EILE

Jagu C hõlmab materjalide, ainete või komponentide mehaanilist/füüsikalist või keemilist muundamist/töötlemist uueks tooteks. Materjali või aine töötlemine/muundamine ei ole samas ainumäärav tingimus, mille alusel üksus liigitada töötleva tööstuse alla, vt allpool selgitust jäätmete töötlemise kohta. Töödeldavaks materjaliks, aineks või komponendiks on põllumajanduses, metsanduses, kalanduses või mäetööstuses toodetud toore või töötleva tööstuse mõne teise tegevusala toode. Tavaliselt loetakse töötlemiseks kauba olulist muutmist, renoveerimist või rekonstrueerimist.
Tootmisprotsessi väljundiks võib olla valmistoode (valmis kasutamiseks või tarbimiseks) või pooltoode, mis on edasise tootmise sisendiks. Näiteks alumiiniumi rafineerimistehase toodang on esmase alumiiniumi tootmise sisendiks; esmane alumiinium on sisendiks alumiiniumtraadi tõmbamise tehastes; alumiiniumtraat on sisendiks alumiiniumtraadist toodete tootmisel.
Masinate ja seadmete spetsiaalsete komponentide ja koostisosade, samuti nende tarvikute ja lisaseadmete tootmine kuulub samasse klassi nende masinate ja seadmete tootmisega, mille jaoks osad ja tarvikud on mõeldud. Masinate ja seadmete üldise kasutusega komponentide ja koostisosade (mootorid, kolbid, elektrimootorid ja elektrilised sõlmed, ventiilid, hammasrattad, rull-laagrid jne) tootmine liigitatakse töötleva tööstuse vastavasse klassi, sõltumata sellest, millises masinas või seadmes neid kasutatakse. Spetsiaalsete komponentide ja lisaseadmete valmistamine plastsete materjalide vormimise või pressimise teel kuulub gruppi 222.
Töötleva tööstuse osaks loetakse ka toodete kokkupanekut omavalmistatud või ostetud detailidest.
Jäätmete taaskasutamine, st jäätmete töötlemine teiseseks toormeks kuulub gruppi 383 (Materjalide taaskasutusele võtmine). Kuigi see protsess võib sisaldada ka füüsilist või keemilist muundamist, ei loeta seda töötleva tööstuse osaks. Nende tegevuste esmaseks eesmärgiks on jäätmete käitlus ning seetõttu kuuluvad need jakku E (Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus). Samas uue lõpptoote valmistamine (vastandina teisesele toormele) kuulub siia jakku ka siis, kui tootmise sisendiks on jäätmed (nt hõbeda tootmine filmijäätmetest).
Tööstus-, kaubandus- ja muude sarnaste masinate ning seadmete spetsialiseeritud hooldus ja remont kuulub ossa 33 (Masinate ja seadmete remont ja paigaldus). Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandamine kuulub ossa 95 (Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus) ning mootorsõidukite remont ossa 45 (Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont). Masinate ja seadmete paigaldus spetsialiseeritud tegevusena kuulub gruppi 332.
Märkus: Üldreeglina toimub tootmisüksuses materjalide ja ainete töötlemine uueks tooteks (väljundiks on uus toode). Samas võib uue toote määratlemine olla mõnevõrra subjektiivne.
EMTAKi järgi kuulub töötleva tööstuse alla näiteks:
− värske kala töötlemine (nt austrikarpide eemaldamine, kala fileerimine), mida ei tehta kalapüügialusel, vt 10201
− piima pastöörimine ja villimine, vt 10511
− nahatöötlemine, vt 15111
− puidu immutamine, vt 16102
− trükkimine ja sellega seotud tegevusalad, vt 181
− rehvide protekteerimine, vt 22111
− valmisbetoonisegu tootmine, vt 23631
− galvaniseerimine, pindamine, metallide termiline töötlus ja poleerimine, vt 25611
− masinate (nt automootorite) ümberehitus ja kapitaalremont tehases, vt 29101

Siia ei kuulu:
metsavarumine (jagu A, Põllumajandus, metsandus ja kalapüük)
põllumajandustoodete esmatöötlus (jagu A, Põllumajandus, metsandus ja kalapüük)
toidu valmistamine vahetuks tarbimiseks (osa 56, Toidu ja joogi serveerimine)
maakide ja muude mineraalide esmatöötlus (jagu B, Mäetööstus)
konstruktsioonide ehitamine ja tootmisoperatsioonid ehitusplatsil (jagu F, Ehitus)
kauba ümberjagamine väiksemateks kogusteks, sh pakkimine, ümberpakkimine, pudelisse villimine (nt alkoholjoogid või kemikaalid); utiili sortimine; värvi segamine tellija soovi järgi; metalli lõikamine tellimustööna ehk toimingud, mille tulemuseks ei ole uus toode (jagu G, Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont)

