EILE

E: Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus maksustatud käive statistika. 2023Q3

Koht Firma
1
Enefit Green AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Masinate ja seadmete remont, Peakontorite tegevus, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
10 487 147
701 294
51 408 556
110
2
Cronimet Nordic OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
568 430
243 751
41 508 740
51
3 +1
AS Kuusakoski Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
344 008
400 651
37 694 192
96
4 -1
Aktsiaselts Estonian Cell Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Paberimassi tootmine
0
394 733
25 704 294
86
5 +1
AKTSIASELTS TALLINNA VESI Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
2 934 125
1 111 245
17 069 387
278
6 -1
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
834 931
1 137 758
13 259 330
582
7
ETS NORD AS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Muude masinate ja seadmete hulgimüük
1 218 986
1 052 128
13 230 749
305
8
Eesti Keskkonnateenused AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
1 816 242
1 269 307
12 170 495
453
9
Kat Metal Estonia OÜ Kaubavedu maanteel, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
39 688
42 230
9 943 534
20
10
aktsiaselts Ecometal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
208 488
8 903 466
55
11
RAGN-SELLS AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Tavajäätmete kogumine
1 664 369
1 084 748
8 477 069
300
12
Stell Eesti AS Hoonehalduse abitegevused, Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Hoonete üldpuhastus
2 668 095
1 697 744
8 300 700
1542
13 +3
OÜ Print Best Tavajäätmete kogumine, Muu trükkimine
0
287 252
6 465 512
134
14 +1
Aktsiaselts OG Elektra Tootmine Pakendamine, Jahu ja tangainete tootmine, Liha töötlemine ja säilitamine, Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine, Valmistoitude tootmine, Tavajäätmete kogumine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine, Lemmikloomade valmistoidu tootmine, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Liha- ja linnulihatoodete tootmine, Mujal liigitamata toiduainete tootmine, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
619 660
167 868
5 376 101
125
15 +3
aktsiaselts Tartu Veevärk Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
667 511
290 037
4 818 138
86
16 +1
OÜ PMT Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
224 705
240 404
4 697 063
73
17 +15
Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia müük, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
588 795
295 235
4 631 345
94
18 -5
Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM Ohtlike jäätmete kogumine, Kauba raudteevedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Laevade pukseerimine jms, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
593 065
460 642
4 242 533
119
19
Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Tavajäätmete kogumine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
791 497
430 093
3 824 013
105
20
Vaggen AS Ohtlike jäätmete kogumine, Laevade pukseerimine jms
44 378
35 941
3 687 905
22
21 -7
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
425 016
246 155
3 433 608
113
22 +2
OÜ Eesti Pandipakend Muude vahetoodete hulgimüük, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
193 987
2 921 263
53
23 +7
aktsiaselts PÄRNU VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
375 709
172 872
2 354 063
58
24 +4
aktsiaselts TEMPEST Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude keemiatoodete hulgimüük, Abrasiivtoodete tootmine
179 707
56 516
2 285 485
26
25 +9
Aktsiaselts GREEN MARINE Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Tavajäätmete kogumine, Ohtlike jäätmete kogumine
188 633
197 772
2 220 516
49
26 +11
aktsiaselts EcoPro Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine
254 379
97 521
2 139 127
25
27 -2
Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muu teimimine ja analüüs, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
152 120
103 015
2 117 986
24
28 -1
Grandmet OÜ Sõitjate muu maismaavedu, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
25 100
23 033
2 104 499
10
29 -3
Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
483 360
368 204
2 101 889
77
30 +11
OÜ EKOVIR Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
499 004
220 709
2 096 932
91
31 +5
Osaühing Strantum Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Muu puhastustegevus, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
247 123
197 773
2 028 077
71
32 +23
Osaühing Vändra MP Lammutamine, Muud kaeve- ja mullatööd, Turba tootmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Teede ja kiirteede ehitus, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Muu puhastustegevus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
280 836
173 125
1 873 054
58
33 +11
osaühing Miridon Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
374 651
160 615
1 868 832
47
34 -12
Pomemet Osaühing Masinate ja seadmete remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, Kaubavedu maanteel
246 185
153 862
1 794 134
42
35 +3
