EILE

E: Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus maksustatud käive statistika. 2023Q1

Koht Firma
1
Stell Eesti AS Hoonehalduse abitegevused, Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Hoonete üldpuhastus
2 527 539
1 626 691
8 057 555
1496
2
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
760 363
1 141 880
15 255 827
620
3
Eesti Keskkonnateenused AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
1 713 045
1 191 261
11 040 201
459
4
ETS NORD AS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Muude masinate ja seadmete hulgimüük
961 161
911 327
11 737 384
305
5 +1
RAGN-SELLS AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Tavajäätmete kogumine
1 341 348
917 285
7 411 304
292
6 +1
AKTSIASELTS TALLINNA VESI Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 743 703
943 340
15 763 953
268
7 -2
Amphenol ConneXus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude tööriistade tootmine, Muude elektriseadmete tootmine
433 753
459 630
2 075 272
265
8
Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM Ohtlike jäätmete kogumine, Kauba raudteevedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Laevade pukseerimine jms, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
928 348
515 275
6 143 757
137
9 +4
Ionix Systems OÜ Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
184 198
191 882
1 023 543
128
10 +1
AS SAMI Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Tavajäätmete kogumine
0
384 359
8 327 814
125
11 -2
Aktsiaselts OG Elektra Tootmine Pakendamine, Jahu ja tangainete tootmine, Liha töötlemine ja säilitamine, Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine, Valmistoitude tootmine, Tavajäätmete kogumine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine, Lemmikloomade valmistoidu tootmine, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Liha- ja linnulihatoodete tootmine, Mujal liigitamata toiduainete tootmine, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
401 193
145 617
7 019 533
124
12 -2
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
429 492
242 746
6 664 699
121
13 +1
Enefit Green AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Masinate ja seadmete remont, Peakontorite tegevus, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 339 429
518 153
85 638 069
109
14 -2
OÜ Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
165 660
120 058
462 599
105
15
OÜ Print Best Tavajäätmete kogumine, Muu trükkimine
15 331
243 179
5 586 993
105
16 +7
Marketex Marine OÜ Laevade ja paatide remont ja hooldus, Muu teenindus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Ujuvkonstruktsioonide ehitus
287 705
305 185
0
104
17 +1
Osaühing VKG Energia Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Elektrienergia müük, Muu teenindus, Elektriseadmete remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Tööstusgaaside tootmine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
691 891
327 789
0
99
18 -1
OÜ EKOVIR Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
428 379
210 484
1 340 599
97
19 +1
Aktsiaselts Estonian Cell Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Paberimassi tootmine
0
427 789
30 103 121
97
20 -4
Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Tavajäätmete kogumine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
577 770
350 556
3 126 936
93
21 -2
AS Kuusakoski Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
153 830
324 483
18 556 180
93
22 +2
Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia müük, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
433 080
291 516
3 035 198
89
23 -2
Aktsiaselts Narva Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
378 921
261 042
1 270 995
88
24 -2
aktsiaselts Tartu Veevärk Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
592 882
293 595
3 860 425
87
25 +1
Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
543 491
349 232
2 370 577
79
26 -1
OÜ PMT Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
214 342
228 590
4 358 110
78
27
Osaühing Strantum Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Muu puhastustegevus, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
215 212
191 223
1 790 586
74
28
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
179 328
131 999
848 077
71
29
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük
158 894
117 350
1 052 535
67
30
Aktsiaselts Elme Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektroonilise side muud teenused, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Muude vahetoodete hulgimüük, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muude keemiatoodete hulgimüük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük, Masinate ja seadmete remont, Tööstusgaaside tootmine, Muu teenindus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
234 285
238 236
0
67
31 +1
Volume Design OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
189 630
197 825
1 880 297
59
32 -1
aktsiaselts PÄRNU VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
419 087
204 872
1 941 471
58
33 +1
aktsiaselts Ecometal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
192 324
10 112 670
55
34 -1
