EILE

D: Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine maksustatud käive statistika. 2023Q1

Koht Firma
1
Enefit Power AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
7 492 865
6 599 051
0
2004
2
Eesti Energia AS Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Valdusfirmade tegevus, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Muu teimimine ja analüüs, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Programmeerimine
26 132 182
5 165 233
1 169 920 316
1095
3 +1
VKG OIL AS Gaasitootmine, Muu teenindus, Koksitootmine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
4 209 975
2 240 098
0
636
4 -1
aktsiaselts Eesti Raudtee Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Raudteeveeremi rentimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Elektroonilise side muud teenused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 197 660
2 173 464
11 087 431
694
5 +2
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Elektrienergia jaotus, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
1 907 579
1 862 326
9 608 279
372
6 -1
aktsiaselts Olerex Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük
25 128 444
1 655 394
165 131 804
831
7 -1
Elering AS Elektrienergia müük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia ülekanne
10 971 341
1 500 910
180 666 500
283
8 +1
aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
2 345 434
1 262 877
19 182 764
292
9 +6
AS Eesti Gaas Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Mootorikütuse hulgimüük, Elektrienergia müük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
23 417 549
1 239 326
243 129 540
71
10
AS Alexela Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Mootorikütuse hulgimüük, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
28 269 576
1 158 346
198 142 041
401
11 -3
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
760 363
1 141 880
15 255 827
620
12 -1
AS Utilitas Tallinn Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
1 008 994
1 034 458
0
180
13 -1
Enefit Green AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Masinate ja seadmete remont, Peakontorite tegevus, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 339 429
518 153
85 638 069
109
14 -1
Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused, Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük, Muu mujal liigitamata kaevandamine, Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia jaotus, Killustiku tootmine
455 322
434 992
1 348 116
101
15 -1
Heidelberg Materials Kunda AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Killustiku tootmine, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Tsemenditootmine
998 296
424 664
10 211 565
88
16
Adven Eesti AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Gaasitootmine
1 185 487
384 670
14 103 849
91
17
Sihtasutus Estonian Business School Gümnaasiumide tegevus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muu mujal liigitamata koolitus, Ülikoolide tegevus
356 476
378 901
4 352
111
18 +10
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
404 198
340 915
0
34
19
Gren Tartu AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektrienergia jaotus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 690 369
329 262
30 096 967
65
20 +1
Osaühing VKG Energia Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Elektrienergia müük, Muu teenindus, Elektriseadmete remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Tööstusgaaside tootmine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
691 891
327 789
0
99
21 -1
TB Works Osaühing Mehaaniline metallitöötlus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia jaotus
327 165
321 840
5 252 725
99
22
Gren Eesti AS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu mujal liigitamata tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
318 505
17 864 626
67
23 -5
Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia müük, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
433 080
291 516
3 035 198
89
24
Combimill Reopalu OÜ Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Saematerjali tootmine
1 320 691
260 040
7 989 671
59
25 +10
AS Gaasivõrk Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
4 792 737
255 794
12 018 038
36
26 -3
Aktsiaselts Hansa Candle Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Tikutootmine, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata tootmine
0
251 678
9 297 682
107
27 -1
SW ENERGIA OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
995 227
251 250
13 974 147
57
28 -1
Aktsiaselts Pakendikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
798 584
243 852
7 834 164
67
29
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
429 492
242 746
6 664 699
121
30 -5