ERA Valduse Aktsiaselts Metsaraie, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Laadungikäitlus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Turba tootmine
101 782
98 885
1 709 002
35
36 +250
Aktsiaselts A. L. A. R. A. Ohtlike jäätmete kogumine
362 503
31 052
1 672 995
10
37 +5
OÜ VH EHITUSTEENUSED Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
212 366
86 286
1 652 730
17
38 +1
Aktsiaselts Nordic Lumber Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude puitplaatide tootmine, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Saematerjali tootmine, Mujal liigitamata mööbli tootmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
182 318
64 089
1 613 954
27
39 +1
aktsiaselts Epler & Lorenz Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
257 685
140 954
1 610 836
41
40 +21
OÜ Kemmerling Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
352 308
146 940
1 593 231
40
41 +27
Aktsiaselts Level Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Lammutamine, Teede ja kiirteede ehitus, Killustiku tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
216 588
120 869
1 562 139
48
42 +22
OÜ AMESTOP Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Lammutamine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
254 027
64 635
1 552 290
18
43 +11
OÜ Weerec Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
82 678
56 391
1 470 227
24
44 +3
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
183 401
12 787
1 430 503
2
45 -14
Farmada Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Muude mootorsõidukite müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
0
256
1 429 363
8
46 -11
Volume Design OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
194 922
209 045
1 388 219
60
47 +9
Aspen Grupp OÜ Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine, Lammutamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
172 168
133 384
1 351 622
28
48 +5
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
341 994
142 649
1 343 490
69
49 -3
Aktsiaselts Narva Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
383 967
231 197
1 305 834
81
50 +15
Karimek OÜ Tavajäätmete kogumine
103 137
67 286
1 243 866
27
51 +20
AKTSIASELTS KIVILUKS Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Killustiku tootmine
237 562
105 903
1 221 795
27
52 +17
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
98 284
39 480
1 147 499
12
53 -4
ORKOS ESTONIA OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
0
11 370
1 144 154
4
54 -3
RP Pakend OÜ Tavajäätmete kogumine
149 447
102 802
1 143 772
35
55 +3
AS Emajõe Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus
1 104
130 526
1 090 578
35
56 +4
AS Viimsi Vesi Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
204 695
86 888
1 065 966
19
57
Wisefab OÜ Tavajäätmete kogumine, Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
69 293
74 473
1 065 207
24
58 -25
Amphenol ConneXus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude tööriistade tootmine, Muude elektriseadmete tootmine
407 133
428 522
1 046 940
112
59 -16
Hilandero Houses OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
0
17 489
1 013 972
6
60 +22
Aktsiaselts Väätsa Prügila Tavajäätmete kogumine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Ohtlike jäätmete kogumine
141 563
49 856
1 006 911
17
61 +6
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
85 625
16 106
995 891
4
62 -17
Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
99 515
91 285
972 385
23
63 -15
Laserline OÜ Mehaaniline metallitöötlus, Tavajäätmete kogumine
177 184
80 855
953 316
16
64 +16
OÜ Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
282 837
174 419
932 311
138
65 +47
RoadWest OÜ Teede ja kiirteede ehitus, Tavajäätmete kogumine
268 645
109 566
888 725
49
66
Ionix Systems OÜ Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
220 935
232 330
871 435
143
67 +37
OÜ Loo Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Maastiku hooldus ja korrashoid
150 989
56 674
838 351
18
68 -16
Hissmekano Estonia OÜ Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus, Lukkude ja hingede tootmine
104 036
109 583
809 870
31
69 +1
Aktsiaselts Keila Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
186 371
108 122
804 662
48
70 -20
Revonia OÜ Muu mujal liigitamata tootmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
65 290
48 286
791 855
20
71 -9
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük
109 862
103 590
783 751
48
72 +3
Aktsiaselts Viljandi Veevärk Elektriseadmete remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
149 407
101 289
776 310
20
73 +10
OÜ Virestcon Ehitus Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
103 604
45 674
758 605
19
74 +2
30 621
13 280
748 645
2
75 -12
Tallinna Jäätmekeskus Tavajäätmete kogumine
80 168
84 286
736 371
40
76 +3
aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
36 324
88 396
731 901
23
77 +21
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
64 713
84 548
690 525
32
78
Aktsiaselts Rakvere Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
116 565
71 197
681 336
13
79 +43
OÜ AGRICOLA KAUBANDUS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
