EILE

O: Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus maksustatud käive statistika. 2023Q1

Koht Firma
1
14 645 868
0
73 064 442
0
2 +37
Tervisekassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
11 636 044
11 163 492
8 057 812
293
3 -1
Politsei- ja Piirivalveamet Avalik korrakaitse- ja julgeolekuteenistused
977 380
0
4 883 688
0
4 +14
Kaitsevägi Riigikaitse
1 170 251
0
3 357 544
2
5 +1
Transpordiamet Transpordi ja side haldus
111 414
0
1 292 978
801
6 -3
Tartu Linnatransport Transpordi ja side haldus
0
0
1 102 507
24
7 -3
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
65 098
0
757 791
159
8 +41
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
137 819
0
689 096
156
9 +29
Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
2 153 117
2 113 509
606 228
312
10 -2
Registrite ja Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
86 663
0
590 867
254
11 -4
Terviseamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
26 244
0
552 487
291
12
Tallinna Linnavaraamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
470 185
491 005
546 973
113
13 -8
Riigi Infosüsteemi Amet Mujal liigitamata riigi haldustegevus
99 308
0
496 541
268
14
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
96 822
0
484 110
0
15 -4
Pärnu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
586 321
615 935
477 554
290
16 -6
Tartu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
10 587 922
11 379 378
468 950
378
17 -4
Tallinna Transpordiamet Transpordi ja side haldus
244 493
236 118
388 503
53
18 +1
Tallinna Strateegiakeskus Muud majandustegevust toetavad tegevused
1 737 303
1 806 907
318 911
385
19 +2
Päästeamet Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
41 652
0
207 160
0
20 +2
Põhja-Sakala Vallavalitsus Üldine avalik haldus
827 691
873 169
184 909
98
21 +2
Saaremaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
3 310 756
3 533 556
150 983
425
22 +5
Eesti Geoloogiateenistus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
26 740
0
143 704
68
23 -3
Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 899 506
5 189 686
141 868
184
24 -15
Saku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 631 365
1 738 519
137 759
172
25 +18
Maksu- ja Tolliamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
24 129
0
120 644
1214
26 +52
Rahapesu Andmebüroo Üldine avalik haldus
23 802
0
119 010
0
27 -10
Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
10 294 793
10 794 688
106 800
338
28 -2
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
405 321
409 738
101 474
77
29 -1
Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 541 612
1 635 321
97 383
455
30 +146
Tori Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 052 979
1 102 372
94 050
133
31 +2
Vabaajakeskus Tuuletorn Muud majandustegevust toetavad tegevused
3 269
0
75 540
22
32
Nõmme Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
186 274
195 896
75 255
77
33 +8
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
14 923
0
74 617
215
34 -5
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
420 950
433 126
74 094
89
35 +5
Tallinna Perekonnaseisuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
127 407
124 610
62 683
28
36 -6
Tallinna Haridusamet Hariduse haldus
289 791
305 635
60 795
128
37 -6
Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
918 283
975 630
60 382
300
38 -3
Tallinna Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6 989
4 949
59 495
4
39 -3
Tallinna Kesklinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
287 922
298 203
47 210
97
40 -24
7 935
0
39 624
147
41 +1
Kaitseliit Riigikaitse
2 615 929
2 743 196
36 827
892
42 +20
Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
778 162
890 396
35 045
278
43 +36
Kliimaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
961 232
1 013 381
34 826
210
44 -19
Valga Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
1 203 120
1 272 483
34 205
178
45 +6
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
8 047 872
8 519 417
33 769
292
46 -9
Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 371 731
1 461 250
30 355
484
47 +12
Lääne-Nigula Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
776 575
826 039
23 293
158
48 +10
Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus
1 635 782
1 727 104
23 080
543
49 +4
Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus
892 603
941 027
19 511
176
50 +2
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused
528 387
555 099
17 720
170
51 +14
Haabersti Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
194 423
201 691
14 604
56
52 -6
Pirita Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
113 002
117 449
14 604
43
53 +48
Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
19 378 424
20 485 466
14 110
0
54 -6
Tagatisfond Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
15 527
13 465
11 783
0
55 +27
Harju Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
3 828 741
3 993 157
10 750
251
56 +7
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
101 483
106 220
10 575
34
57 -1
Mustamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
279 325
291 198
10 289
96
58 -3
Vabariigi Presidendi Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
257 224
269 747
9 812
62
59 -35
