EILE

O: Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus maksustatud käive statistika. 2022Q4

Koht Firma
1
8 549 886
0
36 724 070
0
2
Politsei- ja Piirivalveamet Avalik korrakaitse- ja julgeolekuteenistused
781 053
0
3 885 393
0
3
Tartu Linnatransport Transpordi ja side haldus
0
0
1 108 985
23
4 +2
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
75 105
0
937 825
151
5 +9
Riigi Infosüsteemi Amet Mujal liigitamata riigi haldustegevus
177 063
0
885 317
256
6 -2
Transpordiamet Transpordi ja side haldus
144 326
0
727 615
793
7
Terviseamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
19 711
0
687 624
302
8 -3
Registrite ja Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
79 815
0
518 940
232
9 +25
Saku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 228 992
1 244 064
443 661
177
10 +2
Tartu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
8 342 004
8 865 155
421 702
368
11 +2
Pärnu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
518 337
549 072
412 474
287
12 -1
Tallinna Linnavaraamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
342 717
348 774
390 043
114
13 -3
Tallinna Transpordiamet Transpordi ja side haldus
184 551
181 163
375 062
54
14 +14
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
72 297
0
361 486
0
15 +6
Haapsalu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
205 141
159 245
284 261
86
16 +3
53 955
0
269 774
143
17 +53
Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
9 202 261
9 546 596
265 997
345
18 -10
Kaitsevägi Riigikaitse
2 021 121
0
233 399
2
19 -4
Tallinna Strateegiakeskus Muud majandustegevust toetavad tegevused
1 321 789
1 386 974
185 145
379
20 +2
Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 250 351
4 498 973
165 320
182
21 +18
Päästeamet Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
32 907
0
163 573
0
22 +2
Põhja-Sakala Vallavalitsus Üldine avalik haldus
737 677
782 922
157 969
99
23 -7
Saaremaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
2 797 668
2 991 461
146 710
425
24 +37
Kohtla-Järve Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 275 876
1 331 477
97 727
111
25 +51
Valga Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
1 121 561
1 175 412
94 289
180
26 +16
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
426 893
435 456
93 364
74
27 -4
Eesti Geoloogiateenistus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
15 879
0
81 795
69
28 -1
Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 409 726
1 498 731
75 554
442
29
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
339 827
348 574
72 308
93
30 -10
Tallinna Haridusamet Hariduse haldus
260 572
267 144
64 882
97
31 +4
Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
878 484
935 286
59 957
293
32 +4
Nõmme Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
146 473
154 394
59 270
80
33 -16
Vabaajakeskus Tuuletorn Muud majandustegevust toetavad tegevused
4 201
0
53 360
18
34 +88
Antsla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
327 494
339 126
47 000
71
35 +2
Tallinna Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 503
4 324
46 753
4
36 +4
Tallinna Kesklinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
243 002
251 509
42 720
96
37 -4
Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 110 895
1 185 106
42 332
481
38 -12
Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
2 022 279
2 103 592
42 123
353
39 +6
Tervisekassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
8 924 337
8 954 333
42 087
268
40 -9
Tallinna Perekonnaseisuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
95 898
96 204
36 958
31
41 -32
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
6 782
0
33 908
207
42 -17
Kaitseliit Riigikaitse
2 489 888
2 593 753
32 955
856
43 -13
Maksu- ja Tolliamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
4 754
0
23 771
1208
44 +13
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
3 065 949
3 244 423
20 366
63
45 +26
Statistikaamet Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused
3 762
0
18 808
423
46 -2
Pirita Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
88 882
91 367
17 353
43
47 -9
Järva-Jaani Tuletõrje Selts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid, Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 275
3 213
15 326
3
48 +6
Tagatisfond Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
15 263
12 584
14 770
0
49 -8
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
2 823
0
14 115
152
50 -4
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 541
0
14 099
0
51 -4
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
6 223 184
6 611 473
13 240
278
52 +102
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused
393 607
414 562
12 684
168
53 -1
Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus
800 557
838 230
12 094
193
54 +9
Välisministeerium Välissuhted
3 243 187
3 473 360
11 461
640
55 -5
Vabariigi Presidendi Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
235 446
245 435
10 361
62
56 -5
Mustamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
227 287
236 624
9 239
93
57 +10
Kristiine Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
151 520
157 294
8 657
67
58 -26
Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus
1 433 701
1 528 431
8 095
547
59 +98
Lääne-Nigula Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
736 461
784 459
8 087
168
60 +18
Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
25 977 821
27 596 625
7 842
0
61 -13
Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
1 565
0
7 827
491
62 +3
Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
1 669 554
1 109 280
7 596
277
63 -20
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
77 947
81 088
6 870
25
64 +119
Narva-Jõesuu Linnavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
327 895
345 383
6 561
92
65 -9
Haabersti Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
154 952
160 944
6 018
57
66 +20
Konkurentsiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
1 094
0
5 468
54
67 +21
Prokuratuur Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus
984
0
4 922
292
68 +7
Viimsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 697 717
1 813 337
4 854
159
69 -16
Ravimiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
689
0
4 189
138
70 -21
Kihnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
55 677
59 676
4 169
32
71 -12
Lasnamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
376 706
389 858
3 990
128
72 -4
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
1 194
464
3 650
384
73 -13
Harjumaa Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 015
4 198
3 568
2
74 -16
Kõpu Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
109
150
3 124
3
75 +71
Rae Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 628 846
2 811 273
2 959
169
76 -12
Saue Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 998 726
2 126 570
2 589
191
77 -11
Riigikontroll Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
443 893
472 453
1 839
79
78 -60
Rahapesu Andmebüroo Üldine avalik haldus
333
0
1 667
0
79 +4
Kliimaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
779 415
827 656
1 607
214
80 -18
Mittetulundusühing Toila Merepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
12
1 473
1
81 -7
Häädemeeste Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
444 120
473 803
1 315
72
82 -5
Harju Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
3 902 498
4 089 061
872
239
83 +24
Viru Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
173
0
866
148
84 +21
Riigikohus Kohtute tegevus ja haldus
540 593
567 901
533
97
85 -6
Pärnu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
24
0
121
142
86 -5
Patendiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
15
0
74
52
87 -5
Tartu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
4
0
21
257
88 +132
Lootuse Küla Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
839
934
0
1
89 +132
Mittetulundusühing Aasukalda Maa ja Merepäästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
636
649
0
1
90 -6
Oru Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
91 -6
Risti Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
92 -5
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
5 047 464
5 374 179
0
243
93 -4
Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 260 506
1 337 890
0
99
94 -4
Muinsuskaitseamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
63
95 -4
Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
7 302 031
7 782 504
0
292
96 -4
Tööinspektsioon Muud majandustegevust toetavad tegevused
0
0
0
103
97 -4
Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus
38 830 837
43 104 409
0
799
98 -4
Riikliku Lepitaja Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
3
99 -4
Keeleamet Hariduse haldus
58 399
61 405
0
16
100 -4
Andmekaitse Inspektsioon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
18
101 -4
Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
16 879 069
17 910 047
0
0
102 -4
Häirekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
103 -4
0
0
0
81
104 -4
Vabariigi Valimiskomisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
0
105 -4
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
4 243
4 287
0
14
106 -4
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
6
107 -4
Eesti Töötukassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
26 582 036
26 819 227
0
1009
108 -4
Õiguskantsleri Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
264 965
282 590
0
45
109 -3
Eesti Kultuurkapital Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
96 156
99 696
0
30
110 -37
Tallinna Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
46
111 -39
Tallinna Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
77
112 -4
Tartu Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
29
113 -4
Tartu Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
55
114 -4
Toila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
344 322
368 307
0
71
115 -4
Otepää Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
600 285
640 823
0
75
116 -4
Luunja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
388 834
415 714
0
73
117 -4
Sillamäe Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
898 553
953 731
0
90
118 -4
Viljandi Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
904 538
965 816
0
220
119 -4
Tartu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 064 029
1 139 003
0
167
120 -4
Tartu Linnavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
107
121 -4
Kadrina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
402 795
429 592
0
82
122 -4
Nõo vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
341 660
364 432
0
73
123 -4
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
40 721
43 271
0
15
124 -4
Vinni Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
583 710
622 148
0
112
125 -4
Narva Linna Sotsiaalabiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
366 766
386 599
0
53
126 -3
Raasiku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
488 131
520 255
0
76
127 -3
Maardu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
206 288
216 297
0
85
128 -3
Kose Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
836 710
892 586
0
59
129 -3
Väike-Maarja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
523 587
558 708
0
82
130 -3
Haljala Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
342 238
364 340
0
100
131 -3
Loksa Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
225 739
238 875
0
59
132 -3
Harku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 478 075
1 569 674
0
92
133 -3
Keila Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
979 021
1 043 909
0
96
134 -3
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
185 572
197 022
0
70
135 -3
Põhja-Tallinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
269 785
281 725
0
99
136 -3
Muhu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
150 160
160 808
0
35
137 -3
Anija Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
574 473
612 600
0
94
138 -3
Kohila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
635 840
678 022
0
111
139 -3
Võru Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
189 191
200 202
0
147
140 -3
Viru-Nigula vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
536 362
570 354
0
70
141 -3
Kiili Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
505 706
540 631
0
74
142 -3
Vormsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
36 710
39 494
0
35
143 -3
Ruhnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
24 370
26 263
0
21
144 -3
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
344 569
368 284
0
109
145 -3
Setomaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
261 397
279 248
0
87
146 -3
Rakvere Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 020 383
