EILE

D: Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine maksustatud käive statistika. 2022Q4

Koht Firma
1
Eesti Energia AS Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Valdusfirmade tegevus, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Muu teimimine ja analüüs, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Programmeerimine
25 939 665
4 828 060
736 654 137
1078
2
AS Eesti Gaas Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Mootorikütuse hulgimüük, Elektrienergia müük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
16 720 313
389 509
514 658 010
68
3
Elering AS Elektrienergia müük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia ülekanne
5 235 866
1 366 333
251 012 952
277
4
aktsiaselts Olerex Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük
30 507 090
1 588 192
197 608 159
848
5
AS Alexela Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Mootorikütuse hulgimüük, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
25 692 209
1 069 035
193 663 353
392
6
Gasum OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
15 090
0
84 433 161
0
7 +1
Elektrum Eesti OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük
3 870 222
98 513
67 830 872
24
8 +3
Enefit Green AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Masinate ja seadmete remont, Peakontorite tegevus, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 896 377
508 841
38 500 442
106
9
Scener OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektrienergia müük
0
37 035
31 746 595
9
10
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
624 984
1 243 638
27 353 690
645
11 -4
Baltic Energy Partners OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine, Elektrienergia müük
308 689
844
21 713 894
0
12 +5
Aktsiaselts Hansa Candle Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Tikutootmine, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata tootmine
0
249 036
20 410 566
115
13 +1
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine, Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
0
35 771
18 083 626
1
14 +1
Gren Tartu AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektrienergia jaotus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
947 835
307 765
17 946 113
64
15 -3
Heidelberg Materials Kunda AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Killustiku tootmine, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Tsemenditootmine
1 702 168
409 208
16 311 041
90
16 -3
aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
2 464 006
1 181 731
15 733 285
298
17 +6
Gren Eesti AS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu mujal liigitamata tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
256 310
258 945
14 317 341
66
18 +23
Adven Eesti AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Gaasitootmine
216 619
367 968
10 795 710
90
19
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Elektrienergia jaotus, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
1 443 052
1 298 819
9 870 134
362
20 +1
Aktsiaselts Pakendikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
811 702
222 080
9 273 456
66
21 -5
OÜ GRAANUL ENERGIA Elektrienergia müük
0
0
9 197 320
0
22
aktsiaselts Eesti Raudtee Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Raudteeveeremi rentimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Elektroonilise side muud teenused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 232 353
1 964 018
9 040 267
679
23 +22
SW ENERGIA OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
416 597
231 001
8 151 068
50
24 +476
Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
147 977
105 627
8 046 382
35
25 +12
ERTENERGY OÜ Elektrienergia müük
0
0
8 042 414
0
26 -6
Geoservice OÜ Veoste ekspedeerimine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Tahkekütuse hulgimüük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muude keemiatoodete hulgimüük
0
12 114
7 902 891
3
27 -1
220 Energia OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Elektrienergia müük
0
0
7 215 241
0
28 -4
Combimill Reopalu OÜ Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Saematerjali tootmine
1 441 318
241 219
6 847 648
60
29 +11
AS Gaasivõrk Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
2 241 805
158 740
6 434 028
36
30 +3
Osaühing MetEst Metall Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
748 679
96 922
5 892 666
38
31 +4
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
415 388
218 505
5 760 630
124
32 -4
N.R. Energy Osaühing Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Kaubavedu maanteel
195 931
148 545
5 694 663
44
33 +1
TB Works Osaühing Mehaaniline metallitöötlus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia jaotus
274 814
288 835
5 555 186
100
34 +2
Imatra Elekter Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
342 084
12 168
5 554 239
3
35 -4
aktsiaselts Eleväli Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Elektriseadmete remont
557 087
106 996
5 306 024
38
36 +69
Solar Light L OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
112 321
0
5 238 394
0
37 +1
Aktsiaselts TTP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
1 457 213
154 810
5 213 087
30
38 -8