Erialaliidud:
Eesti E-kaubanduse Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Kaupmeeste Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Töötlev tööstus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
10000219 Aktsiaselts Year Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö 27 678.44
10000372 Saarioinen Eesti Osaühing Valmistoitude tootmine
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
Restoranid jm toitlustuskohad
5 650 084.33
10000395 Osaühing Kuumtrükk Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk 28 665.47
10000573 Aktsiaselts METAPRINT Kergmetalltaara tootmine 36 316 335.96
10001118 osaühing Semidor Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Töörõivaste tootmine
Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
103 151.44
10001437 VERSKA MINERAALVEE osaühing Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine 247 548.01
10001689 aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR Muude plasttoodete tootmine 15 755 305.43
10001791 Ilmre OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
Puittaara ja puitaluste tootmine
1 299 929.79
10001957 CE TEHNIKA OÜ Masinate ja seadmete remont 2 645.40
10002201 osaühing SCANWOOD Mujal liigitamata mööbli tootmine 21 545.21
10002365 Osaühing Fotland Elektroonika- ja optikaseadmete remont 525.00
10003229 Osaühing Baseilo Masinate ja seadmete remont
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
274 255.19
10003592 Osaühing TRAKMETS Muude puitplaatide tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
96 034.65
10003755 Osaühing Italpak Muude tööpinkide tootmine 8 000.00
10003850 aktsiaselts Faabula Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 0.00
10003886 Osaühing Anninet-V Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Nööri, köie ja võrgulina tootmine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
36 401.13
10004068 Aktsiaselts Tarriks Saematerjali tootmine
Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
240 912.15
10005091 EF Production OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine 1 108 453.82
10005211 Ericsson Eesti Aktsiaselts Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Sideseadmete tootmine
143 703 941.60
10005435 osaühing "NRT" Masinate ja seadmete remont
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
37 317.20
10005487 osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
Liha- ja linnulihatoodete tootmine
15 848 763.06
10006073 Osaühing Radnes Laevade ja paatide remont ja hooldus
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
71 114.25
10006498 Osaühing Kallaste Kalur Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
200 389.60
10007210 Aktsiaselts Spratfil Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine 0.00
10007380 Valsiniidu aktsiaselts Mujal liigitamata mööbli tootmine 0.00
10007440 ALEKON PROPERTY AS Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
830 132.34
10007486 Usaldusühing VNS Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk 0.00
10007813 aktsiaselts "Rauameister" Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muud insener-tehnilised tegevusalad
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
3 286 923.36
10007925 aktsiaselts CISTA Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine 721 830.86
10007960 osaühing TARFURGO Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine 2 860 397.97
10008132 Osaühing Eltrum Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine 221 685.61
10008474 Osaühing Aquator Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Plastist sanitaarseadmete tootmine (vannid, kraanikausid jne)
3 809.82
10008847 Osaühing Inmet Mehaaniline metallitöötlus 1 408.65
10009120 Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Valmissööda tootmine loomakasvatusele
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine
Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Meditsiinilaborite, vere-, sperma- jms pankade tegevus
10 018 640.31
10009143 Osaühing KINDRELL Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö 14 332.85
10009159 Aktsiaselts Balbiino Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
Jäätisetootmine
8 846 333.83
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Hoonehalduse abitegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muu puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektriseadmete remont
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
142 999.81
10009723 Osaühing "Latikas" Mageveekalapüük
Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
130 225.89
10009806 osaühing NOK EMPIIR Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
62 927.00
10010360 NABO Nahktooted osaühing Kohvrite, käekottide jms kaupade tootmine 86 130.63
10010560 osaühing REVELIKO Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine
Liha ja lihatoodete hulgimüük
21 986.04
10011051 Aktsiaselts STANDARD Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Mööbli ja sisustusesemete parandus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
Mujal liigitamata mööbli tootmine
2 607 340.28
10011594 OÜ Vekker Muude keemiatoodete hulgimüük
Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine
220 928.90
10011720 Osaühing AVP Integral Metallitöötlus ja metallpindade katmine
Metallide ja metallimaakide hulgimüük
2 038 409.00
10011950 STYLE WEAR OSAÜHING Tekstiili viimistlemine
Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine
47 517.35
10012895 kalandusühistu Peipsi Rand Nööri, köie ja võrgulina tootmine
Mageveekalapüük
2 423.50
10012984 aktsiaselts IKODOR Betoonist muude ehitustoodete tootmine 340 003.56
10013788 Nakro OÜ Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude keemiatoodete hulgimüük
490 975.40
10014411 Osaühing INELTEX Töörõivaste tootmine 15 796.69
10014440 Osaühing Lekonti Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 6 846.00