EILE

O: Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus maksustatud käive statistika. 2023Q2

Koht Firma
1
3 560 153
0
13 083 986
0
2
Tervisekassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
10 291 920
10 106 142
2 479 922
272
3
Politsei- ja Piirivalveamet Avalik korrakaitse- ja julgeolekuteenistused
437 800
0
2 180 690
0
4 +3
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
157 980
0
1 491 605
173
5 +1
Tartu Linnatransport Transpordi ja side haldus
0
0
1 207 589
25
6 +13
Päästeamet Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
212 852
0
1 064 303
0
7 +5
Tallinna Linnavaraamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
401 544
427 053
776 613
114
8 -3
Transpordiamet Transpordi ja side haldus
85 639
0
551 449
710
9 +2
Terviseamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
7
0
499 272
295
10 +23
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
95 400
0
476 999
217
11 +3
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
85 819
0
429 096
0
12 +4
Tartu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
10 479 918
11 182 049
427 056
386
13 -3
Registrite ja Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
74 884
0
399 375
264
14 -10
Kaitsevägi Riigikaitse
8 565 029
0
398 699
2
15 +3
Tallinna Strateegiakeskus Muud majandustegevust toetavad tegevused
1 502 486
1 565 338
372 163
390
16 -3
Riigi Infosüsteemi Amet Mujal liigitamata riigi haldustegevus
74 243
0
366 974
267
17 -2
Pärnu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
616 290
645 034
327 028
295
18 -1
Tallinna Transpordiamet Transpordi ja side haldus
190 007
198 899
295 965
55
19 +4
Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 689 609
4 964 887
205 697
189
20 +1
Saaremaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
3 269 253
3 491 418
167 530
426
21 -13
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
28 316
0
141 581
164
22 -2
Põhja-Sakala Vallavalitsus Üldine avalik haldus
860 932
911 459
141 537
95
23 +5
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
478 670
482 550
137 533
98
24 +16
63 287
0
119 413
150
25 -1
Saku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 492 071
1 590 045
119 248
176
26 +16
Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
961 215
905 838
108 889
277
27 +14
Kaitseliit Riigikaitse
2 905 332
3 059 346
101 567
869
28 +3
Vabaajakeskus Tuuletorn Muud majandustegevust toetavad tegevused
0
0
97 728
30
29 -3
Rahapesu Andmebüroo Üldine avalik haldus
17 912
0
89 560
0
30 +30
Välisministeerium Välissuhted
2 927 198
3 123 516
83 004
645
31 +3
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
384 993
397 196
72 393
88
32 +4
Tallinna Haridusamet Hariduse haldus
278 345
286 581
70 684
111
33 +2
Tallinna Perekonnaseisuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
99 542
93 228
67 358
29
34 -2
Nõmme Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
172 743
182 091
65 710
77
35 -6
Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 519 134
1 616 536
64 497
466
36 -14
Eesti Geoloogiateenistus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
11 608
0
59 871
71
37 -28
Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 972 282
2 048 610
53 590
371
38
Tallinna Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
7 923
4 334
53 527
4
39 -2
Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
943 355
1 006 565
44 938
314
40 +9
Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus
863 248
907 988
42 636
180
41 -16
Maksu- ja Tolliamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
8 211
0
41 055
1217
42 -3
Tallinna Kesklinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
260 487
268 979
39 488
107
43 +5
Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus
1 600 898
1 705 277
38 979
547
44 +20
Statistikaamet Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused
5 879
0
29 396
378
45 +59
4 038
0
20 190
81
46 +21
Ravimiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
3 538
0
18 306
140
47 +23
Häädemeeste Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
544 962
579 303
17 360
77
48 +14
Järva-Jaani Tuletõrje Selts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid, Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 683
3 231
16 194
3
49 -3
Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 416 198
1 512 651
16 134
485
50 -20
Tori Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 130 748
1 203 078
14 625
128
51 +1
Pirita Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
95 304
98 971
14 384
43
52 -5
Lääne-Nigula Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
629 391
669 112
12 954
151
53 +1
Tagatisfond Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
16 007
13 954
11 788
0
54 +3
Mustamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
278 284
289 338
11 670
83
55 +3
Vabariigi Presidendi Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
239 788
253 628
11 412
61
56 +3
Kohtla-Järve Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 439 135
1 519 514
11 176
112
57 -6
Haabersti Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
191 594
198 150
9 872
57
58 +76
Haapsalu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
172 267
178 163
9 805
83
59 -9
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused
465 707
492 149
7 751
169
60 +15
Mittetulundusühing Toila Merepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
101
0
7 150
0
61 -16
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
6 947 882
7 418 788
6 637
196
62 +89
Rakvere Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 329 842
1 418 340
6 198
135
63 +8
Kõpu Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 291
255
5 906
2
64 +13
Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
1 132
0
5 660
493
65
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
8 581
7 528
5 265
382
66 -10
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
84 604
89 359
4 818
35
67 +6
Riigikontroll Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
373 790
397 870
4 543
78
68 -2
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
3 297 268
3 490 367
4 181
62
69 -1
Lasnamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
427 233
441 919
4 054
126
70 +14
Kesk-Eesti Päästekeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
694
0
3 682
0
71 +7
Kihnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
74 031
79 274
3 260
42
72 +22
Prokuratuur Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus
620
0
3 099
298
73 +1
Saue Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 271 426
2 416 470