0
4 703
673 882
1
80 +11
130 556
69 045
640 816
19
81
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
96 153
73 029
636 381
35
82 -23
Eesti Vanapaber OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
24 370
619 446
9
83 +19
Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
172 548
85 924
617 978
17
84 -10
Leemans Greencircle OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
0
29 025
608 751
7
85 -1
OÜ HIIU AUTOTRANS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Ohtlike jäätmete kogumine, Autode tehniline ülevaatus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel
169 223
105 580
596 584
47
86 +50
Ecovill Grupp UÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Isolatsioonitööd, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu posti- ja kullerteenused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd
56 720
8 370
589 204
6
87 +10
aktsiaselts Haapsalu Veevärk Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
96 740
62 441
584 193
18
88 +4
Sibelco Green Solutions Estonia OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
74 833
23 507
579 148
14
89 -16
Dorinmet OÜ Ohtlike jäätmete kogumine, Muud eriehitustööd
2 643
2 391
578 861
2
90 +123
OÜ JETPETROCLEAN Ohtlike jäätmete kogumine
13 190
1 637
558 307
1
91 +15
OÜ ISTREK Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus
128 118
73 093
543 490
28
92 +4
Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
94 947
66 998
538 837
18
93 -72
AS SAMI Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Tavajäätmete kogumine
46 334
59 433
524 610
8
94 -1
Aktsiaselts Lahevesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
47 507
94 322
513 096
40
95 +72
Aster Metal OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
28 548
30 099
506 156
18
96 -6
Aktsiaselts Moodul Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
93 998
57 721
505 211
29
97 +75
Osaühing PORTLIF GRUPP Ohtlike jäätmete kogumine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
18 448
22 838
498 959
13
98 +9
Mittetulundusühing REHVIRINGLUS Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
44 801
0
486 037
0
99 +32
Marico Holding OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
55 323
34 322
480 183
24
100 +1
AS Baltplast Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muude plasttoodete tootmine, Kergmetalltaara tootmine
85 947
20 222
467 855
9
101 +20
Eesti Jäätmekäitlus OÜ Tavajäätmete kogumine
13 964
11 783
465 481
4
102 -16
AS SKAT-KESKUS Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ajutise tööjõu rent, Elektriseadmete remont, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
102 741
97 109
462 348
35
103 -4
Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
121 790
59 445
455 155
18
104 +4
AS VALGA VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektriseadmete remont, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
101 874
44 698
443 282
16
105 +44
Osaühing Agometal Metalltoodete remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
76 188
10 538
438 248
9
106 +8
NORDIC PLAST OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude plasttoodete tootmine
39 828
38 169
423 036
15
107 -2
aktsiaselts PÕLVA VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
0
40 643
416 200
11
108 -36
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
56 454
35 683
408 336
14
109 +18
osaühing Taararing Muu puhastustegevus, Tavajäätmete kogumine
124 191
72 581
405 908
48
110 +13
Põltsamaa Vesi OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
63 619
32 730
405 365
11
111 +19
osaühing Sindi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu teenindus
0
33 529
398 770
8
112 +27
Aktsiaselts NARVA-JÕESUU KOMMUNAAL Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
105 136
64 111
398 696
30
113 +7
OSAÜHING FORMET GRUPP Kaubavedu maanteel, Lammutamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Laadungikäitlus, Muud kaeve- ja mullatööd, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
32 338
24 511
398 390
22
114 +1
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
113 651
60 465
397 915
38
115 +29
osaühing Gersamia Vundamendi-, betooni- jm müüritööd, Katusetööd, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
27 503
4 714
392 970
6
116 +8
Osaühing Sandmerk Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muud kaeve- ja mullatööd, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel
35 258
2 882
389 669
2
117 +71
SPEQ Agri OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
48 926
16 804
371 308
9
118 +23
Fekto OÜ Hoonete üldpuhastus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Kaubavedu maanteel, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
48 260
22 966
368 570
14
119 -42
Base Metal OÜ Jaemüük posti või Interneti teel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
29 344
13 427
367 565
5
120 +18
Osaühing Sigwar Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Liha- ja linnulihatoodete tootmine
47 982
30 893
365 032
25
121 +19
VVMcom OÜ Kanalisatsioon, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
45 657
24 794