Osaühing Vändra MP Lammutamine, Muud kaeve- ja mullatööd, Turba tootmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Teede ja kiirteede ehitus, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Muu puhastustegevus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
200 699
158 596
968 326
54
35 +6
Aktsiaselts GREEN MARINE Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Tavajäätmete kogumine, Ohtlike jäätmete kogumine
196 920
197 997
1 422 526
53
36 +1
Osaühing Kaurits Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Teede ja kiirteede ehitus, Vesiehitus
327 227
222 186
1 526 149
53
37 -2
OÜ ETAL Group Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elektronkomponentide tootmine
51 337
54 977
430 202
52
38 -2
Aktsiaselts Keila Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
224 947
128 412
1 152 919
50
39 +1
Pomemet Osaühing Masinate ja seadmete remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, Kaubavedu maanteel
209 193
178 851
3 132 616
50
40 +4
RoadWest OÜ Teede ja kiirteede ehitus, Tavajäätmete kogumine
85 750
66 231
110 407
49
41 +5
Cronimet Nordic OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
202 527
201 021
36 495 154
49
42
Aktsiaselts Level Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Lammutamine, Teede ja kiirteede ehitus, Killustiku tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
100 073
105 640
412 695
48
43 -4
aktsiaselts Epler & Lorenz Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
296 414
174 648
1 233 279
48
44 +1
OÜ Eesti Pandipakend Muude vahetoodete hulgimüük, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
129 873
2 649 047
48
45 -7
osaühing Taararing Muu puhastustegevus, Tavajäätmete kogumine
105 749
67 131
361 473
46
46 +1
Aktsiaselts Lahevesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
119 018
105 681
484 628
46
47 -4
OÜ HIIU AUTOTRANS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Ohtlike jäätmete kogumine, Autode tehniline ülevaatus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel
139 525
89 688
509 478
45
48 +1
osaühing Miridon Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
290 490
151 559
1 663 903
42
49 -1
Tallinna Jäätmekeskus Tavajäätmete kogumine
91 648
88 533
1 135 219
41
50 +1
Hissmekano Estonia OÜ Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus, Lukkude ja hingede tootmine
133 451
112 234
1 042 407
37
51 +1
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
120 158
61 780
507 321
36
52 -2
AS SKAT-KESKUS Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ajutise tööjõu rent, Elektriseadmete remont, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
58 829
60 467
534 569
36
53 +4
AS Emajõe Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus
58 808
106 403
1 122 031
35
54
OÜ Kemmerling Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
214 750
104 598
927 639
34
55 +11
Marico Holding OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
34 291
19 858
289 785
33
56 -3
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
71 326
74 682
860 731
33
57 -1
OÜ ISTREK Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus
120 738
74 295
557 336
32
58 -3
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
76 222
79 607
634 789
32
59
Aktsiaselts Moodul Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
121 079
60 833
640 045
31
60
Aktsiaselts NARVA-JÕESUU KOMMUNAAL Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
108 163
67 111
452 879
30
61 +2
aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus
101 378
51 378
661 117
30
62 +3
AKTSIASELTS KIVILUKS Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Killustiku tootmine
106 406
96 669
352 776
29
63 +51
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
43 858
29 767
375 470
29
64 -6
RP Pakend OÜ Tavajäätmete kogumine
126 435
99 174
1 186 168
29
65 +7
Aktsiaselts Nordic Lumber Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude puitplaatide tootmine, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Saematerjali tootmine, Mujal liigitamata mööbli tootmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
102 591
51 052
1 270 787
28
66 -2
Karimek OÜ Tavajäätmete kogumine
56 830
55 178
535 637
27
67 +2
Aspen Grupp OÜ Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine, Lammutamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
130 929
120 478
835 518
27
68 +2
aktsiaselts TEMPEST Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude keemiatoodete hulgimüük, Abrasiivtoodete tootmine
121 302
51 976
2 156 851
27
69 -1
Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
174 989
101 131
1 839 748
26
70 -9
osaühing Ökoloog Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
86 099
72 610
194 059
25
71 -4
Osaühing Sigwar Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Liha- ja linnulihatoodete tootmine
34 850
30 588
454 570
25
72 +5
aktsiaselts EcoPro Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine
96 370
92 037
654 952
25
73 -2
Alutaguse Haldus Osaühing Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete üldpuhastus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
81 598
40 332
721 352
25
74 +2
OÜ Weerec Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
67 320
50 339
903 405
25
75 +3
Wisefab OÜ Tavajäätmete kogumine, Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
60 598
64 941
1 081 524
25
76 -3