Kohtla-Järve Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 311 122
1 386 292
8 418
108
60 -6
Välisministeerium Välissuhted
2 649 853
2 844 163
8 173
644
61 +12
Harjumaa Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
1 050
7 738
2
62 -15
Järva-Jaani Tuletõrje Selts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid, Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 284
3 860
7 682
3
63 -13
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
893
0
7 241
0
64 -19
Statistikaamet Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused
1 348
0
6 742
434
65 +7
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
1 903 495
1 902 337
5 789
382
66 -22
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
3 335 449
3 531 468
5 717
64
67 +2
Ravimiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
907
0
4 252
138
68 +3
Lasnamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
456 977
473 015
4 018
124
69 -12
Kristiine Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
186 770
194 997
4 017
71
70 +11
Häädemeeste Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
531 437
566 324
3 977
73
71 +3
Kõpu Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
788
246
3 526
2
72 -12
Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
26 733 584
28 398 406
3 442
0
73 +4
Riigikontroll Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
396 203
417 714
2 733
80
74 +2
Saue Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 292 227
2 433 160
2 694
192
75 +5
Mittetulundusühing Toila Merepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
2
1 800
0
76 -10
Konkurentsiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
300
0
1 500
57
77 -16
Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
284
0
1 419
490
78 -8
Kihnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
63 679
75 923
1 405
38
79 +71
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Muud majandustegevust toetavad tegevused
73 434
77 854
252
25
80 +6
Patendiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
32
0
158
51
81 +4
Pärnu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
24
0
118
137
82 +5
Tartu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
4
0
21
254
83 -15
Viimsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 287 585
2 438 265
5
162
84 +416
Kesk-Eesti Päästekeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
85 +3
Lootuse Küla Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
746
837
0
1
86 +3
Mittetulundusühing Aasukalda Maa ja Merepäästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
711
731
0
1
87 +413
Mittetulundusühing Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6
0
0
0
88 +412
Mittetulundusühing Meremäe Vabatahtlikud Päästjad Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
50
0
0
0
89 +1
Oru Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
90 +1
Risti Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
91 +409
Tagavere Vabatahtlik Pääste Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
19
0
0
0
92 +408
Saaremaa Kultuur Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
76
93 -1
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 431 677
4 701 018
0
248
94 -27
Prokuratuur Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus
0
0
0
293
95 -2
Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 596 963
1 690 872
0
103
96 -2
Muinsuskaitseamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
68
97 -2
Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
7 570 158
8 027 090
0
275
98 -2
Tööinspektsioon Muud majandustegevust toetavad tegevused
0
0
0
102
99 -2
Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus
11 303 036
15 633 101
0
804
100 -2
Riikliku Lepitaja Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
3
101 -2
Keeleamet Hariduse haldus
47 792
49 917
0
15
102 -2
Andmekaitse Inspektsioon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
23
103 -1
Häirekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
104 -1
0
0
0
81
105 -1
Vabariigi Valimiskomisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
0
106 -1
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
5 447
5 441
0
14
107 -1
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
6
108 -1
Eesti Töötukassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
30 032 830
30 301 948
0
975
109 -1
Õiguskantsleri Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
258 125
273 196
0
46
110 -26
Riigikohus Kohtute tegevus ja haldus
506 925
530 255
0
104
111 -2
Eesti Kultuurkapital Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
122 748
126 224
0
30
112 -29
Viru Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
145
113 -3
Tallinna Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
45
114 -3
Tallinna Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
80
115 -3
Tartu Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
28
116 -3
Tartu Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
54
117 -3
Toila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
369 372
394 505
0
72
118 -3
Otepää Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
662 959
707 257
0
75
119 -3
Luunja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
445 960
474 060
0
78
120 -3
Sillamäe Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 033 610