354 543
12
122 -28
Marico Metall OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
2 543
8 522
353 254
7
123 -13
ODP Eesti OÜ Tavajäätmete kogumine
56 873
13 206
350 553
10
124 -95
Osaühing Pesulux Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus
73 854
35 012
346 149
22
125 +20
OÜ Toruabi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
88 653
60 374
343 173
16
126 -23
OÜ ETAL Group Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elektronkomponentide tootmine
48 161
51 804
336 455
48
127 +1
OÜ Multivara Muu posti- ja kullerteenused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
60 627
46 611
336 221
16
128 +19
Aktsiaselts Matsalu Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
79 601
36 885
324 784
10
129 +19
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
57 702
37 357
313 932
14
130 +3
Aktsiaselts Pesmel Eesti Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine, Metallurgiamasinate tootmine, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
94 906
98 691
311 466
15
131 +15
aktsiaselts Rapla Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
0
26 394
310 981
11
132 +64
TARTU TEENUSED OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Lammutamine, Muu puhastustegevus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
42 670
21 508
308 558
16
133 -8
aktsiaselts ARAND Muu teenindus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Masinate ja seadmete remont
35 683
13 975
302 371
6
134 +20
OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine
45 073
23 875
300 863
10
135 +101
Osaühing aqua consult baltic Muu mujal liigitamata koolitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
90 011
57 053
294 588
17
136 -18
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
60 974
29 643
292 916
10
137 +16
20 926
10 590
292 242
6
138 -38
Osaühing KIILI KVH Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
19 214
24 486
290 167
8
139 -2
Eesti Elektroonikaromu OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
36 517
4 421
285 343
1
140 -11
Hunting Grupp OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsaraie, Muu puhastustegevus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kaubavedu maanteel, Külalistemajad, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
28 498
20 015
283 911
16
141 +18
Osaühing Jõgeva Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
50 715
29 180
283 812
8
142 +9
WASTEMAN OÜ Tavajäätmete kogumine
30 607
10 590
283 622
3
143 +9
Osaühing Raven Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
44 620
30 980
271 697
10
144 +47
Redsom OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Vundamendi-, betooni- jm müüritööd
41 151
12 136
260 081
6
145 +13
osaühing Kohila Maja Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused
3 599
29 023
254 082
8
146 +15
OÜ Bussiremont Autopesu jms teenindus, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite hooldus ja remont
32 419
16 652
253 457
11
147 +8
osaühing Ökoloog Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
85 035
67 048
246 471
30
148 +80
OÜ Prismaarendus Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
3 873
3 928
246 324
3
149 -33
Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
27 579
15 600
245 572
16
150 +44
Osaühing Trans-Toomapojad Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
31 212
13 916
244 970
7
151 +6
osaühing TÜRI VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
31 797
16 950
244 305
6
152 +4
osaühing Haapsalu Linnahooldus Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Elektriseadmete remont, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Muu puhastustegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
67 913
46 478
243 281
20
153 +20
OÜ Sultan Oil Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
32 885
2 462
235 054
3
154 +291
osaühing Selodiin Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine
51 596
4 902
229 883
6
155 +25
Aktsiaselts ÖKOSIL Ohtlike jäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu teimimine ja analüüs
75 976
43 205
226 539
13
156 +46
Patmari talu OÜ Tavajäätmete kogumine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Küttepuude tootmine
17 497
9 033
222 444
6
157 +32
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
65 531
42 348
222 338
20
158 +94
Osaühing Estmetex Tavajäätmete kogumine
5 344
5 230
222 234
3
159 +42
OÜ NewPlanet Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
30 578
10 407
220 412
5
160 +10
Osaühing Saarde Kommunaal Kaubavedu maanteel, Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Matusetalituste korraldamine, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Muu puhastustegevus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid
54 329
36 129
217 195
14
161 -18
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
46 541
35 765
215 163
10
162 +3
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
47 647
28 365
212 994
11
163 -44
Tanklatehnika osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus
24 129
11 013
212 051
2
164 -75
Osaühing Matogard Maastiku hooldus ja korrashoid, Kaubavedu maanteel, Muude mootorsõidukite müük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