ERA Valduse Aktsiaselts Metsaraie, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Laadungikäitlus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Turba tootmine
104 558
89 512
2 005 232
25
77 -3
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
58 183
35 490
198 365
24
78 +1
Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muu teimimine ja analüüs, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
269 387
93 482
3 782 469
24
79 +10
Osaühing Pesulux Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus
65 254
30 717
348 160
23
80 +3
Aktsiaselts Väätsa Prügila Tavajäätmete kogumine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Ohtlike jäätmete kogumine
82 877
47 516
563 553
23
81
Kernel Trading OÜ Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Raua, terase ja ferrosulamite tootmine
52 827
51 147
138 164
22
82
aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
16 905
69 537
633 207
22
83 -8
Aster Metal OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
80 777
32 511
776 682
22
84 +4
AS Viimsi Vesi Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
46 861
92 526
925 885
22
85 +1
Aktsiaselts Viljandi Veevärk Elektriseadmete remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
147 550
107 180
676 557
21
86 +13
Vaggen AS Ohtlike jäätmete kogumine, Laevade pukseerimine jms
40 562
40 867
342 580
20
87
OÜ Multivara Muu posti- ja kullerteenused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
99 763
45 450
647 140
20
88 -26
Farmada Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Muude mootorsõidukite müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
63 802
44 386
1 401 993
20
89 +12
OÜ VH EHITUSTEENUSED Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
196 658
87 912
1 490 366
20
90 -10
SURVEPESU OSAÜHING Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muud eriehitustööd
26 796
26 047
60 510
19
91 +6
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
44 396
36 144
132 736
19
92 +15
Osaühing PORTLIF GRUPP Ohtlike jäätmete kogumine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
14 440
29 788
397 386
19
93 +3
OSAÜHING FORMET GRUPP Kaubavedu maanteel, Lammutamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Laadungikäitlus, Muud kaeve- ja mullatööd, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
37 517
22 249
436 169
19
94 +6
aktsiaselts Haapsalu Veevärk Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
102 180
69 153
438 854
19
95 -4
74 529
64 080
450 448
19
96 -12
Revonia OÜ Muu mujal liigitamata tootmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
49 811
39 475
453 484
19
97 -5
Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
107 858
66 019
578 686
19
98 -5
osaühing Haapsalu Linnahooldus Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Elektriseadmete remont, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Muu puhastustegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
31 142
45 557
244 195
18
99 -9
AS VALGA VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektriseadmete remont, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
75 508
59 572
458 535
18
100 -5
OÜ Loo Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Maastiku hooldus ja korrashoid
78 951
49 171
480 585
18
101 +1
Laserline OÜ Mehaaniline metallitöötlus, Tavajäätmete kogumine
219 813
88 877
1 266 760
18
102 -17
Jäätmekäitlus muuseum ja õppekeskus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete kogumine
3 223
478
100 823
17
103 +17
Aktsiaselts ÖKOSIL Ohtlike jäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu teimimine ja analüüs
66 916
43 030
178 281
17
104 +1
Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
98 389
76 735
421 156
17
105 -2
OÜ AMESTOP Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Lammutamine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
215 844
62 731
470 403
17
106
Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
64 311
54 942
581 394
17
107 +1
Kat Metal Estonia OÜ Kaubavedu maanteel, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
0
34 298
10 314 719
17
108 -10
Osaühing Saarde Kommunaal Kaubavedu maanteel, Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Matusetalituste korraldamine, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Muu puhastustegevus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid
66 412
41 279
229 094
16
109 -15
Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
26 220
13 988
257 652
16
110 -6
OÜ Toruabi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
68 059
54 501
296 893
16
111
Aktsiaselts Pesmel Eesti Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine, Metallurgiamasinate tootmine, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
89 031
92 214
330 306
16
112 +1
Hunting Grupp OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsaraie, Muu puhastustegevus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kaubavedu maanteel, Külalistemajad, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
109 373
18 060
734 060
16
113 +6
Mustvee Haldus Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektriseadmete remont
33 631
20 690
181 419
15
114 +16
Fekto OÜ Hoonete üldpuhastus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Kaubavedu maanteel, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