3 029
189
74 -5
Kristiine Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
167 944
175 871
2 588
72
75 +35
Riigikohus Kohtute tegevus ja haldus
516 091
541 240
1 189
98
76 -15
Harjumaa Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 792
1 883
982
2
77 -34
Kliimaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
923 048
982 478
970
297
78 +37
Tartu Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
122
0
610
27
79 +141
Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
500
0
80 -17
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
250
0
81 -5
Konkurentsiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
45
0
225
57
82 +1
Viimsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 151 364
2 294 946
194
160
83 +66
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
387 747
414 586
161
105
84 -5
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Muud majandustegevust toetavad tegevused
61 220
65 209
143
28
85 -4
Pärnu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
25
0
124
152
86 -6
Patendiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
22
0
111
50
87 -32
Harju Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
4 123 342
4 316 460
38
249
88 -6
Tartu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
4
0
21
253
89 -62
Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
9 007 980
9 592 245
0
257
90 -18
Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
28 040 899
29 851 095
0
0
91 +2
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 563 400
4 857 178
0
345
92 +3
Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 508 650
1 603 339
0
104
93 +3
Muinsuskaitseamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
67
94 +3
Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
7 158 548
7 619 433
0
252
95 +3
Tööinspektsioon Muud majandustegevust toetavad tegevused
0
0
0
106
96 +3
Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus
8 743
4 326 352
0
790
97 +3
Riikliku Lepitaja Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
3
98 +3
Keeleamet Hariduse haldus
49 662
52 235
0
14
99 +3
Andmekaitse Inspektsioon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
31
100 -47
Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
19 559 479
20 743 835
0
0
101 +2
Häirekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
102 +3
Vabariigi Valimiskomisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
0
103 +3
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
7 030
7 081
0
16
104 +3
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
8
105 +3
Eesti Töötukassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
30 746 724
31 001 925
0
986
106 +3
Õiguskantsleri Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
221 900
236 181
0
45
107 +4
Eesti Kultuurkapital Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
120 626
126 323
0
29
108 +4
Viru Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
144
109 +4
Tallinna Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
48
110 +4
Tallinna Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
85
111 +5
Tartu Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
54
112 +5
Toila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
374 743
400 391
0
74
113 +5
Otepää Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
660 899
704 561
0
73
114 +5
Luunja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
463 576
494 538
0
77
115 +5
Sillamäe Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 061 904
1 124 825
0
91
116 +5
Viljandi Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 081 243
1 152 108
0
218
117 +5
Tartu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 300 510
1 390 328
0
163
118 +5
Tartu Linnavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
108
119 +5
Kadrina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
477 309
508 074
0
73
120 +5
Nõo vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
440 530
469 110
0
78
121 +5
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
41 506
44 049
0
14
122 +5
Vinni Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
700 666
745 803
0
96
123 +5
Narva Linna Sotsiaalabiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
340 474
359 516
0
78
124 +5
Antsla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
409 658
435 879
0
70
125 +5
Raasiku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
610 649
650 677
0
86
126 +5
Maardu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
234 116
246 648
0
83
127 +5
Kose Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 036 296
1 102 954
0
53
128 +5
Väike-Maarja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
628 422
669 671
0
79
129 +6
Haljala Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
394 166
420 211
0
83
130 +6
Loksa Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
275 964
291 796
0
56
131 +6
Harku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 650 558
1 758 828
0
98
132 +6
Keila Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 160 699
1 237 963
0
99
133 +6
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
289 831
308 036
0
86
134 +6
Põhja-Tallinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
305 809
319 414
0
96
135 +6
Muhu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
182 371
195 160
0
35
136 +6
Anija Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
730 062
777 773
0
93
137 +6
Kohila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
854 862
912 044
0
114
138 +6
Võru Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
214 243
226 409
0
146
139 +6
Viru-Nigula vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
593 584
630 634
0
66
140 +6
Kiili Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
632 631
676 306
0
65
141 +6
Vormsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
50 711
54 242
0
30
142 +6
Ruhnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
28 371
30 584
0
18
143 +7
Setomaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
306 535
327 097
0
82
144 +8
Räpina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
504 833
539 589
0
75
145 +8
Jõelähtme Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
961 718
1 022 609
0
96
146 +8
Rae Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
3 197 514
3 418 953
0
169
147 +8
Kuressaare Kultuurivara Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
30
148 +8
Saarde Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
442 763
472 494
0
100
149 +8
Türi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 116 551
1 190 326
0
77
150 +8