Osula Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
498 544
0
5 078 743
0
39 -14
Nordic Power Management OÜ Elektrienergia müük
283 416
4 888
5 025 783
2
40 -13
Imavere Energia OÜ Elektrienergia tootmine
467 908
0
5 009 883
0
41 +50
Energate OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
153 160
16 553
4 685 555
3
42 +6
OÜ Männiku Teravili Kaubavedu maanteel, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
252 863
23 748
4 683 615
14
43 -11
Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia müük, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
516 722
344 868
4 567 044
87
44 -2
Alexela Energia Teenused AS Elektrienergia müük
0
0
4 430 831
0
45 +1
Ardor OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
0
63 578
3 585 730
16
46 +454
Gren Viru AS Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
242 350
70 678
3 551 836
12
47 -3
Energiaturu Võrguehitus OÜ Elektrienergia müük
34 958
0
3 447 058
0
48 -1
OÜ Helme Energia Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
304 835
0
3 249 145
0
49 +3
Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muu teimimine ja analüüs, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
261 869
88 567
3 218 259
24
50 -7
Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused, Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük, Muu mujal liigitamata kaevandamine, Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia jaotus, Killustiku tootmine
703 710
456 846
3 189 061
106
51 +44
Aktsiaselts Kajax Fishexport Elektrienergia müük, Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, Muu teenindus, Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
0
54 802
3 024 324
34
52 +2
Osaühing VIKINGMODUM Metsaraie, Küttepuude tootmine, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
267 102
204 125
2 948 743
55
53 +9
Osaühing Laheotsa Elektrienergia tootmine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
539 795
94 434
2 845 636
42
54 +21
aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Elektrienergia müük, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
242 698
117 639
2 830 947
42
55 +25
Osaühing Metsagrupp Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ajutise tööjõu rent, Metsavarumine, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
445 827
92 397
2 454 310
20
56 +3
MARREK PUIT OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Metsaraie, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Küttepuude tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
214 923
58 034
2 369 416
37
57 -6
osaühing Faasion Elektrienergia müük, Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
204 501
78 163
2 317 745
28
58 -5
Aktsiaselts Loo Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
94 846
43 612
2 224 016
15
59 -3
Tuuleenergia Osaühing Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
374 176
8 327
2 215 894
0
60 -31
Solar Wheel OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
171
5 996
2 198 273
5
61 -3
Bioforce Aravete OÜ Gaasitootmine
178 550
0
2 192 487
0
62 +23
AS SANWOOD Mujal liigitamata mööbli tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
227 007
176 972
2 092 975
106
63 +29
Aktsiaselts Kuressaare Soojus Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
190 554
93 300
1 985 745
31
64 +1
ETTeam Baltic OÜ Muude tööriistade tootmine, Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude plasttoodete tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
257 452
86 482
1 874 619
32
65 -5
Osaühing Strantum Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Muu puhastustegevus, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
185 413
181 025
1 829 348
78
66 +8
Osaühing DORMIKOR Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Jaemüük posti või Interneti teel, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
302 480
132 584
1 827 225
36
67 -4
FREEN OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
309 302
131 434
1 788 719
39
68 +2
AS Silikaat Mörditootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
237 225
98 690
1 664 641
22
69 +45
ROHEGAAS OÜ Gaasitootmine
0
4 179
1 641 054
0
70 -1
AGROTRADE OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
18 788
759
1 631 927
1
71 -14
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
69 002
39 824
1 607 624
13
72 -4
OÜ Anguilla Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
212 615
924
1 604 437
1
73 +5
Osaühing VETIKU S.T. Loomakasvatuse abitegevused, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
112 660
56 757
1 532 731
29
74 +100
Danpower Eesti AS Kõnekeskuste tegevus, telemarketing, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
64 860
97 726
1 511 553
28
75 +8
Metropol Group OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
94 446
41 823
1 459 022
12
76 +20
osaühing Pleksor Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
154 302
70 545
1 456 241
21
77 -4
aktsiaselts Ramsi Turvas Elektrienergia müük, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Turba tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
70 772
64 434
1 412 376
23
78 -14
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük
174 024
119 293
1 381 982
68
79 -18
KC Solar3 OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
