501
217 195
10
165 +52
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
32 391
29 631
215 928
15
166 -22
Niidu Ladu OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
21 019
16 618
215 363
3
167 -3
osaühing TÜRI VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
25 439
15 933
215 305
6
168 -11
Eesti Elektroonikaromu OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
30 660
4 179
211 716
0
169 +64
Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
20 418
20 239
209 719
13
170 +23
SA-Works OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
26 635
10 143
208 000
10
171 -5
Osaühing FERALMET Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
18 919
16 382
202 676
10
172 +29
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
32 685
20 277
202 515
9
173 -23
OÜ Bussiremont Autopesu jms teenindus, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite hooldus ja remont
24 597
14 124
199 624
8
174 +3
OÜ Poliplast Tavajäätmete kogumine
20 315
6 671
196 373
6
175 -5
Osaühing Saarde Kommunaal Kaubavedu maanteel, Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Matusetalituste korraldamine, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Muu puhastustegevus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid
50 592
32 519
195 816
18
176 -30
Osaühing Metallieksperdid Metallitöötlus ja metallpindade katmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mööbliosade tootmine, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
75 089
47 626
193 451
15
177 +37
Aktsiaselts Vekanor Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
13 440
12 827
191 899
5
178 +3
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
55 956
35 697
185 291
25
179 -16
Infokaitse OÜ Kaubavedu maanteel, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
36 639
27 015
181 538
16
180 -7
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
59 290
39 809
181 460
19
181 -33
Tehnomarket recycling OÜ Muud eriehitustööd, Ohtlike jäätmete kogumine
4 771
1 174
180 684
1
182 -10
Aktsiaselts ÖKOSIL Ohtlike jäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu teimimine ja analüüs
59 848
41 200
173 939
15
183 +69
Tanklatehnika osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus
34 227
9 388
173 829
2
184 -52
Osaühing VAITORG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
31 420
16 142
172 284
11
185 +30
TARTU TEENUSED OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Lammutamine, Muu puhastustegevus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
25 384
13 109
170 819
7
186 -6
WASTEMAN OÜ Tavajäätmete kogumine
6 440
4 631
167 915
4
187 +55
Esito OÜ Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine, Tavajäätmete kogumine
27 328
0
167 348
0
188 +22
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
26 115
21 747
166 874
12
189 -22
OÜ Lustrum Teenused Lammutamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
38 150
25 694
161 641
13
190 -2
ABEMI LAOTEENUSED OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubaladude töö, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
43 536
19 950
159 548
9
191 +5
Osaühing Trans-Toomapojad Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
24 720
12 665
158 918
7
192 +98
osaühing Selodiin Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine
32 347
4 717
157 309
2
193 -18
aktsiaselts Kärdla Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
27 880
14 583
156 633
7
194 -53
OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
11 578
15 208
155 678
5
195 +236
Karu KV OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
30 570
0
155 492
0
196 -7
GW GRUPP OÜ Tavajäätmete kogumine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Lammutamine, Maastiku hooldus ja korrashoid
14 974
6 009
155 178
3
197 -23
OÜ Multilift UV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd
28 478
11 734
153 071
5
198 +18
Osaühing Aves Service Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata teenindus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Metsaraie, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Juuksuri- ja muu iluteenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
9 216
8 188
147 594
13
199 -20
ATI Grupp osaühing Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
108 439
10 887
146 329
2
200 +20
Netronic OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
26 280
12 988
143 946
14
201 -10
LAPAVIRA OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Magevee-vesiviljelus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Restoranid jm toitlustuskohad, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus
3 195
3 240
139 815
5
202 +39
JSK Ida OÜ Tavajäätmete kogumine
10 699
4 677
138 492
7
203 +8
Osaühing Pandivere Vesi Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
24 251
11 041
136 901
7
204 -1
Osaühing Ramsi VK Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
30 097
22 203
129 829
10
205 +19
Osaühing ESTRAGON FG Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Ohtlike jäätmete kogumine
17 730
10 048
129 299
10
206 -63
Flovac Nordic OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
20 052
5 581
129 170
2
207 +59
Aktsiaselts Võhma ELKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
25 394
20 843
127 853