Aktsiaselts Elme Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektroonilise side muud teenused, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Muude vahetoodete hulgimüük, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muude keemiatoodete hulgimüük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük, Masinate ja seadmete remont, Tööstusgaaside tootmine, Muu teenindus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
234 285
238 236
0
67
31 +6
AS Utilitas Eesti Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
218 980
222 106
0
46
32 -1
Elektrilevi OÜ Elektrienergia jaotus, Elektriseadmete remont, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata teenindus
2 037 760
207 840
0
50
33 -3
Osaühing VIKINGMODUM Metsaraie, Küttepuude tootmine, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
356 103
205 154
2 962 727
54
34 -2
Osaühing Strantum Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Muu puhastustegevus, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
215 212
191 223
1 790 586
74
35 -2
AS SANWOOD Mujal liigitamata mööbli tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
187 053
163 577
1 501 604
95
36 +4
Osaühing DORMIKOR Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Jaemüük posti või Interneti teel, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
354 837
162 149
1 831 270
38
37 -3
Osaühing EKOY Elektroonika Juhtmestiku tarvikute tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
153 274
157 653
602 492
84
38 +4
MultiCharge OÜ Elektrienergia müük, Muude elektriseadmete tootmine
146 052
154 174
105 864
29
39 -1
N.R. Energy Osaühing Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Kaubavedu maanteel
145 826
147 392
3 263 040
41
40 +1
FREEN OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
159 114
141 456
392 651
43
41 -5
Aktsiaselts TTP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
495 766
141 057
3 730 086
30
42 +2
aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Elektrienergia müük, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
361 461
136 567
4 164 214
41
43 +3
Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
439 662
134 082
8 936 904
34
44 -5
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
179 328
131 999
848 077
71
45 +3
Elektrum Eesti OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük
6 067 465
129 452
69 084 539
27
46 +8
Aktsiaselts Kuressaare Soojus Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
579 061
118 534
3 271 925
31
47 -4
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük
158 894
117 350
1 052 535
67
48 +2
Osaühing MetEst Metall Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
517 376
116 809
4 298 055
38
49
Danpower Eesti AS Kõnekeskuste tegevus, telemarketing, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
243 283
108 132
3 311 269
30
50 +3
Osaühing Laheotsa Elektrienergia tootmine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
342 506
103 637
1 497 064
42
51 -6
aktsiaselts Eleväli Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Elektriseadmete remont
718 768
102 812
4 942 045
42
52 +5
Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
174 989
101 131
1 839 748
26
53 +2
Osaühing Metsagrupp Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ajutise tööjõu rent, Metsavarumine, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
818 476
96 229
4 229 746
20
54 +6
Osaühing RAUDUKS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metalluste ja -akende tootmine
169 698
95 528
731 656
31
55 +1
Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muu teimimine ja analüüs, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
269 387
93 482
3 782 469
24
56 -9
AS Silikaat Mörditootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
196 144
92 407
1 294 331
23
57 +13
Energiasalv Pakri OÜ Elektrienergia tootmine
82 886
86 806
39 933
7
58
NELICO OSAÜHING Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Saematerjali tootmine, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Elektrienergia müük, Puittaara ja puitaluste tootmine
87 208
86 763
701 427
36
59 +3
Graanul Hake AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Metsaraie, Kaubavedu maanteel
141 472
84 813
978 275
20
60 -1
ETTeam Baltic OÜ Muude tööriistade tootmine, Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude plasttoodete tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
79 334
82 858
1 665 787
31
61 -10
AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Kaubavedu maanteel, Turba tootmine, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Masinate ja seadmete remont, Killustiku tootmine
147 050
80 272
645 325
36
62 +2
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
76 222
79 607
634 789
32
63 +9
Ardor OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
157 503
77 549
4 659 243
16
64 +5
Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
98 389
76 735
421 156
17
65 -4
OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
118 412