1 095 839
0
90
121 -3
Viljandi Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
995 600
1 061 720
0
224
122 -3
Tartu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 223 932
1 308 909
0
185
123 -3
Tartu Linnavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
106
124 -3
Kadrina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
511 027
543 114
0
79
125 -3
Nõo vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
447 403
476 762
0
85
126 -3
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
42 960
45 517
0
15
127 -3
Vinni Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
742 161
790 207
0
96
128 -3
Narva Linna Sotsiaalabiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
415 963
438 177
0
75
129 -95
Antsla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
390 104
415 389
0
74
130 -4
Raasiku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
535 492
570 401
0
79
131 -4
Maardu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
240 626
252 983
0
82
132 -4
Kose Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
882 895
940 850
0
53
133 -4
Väike-Maarja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
570 595
607 865
0
82
134 -119
Haapsalu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
192 157
201 048
0
80
135 -5
Haljala Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
387 527
412 636
0
86
136 -5
Loksa Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
253 389
268 118
0
58
137 -5
Harku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 703 404
1 811 091
0
103
138 -5
Keila Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 156 538
1 232 632
0
98
139 -5
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
244 833
259 086
0
90
140 -5
Põhja-Tallinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
312 239
325 826
0
98
141 -5
Muhu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
174 416
186 620
0
29
142 -5
Anija Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
686 521
730 259
0
89
143 -5
Kohila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
893 610
952 857
0
114
144 -5
Võru Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
201 540
214 348
0
150
145 -5
Viru-Nigula vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
554 508
589 252
0
65
146 -5
Kiili Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
775 007
827 838
0
74
147 -5
Vormsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
45 198
48 390
0
31
148 -5
Ruhnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
27 073
29 187
0
21
149 -5
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
477 654
508 726
0
108
150 -5
Setomaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
302 786
323 357
0
96
151 -5
Rakvere Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 278 974
1 365 715
0
89
152 -5
Räpina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
538 322
575 251
0
76
153 -5
Jõelähtme Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
847 364
900 637
0
105
154 -79
Rae Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
3 275 638
3 497 801
0
163
155 -6
Kuressaare Kultuurivara Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
29
156 -5
Saarde Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
411 969
439 996
0
68
157 -5
Türi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 020 763
1 088 446
0
84
158 -5
Tapa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 026 704
1 090 214
0
100
159 -5
Jõhvi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
208 840
221 294
0
82
160 -5
Kuusalu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
664 941
710 280
0
398
161 -5
Harku Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
22
162 -5
Põlva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 242 180
1 322 629
0
108
163 -5
Viljandi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 290 223
1 370 432
0
168
164 -5
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
93 561
99 838
0
46
165 -5
Tallinna Tondiraba Huvikool Kohustuslik sotsiaalkindlustus
151 548
159 817
0
151
166 -5
Elva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 273 267
1 360 065
0
197
167 -5
Kanepi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
507 289
538 342
0
56
168 -5
Peipsiääre Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
527 196
561 047
0
133
169 -5
Lääne-Harju Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 224 820
1 299 050
0
102
170 -5
Rõuge Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
489 972
526 842
0
143
171 -5
Lüganuse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
688 760
729 797
0
90
172 -5
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
950 876
1 011 946
0
123
173 -5
Paide Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
902 137
960 296
0
154
174 -5
Kehtna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
513 950
548 730
0
69
175 -5
Kambja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 219 800
1 303 789
0
90
176 -5
Alutaguse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
614 850
652 233
0
63
177 -5
Lääneranna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
437 609
467 542
0
83
178 -5
Rapla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 396 887
1 481 555
0
123
179 -5
Rakvere Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