17
208 -43
Osaühing Sandmerk Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muud kaeve- ja mullatööd, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel
10 304
4 285
127 521
2
209 +36
osaühing SILVEREHITUS Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
37 070
18 373
126 933
9
210 +3
Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektriseadmete remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
35 117
21 529
126 718
13
211 -43
Osaühing A.L.M.Kotton Vundamendi-, betooni- jm müüritööd, Tavajäätmete kogumine
31 661
23 324
126 310
9
212 -8
aktsiaselts Mako Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
16 004
13 165
124 820
4
213 -5
UNICLEAN OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Enda kinnisvara ost ja müük
0
3 083
122 783
2
214 +71
OÜ Novaveod Muude mootorsõidukite müük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
2 871
1 040
122 750
1
215 -3
Osaühing Agometal Metalltoodete remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 478
7 127
122 642
10
216 -9
aktsiaselts SAVO-AUTO Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid), Mootorsõidukite hooldus ja remont
21 806
3 938
122 323
3
217 -58
R-S OSA Service OÜ Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
27 263
28 202
118 846
5
218 +22
Mustvee Haldus Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektriseadmete remont
27 228
19 065
118 177
15
219 -17
OÜ Smartkonteiner TLN Tavajäätmete kogumine
3 102
0
114 733
0
220 -30
OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maastiku hooldus ja korrashoid, Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
26 687
20 406
113 783
6
221 -27
Osaühing Abja Elamu Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Hoonehalduse abitegevused
32 161
17 774
112 559
7
222 +25
GoodChoice OÜ Tavajäätmete kogumine, Restoranid jm toitlustuskohad, Muu puhastustegevus
10 719
2 302
111 966
2
223 +94
Multivara Projekt OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Maastiku hooldus ja korrashoid
7 224
4 028
111 400
1
224 -25
Osaühing KATKERA Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Muu teenindus, Muud eriehitustööd, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
20 099
11 903
110 440
5
225 +275
OÜ Askoterm Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
9 734
8 854
109 635
4
226 -40
R Tooted OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
5 766
108 761
6
227 -9
Osaühing Raven Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
17 094
10 953
108 489
9
228 -6
Kehtna Vesi osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
23 466
19 365
108 313
11
229 -46
OÜ NewPlanet Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
17 964
7 923
106 508
5
230 -32
Prügiekspress OÜ Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel
9 025
3 674
105 660
5
231 +17
OÜ CRC Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kaubavedu maanteel, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
10 261
2 059
105 500
2
232 -27
Osaühing Põltsamaa GREID Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
24 117
13 770
105 126
9
233 -5
Lipland OÜ Muu mujal liigitamata teenindus, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
25 490
19 591
103 495
13
234 -11
Osaühing Lääne Sanservice Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
25 178
16 196
103 153
6
235 +4
Osaühing Sõmeru Vara Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
16 582
10 082
103 031
6
236 +48
ASEN OÜ Tavajäätmete kogumine
14 543
812
98 354
1
237 +13
OÜ Rõuge Kommunaalteenus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu teenindus, Sõitjate muu maismaavedu, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
20 705
13 046
97 567
10
238 -32
Osaühing Matogard Maastiku hooldus ja korrashoid, Kaubavedu maanteel, Muude mootorsõidukite müük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
8 030
8 516
96 214
9
239 +7
OÜ Kunda Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Muu mujal liigitamata teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
23 251
15 067
91 985
8
240 -78
OÜ Prismaarendus Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
16 861
3 943
91 372
4
241 +28
OÜ Aseri Kommunaal Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
8 960
5 734
91 324
6
242 -10
Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine
8 852
5 355
90 078
3
243 -13
Baltic Oil Management OÜ Ohtlike jäätmete kogumine
15 281
9 752
87 770
7
244 -47
OÜ Survepesu24.ee Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
8 496
5 978
86 156
4
245 +59
osaühing VAKS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
12 515
7 716
82 681
6
246 +37
OÜ Oviro Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
9 024
5 233
80 325
4
247 -4
Osaühing Viiking Ehituspartner Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
6 973
1 542
79 149
2
248 -150
Aktsiaselts A. L. A. R. A. Ohtlike jäätmete kogumine
40 887
28 047
77 501
9
249 -71
Osaühing Legex Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
1 204
1 189
76 708
2
250 -29
Hiiumaa Jäätmejaam OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 808
6 366
75 498
3
251 +3
Magna OÜ Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
5 297
3 002
75 092
4
252 -76
OÜ BAO ohtlikud jäätmed Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