75 877
622 834
25
66 -1
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
71 326
74 682
860 731
33
67 +17
Aktsiaselts Kajax Fishexport Elektrienergia müük, Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, Muu teenindus, Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
0
74 660
3 781 330
36
68
Osaühing CANTER INVEST Kaubavedu maanteel, Elektrienergia tootmine
119 461
70 697
558 222
26
69 +6
Osaühing OSK GRUPP Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muud eriehitustööd
103 272
66 757
569 093
30
70 +11
Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
107 858
66 019
578 686
19
71 -4
osaühing Pleksor Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
141 595
65 535
1 331 868
21
72 +7
Osaühing VETIKU S.T. Loomakasvatuse abitegevused, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
166 138
64 690
1 157 315
30
73 +1
Osaühing Lõpe Agro Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
256 116
63 193
1 922 132
18
74 -11
osaühing Faasion Elektrienergia müük, Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
99 576
62 232
1 439 587
26
75 +1
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
120 158
61 780
507 321
36
76 -3
Osaühing Järva PM Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia tootmine, Piimakarjakasvatus
119 847
61 625
1 104 175
22
77 -25
Koriks-Fiiber OÜ Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine, Jaemüük posti või Interneti teel, Elektrienergia müük
35 676
59 256
422 769
22
78 +10
Skinest Technology OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük, Elektrienergia müük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
81 983
58 889
222 339
17
79 +13
Aktsiaselts Loo Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
122 162
58 851
2 109 977
14
80 +26
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine, Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
0
56 845
13 177 818
1
81 -10
aktsiaselts Ramsi Turvas Elektrienergia müük, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Turba tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
58 288
55 494
854 908
24
82 -5
OÜ Odien Mootorsõidukite hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Kaubavedu maanteel
119 767
55 276
876 859
39
83 -1
WTC Tallinn Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
155 752
55 059
608 631
11
84 +1
Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
64 311
54 942
581 394
17
85 -2
Iftar OÜ Metsaraie, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
104 338
53 884
619 456
16
86 -8
MARREK PUIT OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Metsaraie, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Küttepuude tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
86 731
53 870
1 568 742
38
87 -1
Aktsiaselts NARVA SOOJUSVÕRK Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
50 940
53 024
0
18
88 +14
Composite Plus OÜ Valuvormide tootmine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
39 172
52 608
654 082
15
89 -9
aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus
101 378
51 378
661 117
30
90 -24
Gren Viru AS Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
500 297
51 214
7 158 316
12
91 -2
AcRef OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
308 264
50 644
2 753 550
11
92 -1
Osaühing Setra Mõis Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda kinnisvara ost ja müük, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus
72 585
47 983
265 508
10
93 +10
Scener OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektrienergia müük
0
45 677
20 509 660
8
94 +6
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
111 970
43 474
1 040 411
14
95 +1
Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
61 960
43 269
559 747
4
96 +20
AS Lääne-Nigula Varahaldus Muu mujal liigitamata tootmine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
62 566
42 212
347 679
13
97 +4
Alutaguse Haldus Osaühing Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete üldpuhastus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
81 598
40 332
721 352
25
98 +1
OÜ Hundipea Elektrienergia ülekanne, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
51 260
40 244
567 145
8
99 +19
STROMTEC OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
70 328
39 777
270 640
6
100 +11
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
50 576
39 383
268 095
14
101 +4
Alpter Invest OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonehalduse abitegevused
62 045
38 521
481 346
12
102 -7
OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP Muud veondust abistavad tegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Valmis betoonisegu tootmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
59 807
37 844
452 116
32
103 +16
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
69 671
37 677
473 072
11
104 +9
European Window Products OÜ Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided, Elektrienergia müük
35 246
37 626
220 265
15
105 +20
Biometaan OÜ Gaasitootmine
72 156
36 749
589 957
4
106 +94
Aktsiaselts "RAUBRI" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
56 364
36 328
121 803
3
107 -10
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
86 971
36 285
1 466 575
12
108 -10
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
44 396
36 144
132 736
19
109 -5
osaühing RAUFARM Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Piimakarjakasvatus
22 429
36 072
440 049
12
110 -16
Metropol Group OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
124 172
35 537
1 262 392
12
111 -4
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
58 183
35 490
198 365
24
112 +17
Aktsiaselts Põlva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
88 633
33 982
1 250 566
8
113 +24
Evecon OÜ Metsamajandust abistavad tegevused, Elektrienergia müük, Muude kindlate kaupade vahendamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
32 122
33 557
1 296 005
7
114 +162
Solar Wheel OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
96 890
32 639
1 551 939
10
115 -1
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
124 656
32 342
517 251
10
116 +14
Aktsiaselts Auto Jõhvi Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Autode tehniline ülevaatus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
42 171
31 730
116 968
10
117 -8
Undi Teenused OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Teede ja kiirteede ehitus, Kaubavedu maanteel
56 729
31 423
361 067
20
118 -31
Väljataguse Veod OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük
36 502
31 072
517 670
12
119 +20
Osaühing Kuremaa Enveko Kaubavedu maanteel, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Gaasitootmine
61 367
30 090
469 935
19
120 -3
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
43 858
29 767
375 470
29
121 -31
osaühing Enera Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Elektrienergia müük, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Hotellid ja muu sarnane majutus, Taimekasvatuse abitegevused, Ajutise tööjõu rent, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
59 506
29 651
414 016
13
122 -2
OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta, Elektrienergia müük, Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
28 599
29 473
0
17
123 +1
MKM Infra OÜ Kaubavedu maanteel, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Veokite rentimine ja kasutusrent, Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Muude mootorsõidukite müük
93 243
29 084
897 359
23
124 +10
Kosu Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Laevade ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
27 598
28 646
118 254
16
125 -4
OÜ A.K.Montage Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Lammutamine
61 448
27 980
276 944
11
126 +42
TMV Green OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
33 940
27 800
0
2
127 +40
Tulundusühistu Kaarli Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
72 294
27 580
200 428
5
128 +36
OSAÜHING KINNISVARAEHITUS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
37 656
26 650
129 235
7
129 -7
Osaühing Sikassaare Vanametall Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Muude kindlate kaupade vahendamine
43 758
26 411
563 998
22
130 +5
OÜ Männiku Teravili Kaubavedu maanteel, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
91 861
26 128
378 919
14
131
AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
58 799
25 808
585 674
11
132 -5
Osaühing KOHALA SF Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
0
25 487
817 508
11
133 +13
Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
41 230
25 487
350 284
12
134 -19
OÜ AAV Teenused Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
37 619
25 473
105 107
14
135 +24
Tartu Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
57 454
25 446
743 143
3
136 +84
AS SKINEST ENERGIA Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
6 547
25 395
1 082 721
1
137 -4
Osaühing VISIITPLUS Kaubavedu maanteel, Harja-, pintsli- ja luuatootmine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Elektrienergia müük
24 267
25 292
175 381
25
138 +13
Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
68 407
25 274
417 766
12
139 +74
Osaühing AVANAIR Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
53 718
25 192
406 556
11
140
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
0
24 636
631 006
7
141 -13
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
43 182
24 521
345 719
12
142 -19
Aktsiaselts NITROFERT Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük
59 775
24 496
253 056
12
143 -7
AKTSIASELTS LASBET Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
83 667
24 139
530 207
8
144 -1
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
42 453
23 990
285 340
12
145 -37
OÜ FinEst Wood Ajutise tööjõu rent, Sõitjate muu maismaavedu, Metsamajandust abistavad tegevused, Puhkemaja, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
23 711
23 688
178 802
19
146 +2
Aktsiaselts Võhma ELKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
49 626
23 332
254 360
0
147 +22
aktsiaselts Reiden Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
40 735
23 040
121 208
4
148 -7
Tamsalu Kalor AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Veokite rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
53 504
22 712
327 327
11
149 +17
Aktsiaselts Kiviõli Soojus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
45 474
22 700
831 252
15
150 +23
Undi Vili OÜ Taimekasvatuse abitegevused, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu puhastustegevus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
22 047
440 159
11
151 -41
Mällikvere Põllumajandusühistu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude kindlate kaupade vahendamine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
54 661
21 816
253 927
3
152 -40
Combiwood Invest OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
33 554
21 520
66 297
0
153 +10
osaühing Elva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
36 107
21 437
497 782
14
154 +7
Osaühing Elfi Elekter Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrienergia müük, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
62 554
21 332
354 923
10
155
osaühing Metsis Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
65 330
21 162
1 686 704
9
156 +4
OilTerm OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
62 593
20 986
883 608
6
157 -12
AS DESINTEGRAATOR Elektrienergia müük, Muu teenindus, Elektroonilise side muud teenused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
106 294
20 928
559 188
4
158 +7
Aktsiaselts Rakvere Soojus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
95 772
20 838
1 463 303
3
159 -33
Enery Estonia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
13 016
20 761
5 725
6
160 +16
OÜ Oisu Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
26 224
20 701
667 470
3
161 -3
Mustvee Haldus Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektriseadmete remont
33 631
20 690
181 419
15
162 -8
Osaühing Raivo Remont Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehitusplatside ettevalmistus, Muu mujal liigitamata tootmine
31 545
20 399
178 798
8
163 -13
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
35 325
19 933
223 134
8
164 -11
Five Wind Energy OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
133 418
19 875
624 710
0
165 -23
"Lasva Liimpuidu" aktsiaselts Mööbliosade tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puittaara ja puitaluste tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude puitplaatide tootmine, Mujal liigitamata mööbli tootmine
35 770
19 610
311 358
28
166 +33
Geoservice OÜ Veoste ekspedeerimine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Tahkekütuse hulgimüük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muude keemiatoodete hulgimüük
0
19 558
5 066 413
3
167 +50
OÜ AHJA TEENUS Piimakarjakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Segapõllumajandus, Elektrienergia müük, Metsaraie
106 510
19 479
911 803
10
168 -11
Nevel Eesti OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
89 237
19 449
1 222 195
5
169 +43
SOREX Invest OÜ Elektrienergia müük, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
103 262
19 449
242 020
6
170 -18
Kärsamaja OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Seakasvatus, Segapõllumajandus
66 553
19 248
662 068
4
171 -24
Saven OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük
17 144
18 917
203
8
172 -2
Energate OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
200 999
18 530
3 842 753
3
173 -17
Kehtna Vesi osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
28 466
18 046
133 913
10
174 -3
Mullaabi OÜ Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd, Ajutise tööjõu rent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Laadungikäitlus
43 003
18 017
308 188
12
175 -3
Jägala Energy osaühing Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
72 067
17 941
401 072
5
176 -32
Aravete Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Kaubavedu maanteel
73 740
17 719
676 736
3
177 +7
AKTSIASELTS JANVEMAR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
42 037
17 717
326 562
9
178 -16
Tööstus Investeeringute AS Muu mujal liigitamata tootmine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine
23 863
17 683
352 170
1
179 -5
Tartu Klaaspakett OÜ Klaasist ehitusmaterjalide tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
27 809
16 551
301 168
9
180 +26
OÜ Männituka Farm Finantsnõustamine, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Piimakarjakasvatus, Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
31 213
16 015
191 952
6
181 +13
Osaühing Peeter Projekt Elektrienergia tootmine, Külalistemajad, Muu toitlustamine, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Külaliskorter, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
32 001
15 726
252 809
3
182 -33
OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maastiku hooldus ja korrashoid, Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
20 956
15 639
115 043
6
183 +22
aktsiaselts VARMATA Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
95 014
15 599
693 914
4
184 -9
Aktsiaselts ESFIL TEHNO Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad, Elektrienergia müük
14 401
15 112
53 414
20
185 +6
Aktsiaselts Vekanor Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
22 133
15 089
245 641
5
186 -7
Sihtasutus Kõue Varahaldus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
26 744
15 088
135 098
5
187 +34
ESTIKO Elekter OÜ Elektrienergia müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
23 338
14 732
802 843
4
188 +7
OÜ Siidrikoda Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Puu- ja köögiviljamahla tootmine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Kaubavedu maanteel, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused, Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Külalistemajad, Restoranid jm toitlustuskohad, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
0
14 667
142 856
13
189 +109
Nordic Power Management OÜ Elektrienergia müük
299 434
14 638
3 496 740
3
190 -10
AS Saue EPT Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Laadungikäitlus
39 112
14 583
218 521
5
191 -14
Morna Õnne talu OÜ Muu majutus, Toitlustamine üritustel, Elektrienergia müük, Jaemüük posti või Interneti teel
13 654
14 369
1 484
11
192 -3
Tabivere Plastitehas OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine
91 939
14 239
701 693
11
193 -12
Kamari Hüdro OÜ Muud kaeve- ja mullatööd, Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
21 040
14 056
54 291
2
194 +67
OÜ Adepte Group Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Peakontorite tegevus, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
85 673
13 985
191 212
4
195 +71
osaühing Mooste Farmerid Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
39 876
13 799
214 423
7
196 -4
Osaühing Sagro Elekter Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
26 151
13 543
226 466
3
197 +34
Vindr Baltic OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
14 547
13 531
11 898
1
198 -66
OÜ Lümanda Lihaveis Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
26 192
13 401
160 283
5
199 -14
OÜ Rõuge Kommunaalteenus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu teenindus, Sõitjate muu maismaavedu, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
20 782
13 295
113 764
10
200 -4
aktsiaselts Avraal Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
75 036
13 219
34 469
3
201 -108
osaühing Alltours Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Reisikorraldajate tegevus, Elektrienergia müük
11 592
13 039
575 355
29
202 +16
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
154 702
13 022
1 083 928
2
203 +24
OÜ Vinni Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
62 877
12 950
780 598
3
204 -3
Osaühing Gift Line Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused, Elektrienergia tootmine, Muu mujal liigitamata tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
27 463
12 883
205 198
10
205 -7
Imatra Elekter Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
497 988
12 710
7 686 418
3
206 -9
Osaühing Saaremetsa Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
18 310
12 675
175 274
7
207 -24
Osaühing Fi-Kin Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine
11 778
12 601
48 946
8
208 +18
Balti Päikesepargid OÜ Elektrienergia müük, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
13 640
12 376
7 825
1
209 -27
INTER RAO Eesti OÜ Elektrienergia müük
11 462
12 311
0
0
210 -17
OÜ ANKATRANS Metsaraie, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
38 160
12 245
278 106
8
211 -3
OÜ Viljandi Energiabaas Vedelike ja gaaside ladustamine, Muu inimressursiga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
26 000
12 239
115 314
3
212 -25
Enefit Wind OÜ Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
16 006
11 934
0
0
213 -27
OÜ MEILEDOR Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
21 913
11 823
72 421
5
214 +31
OÜ Neveri Gaasitootmine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
22 695
11 680
256 113
5
215 -1
Saratopi OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muu posti- ja kullerteenused
21 412
11 598
77 436
6
216 -38
Osaühing Põltsamaa Autoveod Mootorsõidukite hooldus ja remont, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel
21 074
11 520
93 320
9
217 -7
aktsiaselts Viljandi Centrum Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
23 779
11 469
337 812
1
218 -80
Osaühing Puit ja Mööbel Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Laadungikäitlus, Elektrienergia müük, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Muu mööbli tootmine
33 324
11 393
197 302
12
219 +25
osaühing WERELEND VARA Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
28 478
11 328
114 678
2
220 +3
Valgesoo Agro OÜ Küttepuude tootmine, Elektrienergia müük, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Piimakarjakasvatus, Saagikoristusjärgsed tegevused
19 478
11 254
101 430
6
221 -19
Fortis Ager OÜ Metsaraie, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
16 654
11 199
112 141
2
222 -3
aktsiaselts Generaator Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektrienergia tootmine hüdroenergiast, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
3 620
11 095
113 664
4
223 -1
Osaühing Roodevälja Uustalu Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
0
10 916
271 316
7
224 -13
Ever Invest OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Muud veondust abistavad tegevused
30 099
10 663
249 013
3
225 -9
Alexela Solar OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid, Elektrienergia müük
10 335
10 647
53
0
226 -11
Karmilles OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
15 329
10 593
38 142
3
227 +53
Osaühing Tarbegaas Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
34 955
10 217
265 052
0
228 -3
Esmar Gaas OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Jaemüük posti või Interneti teel
31 069
10 156
749 546
6
229 +6
Osaühing TRAKMETS Muude puitplaatide tootmine, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
11 823
10 087
96 035
12
230 +10
osaühing Põrguvälja Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
19 460
9 997
361 317
2
231 -28
aktsiaselts "KRISTENI KÜTUSED" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
81 948
9 930
537 456
5
232 -28
Osaühing Halinga Energeetika Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
14 500
9 861
222 890
9
233 -9
Osaühing Kalviker Transport Metsavarumine, Teede ja kiirteede ehitus, Elektrienergia müük
12 315
9 805
215 937
6
234 -27
OÜ VIP-Mööbel Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Mujal liigitamata mööbli tootmine
9 963
9 720
60 997
8
235 -3
Osaühing Stacey Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
14 790
9 541
75 988
3
236 +3
Elmec Trade OÜ Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük, Muude vahetoodete hulgimüük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
10 507
9 490
22 761
4
237 +263
Powergrid OÜ Elektrienergia jaotus
35 988
9 336
256 410
3
238 +69
Kaiavere Põllud OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused
1 801
9 073
41 886
3
239 +2
OÜ RAADIMÕISA GAAS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
102 304
9 047
1 516 721
2
240 -50
Temeter OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Metsamajandust abistavad tegevused
46 884
9 013
263 196
3
241 -12
Maalink OÜ Külaliskorter, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus, Elektrienergia müük
11 753
8 885
172 272
5
242 -14
OÜ Novasko Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Enda kinnisvara ost ja müük, Muud eriehitustööd, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia tootmine
85 055
8 875
629 936
6
243 -13
Osaühing Vaeküla Suurtalu Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus
0
8 855
315 674
6
244 -56
OÜ Able Grupp Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Taimekasvatuse abitegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
14 591
8 841
108 479
3
245 -8
OÜ Askoterm Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
52 698
8 840
219 670
4
246 +5
Osaühing Morentek Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
13 772
8 814
55 373
6
247 -9
Osaühing Rivalte Grupp Elektrienergia müük, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
0
8 752
85 012
5
248 +19
Osaühing EHEL Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Metsaraie, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
32 839
8 645
277 708
7
249 -3
Osaühing Rael Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
31 640
8 612
151 808
7
250 -16
Teoküla PM OÜ Elektrienergia müük, Loomakasvatuse abitegevused, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
12 833
8 596
25 809
5
251 +1
osaühing VAKS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
18 813
8 503
155 274
6
252 +47
Osaühing Lihula Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
21 231
8 406
108 272
5
253 +20
Ehmofix Osaühing Mootorsõidukite hooldus ja remont, Katusetööd, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
9 399
8 322
105 348
11
254 -7
Unimere Estonia OÜ Elektrienergia tootmine
7 890
8 190
0
0
255 -13
Osaühing Eureka Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
20 084
8 103
212 859
4
256 +4