502 730
535 922
0
116
180 -5
Järva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
943 292
1 005 984
0
103
181 -4
Põltsamaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
854 262
913 375
0
109
182 -4
Kastre Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
632 281
674 827
0
110
183 -4
Võru Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
957 165
1 018 152
0
136
184 -4
Jõgeva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 218 401
1 300 263
0
79
185 -4
Tõrva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
524 152
558 918
0
115
186 -4
Märjamaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
709 865
753 983
0
112
187 -123
Narva-Jõesuu Linnavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
365 833
386 344
0
91
188 -5
Kärdla Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
8
189 -5
Vigala Osavallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
18
190 -5
Pühalepa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
9
191 -5
Käina Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
10
192 -5
Emmaste Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
4
193 -5
Kõrgessaare Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
9
194 -5
Noarootsi Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
13
195 -5
Kullamaa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
24
196 -5
Martna Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
7
197 -5
Nõva Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
198 -5
Kose Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
44
199 -5
Viru-Nigula Avatud Noortekeskus Tervishoiu-, haridus-, kultuuriasutuste ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
0
0
0
4
200 -5
Kehtna Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
2
201 -5
Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
8
202 -5
Põllumajandus- ja Toiduamet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
0
0
0
489
203 -5
Hüüru R&C Klubi Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
190
198
0
23
204 -5
Nõva Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
409
432
0
0
205 -5
Hanila Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
173
185
0
8
206 -5
Eesti Vetelpääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
407
441
0
12
207 -5
Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
108
116
0
1
208 -5
Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
132
143
0
2
209 -5
Prangli Saarte Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 036
1 091
0
4
210 -5
Mittetulundusühing IISAKU VABATAHTLIK TULETÕRJE Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
624
630
0
1
211 -5
Kõrgessaare Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 262
1 332
0
0
212 -5
Aegviidu Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
64
0
0
0
213 -5
MTÜ KARULA VABATAHTLIK TULETÕRJESELTS Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
10
214 -5
Saku Priitahtlikud Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
119
121
0
1
215 -5
Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
3
0
0
0
216 -5
Rõngu Vabatahtlik Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
627
635
0
2
217 -5
Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
1
218 -5
Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 252
1 335
0
27
219 -5
Tõrvandi Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
14 888
15 786
0
44
220 -5
Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
221 -4
Roela Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 101
1 158
0
10
222 -4
MTÜ Illuka Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 161
1 225
0
20
223 +277
MTÜ Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1
0
0
0
224 -5
Mittetulundusühing Saverna Vabatahtlik Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 351
1 452
0
0
225 +275
Mittetulundusühing Pala Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
13
0
0
0
226 +274
Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
52
0
0
0
227 +273
MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
9
0
0
0
228 +272
Mittetulundusühing Põlgaste Priitahtlike Pritsimeeste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
229 +271
Karksi-Nuia Tulekaitse Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
7
0
0
0
230 +270
Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
19
0
0
0
231 +269
Mittetulundusühing Hiiumaa Vetelpääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
51
0
0
0
232 -12
Võrumaa Omavalitsuste Liit Mujal liigitamata riigi haldustegevus
6 905
7 285
0
7
233 +267
Kõue Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
9
0
0
0
234 +266
Taali Rahva Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
29
0
0
0
235 +265
Sindi Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
12
0
0
0
236 +264
Luutsniku Pääste Ennetuskeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
5
0
0
0
237 -16
EESTI MEREPÄÄSTEÜHING Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 623
4 815
0
1
238 +262
Emmaste Päästekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
2 048
2 173
0
0
239 +261
Kihnu Merepääste Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
240 -24
Kihnu Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
-327
0
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 Privacy policy