24 043
17 466
211 504
15
115 +1
Osaühing aqua consult baltic Muu mujal liigitamata koolitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
93 769
60 133
257 969
15
116 +1
NORDIC PLAST OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude plasttoodete tootmine
32 138
36 809
369 134
15
117 -7
Infokaitse OÜ Kaubavedu maanteel, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
41 505
26 541
185 753
14
118 -3
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
50 576
39 383
268 095
14
119 -7
Sibelco Green Solutions Estonia OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
25 260
436 572
14
120 -2
OÜ Virestcon Ehitus Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
92 080
45 085
589 915
14
121 +2
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
111 970
43 474
1 040 411
14
122 +3
Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektriseadmete remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
38 880
20 483
143 000
13
123 -1
Netronic OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
31 403
14 953
164 519
13
124 -3
Osaühing Metallieksperdid Metallitöötlus ja metallpindade katmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mööbliosade tootmine, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
73 907
48 492
180 776
13
125 +7
ODP Eesti OÜ Tavajäätmete kogumine
66 178
10 726
377 750
13
126 +5
Põltsamaa Vesi OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
0
37 255
396 445
13
127 +6
Aktsiaselts Rakvere Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
115 329
52 448
613 005
13
128 +1
Osaühing Prügimees Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tavajäätmete kogumine
54 040
29 300
218 736
12
129 +9
Aktsiaselts NITROFERT Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük
59 775
24 496
253 056
12
130 +10
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
42 453
23 990
285 340
12
131 +4
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
43 182
24 521
345 719
12
132 -4
Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
68 407
25 274
417 766
12
133 +1
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
86 971
36 285
1 466 575
12
134 -8
Osaühing Aves Service Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata teenindus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Metsaraie, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Juuksuri- ja muu iluteenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
11 400
8 191
109 773
11
135 +43
VVMcom OÜ Kanalisatsioon, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
22 846
10 576
135 999
11
136 +18
Osaühing Agometal Metalltoodete remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
16 568
12 278
136 461
11
137 +18
Osaühing ESTRAGON FG Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Ohtlike jäätmete kogumine
20 171
9 998
158 757
11
138 +4
Osaühing VAITORG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
19 921
15 299
174 517
11
139 -3
aktsiaselts Rapla Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
61 888
28 830
314 271
11
140 +6
aktsiaselts PÕLVA VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
81 791
44 640
437 788
11
141 +4
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
69 671
37 677
473 072
11
142 +2
AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
58 799
25 808
585 674
11
143 -19
Lipland OÜ Muu mujal liigitamata teenindus, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
22 668
20 082
84 913
11
144 -17
OÜ Lustrum Teenused Lammutamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
30 514
18 599
111 190
10
145 +8
OÜ Rõuge Kommunaalteenus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu teenindus, Sõitjate muu maismaavedu, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
20 782
13 295
113 764
10
146 -5
Kehtna Vesi osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
28 466
18 046
133 913
10
147 +17
ABEMI LAOTEENUSED OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubaladude töö, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
41 234
21 802
141 083
10
148 +8
Osaühing Ramsi VK Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
38 982
27 404
146 415
10
149 -1
Aktsiaselts Matsalu Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
65 201
44 102
233 704
10
150
AS Baltplast Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muude plasttoodete tootmine, Kergmetalltaara tootmine
103 165
19 261
509 686
10
151 -2
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
124 656
32 342
517 251
10
152 -13
Hilandero Houses OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
0
38 888
1 425 565
10
153 +4
Osaühing FERALMET Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
15 344
15 234
117 163
9
154 +5
Osaühing Matogard Maastiku hooldus ja korrashoid, Kaubavedu maanteel, Muude mootorsõidukite müük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
17 294
8 581
154 569
9
155 +6
Osaühing Raven Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
31 953
23 901
220 450
9
156 +11
Nelitäht OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
36 457
20 720
233 663
9
157 +15
Osaühing Jõgeva Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
42 975
25 836
237 899
9
158 +8
osaühing Sindi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu teenindus