Tapa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 130 565
1 199 488
0
92
151 +8
Jõhvi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
231 457
244 820
0
76
152 +8
Kuusalu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
723 465
772 789
0
400
153 +8
Harku Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
22
154 +8
Põlva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 269 215
1 350 929
0
105
155 +8
Viljandi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 327 565
1 410 711
0
145
156 +8
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
86 170
91 966
0
51
157 +8
Tallinna Tondiraba Huvikool Kohustuslik sotsiaalkindlustus
144 232
153 087
0
102
158 +8
Elva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 348 666
1 440 769
0
195
159 +8
Kanepi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
474 909
504 006
0
56
160 +8
Peipsiääre Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
550 105
585 318
0
116
161 +8
Lääne-Harju Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 383 788
1 470 883
0
103
162 +8
Rõuge Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
392 503
414 943
0
119
163 +8
Lüganuse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
746 750
791 448
0
86
164 +8
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
947 908
1 008 999
0
107
165 +8
Paide Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
927 727
986 650
0
154
166 +8
Kehtna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
553 717
590 873
0
74
167 +8
Kambja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 323 982
1 415 767
0
97
168 +8
Alutaguse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
582 366
617 992
0
64
169 +8
Lääneranna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
478 980
511 313
0
78
170 +8
Rapla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 397 635
1 485 262
0
117
171 +8
Rakvere Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
555 816
592 158
0
104
172 +8
Järva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
988 614
1 054 608
0
100
173 +8
Põltsamaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
923 353
986 395
0
106
174 +8
Kastre Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
606 148
646 550
0
111
175 +8
Võru Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
980 723
1 043 234
0
126
176 +8
Jõgeva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 224 090
1 305 969
0
80
177 +8
Tõrva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
579 820
617 390
0
113
178 +8
Märjamaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
739 578
786 871
0
116
179 +8
Narva-Jõesuu Linnavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
395 451
417 883
0
94
180 -136
Valga Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
1 303 249
1 386 502
0
181
181 +7
Kärdla Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
11
182 +7
Vigala Osavallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
17
183 +7
Pühalepa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
9
184 +7
Käina Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
13
185 +7
Emmaste Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
4
186 +7
Kõrgessaare Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
10
187 +7
Noarootsi Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
12
188 +7
Kullamaa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
17
189 +7
Martna Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
7
190 +7
Nõva Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
191 +7
Kose Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
44
192 +7
Viru-Nigula Avatud Noortekeskus Tervishoiu-, haridus-, kultuuriasutuste ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
0
0
0
3
193 +7
Kehtna Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
3
194 +7
Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
8
195 +7
Põllumajandus- ja Toiduamet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
0
0
0
490
196 +7
Hüüru R&C Klubi Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
142
149
0
23
197 +7
Nõva Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
574
605
0
0
198 +7
Hanila Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
202
216
0
8
199 +7
Eesti Vetelpääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
96
103
0
12
200 +7
Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
131
139
0
1
201 +7
Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
132
141
0
2
202 +7
Prangli Saarte Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 050
1 105
0
3
203 +7
Mittetulundusühing IISAKU VABATAHTLIK TULETÕRJE Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
647
653
0
1
204 +9
MTÜ KARULA VABATAHTLIK TULETÕRJESELTS Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
10
205 +9
Saku Priitahtlikud Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
142
121
0
1
206 +9
Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
207 +9
Rõngu Vabatahtlik Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
617
635
0
2
208 +9
Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
1
209 +9
Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
27
210 +9
Tõrvandi Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
14 338
15 164
0
44
211 +29
Kihnu Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
212 +9
Roela Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 140
1 206
0
10
213 +9
MTÜ Illuka Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
264
297
0
20
214 +9
MTÜ Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
9
0
0
0
215 +9
Mittetulundusühing Saverna Vabatahtlik Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
6
216 +11
MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
2
0
0
0
217 +15
Võrumaa Omavalitsuste Liit Mujal liigitamata riigi haldustegevus
6 767
7 298
0
7
218 +282
Mittetulundusühing Kiisa Vabaajakeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
14
0
0
0
219 +17
Luutsniku Pääste Ennetuskeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
220 +17
EESTI MEREPÄÄSTEÜHING Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 816
5 045
0
1
221 -136
Lootuse Küla Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
964
1 067
0
1
222 -136
Mittetulundusühing Aasukalda Maa ja Merepäästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
744
766
0
1
223 -134
Oru Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
224 -134
Risti Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
225 -133
Saaremaa Kultuur Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
80
226 +13
Kihnu Merepääste Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 Privacy policy