231 717
0
1 335 948
0
80 +28
Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
119 117
87 954
1 325 924
27
81 -5
tulundusühistu FARM IN Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Elektrienergia müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
20 326
7 621
1 321 457
2
82 +65
Undi Vili OÜ Taimekasvatuse abitegevused, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu puhastustegevus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
94 909
15 330
1 319 383
11
83 -11
OÜ Vinni Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
145 182
9 659
1 314 887
2
84 -13
Tartu Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
135 387
18 863
1 312 823
5
85 -46
Evecon Solarparks OÜ Elektrienergia müük
234 571
0
1 303 897
0
86 -4
osaühing Metsis Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
119 500
19 384
1 291 789
9
87 +20
SolarStreet OÜ Elektriinstallatsioon, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia tootmine
142 281
8 910
1 259 150
1
88 +12
AcRef OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
128 416
47 232
1 244 948
11
89 +118
OÜ RAADIMÕISA GAAS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
74 399
8 612
1 242 105
3
90 +7
MKM Infra OÜ Kaubavedu maanteel, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Veokite rentimine ja kasutusrent, Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Muude mootorsõidukite müük
72 039
27 533
1 233 806
19
91 -3
Osaühing KOHALA SF Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
0
26 202
1 232 097
10
92 -13
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
292 656
136 117
1 206 482
71
93 -75
Solar Light OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
29 080
0
1 184 167
0
94 -4
OÜ Oisu Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
96 942
14 585
1 168 214
3
95 +3
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
182 947
10 534
1 166 133
2
96 -47
Ohaka Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
17 920
7 045
1 108 415
3
97 +18
Osaühing RAUDUKS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metalluste ja -akende tootmine
181 189
81 370
1 104 979
27
98 +175
Elektripäike OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
210 588
0
1 069 736
0
99 -5
OÜ Odien Mootorsõidukite hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Kaubavedu maanteel
129 801
58 098
1 057 502
37
100 +25
Väljataguse Veod OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük
132 247
49 557
1 034 348
12
101 -2
Osaühing Järva PM Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia tootmine, Piimakarjakasvatus
169 699
62 350
1 017 668
24
102 +10
AS SKINEST ENERGIA Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
10 986
10 410
1 003 433
1
103 -37
ESTIKO Elekter OÜ Elektrienergia müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
30 142
10 288
986 774
3
104 +42
Skinest Technology OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük, Elektrienergia müük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
141 576
48 155
971 005
18
105 +11
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
154 920
71 711
930 656
36
106 -17
Osaühing Lõpe Agro Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
0
61 463
915 720
18
107 -23
Graanul Hake AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Metsaraie, Kaubavedu maanteel
116 605
78 816
912 921
20
108 -58
OÜ Elelevi Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
7 381
900 478
2
109 +15
OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP Muud veondust abistavad tegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Valmis betoonisegu tootmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
127 797
41 125
877 108
32
110 -4
NELICO OSAÜHING Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Saematerjali tootmine, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Elektrienergia müük, Puittaara ja puitaluste tootmine
101 536
86 700
869 186
38
111 -24
AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Kaubavedu maanteel, Turba tootmine, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Masinate ja seadmete remont, Killustiku tootmine
124 308
95 894
859 827
38
112 -26
Evecon OÜ Metsamajandust abistavad tegevused, Elektrienergia müük, Muude kindlate kaupade vahendamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
55 812
23 093
853 544
6
113 +188
Aktsiaselts Rakvere Soojus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
1 763
17 695
850 659
3
114 +175
OÜ MEILEDOR Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
141 265
13 039
821 380
4
115 +12
Aravete Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Kaubavedu maanteel
91 163
21 597
790 627
3
116 +6
Osaühing EKOY Elektroonika Juhtmestiku tarvikute tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
153 215
161 646
776 906
89
117 +23
Iftar OÜ Metsaraie, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
98 430
55 403
763 332
17
118 -63
osaühing Enera Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Elektrienergia müük, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Hotellid ja muu sarnane majutus, Taimekasvatuse abitegevused, Ajutise tööjõu rent, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
147 277
46 049
755 582
18
119 -6
OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
154 820
80 806
749 060
25
120 -18
MG piima invest OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
14 728
0
727 809
0
121 +80
Tabivere Plastitehas OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine
80 437
12 863
725 049
10
122 -4
Aktsiaselts Eesti Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
109 596
3 794
716 140
1
123 +14
Kärsamaja OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Seakasvatus, Segapõllumajandus
0
19 986
706 014
4
124 +72
OÜ Rämsi Agro Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia tootmine, Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
0
7 378
699 719
2
125 -8
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
73 885
73 818
698 507
32
126 +29
Five Wind Energy OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
121 893
19 875
695 926
0
127 +23
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
74 082
37 701
682 201
14
128 +102
Esmar Gaas OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Jaemüük posti või Interneti teel
116 771
9 673
675 086
6
129 +47
Composite Plus OÜ Valuvormide tootmine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0
37 163
663 272
17
130 -20
Koriks-Fiiber OÜ Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine, Jaemüük posti või Interneti teel, Elektrienergia müük
95 611
95 740
649 344
22
131 +13
Mällikvere Põllumajandusühistu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude kindlate kaupade vahendamine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
148 658
34 134
629 437
3
132 +60
OÜ Bingonet Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
22 273
0
627 319
0
133 -1
Biometaan OÜ Gaasitootmine
49 840
26 964
624 829
4
134 +37
OÜ VIKERLAID Metsaraie, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
53 578
0
620 848
0
135 +3
Varja Windfarm OÜ Elektrienergia müük
0
0
612 804
0
136 +3
Eesti Ühistuenergia OÜ Elektrienergia tootmine, Segapõllumajandus
84 428
0
611 927
0
137 -6
LignaMets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Elektrienergia müük, Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
6 894
3 241
609 500
2
138 +23
OilTerm OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
42 045
18 181
602 510
8
139 +21
AKTSIASELTS LASBET Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
81 725
23 220
599 372
8
140 +118
BaltInfra OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektrienergia müük
9 721
0
590 788
0
141 -11
Osaühing CANTER INVEST Kaubavedu maanteel, Elektrienergia tootmine
103 714
68 633
586 570
26
142 +1
Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
136 719
55 796
585 626
20
143 -62
OÜ Viljandi Energiabaas Vedelike ja gaaside ladustamine, Muu inimressursiga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
2 900
11 240
583 467
3
144 +7
Osaühing Sikassaare Vanametall Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Muude kindlate kaupade vahendamine
48 460
28 040
579 306
23
145 -16
Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
57 164
54 142
562 177
17
146 +177
OÜ Dvigatel Gaas Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
28 743
1 272
523 504
0
147 +236
Aktsiaselts Põlva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
44 832
25 868
508 442
8
148 +5
WTC Tallinn Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
124 836
55 732
507 534
11
149 +351
Osaühing Robyland Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
95 080
0
502 772
0
150 +156
Nevel Eesti OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
17 985
19 165
500 491
5
151 -31
osaühing Meritreid Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
31 524
7 520
496 138
4
152 +13
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
109 911
58 150
490 592
36
153 -5
AS DESINTEGRAATOR Elektrienergia müük, Muu teenindus, Elektroonilise side muud teenused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
104 246
21 441
486 354
4
154 -43
osaühing Alltours Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Reisikorraldajate tegevus, Elektrienergia müük
42 856
43 502
482 587
26
155 +270
Aktsiaselts NITROFERT Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük
29 249
27 549
480 859
12
156 -11
OÜ Hundipea Elektrienergia ülekanne, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
42 948
39 413
471 398
9
157 -38
Osaühing Setra Mõis Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda kinnisvara ost ja müük, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus
92 925
44 328
468 852
9
158 -9
Alpter Invest OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonehalduse abitegevused
16 482
36 419
467 141
9
159 +97
aktsiaselts VARMATA Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
98 551
11 444
455 833
4
160 -6
Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
0
65 582
450 506
17
161 +117
Kosu Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Laevade ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
21 964
23 903
449 460
14
162 +18
Osaühing Rändrüütel HP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia ülekanne, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
26 867
4 177
449 369
4
163 +48
aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus
89 725
55 865
426 825
29
164 -71