28 342
27 543
266 032
9
159 -8
Eesti Vanapaber OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
26 464
27 975
669 590
9
160 +9
Grandmet OÜ Sõitjate muu maismaavedu, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
23 465
21 645
1 612 753
9
161 -1
Osaühing Põltsamaa GREID Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
17 242
12 929
53 975
9
162 -4
Aktsiaselts A. L. A. R. A. Ohtlike jäätmete kogumine
32 729
32 218
71 781
9
163 -1
Osaühing A.L.M.Kotton Vundamendi-, betooni- jm müüritööd, Tavajäätmete kogumine
31 522
20 013
76 002
9
164 -1
osaühing SILVEREHITUS Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
34 117
22 126
88 741
9
165 +29
OÜ BATA Servis Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
0
4 578
96 315
9
166 +47
Osaühing VBTRANS Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel
1 988
1 805
5 137
8
167 +13
OÜ Kunda Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Muu mujal liigitamata teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
26 263
15 220
114 673
8
168 +6
SPEQ Agri OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
17 996
15 916
131 659
8
169 +12
OÜ Bussiremont Autopesu jms teenindus, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite hooldus ja remont
36 042
15 112
204 791
8
170 +1
OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine
20 240
17 045
220 287
8
171 -6
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
35 325
19 933
223 134
8
172 +1
osaühing Kohila Maja Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused
48 884
33 998
229 725
8
173 -3
Osaühing KIILI KVH Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
38 850
20 756
240 146
8
174 -6
Leemans Greencircle OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
28 426
29 553
832 753
8
175 +24
Spacedrip OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
30 223
32 162
23 831
8
176 +14
JSK Ida OÜ Tavajäätmete kogumine
0
3 987
60 914
8
177 +5
ECO GROUP OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Vrakkide demonteerimine
7 851
8 601
13 491
7
178 -35
Käitlus OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
20 605
10 169
108 931
7
179 +9
Osaühing Abja Elamu Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Hoonehalduse abitegevused
33 421
17 270
113 552
7
180 +17
Redsom OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Vundamendi-, betooni- jm müüritööd
18 406
15 948
115 024
7
181 +11
Osaühing Trans-Toomapojad Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
19 975
12 822
125 873
7
182 +7
Osaühing Pandivere Vesi Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
26 938
12 265
130 296
7
183 +4
Baltic Oil Management OÜ Ohtlike jäätmete kogumine
21 726
9 012
140 798
7
184 +7
aktsiaselts Kärdla Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
34 356
20 385
162 788
7
185 +26
Marico Metall OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
0
5 559
346 313
7
186 +10
Base Metal OÜ Jaemüük posti või Interneti teel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
40 178
12 801
376 715
7
187 +8
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
0
24 636
631 006
7
188 -12
osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Vrakkide demonteerimine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kaubavedu maanteel, Parklate tegevus
18 753
10 371
42 239
7
189 -3
OÜ BAO ohtlikud jäätmed Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
13 414
11 091
44 721
7
190 -7
Osaühing ADOXA Tavajäätmete kogumine
12 879
7 964
46 227
7
191 +14
R Tooted OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
7 708
6 498
56 357
7
192 +11
Osaühing Sõmeru Vara Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
12 259
9 782
58 311
7
193 +48
Aktsiaselts Häädemeeste VK Sõitjate muu maismaavedu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
0
9 671
60 069
7
194 -1
TARTU TEENUSED OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Lammutamine, Muu puhastustegevus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
12 866
13 474
62 947
7
195 -11
Inceptum Metall OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
14 837
8 244
72 995
7
196 -17
Osaühing Loksa Haljastus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud kaeve- ja mullatööd
21 218
10 987
75 867
7
197 -12
Isoptera Grupp OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu, Kaubavedu maanteel, Vrakkide demonteerimine
4 677
3 972
85 761
7
198 -46
Osaühing FEKA-EKSPRESS Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
9 083
7 111
21 790
6
199 +1
Harju Prügiveod OÜ Tavajäätmete kogumine
6 422
5 561
29 025
6
200 -25
Linnahoolduse Osaühing Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd
12 652
9 967
35 843
6
201 +21
OÜ VALLESBURG Pandimajad, Kaubavedu maanteel, Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Antiikesemete jaemüük kauplustes, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
7 308
3 672
40 326
6
202 +2
Osaühing Lääne Sanservice Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
21 471
15 699
80 773
6
203 -1
OÜ Aseri Kommunaal Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
11 228
5 847
90 211
6
204 +2
OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maastiku hooldus ja korrashoid, Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
20 956
15 639
115 043
6
205 -4