1 090 861
0
88
147 -3
Räpina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
431 450
461 512
0
77
148 -3
Jõelähtme Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
785 094
833 505
0
98
149 -2
Kuressaare Kultuurivara Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
32
150 -2
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Muud majandustegevust toetavad tegevused
61 543
65 476
0
26
151 -2
Saarde Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
360 436
385 342
0
69
152 -2
Türi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
949 103
1 013 120
0
87
153 -2
Tapa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
951 283
1 011 374
0
99
154 -2
Jõhvi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
206 552
218 899
0
80
155 -2
Kuusalu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
608 888
650 939
0
393
156 -1
Harku Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
22
157 -1
Põlva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 049 846
1 119 975
0
105
158
Viljandi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 135 673
1 208 481
0
165
159
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
85 425
91 160
0
49
160
Tallinna Tondiraba Huvikool Kohustuslik sotsiaalkindlustus
118 718
126 100
0
150
161
Elva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 069 977
1 144 460
0
195
162
Kanepi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
393 512
418 203
0
58
163
Peipsiääre Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
439 791
469 178
0
121
164
Lääne-Harju Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 111 083
1 180 647
0
97
165
Rõuge Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
289 193
311 866
0
146
166
Lüganuse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
633 905
671 753
0
92
167
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
786 752
838 027
0
112
168
Paide Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
789 072
841 175
0
157
169
Kehtna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
400 475
427 829
0
70
170
Kambja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 028 300
1 098 912
0
92
171
Alutaguse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
501 395
532 713
0
68
172
Lääneranna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
396 925
424 817
0
95
173
Rapla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 190 268
1 264 706
0
118
174
Rakvere Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
466 859
497 251
0
117
175
Järva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
883 679
942 808
0
107
176
Tori Vallavalitsus Üldine avalik haldus
973 559
1 039 570
0
135
177
Põltsamaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
794 377
849 544
0
103
178
Kastre Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
535 670
572 498
0
115
179
Võru Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
847 583
902 707
0
135
180
Jõgeva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 042 986
1 114 170
0
77
181
Tõrva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
480 230
512 401
0
118
182
Märjamaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
617 954
656 458
0
114
183 +1
Kärdla Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
9
184 +1
Vigala Osavallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
17
185 +1
Pühalepa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
12
186 +1
Käina Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
10
187 +1
Emmaste Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
5
188 +1
Kõrgessaare Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
7
189 +1
Noarootsi Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
14
190 +1
Kullamaa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
23
191 +1
Martna Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
7
192 +1
Nõva Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
193 +1
Kose Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
45
194 +1
Viru-Nigula Avatud Noortekeskus Tervishoiu-, haridus-, kultuuriasutuste ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
0
0
0
8
195 +1
Kehtna Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
2
196 +1
Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
7
197 +1
Põllumajandus- ja Toiduamet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
0
0
0
491
198 +1
Hüüru R&C Klubi Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
95
99
0
23
199 +1
Nõva Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
569
607
0
0
200 +1
Hanila Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
105
112
0
8
201 -132
Eesti Vetelpääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 162
1 034
0
12
202
Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
134
141
0
1
203
Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
132
143
0
2
204
Prangli Saarte Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
394
423
0
4
205
Mittetulundusühing IISAKU VABATAHTLIK TULETÕRJE Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
578
584
0
1
206 +294
Kõrgessaare Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
2
207 +293
Aegviidu Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6
0
0
0
208 -2
MTÜ KARULA VABATAHTLIK TULETÕRJESELTS Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
10
209 -2
Saku Priitahtlikud Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
119
121
0
1
210 -2
Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
465
0
0
0
211 -2
Rõngu Vabatahtlik Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
616
635
0
2
212 -2
Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
1
213 -2
Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
141
153
0
27
214 -1
Tõrvandi Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
16 561
17 460
0
44
215 -1
Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
216 -136
Kihnu Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
217 -2
Roela Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 072
1 131
0
10
218 -2
MTÜ Illuka Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
258
286
0
20
219 -2
Mittetulundusühing Saverna Vabatahtlik Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
8
220 -2
Võrumaa Omavalitsuste Liit Mujal liigitamata riigi haldustegevus
7 059
7 615
0
8
221 -2
EESTI MEREPÄÄSTEÜHING Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
8 043
8 427
0
1
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 Privacy policy