Osaühing Roodevälja Uustalu Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
3 751
9 893
426 786
7
165 -31
Osaühing Peeter Projekt Elektrienergia tootmine, Külalistemajad, Muu toitlustamine, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Külaliskorter, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
26 719
12 665
426 658
11
166 -38
osaühing NOVEDIGI Elektrienergia müük
11 292
0
426 593
0
167 +333
L Energy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
71 116
0
416 000
0
168 -4
Tööstus Investeeringute AS Muu mujal liigitamata tootmine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine
26 450
18 021
415 050
2
169 +6
osaühing RAUFARM Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Piimakarjakasvatus
64 216
36 966
405 849
12
170 -14
Undi Teenused OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Teede ja kiirteede ehitus, Kaubavedu maanteel
50 568
34 549
403 950
22
171 +23
Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
51 138
40 337
402 355
12
172 -6
Osaühing Taltsi Talu Kaubavedu maanteel, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie, Teede ja kiirteede ehitus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine
23 619
9 123
400 916
6
173 +61
Osaühing OSK GRUPP Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muud eriehitustööd
87 271
60 973
389 366
30
174 +244
Tulundusühistu Kaarli Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
72 200
17 587
379 408
7
175 +224
OÜ KULMAR Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu loomakasvatus
32 893
5 494
376 691
2
176 +36
Alutaguse Haldus Osaühing Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete üldpuhastus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
56 689
37 271
373 385
26
177 +44
OÜ AHJA TEENUS Piimakarjakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Segapõllumajandus, Elektrienergia müük, Metsaraie
0
10 619
372 584
9
178 +40
Fortis Ager OÜ Metsaraie, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
35 004
11 813
371 595
2
179 +321
OÜ Roodevälja Energia Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
0
367 088
0
180 +77
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
0
22 073
365 623
7
181 -46
OÜ A.K.Montage Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Lammutamine
61 889
28 274
361 353
11
182 +2
Mullaabi OÜ Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd, Ajutise tööjõu rent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Laadungikäitlus
8 672
16 295
360 889
13
183 -11
OÜ Loovälja 11 Elektrienergia tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0
0
357 908
0
184 -1
OSAÜHING KINNISVARAEHITUS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
60 670
17 698
354 053
7
185 +1
UPP Taevavärava Logistics OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
44 097
0
353 489
0
186 -9
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
71 697
30 765
348 727
10
187 -83
Osaühing Rivalte Grupp Elektrienergia müük, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
0
8 821
347 930
6
188 +213
Aktsiaselts Kiviõli Soojus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
28 278
17 602
347 249
15
189 -21
aktsiaselts Viljandi Centrum Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
40 121
11 138
333 659
1
190 +8
Osaühing Vaeküla Suurtalu Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus
26 011
9 470
332 614
6
191 +4
Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
27 619
21 319
319 858
12
192 -2
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
44 556
33 494
315 220
15
193 -84
Solar Light S OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
60 323
0
308 068
0
194 -52
Finkre Osaühing Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Segapõllumajandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie
0
3 234
303 494
5
195 +221
OÜ Ihaste Gaas Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
22 269
1 126
301 550
1
196 -14
AKTSIASELTS JANVEMAR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
23 884
13 343
301 099
8
197 +127
Habemiku Agri OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
0
2 278
299 990
1
198 +11
STROMTEC OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
60 370
29 589
295 919
7
199 +27
"Lasva Liimpuidu" aktsiaselts Mööbliosade tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puittaara ja puitaluste tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude puitplaatide tootmine, Mujal liigitamata mööbli tootmine
34 323
21 768
292 948
27
200 +36
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
42 038
29 218
287 688
11
201 -22
European Window Products OÜ Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided, Elektrienergia müük
30 021
32 119
282 992
15
202 +164
osaühing Välja Puit Metsaraie, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
35 496
2 913
278 008
1
203 +297
Combiwood Invest OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
79 467
32 280
277 453
0
204 -5
Osaühing Elfi Elekter Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrienergia müük, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
27 079
18 076
274 298
8
205 +144
AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
28 471
25 765
267 965
11
206 -13
Osaühing Kalviker Transport Metsavarumine, Teede ja kiirteede ehitus, Elektrienergia müük