osaühing VAKS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
18 813
8 503
155 274
6
206 -59
SA-Works OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
21 605
11 378
162 930
6
207 -9
Ecovill Grupp UÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Isolatsioonitööd, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu posti- ja kullerteenused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd
22 007
9 267
192 438
6
208 +1
15 440
10 202
193 471
6
209 +1
Esmar Vesi OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
12 518
11 513
204 836
6
210 -3
OÜ Poliplast Tavajäätmete kogumine
37 219
7 238
212 474
6
211 -3
osaühing TÜRI VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
30 197
17 604
229 619
6
212
osaühing Gersamia Vundamendi-, betooni- jm müüritööd, Katusetööd, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
15 487
4 198
297 273
6
213 +2
Osaühing Swarco Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
10 345
3 564
25 144
5
214 +2
Kobrit OÜ Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Turba tootmine, Muu loomakasvatus, Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
4 852
1 482
27 434
5
215 +4
VR Vedu OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu puhastustegevus, Hoonehalduse abitegevused, Muud kaeve- ja mullatööd, Kaubavedu maanteel
5 070
2 779
32 266
5
216 -39
Eco Toru OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
18 876
10 760
58 182
5
217 +3
OÜ GEFI Kaubavedu maanteel, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
16 146
10 095
66 066
5
218 +5
Prügiekspress OÜ Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel
16 900
6 394
72 854
5
219 +15
Osaühing Melmar Vrakkide demonteerimine
5 270
2 841
15 498
5
220 +5
Osaühing KATKERA Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Muu teenindus, Muud eriehitustööd, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
28 348
14 875
100 326
5
221 +6
LAPAVIRA OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Magevee-vesiviljelus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Restoranid jm toitlustuskohad, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus
3 452
2 825
129 763
5
222 +6
OÜ Multilift UV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd
25 975
11 724
130 187
5
223 +30
aktsiaselts Mako Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
17 584
12 805
133 968
5
224
OÜ NewPlanet Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
18 100
7 748
178 426
5
225 +1
R-S OSA Service OÜ Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
35 794
37 491
200 528
5
226 +3
OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
29 853
13 817
208 267
5
227 +3
Aktsiaselts Vekanor Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
22 133
15 089
245 641
5
228 +75
Eesti Jäätmekäitlus OÜ Tavajäätmete kogumine
4 899
4 902
353 275
5
229 -12
aktsiaselts J.I.T Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük, Ajutise tööjõu rent
65 896
19 813
374 825
5
230 -12
ORKOS ESTONIA OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
0
12 686
1 300 622
5
231 +23
WASTEMAN OÜ Tavajäätmete kogumine
2 068
4 981
175 952
4
232 +20
OÜ Askoterm Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
52 698
8 840
219 670
4
233 +22
aktsiaselts ARAND Muu teenindus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Masinate ja seadmete remont
52 258
12 899
427 766
4
234 -97
Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
61 960
43 269
559 747
4
235 +21
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
89 787
15 979
1 015 486
4
236 -3
osaühing SERVIK Külaliskorter, Kaubavedu maanteel, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muu teenindus
5 019
5 124
19 344
4
237 -2
Osaühing REMOREKS Vrakkide demonteerimine
10 397
6 453
22 837
4
238 +1
Metal Capital OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
5 746
4 388
31 661
4
239 +7
PAL Plast OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
4 912
5 353
40 460
4
240 -2
Osaühing Summinen Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine
13 484
6 723
46 707
4
241 +7
Magna OÜ Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
5 202
3 049
48 143
4
242 +7
OÜ Oviro Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 232
3 067
51 818
4
243
TIMAR AUTO OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Vrakkide demonteerimine
8 802
5 982
54 529
4
244 +27
Gidro Grupp OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kaubavedu maanteel
3 820
2 592
55 824
4
245 +2
Stik Autolammutus OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
10 594
5 927
57 243
4
246 +4
OÜ Survepesu24.ee Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
6 371
6 280
64 734
4
247 -5
Osaühing SuFe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
9 238
4 454
64 811
4
248 -11
Kat Elektronik OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
3 889
4 090
66 830
4
249 -13
Popsi Veod OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Teede ja kiirteede ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Metsamajandust abistavad tegevused
6 901
738
69 532
4
250 -5
Osaühing MONOLIIT Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
14 563
7 779
82 549
4
251 -30
SRM Ressursid OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
2 692
2 800
5 352
4
252 -38