17 322
11 213
209 942
8
165 +20
aktsiaselts Kärdla Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
34 324
17 072
208 621
7
166 -3
Esmar Vesi OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
25 248
12 400
208 418
7
167 -32
Alutaguse Haldus Osaühing Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete üldpuhastus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
69 956
44 351
202 899
28
168 +8
Netronic OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
42 825
19 539
201 647
12
169 -3
Osaühing VAITORG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
16 480
15 821
201 566
9
170 +12
ATI Grupp osaühing Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
35 568
14 007
196 045
2
171 -62
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
43 622
26 336
195 518
8
172 +3
OÜ Poliplast Tavajäätmete kogumine
21 952
7 718
188 570
6
173 -13
Osaühing FERALMET Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
16 155
16 115
187 270
9
174 -10
Osaühing Metallieksperdid Metallitöötlus ja metallpindade katmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mööbliosade tootmine, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
54 101
38 980
174 653
13
175 -43
Viking Steel and Recycling OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
3 197
3 239
172 683
1
176 +11
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
59 177
38 681
171 162
22
177 -66
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
73 781
66 242
170 047
25
178 +1
OÜ CRC Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kaubavedu maanteel, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
17 134
1 889
165 803
2
179 +27
GW GRUPP OÜ Tavajäätmete kogumine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Lammutamine, Maastiku hooldus ja korrashoid
12 276
7 826
163 718
7
180 -3
Käitlus OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
15 383
9 308
159 066
11
181 +36
OÜ Lustrum Teenused Lammutamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
41 311
28 739
157 929
11
182 +16
Osaühing Ramsi VK Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 208
24 876
153 491
9
183 +14
OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
20 807
17 420
147 873
5
184 +24
Tehnomarket recycling OÜ Muud eriehitustööd, Ohtlike jäätmete kogumine
6 809
2 889
147 442
1
185 +10
Osaühing Pandivere Vesi Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
33 553
11 386
146 489
6
186 +58
Osaühing Sõmeru Vara Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
13 522
6 661
144 980
4
187 -6
Infokaitse OÜ Kaubavedu maanteel, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
43 778
31 496
143 032
14
188 +58
Osaühing ADOXA Tavajäätmete kogumine
11 988
7 216
141 690
3
189 +136
Apools OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
21 322
0
140 829
0
190 +20
Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektriseadmete remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
34 464
26 929
138 057
13
191 +12
UNICLEAN OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Enda kinnisvara ost ja müük
33 032
23 212
134 885
4
192 -6
OÜ Multilift UV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd
21 303
12 883
132 917
5
193 +6
Kehtna Vesi osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
20 987
16 604
131 691
8
194 +13
aktsiaselts Mako Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
29 042
16 037
131 347
5
195 -24
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
37 779
23 344
127 583
12
196 -101
SA-Works OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
7 382
7 781
126 648
4
197 -71
AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
36 328
28 402
122 751
10
198 +13
OÜ Kunda Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Muu mujal liigitamata teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
34 409
19 224
119 018
8
199 +26
HRL OÜ Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Muu puhastustegevus
10 132
1 887
118 539
2
200 +16
Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine
7 450
4 773
117 644
3
201 +23
Osaühing Lääne Sanservice Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
27 738
14 373
117 164
6
202 -19
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
26 981
18 255
113 984
8
203 +35
Spacedrip OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
47 215
42 201
113 858
10
204
OÜ Smartkonteiner TLN Tavajäätmete kogumine
3 568
0
113 282
0
205 -27
Osaühing ESTRAGON FG Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Ohtlike jäätmete kogumine
14 628
11 632
112 263
11
206 -16
Aktsiaselts Vekanor Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
17 537
14 133
111 359
5
207 -33
Wastedirect OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
8 854
0
111 026
0
208 +31
Roheveski OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
15 692
3 656
109 410
1
209 +12
Osaühing Abja Elamu Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Hoonehalduse abitegevused
35 217
19 388
108 574
6
210 +31
Hiiumaa Jäätmejaam OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
13 236
7 363
106 886
3
211 +38
OÜ BAO ohtlikud jäätmed Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
23 859
12 736
104 887
7
212 +2
ABEMI LAOTEENUSED OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubaladude töö, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
29 001
21 917
103 679
10
213 -13
osaühing SILVEREHITUS Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
36 035
23 799
100 554
9
214 +21
Aktsiaselts Häädemeeste VK Sõitjate muu maismaavedu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
35 800
17 280
100 219
11
215 +4
Prügiekspress OÜ Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel
10 179
3 247
99 364
2
216 -74
Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
8 825
6 839
98 852
2
217 -67
Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
18 553
19 338
98 384
12
218 +86
Käimlarent OÜ Muu puhastustegevus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
13 564
2 393
96 224
2
219 +37
Osaühing KATKERA Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Muu teenindus, Muud eriehitustööd, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
23 565
13 816
95 083
5
220 +2
GoodChoice OÜ Tavajäätmete kogumine, Restoranid jm toitlustuskohad, Muu puhastustegevus
10 060
3 166
94 296
2
221 +41
ToruUuring OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
14 571
3 447
94 216
3
222 +15
Baltic Oil Management OÜ Ohtlike jäätmete kogumine
21 110
8 388
93 967
6
223 +30
Osaühing Aves Service Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata teenindus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Metsaraie, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Juuksuri- ja muu iluteenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
9 345
7 336
83 938
10
224 +69
Osaühing Viiking Ehituspartner Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
8 671
1 295
83 445
3
225 -2
Lipland OÜ Muu mujal liigitamata teenindus, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
26 395
18 345
83 193
10
226 +8
Mustvee Haldus Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektriseadmete remont
25 766
14 323
83 066
11
227 -142
aktsiaselts J.I.T Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük, Ajutise tööjõu rent
43 285
15 221
82 792
5
228 +3
Osaühing Põltsamaa GREID Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
23 872
13 184
82 719
8
229 -9
OÜ Survepesu24.ee Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
8 535
3 619
82 547
3
230 +37
Biomotorai Eesti OÜ Tavajäätmete kogumine
7 850
8 431
80 101
2
231 +81
Seliger Grupp OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
4 896
2 968
79 426
3
232 -2
Inceptum Metall OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
17 757
7 802
78 168
7
233 +10
Osaühing Loksa Haljastus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud kaeve- ja mullatööd
19 792
11 144
77 600
8
234 +21
Magna OÜ Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 850
3 784
76 067
4
235 +15
SURVEPESU OSAÜHING Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muud eriehitustööd
45 094
44 648
75 997
25
236 -149
Osaühing Inferal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 158
1 355
73 229
2
237 +5
KPF OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 932
2 095
73 001
2
238 +16
OÜ HTT Veod Tavajäätmete kogumine
9 813
2 637
70 231
1
239 +1
TIMAR AUTO OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Vrakkide demonteerimine
11 483
6 482
68 988
5
240 -7
OÜ Novaveod Muude mootorsõidukite müük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
3 556
68 403
1
241 -12
OÜ Rõuge Kommunaalteenus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu teenindus, Sõitjate muu maismaavedu, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
17 462
13 817
68 238
10
242 +43
VR Vedu OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu puhastustegevus, Hoonehalduse abitegevused, Muud kaeve- ja mullatööd, Kaubavedu maanteel
10 813
3 191
66 798
5
243 -28
OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maastiku hooldus ja korrashoid, Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
17 983
14 189
66 622
7
244 +51
Tommirent OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
10 947
1 962
66 137
2
245 +3
Stik Autolammutus OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
1 229
7 288
65 640
4
246 -84
Flovac Nordic OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
15 488
7 193
65 426
2
247 +180
KTML OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Masinate ja seadmete remont
12 798
0
62 775
0
248 +17
Osaühing Reinhold Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
11 004
5 062
61 877
3
249 +8
GREENALL OÜ Tavajäätmete kogumine, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
4 301
0
61 582
2
250 -137
Jäätmekäitlus muuseum ja õppekeskus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete kogumine
0
0
60 078
6
251 +49
Nomiaska OÜ Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused
8 333
4 020
58 967
3
252 -34
R-S OSA Service OÜ Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
47 947
50 798
58 894
5
253 +6
OÜ Aseri Kommunaal Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
12 844
6 275
58 843
7
254 -86
aktsiaselts SAVO-AUTO Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid), Mootorsõidukite hooldus ja remont
12 117
4 219
58 517
3
255 -71
JSK Ida OÜ Tavajäätmete kogumine
1 790
3 163
58 216
7
256 +18
OÜ GEFI Kaubavedu maanteel, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
13 277
9 710
57 887
5
257 -25
Osaühing A.L.M.Kotton Vundamendi-, betooni- jm müüritööd, Tavajäätmete kogumine
26 492
19 391
54 481
10
258 +29
JUNDEMA OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Hostelid
9 359
4 754
54 270
3
259 +241
AS Balti Karusnahk Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu loomakasvatus
2 491
2 605
53 472
1
260 +11
OÜ BATA Servis Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
5 769
6 188
53 264
9
261 +28
Profplumbers OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
0
0
51 717
0
262 -145
aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus
53 985
56 278
51 558
33
263 -12
Niidu Ladu OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
14 494
8 437
51 245
3
264 -37
Harju Prügiveod OÜ Tavajäätmete kogumine
9 052
5 771
51 169
6
265 +8
Osaühing Kroodi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine
20 495
16 906
50 906
1
266 +18
Veepuhastuse Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus
9 487
3 991
50 899
1
267 -1
R Tooted OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
11 875
6 804
50 840
5
268 +4
Varmotek Grupp OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
5 220
1 759
49 603
2
269 -8
Osaühing SuFe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
9 331
5 031
49 220
3
270 +32
Osaühing Multitrans Kaubavedu maanteel, Ohtlike jäätmete kogumine
9 714
1 343
48 861
2
271 +222
Ecomundi OÜ Ohtlike jäätmete kogumine
9 438
806
47 898
1
272 +45
KTMEES OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
3 578
2 781
46 837
2
273 -64
Osaühing Legex Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
0
441
44 763
1
274 -6
Linnahoolduse Osaühing Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd
18 830
13 565
44 637
6
275 +4
OÜ VALLESBURG Pandimajad, Kaubavedu maanteel, Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Antiikesemete jaemüük kauplustes, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 000
3 302
43 598
6
276 +63
Osaühing VBTRANS Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel
4 583
714
43 571
4
277 +6
OÜ Eesti Veevärk Tehnika Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
13 453
7 961
42 859
3
278 -9
A.Reinwald OÜ Elektrienergia müük, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
17 530
2 600
42 246
1
279 +1
osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Vrakkide demonteerimine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kaubavedu maanteel, Parklate tegevus
12 135
8 498
41 870
6
280 -3
Rakse OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
2 949
1 229
40 675
0
281 +67
SRM Ressursid OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 712
1 237
40 300
4
282 -19
PAL Plast OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
10 301
8 510
39 680
4
283 +13
Autrak OÜ Tavajäätmete kogumine, Muud eriehitustööd
528
0
38 888
0
284 +75
Osaühing MONOLIIT Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
8 290
5 434
38 013
4
285 -4
Esito OÜ Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine, Tavajäätmete kogumine
3 090
0
37 071
0
286 -60
osaühing VAKS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
13 141
8 215
36 245
6
287 +24
Osaühing Millberry Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0
0
34 371
0
288 +9
OÜ TOOMEDOR Tavajäätmete kogumine
3 739
1 268
34 292
3
289 -31
Reco Ringmajandus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
821
340
34 220
0
290 +18
Popsi Veod OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Teede ja kiirteede ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Metsamajandust abistavad tegevused
2 974
885
33 778
4
291 +104
Filaret OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
6 253
0
33 415
0
292 -1
Kuusalu tehase OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
5 753
0
32 617
0
293 +207
Estonian Tire Recycling MTÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
5 398
0
32 105
0
294 +27
Viimsi Plekksepatööd OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Katusetööd, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Veokite rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
3 627
1 614
32 008
0
295 -103
Kat Elektronik OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
4 238
4 455
31 635
3
296 +26
Tarevaht OÜ Metallitöötlus ja metallpindade katmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine
0
1 082
31 129
0
297 +90
OÜ Relss Muud kaeve- ja mullatööd, Lammutamine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
3 555
1 033
30 951
2
298 -6
Kobrit OÜ Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Turba tootmine, Muu loomakasvatus, Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
4 430
1 589
30 250
6
299 +8
Osaühing REMOREKS Vrakkide demonteerimine
10 683
6 259
29 040
4
300 -10
Kaevukontor OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
6 869
3 468
28 989
2
301 -56