22 673
9 706
267 874
7
207 +32
OÜ ANKATRANS Metsaraie, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
42 974
12 775
265 416
8
208 +19
Osaühing Puit ja Mööbel Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Laadungikäitlus, Elektrienergia müük, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Muu mööbli tootmine
39 131
22 396
264 017
12
209 -108
Sunly Solar OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
36 559
0
262 544
0
210 +118
Osaühing Kuremaa Enveko Kaubavedu maanteel, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Gaasitootmine
31 612
22 302
256 299
21
211 -144
OÜ Põllumaade Ost Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Metsaraie
50 382
75
255 679
0
212 -23
Osaühing AVANAIR Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
14 185
10 876
253 553
11
213 +47
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
42 009
25 975
253 363
12
214 +286
OÜ Kuldala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
17 722
477
252 077
0
215 -10
Tartu Klaaspakett OÜ Klaasist ehitusmaterjalide tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
25 646
15 026
251 319
9
216 -64
CUMO Partners OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
16 597
0
250 958
0
217 -44
OÜ FinEst Wood Ajutise tööjõu rent, Sõitjate muu maismaavedu, Metsamajandust abistavad tegevused, Puhkemaja, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
33 847
34 622
249 985
12
218 +229
OÜ Baltic Wind Energy Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Metsaraie
46 262
641
243 748
0
219 -2
Osaühing Halinga Energeetika Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
18 027
11 645
243 560
10
220 -99
SUN 30 OÜ Elektrienergia tootmine
45 105
0
242 444
0
221 +279
osaühing Elva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
24 738
17 803
239 904
14
222 -25
Osaühing Saaremetsa Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
40 375
12 171
232 374
7
223 +196
aktsiaselts "KRISTENI KÜTUSED" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
21 859
11 696
232 297
6
224 -62
Solpan OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
0
1 147
228 269
0
225 -89
Tori Agro OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Metsaraie, Küttepuude tootmine, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
40 439
7 861
226 490
4
226 -103
Osaühing Rivalte Elektrienergia müük
0
0
225 293
0
227 -101
Osaühing Aardepesa Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
15 033
1 845
221 406
1
228 -61
Põlluvili SK OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
7 813
2 331
221 220
2
229
Osaühing Sagro Elekter Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
23 464
12 819
217 722
4
230 -15
AS Saue EPT Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Laadungikäitlus
34 250
14 189
217 704
5
231 -23
Electric Terminal OÜ Elektrienergia müük
0
0
216 179
0
232 -47
Jõhvi Pargi Energia OÜ Elektrienergia ülekanne
0
0
216 042
0
233 +97
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
32 391
29 631
215 928
15
234 +199
OÜ Rukkirääk Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
5 136
767
213 853
1
235 -76
Lõpe Energy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
40 168
0
213 218
0
236 +15
Osaühing Raivo Remont Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehitusplatside ettevalmistus, Muu mujal liigitamata tootmine
24 932
19 510
211 915
8
237 +128
Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
20 418
20 239
209 719
13
238 +8
OÜ Neveri Gaasitootmine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
22 272
8 302
206 000
5
239 -69
Osaühing Eureka Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
13 626
8 553
205 259
4
240 +57
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
32 685
20 277
202 515
9
241 -9
SOREX Invest OÜ Elektrienergia müük, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
30 459
10 905
202 011
6
242 +106
Gaasienergia AS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
63 086
0
200 550
0
243 +21
Osaühing Rael Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
19 646
8 290
200 118
7
244 +256
Koprapere OÜ Metsaraie, Elektrienergia tootmine
30 292
7 094
199 298
2
245 +255
Sunrise Adventure OÜ Puhkemaja, Elektrienergia tootmine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
0
0
195 208
0
246 -23
R & R Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
21 147
0
192 796
0
247 +73
Aktsiaselts Vekanor Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
13 440
12 827
191 899
5
248 -29
Liivalaia Kodukauba OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
35 251
3 011
191 489
0
249 +35
Osaühing VISIITPLUS Kaubavedu maanteel, Harja-, pintsli- ja luuatootmine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Elektrienergia müük
23 946
25 038
190 728
27
250 -10
Maalink OÜ Külaliskorter, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus, Elektrienergia müük
12 938
9 502
185 367
5
251 +4
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
55 956
35 697
185 291
25
252 -111
Kastoor OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
35 507
0
185 046
0
253 -65
Osaühing JAHVATAJA Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
7 379
5 468
184 015
3
254 +163