Nõmme Tervisekeskus OÜ Parklate tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata tervishoiualad, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
3 632
8 006
10 276
3
257 -8
OLSSON & NIELSEN NORDIC OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
4 897
7 944
80 989
1
258 +1
OÜ Rämsi Agro Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia tootmine, Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
99 629
7 706
744 343
2
259 -6
tulundusühistu FARM IN Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Elektrienergia müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
21 403
7 642
1 268 362
2
260 -3
OÜ Elelevi Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
7 629
96 543
2
261 +28
Särje Talu OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
10 277
7 604
18 750
4
262 -12
Tori Agro OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Metsaraie, Küttepuude tootmine, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
53 690
7 598
344 435
4
263 +22
OÜ KULMAR Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu loomakasvatus
9 631
7 596
11 286
2
264 +111
Habemiku Agri OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
61 256
7 550
285 088
1
265 -11
OÜ Estjal Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Küttepuude tootmine, Merekalapüük
0
7 507
78 916
4
266 -33
Osaühing Taltsi Talu Kaubavedu maanteel, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie, Teede ja kiirteede ehitus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine
19 353
7 259
341 942
5
267 -11
osaühing Meritreid Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
22 860
7 184
393 044
4
268 -5
Ohaka Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
3 233
7 045
310 484
3
269 +1
T.K. Varahalduse OÜ Elektrienergia müük, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
6 645
6 994
19 113
3
270 +7
Osaühing Järvakandi Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
13 602
6 899
99 080
4
271 -9
Koprapere OÜ Metsaraie, Elektrienergia tootmine
60 394
6 885
186 016
2
272 -7
BabyCool OÜ Elektrienergia müük, Valmistoitude tootmine
11 876
6 837
55 490
7
273 -4
Esmar Holding OÜ Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu, Muu mujal liigitamata teenindus
17 588
6 829
98 217
3
274 +172
Tamsamäe OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused
6 925
6 760
2 655
3
275 +30
osaühing ATK Linavästrik Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
0
6 718
8 104
3
276 +16
New Fresh HVAC OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
0
6 409
57 447
6
277 -3
Inkris OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
17 020
6 289
39 806
3
278 +18
OÜ Männiku Agrofarm Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Loomakasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
14 687
6 267
153 600
5
279 -21
BM Trade OÜ Magevee-vesiviljelus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
17 708
6 253
215 205
3
280 +7
must maja OÜ Jaemüük posti või Interneti teel, Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused, Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus, Elektrienergia müük, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
17 397
6 243
46 639
3
281 -9
Sunsa OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
6 145
4 028
1
282 +12
zerofy OÜ Veebiportaalide tegevus, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Elektrienergia tootmine
5 601
6 024
276 089
1
283 +42
osaühing KEMASOL Elektrienergia müük, Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
9 786
6 001
79 556
4
284 -29
OÜ IKOMIX Elektrienergia müük, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus
13 381
5 856
59 158
8
285 -6
osaühing Dia-Autodiagnostika Mootorsõidukite hooldus ja remont, Elektrienergia müük
8 110
5 838
27 931
6
286 +63
Liivalaia Kodukauba OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
44 593
5 799
203 640
0
287 +17
Osaühing Ranna-Villa Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kaubavedu maanteel, Liha- ja linnulihatoodete tootmine, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Restoranid jm toitlustuskohad, Puhkemaja
0
5 720
15 028
5
288 +15
Osaühing Mesiviss Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
12 034
5 629
160 661
3
289 -25
OJA EHITUS OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
22 326
5 553
145 197
6
290
OSAÜHING SHTEINLE Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kinnisvarabüroode tegevus, Elektrienergia müük
9 828
5 545
83 279
5
291 -3
Osaühing Roela Soojus Hoonehalduse abitegevused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
10 723
5 468
84 386
5
292 -44
RUUNAWERE HOTELL OÜ Külalistemajad, Elektrienergia tootmine
8 098
5 410
90 034
5
293 -57
SolarStreet OÜ Elektriinstallatsioon, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia tootmine
20 691
5 353
519 117
1
294 +21
UVT Engineering OÜ Elektrienergia müük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
16 932
5 293