17 709
11 347
73 762
7
253 -18
Osaühing Loksa Haljastus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud kaeve- ja mullatööd
18 575
9 884
71 486
8
254 -18
Varmotek Grupp OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
9 287
4 494
70 116
2
255 -18
RADIX HOOLDUSE OÜ Tavajäätmete kogumine
0
0
69 243
0
256 +4
Stik Autolammutus OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
10 929
5 826
68 752
4
257 +147
KTML OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Masinate ja seadmete remont
16 336
0
67 912
0
258 +50
Seliger Grupp OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
3 106
2 293
67 732
3
259 +91
Isoptera Grupp OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu, Kaubavedu maanteel, Vrakkide demonteerimine
4 484
4 193
67 415
7
260 -9
PAL Plast OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
9 710
10 287
66 570
4
261 -34
KPF OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
1 874
63 849
2
262 -43
VVMcom OÜ Kanalisatsioon, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
16 261
14 681
63 057
8
263 +47
Osaühing MONOLIIT Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
7 054
2 388
60 115
4
264 -1
Inceptum Metall OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
12 903
8 776
59 951
7
265
OÜ HTT Veod Tavajäätmete kogumine
7 040
2 551
59 039
1
266 -66
Rakse OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
4 360
1 229
58 663
1
267 +3
OÜ VALLESBURG Pandimajad, Kaubavedu maanteel, Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Antiikesemete jaemüük kauplustes, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
10 039
4 279
58 430
5
268 +27
Reco Ringmajandus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 142
5 168
57 285
2
269 -11
osaühing Vesoka Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
10 329
7 775
55 647
4
270 +5
GREENALL OÜ Tavajäätmete kogumine, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
2 953
939
54 732
3
271 +1
Harju Prügiveod OÜ Tavajäätmete kogumine
7 264
5 893
54 329
6
272 +2
Viimsi Plekksepatööd OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Katusetööd, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Veokite rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
5 484
1 614
53 190
0
273 -2
WIRECAT OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
606
640
52 735
0
274 +226
DP Recycling OÜ Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine
2 462
2 744
52 324
3
275 +12
AS Balti Karusnahk Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu loomakasvatus
2 184
2 299
52 300
1
276 -9
Nomiaska OÜ Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused
8 159
4 156
51 900
3
277 +4
TIMAR AUTO OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Vrakkide demonteerimine
8 955
5 765
51 694
4
278 -52
Veepuhastuse Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus
11 275
3 557
51 465
1
279 -35
Osaühing ADOXA Tavajäätmete kogumine
9 449
7 742
49 898
7
280 -51
ToruUuring OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
2 233
1 699
48 518
2
281 -5
SURVEPESU OSAÜHING Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muud eriehitustööd
41 750
44 294
47 672
24
282 -25
Eco Toru OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
13 292
4 201
45 771
8
283 -10
OÜ Eesti Veevärk Tehnika Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
14 267
9 495
44 519
3
284 +12
Osaühing SuFe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
8 728
5 182
43 619
4
285 -8
Osaühing Kroodi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine
12 786
9 324
42 985
3
286 +72
Pääsküla Vesi OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
4 282
1 073
42 669
1
287 +1
Aktsiaselts Häädemeeste VK Sõitjate muu maismaavedu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
0
7 824
42 332
4
288 -32
SRM Ressursid OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 014
4 516
40 804
5
289 -11
A.Reinwald OÜ Elektrienergia müük, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 675
1 194
40 089
1
290 -31
Gidro Grupp OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kaubavedu maanteel
4 936
2 395
39 941
3
291 +30
Kvaliteetkodu Ehitus OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
2 513
287
38 931
2
292 +1
osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Vrakkide demonteerimine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kaubavedu maanteel, Parklate tegevus
10 739
8 234
38 896
8
293 +53
Green Go OÜ Tavajäätmete kogumine
1 673
0
38 275
0
294 -45
OÜ GEFI Kaubavedu maanteel, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
12 738
11 398
37 868
5
295 +124
ZEPPARTH.EE OÜ Tavajäätmete kogumine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Veokite rentimine ja kasutusrent
0
0
37 835
0
296 -41
Osaühing Reinhold Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
8 161
5 766
37 282
4
297 -18
JUNDEMA OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Hostelid
5 045
4 528
37 134
3
298
Metal Capital OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 013
3 863
35 805
4
299 -65
Ecomundi OÜ Ohtlike jäätmete kogumine
7 460
807
35 162
1
300
VR Vedu OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu puhastustegevus, Hoonehalduse abitegevused, Muud kaeve- ja mullatööd, Kaubavedu maanteel