Jugrimont OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 962
1 867
6 001
4
253 -22
OÜ Feeder TTA Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Maastiku hooldus ja korrashoid, Lammutamine, Hoonete üldpuhastus, Külaliskorter, Autopesu jms teenindus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
1 591
860
7 183
4
254 -22
OÜ MOTLEY GROUP Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
5 352
4 280
11 286
4
255 +103
ASEN OÜ Tavajäätmete kogumine
10 387
831
100 160
3
256 +2
Patmari talu OÜ Tavajäätmete kogumine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Küttepuude tootmine
21 552
8 465
112 953
3
257 +24
GW GRUPP OÜ Tavajäätmete kogumine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Lammutamine, Maastiku hooldus ja korrashoid
19 061
6 525
130 536
3
258 -7
OÜ Prismaarendus Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
4 061
3 909
212 878
3
259
Osaühing Estmetex Tavajäätmete kogumine
7 654
5 657
248 298
3
260 +10
JUNDEMA OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Hostelid
2 766
2 617
19 235
3
261 +2
OÜ TOOMEDOR Tavajäätmete kogumine
3 330
1 508
19 407
3
262 +2
Osaühing GEKTOR-GRUPP Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
3 060
1 107
20 789
3
263 -23
Osaühing Reinhold Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
5 296
4 210
24 193
3
264 +5
OÜ Relss Muud kaeve- ja mullatööd, Lammutamine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 206
3 937
36 525
3
265 +8
OÜ Eesti Veevärk Tehnika Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
12 472
8 003
39 484
3
266 +11
Seliger Grupp OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
3 257
3 222
40 695
3
267 +9
GREENALL OÜ Tavajäätmete kogumine, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
4 838
878
47 124
3
268 +4
Osaühing Kroodi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine
15 134
11 539
50 970
3
269 +10
Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine
5 892
4 769
52 926
3
270 +8
Hiiumaa Jäätmejaam OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
9 693
8 100
59 928
3
271 +3
Nomiaska OÜ Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused
9 781
4 202
67 494
3
272 -15
Niidu Ladu OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
31 765
11 284
85 713
3
273 +7
aktsiaselts SAVO-AUTO Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid), Mootorsõidukite hooldus ja remont
16 547
5 044
91 116
3
274 -13
Osaühing VP Autolammutus Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
2 325
2 349
8 177
3
275 -7
Osaühing ABSORBENT SERVIS Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
2 717
1 301
13 204
3
276 -14
OÜ Keila Eritehnika Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
867
907
14 124
3
277 -12
Kadrina Plast Osaühing Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
4 160
2 853
15 885
3
278 -3
DP Recycling OÜ Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine
2 467
2 744
18 669
3
279 +44
OÜ Rauaspets Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 246
1 186
4 250
2
280 -13
NutriLoop OÜ Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused, Jaemüük posti või Interneti teel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muu mujal liigitamata koolitus
10 649
11 419
5 295
2
281 +8
Varmotek Grupp OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
1 765
1 939
7 415
2
282 +38
OÜ OSRO Tavajäätmete kogumine, Masinate ja seadmete remont
6 562
6 484
9 285
2
283 -23
Glosters OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
2 812
1 729
9 327
2
284 +25
OÜ Kran Solutions Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 876
631
10 205
2
285 +26
Metallieksport OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
20 500
8 595
12 201
2
286 +33
Tommirent OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
2 316
1 915
12 394
2
287 +27
Osaühing M.P. Varuosad Vrakkide demonteerimine
3 119
2 483
14 989
2
288 +10
osaühing Selodiin Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine
8 220
4 002
15 613
2
289 +23
HardiTrans OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
1 094
707
15 961
2
290 +17
OÜ Bester-Hooldus Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Katusetööd, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
3 210
1 447
16 331
2
291 +22
OSAÜHING TEHNIP Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
2 978
1 369
16 432
2
292 +26
KTMEES OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
3 480
2 501
17 472
2
293 +15
osaühing SULAVESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 935
2 061
18 815
2
294
UNICLEAN OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Enda kinnisvara ost ja müük
0
3 919
114 076
2
295 +7
OÜ Sultan Oil Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
2 783
2 126
140 570
2
296 -4
OÜ CRC Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kaubavedu maanteel, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
9 151
1 946
188 165
2
297 +2
Tanklatehnika osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus
28 355
10 021
191 119
2
298 -3
Osaühing Sandmerk Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muud kaeve- ja mullatööd, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel
0
4 345
302 886
2
299 +6
33 030
12 880
524 794
2
300 +6
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus