EILE

O: Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus maksustatud käive statistika. 2023Q3

Koht Firma
1
6 672 423
0
25 978 264
0
2 +1
Politsei- ja Piirivalveamet Avalik korrakaitse- ja julgeolekuteenistused
459 103
0
2 295 516
0
3 +2
Tartu Linnatransport Transpordi ja side haldus
0
0
1 193 531
26
4
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
123 051
0
1 183 095
186
5 +2
Tallinna Linnavaraamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
0
492 802
771 027
113
6 +18
101 470
0
507 352
153
7 +1
Transpordiamet Transpordi ja side haldus
75 178
0
500 418
701
8 +7
Tallinna Strateegiakeskus Muud majandustegevust toetavad tegevused
1 791 204
1 847 574
497 175
391
9 +4
Registrite ja Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
86 753
0
462 191
272
10 -1
Terviseamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
37
0
457 398
298
11 +7
Tallinna Transpordiamet Transpordi ja side haldus
248 666
265 522
353 590
51
12
Tartu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
11 143 090
11 834 891
349 623
391
13 +4
Pärnu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
616 476
651 024
289 309
293
14 -3
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
53 553
0
267 766
0
15 +13
Vabaajakeskus Tuuletorn Muud majandustegevust toetavad tegevused
47 395
0
237 380
25
16 +4
Saaremaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
3 316 350
3 540 924
211 677
418
17 -3
Kaitsevägi Riigikaitse
2 991 830
0
179 162
2
18 +1
Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
10 395 764
10 990 800
152 597
196
19 +3
Põhja-Sakala Vallavalitsus Üldine avalik haldus
894 832
945 067
144 552
96
20 -4
Riigi Infosüsteemi Amet Mujal liigitamata riigi haldustegevus
24 273
0
117 988
276
21 -19
Tervisekassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
7 253 642
7 270 682
116 762
280
22 -16
Päästeamet Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
21 712
0
108 562
0
23 +6
Rahapesu Andmebüroo Üldine avalik haldus
17 499
0
87 497
0
24 +17
Maksu- ja Tolliamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
16 576
0
82 878
1191
25 +10
Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
591 359
624 401
74 512
469
26 +19
14 850
0
74 252
81
27 +4
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
406 742
421 515
72 461
95
28 -5
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
140 523
136 650
63 086
98
29 +18
Häädemeeste Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
553 767
580 003
58 545
74
30 +18
Järva-Jaani Tuletõrje Selts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid, Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6 815
3 771
52 076
3
31 +6
Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 920 027
1 996 738
49 899
488
32 +4
Eesti Geoloogiateenistus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
9 341
0
46 930
73
33 +5
Tallinna Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6 045
4 334
45 983
4
34 -9
Saku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 548 161
1 651 285
45 715
179
35 -1
Nõmme Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
183 619
194 170
43 846
79
36 -3
Tallinna Perekonnaseisuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
121 131
121 051
43 375
28
37 -10
Kaitseliit Riigikaitse
3 129 054
3 314 636
41 100
899
38 -17
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
7 125
0
35 625
176
39 +3
Tallinna Kesklinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
305 610
318 033
29 772
100
40 +40
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
12
28 253
0
41 -2
Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
378 041
401 194
27 794
307
42 -10
Tallinna Haridusamet Hariduse haldus
302 251
319 666
27 223
86
43 +23
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
100 450
104 911
24 398
35
44 +5
Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
554 963
591 896
23 887
490
45 -5
Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus
847 529
896 701
22 110
185
46 -3
Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus
544 613
579 061
22 028
557
47 +30
Kliimaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
5 828 999
6 182 000
22 009
290
48 +87
Valga Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
1 254 392
1 330 277
21 216
175
49 -5
Statistikaamet Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused
4 071
0
20 354
363
50 +11
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
5 703 708
6 072 367
19 100
206
51 +8
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused
559 106
591 020
18 436
171
52 -1
Pirita Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
117 910
121 925
17 119
42
53
Tagatisfond Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
16 022
13 970
11 783
0
54 -44
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
1 898
0
9 492
221
55 +27
Viimsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 244 617
2 394 344
8 246
160
56 -1
Vabariigi Presidendi Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
267 140
283 332
8 022
60
57 +6
Kõpu Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 607
348
7 876
2
58 -2
Kohtla-Järve Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 428 685
1 510 109
6 089
103
59 -5
Mustamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
283 433
295 843
6 078
86
60 +11
Kihnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
90 602
96 823
4 876
43
61 +6
Riigikontroll Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
388 682
411 606
4 541
79
62 -2
Mittetulundusühing Toila Merepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
60
0
4 448
0
63 -33
Välisministeerium Välissuhted
3 047 919
3 262 927
4 191
659
64 +1
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
8 475
7 655
4 101
379
65 +4
Lasnamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
482 806
498 777
3 989
128
66 -9
Haabersti Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
199 295
207 083
3 889
60
67 +3
Kesk-Eesti Päästekeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
3 814
0
68 +5
Saue Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 335 221
2 483 217
2 923
190
69 +6
Riigikohus Kohtute tegevus ja haldus
543 039
571 019
2 279
93
70 +4
Kristiine Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
191 584
201 903
2 131
71
71 -25
Ravimiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
365
0
1 825
140
72 +4
Harjumaa Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 004
1 050
1 394
2
73 -5
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
3 256 335
3 440 595
1 364
68
74 +95
Rae Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
3 521 830
3 764 202
1 190
168
75 -13
Rakvere Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 515 329
1 615 475
984
90
76 -12
Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
153
0
765
511
77 +423
Lohusalu päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
450
0
78 +422
Mittetulundusühing Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
300
0
79 +147
Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
9 137 305
9 734 012
292
254
80 -22
Haapsalu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
189 357
198 854
232
83
81 +5
Patendiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
35
0
174
51
82 +3
Pärnu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
16
0
80
150
83 +5
Tartu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
4
0
21
255
84 +5
Kihnu Merepääste Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
85 +5
Mittetulundusühing Saverna Vabatahtlik Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 215
1 302
0
0
86 +5
MTÜ Illuka Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
21
87 +5
Roela Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
905
959
0
9
88 +5
Kihnu Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
89 -10
Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
90 +5
Tõrvandi Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
14 656
15 454
0
43
91 +409
WATERGRATT PIRITA MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
2 554
2 803
0
2
92 +5
Mittetulundusühing Aasukalda maa ja merepäästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 032
1 109
0
1
93 +6
Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 717
1 833
0
25
94 +6
Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
1
95 +6
Rõngu Vabatahtlik Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
616
635
0
2
96 +6
Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
97 +6
Saku Priitahtlikud Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
96
121
0
1
98 +7
Lootuse Küla Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 403
1 521
0
1
99 +7
MTÜ KARULA VABATAHTLIK TULETÕRJESELTS Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
10
100 +7
Mittetulundusühing IISAKU VABATAHTLIK TULETÕRJE Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
647
653
0
1
101 +7
EESTI MEREPÄÄSTEÜHING Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
7 548
7 892
0
1
102 +7
Prangli Saarte Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
881
912
0
3
103 +7
Võrumaa Omavalitsuste Liit Mujal liigitamata riigi haldustegevus
9 069
9 779
0
9
104 +7
Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
133
140
0
2
105 +7
Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
149
157
0
1
106 +7
Eesti Vetelpääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
136
147
0
12
107 +7
Hanila Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
336
359
0
8
108 +7
Nõva Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 580
1 680
0
11
109 +7
Hüüru R&C Klubi Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
395
413
0
28
110 +7
Saaremaa Kultuur Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
76
111 +7
Risti Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
112 +7
Oru Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
113 +7
Põllumajandus- ja Toiduamet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
0
0
0
492
114 +7
Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
8
115 +7
Kehtna Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
3
116 +7
Viru-Nigula Avatud Noortekeskus Tervishoiu-, haridus-, kultuuriasutuste ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
0
0
0
3
117 +7
Kose Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
43
118 +7
Nõva Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
119 +7
Martna Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
8
120 +7
Kullamaa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
14
121 +7
Noarootsi Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
12
122 +7
Kõrgessaare Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
11
123 +7
Emmaste Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
4
124 +7
Käina Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
13
125 +7
Pühalepa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
8
126 +7
Vigala Osavallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
17
127 +7
Kärdla Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
9
128 +8
Narva-Jõesuu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
422 613
446 885
0
93
129 +8
Märjamaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
752 153
799 704
0
111
130 +8
Tõrva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
589 570
627 124
0
103
131 +8
Jõgeva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 245 111
1 328 140
0
80
132 +8
Võru Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
962 394
1 023 431
0
127
133 +8
Kastre Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
613 857
654 807
0
108
134 +8
Põltsamaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
925 378
989 252
0
110
135 -85
Tori Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 137 627
1 214 051
0
127
136 +7
Järva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 004 377
1 070 865
0
101
137 +7
Rakvere Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
543 053
578 819
0
104
138 +7
Rapla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 495 162
1 588 249
0
117
139 +7
Lääneranna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
490 757
522 476
0
101
140 +7
Alutaguse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
605 941
642 837
0
60
141 +7
Kambja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 352 249
1 445 417
0
98
142 +7
Kehtna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
596 974
636 191
0
73
143 +7
Paide Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
883 762
940 545
0
138
144 +7
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
953 431
1 014 300
0
109
145 +7
Lüganuse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
715 675
758 804
0
88
146 +7
Rõuge Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
564 067
597 661
0
117
147 +7
Lääne-Harju Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 477 903
1 567 884
0
102
148 +7
Peipsiääre Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
561 423
597 264
0
111
149 +7
Kanepi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
480 642
510 337
0
56
150 +7
Elva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 440 577
1 538 668
0
195
151 +7
Tallinna Tondiraba Huvikool Kohustuslik sotsiaalkindlustus
140 354
148 955
0
128
152 +7
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
90 955
97 174
0
47
153 +7
Viljandi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 356 743
1 441 366
0
154
154 -102
Lääne-Nigula Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
863 358
918 015
0
149
155 +6
Põlva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 355 944
1 441 265
0
98
156 +6
Harku Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
22
157 +6
Kuusalu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
762 054
814 323
0
408
158 +6
Jõhvi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
222 983
235 948
0
100
159 +6
Tapa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 167 867
1 238 290
0
89
160 +6
Türi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 094 565
1 167 741
0
75
161 +6
Saarde Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
455 218
485 600
0
72
162 -78
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Muud majandustegevust toetavad tegevused
67 350
71 724
0
28
163 +5
Kuressaare Kultuurivara Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
30
164 +6
Jõelähtme Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 006 692
1 069 212
0
95
165 +6
Räpina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
517 662
552 500
0
73
166 +6
Setomaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
300 860
321 408
0
82
167 -84
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
450 374
481 306
0
103
168 +5
Ruhnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
30 404
32 780
0
20
169 +5
Vormsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
58 562
62 490
0
32
170 +5
Kiili Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
675 794
722 174
0
68
171 +5
Viru-Nigula vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
571 515
607 137
0
66
172 +5
Võru Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
204 632
217 749
0
148
173 +5
Kohila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
926 426
985 891
0
112
174 +5
Anija Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
725 594
772 989
0
93
175 +5
Muhu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
201 286
215 227
0
32
176 +5
Põhja-Tallinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
333 802
349 233
0
98
177 +5
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
324 056
343 114
0
84
178 +5
Keila Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 291 249
1 376 756
0
100
179 +5
Harku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 744 698
1 859 032
0
126
180 +5
Loksa Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
294 378
311 263
0
57
181 +5
Haljala Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
397 636
423 568
0
83
182 +5
Väike-Maarja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
648 908
691 278
0
82
183 +5
Kose Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 028 505
1 095 230
0
57
184 +5
Maardu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
266 640
279 989
0
82
185 +5
Raasiku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
657 994
701 036
0
70
186 +5
Antsla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
435 756
463 491
0
69
187 +5
Narva Linna Sotsiaalabiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
413 596
436 214
0
85
188 +5
Vinni Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
697 116
742 089
0
101
189 +5
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
38 932
41 421
0
14
190 +5
Nõo vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
457 155
486 862
0
86
191 +5
Kadrina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
473 676
504 538
0
76
192 +5
Tartu Linnavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
106
193 +5
Tartu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 397 931
1 493 069
0
156
194 +5
Viljandi Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 091 492
1 163 437
0
223
195 +5
Sillamäe Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 106 860
1 170 525
0
89
196 +5
Luunja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
457 609
488 433
0
81
197 +5
Otepää Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
656 367
699 175
0
74
198 +5
Toila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
396 135
423 185
0
74
199 +5
Tartu Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
56
200 -122
Tartu Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
29
201 +4
Tallinna Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
84
202 +4
Tallinna Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
47
203 +4
Viru Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
143
204 -117
Harju Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
1 514 608
1 585 712
0
252
205 +3
Eesti Kultuurkapital Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
118 154
123 242
0
29
206 +3
Õiguskantsleri Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
226 437
240 818
0
46
207 +3
Eesti Töötukassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
30 364 908
30 621 102
0
979
208 +3
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
7
209 +3
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
3 929
4 012
0
15
210 +3
Vabariigi Valimiskomisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
0
211 +3
Häirekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
212 +3
Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
21 062 593
22 364 029
0
0
213 +3
Andmekaitse Inspektsioon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
31
214 +3
Keeleamet Hariduse haldus
51 442
53 535
0
16
215 +3
Riikliku Lepitaja Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
3
216 -190
Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
586 841
310 999
0
279
217 +2
Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus
11 563
4 231 440
0
800
218 +2
Tööinspektsioon Muud majandustegevust toetavad tegevused
0
0
0
106
219 +2
Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
7 082 965
7 544 713
0
265
220 +2
Muinsuskaitseamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
68
221 +2
Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 477 677
1 574 153
0
106
222 -150
Prokuratuur Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus
0
0
0
302
223 +1
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
5 514 775
5 874 313
0
344
224 +1
Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
28 704 928
30 539 643
0
0
225 -144
Konkurentsiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
0
0
0
59
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q4 Uued ettevõtted Privacy policy