osaühing Põrguvälja Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
9 142
8 652
183 575
1
255 +107
zerofy OÜ Veebiportaalide tegevus, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Elektrienergia tootmine
4 705
5 101
182 756
1
256 -18
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
59 290
39 809
181 460
19
257 -16
OÜ Adepte Group Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Peakontorite tegevus, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
36 299
7 127
179 618
4
258 +69
BM Trade OÜ Magevee-vesiviljelus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
23 205
7 379
179 209
3
259 -55
OÜ AAV Teenused Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
45 670
30 705
178 999
14
260 +170
Osaühing Gift Line Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused, Elektrienergia tootmine, Muu mujal liigitamata tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
28 381
11 904
178 265
12
261 -13
Green Electric OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
32 577
679
176 250
0
262 -49
AM Energy Solutions OÜ Elektrienergia ülekanne
6 962
0
175 265
0
263 +53
NORDIC NETWORKS OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Elektrienergia jaotus
13 170
1 038
174 407
2
264 +236
Osaühing Tarbegaas Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
18 187
5 597
171 602
0
265 +176
AS Lääne-Nigula Varahaldus Muu mujal liigitamata tootmine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
29 430
30 422
169 582
15
266
Osaühing Mesiviss Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
14 009
4 537
167 664
3
267 +46
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
26 115
21 747
166 874
12
268 -48
Osaühing EHEL Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Metsaraie, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
17 138
6 598
166 040
7
269 +108
OÜ LMK Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
24 103
1 190
162 122
1
270 +179
osaühing Mooste Farmerid Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
24 313
6 650
160 485
6
271 +229
Goodwill OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Elektrienergia müük
29 062
0
160 057
0
272 +50
Ever Invest OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Muud veondust abistavad tegevused
37 576
10 960
159 889
3
273 +195
Tuulekaer OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Taimekasvatuse abitegevused
30 309
2 754
158 598
1
274 -50
OJA EHITUS OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
11 514
6 750
158 196
6
275 +225
Salesleader OÜ Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
7 189
6 535
157 911
2
276 -43
OÜ EKSIIV Saagikoristusjärgsed tegevused, Küttepuude tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hostelid, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
23 350
0
157 866
0
277 +15
Maxi Puit OÜ Elektrienergia müük, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
4 632
2 397
154 282
2
278 +222
OÜ Merirahu Võrgud Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük
19 662
0
153 180
0
279 +145
Alfatom Gaasi ja Soojuse Osaühing Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
14 914
2 136
152 911
0
280 +114
New Fresh HVAC OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
17 526
5 178
150 567
6
281 -37
Osaühing Põltsamaa Autoveod Mootorsõidukite hooldus ja remont, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel
32 318
14 553
149 367
9
282 +169
OÜ Männiku Agrofarm Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Loomakasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
9 838
4 979
149 233
3
283 -29
VB Energia OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus
4 233
0
149 112
0
284 -47
Osaühing MetsPuu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
19 382
1 070
148 335
2
285 +215
Tamsalu Kalor AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Veokite rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
23 390
21 934
147 357
11
286 +53
OÜ Veerenni Jaotusvõrk Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük
8 734
5 812
146 620
2
287 -124
Sun1 OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
26 826
0
141 418
0
288 +179
Osaühing TERTS Gaasitootmine
27 543
276
140 653
1
289 -132
Temeter OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Metsamajandust abistavad tegevused
8 630
12 829
139 826
3
290 -8
LAPAVIRA OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Magevee-vesiviljelus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Restoranid jm toitlustuskohad, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus
3 195
3 240
139 815
5
291 +49
Aktsiaselts ESFIL TEHNO Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad, Elektrienergia müük
13 977
14 601
139 776
21
292 +25
Osaühing Filikor Elektrienergia müük, Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
43 288
5 585
139 345
1
293 +50
Energiasalv Pakri OÜ Elektrienergia tootmine
62 304
64 731
136 783
6
294 +128
OÜ Baltic Biogas Elektrienergia tootmine
16 936
0
135 074
0
295 +205
Põdrangu Põllumajandusühistu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia tootmine
16 344
0
134 582
0
296 -33
Synergia Solutions OÜ Elektrienergia müük
1 013
0
134 435
0
297 -29
Furanio OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
22 482
4 937
132 764
3