EILE

D: Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine maksustatud käive statistika. 2023Q2

Koht Firma
1
Eesti Energia AS Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Valdusfirmade tegevus, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Muu teimimine ja analüüs, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Programmeerimine
30 109 570
8 667 592
405 039 247
1089
2
AS Eesti Gaas Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Mootorikütuse hulgimüük, Elektrienergia müük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
12 708 083
458 153
345 529 343
70
3 +1
Elering AS Elektrienergia müük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia ülekanne
14 208 803
2 349 313
152 634 654
294
4 +1
aktsiaselts Olerex Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük
23 811 077
1 748 679
152 432 963
882
5 -2
AS Alexela Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Mootorikütuse hulgimüük, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
18 197 980
1 235 897
145 232 101
459
6 +1
Enefit Green AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Masinate ja seadmete remont, Peakontorite tegevus, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 865 101
947 007
64 478 826
117
7 -1
Gasum OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
24 924
0
38 646 604
0
8
Elektrum Eesti OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük
2 528 858
124 080
25 577 931
30
9 +3
aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
5 124 433
1 913 967
16 946 003
292
10 +5
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
605 591
1 096 811
15 979 057
610
11 -2
Gren Tartu AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektrienergia jaotus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 623 420
471 775
15 901 543
67
12 -2
Baltic Energy Partners OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine, Elektrienergia müük
132 419
844
14 579 141
0
13 -2
Scener OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektrienergia müük
0
51 431
11 822 171
10
14 +10
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Elektrienergia jaotus, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
1 612 775
1 653 725
11 286 805
387
15 +23
OÜ Anguilla Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
1 867 918
1 245
10 402 336
1
16 +5
Heidelberg Materials Kunda AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Killustiku tootmine, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Tsemenditootmine
1 770 696
734 104
9 979 424
89
17 -3
Gren Eesti AS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu mujal liigitamata tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
485 039
503 773
9 214 104
70
18 +2
aktsiaselts Eesti Raudtee Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Raudteeveeremi rentimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Elektroonilise side muud teenused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 643 893
2 789 558
8 889 834
699
19 +9
Aktsiaselts Pakendikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
922 337
229 717
8 377 079
68
20 -1
AS Gaasivõrk Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
2 921 140
161 086
8 120 636
35
21 -5
Adven Eesti AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Gaasitootmine
991 384
463 444
8 101 814
90
22 -5
SW ENERGIA OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
619 731
261 489
8 025 124
57
23 +4
Combimill Reopalu OÜ Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Saematerjali tootmine
369 161
242 026
8 006 523
59
24 +2
Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
718 614
149 921
7 049 216
35
25 +5
Alexela Energia Teenused AS Elektrienergia müük
311 465
0
6 646 311
0
26 +11
aktsiaselts Eleväli Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Elektriseadmete remont
656 003
116 855
6 570 711
45
27 +8
TB Works Osaühing Mehaaniline metallitöötlus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia jaotus
283 533
299 023
5 756 819
102
28 +12
Osaühing MetEst Metall Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
566 990
116 803
5 323 824
38
29 +47
Evecon OÜ Metsamajandust abistavad tegevused, Elektrienergia müük, Muude kindlate kaupade vahendamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
286 681
36 320
5 298 479
7
30 +2
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
558 273
245 180
5 298 077
119
31 -2
Imatra Elekter Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
451 516
18 961
5 182 643
3
32 -1
Gren Viru AS Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
273 089
69 521
4 830 604
12
33 -8
Aktsiaselts Hansa Candle Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Tikutootmine, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata tootmine
0
222 719
4 736 583
91
34 -11
220 Energia OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Elektrienergia müük
333 859
0
4 653 141
0
35 -13
OÜ GRAANUL ENERGIA Elektrienergia müük
0
0
4 605 575
0
36 +15
N.R. Energy Osaühing Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Kaubavedu maanteel
0
188 531
4 127 440
42
37 +31
Osaühing Laheotsa Elektrienergia tootmine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
582 172
96 448
4 096 361
40
38 +7
Aktsiaselts Kajax Fishexport Elektrienergia müük, Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, Muu teenindus, Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
0
87 055
3 521 199
23
39 +26
Solar Wheel OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
260 467
45 792
3 379 776
8
40 -6
Osula Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
127 925
0
3 125 396
0
41 -8
Imavere Energia OÜ Elektrienergia tootmine
93 251
0
3 015 506
0
42 +33
AGROTRADE OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
120 200
1 389
2 876 409
2
43 +1
Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muu teimimine ja analüüs, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
299 633
95 363
2 675 448
24
44 +29
Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused, Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük, Muu mujal liigitamata kaevandamine, Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia jaotus, Killustiku tootmine
422 955
340 247
2 569 329
100
45 -6
Ardor OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
0
78 076
2 547 753
16
46 +8
Energiaturu Võrguehitus OÜ Elektrienergia müük
39 454
0
2 476 230
0
47 -5
aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Elektrienergia müük, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
241 519
149 431
2 312 704
39
48 +7
Osaühing VIKINGMODUM Metsaraie, Küttepuude tootmine, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
326 754
195 881
2 292 135
53
49 -1
OÜ Helme Energia Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
79 188
0
2 151 410
0
50 -37
ERTENERGY OÜ Elektrienergia müük
0
0
2 068 221
0
51 -5
Aktsiaselts TTP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
602 087
196 558
2 033 575
29
52 +4
AcRef OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
160 128
51 330
2 032 792
10
53 -17
Geoservice OÜ Veoste ekspedeerimine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Tahkekütuse hulgimüük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muude keemiatoodete hulgimüük
4 703
18 114
2 009 665
3
54 +8
osaühing Metsis Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
119 048
17 842
1 999 877
9
55 +16
osaühing Faasion Elektrienergia müük, Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
119 025
62 745
1 987 025
27
56 -15
Osaühing Metsagrupp Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ajutise tööjõu rent, Metsavarumine, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
324 181
87 497
1 945 646
20
57 -4
Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia müük, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
262 513
214 342
1 908 337
95
58 -6
Tuuleenergia Osaühing Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
1 271 453
2 429
1 886 344
1
59 +15
osaühing Pleksor Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
189 288
67 603
1 870 350
21
60 +1
Osaühing Strantum Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Muu puhastustegevus, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
244 011
185 398
1 831 803
72
61 -12
Danpower Eesti AS Kõnekeskuste tegevus, telemarketing, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
92 209
103 847
1 672 351
30
62 +1
ETTeam Baltic OÜ Muude tööriistade tootmine, Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude plasttoodete tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
77 710
81 188
1 639 447
32
63 -16
Nordic Power Management OÜ Elektrienergia müük
14 830
6 842
1 626 044
3
64 +14
tulundusühistu FARM IN Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Elektrienergia müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
23 715
8 068
1 622 316
2
65 -5
Osaühing DORMIKOR Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Jaemüük posti või Interneti teel, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
279 373
142 880
1 615 537
39
66 +1
AS SANWOOD Mujal liigitamata mööbli tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
170 090
148 713
1 531 215
95
67 +12
Metropol Group OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
156 552
42 047
1 527 471
13
68 -18
Aktsiaselts Kuressaare Soojus Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
137 808
93 294
1 508 184
32
69 +23
MKM Infra OÜ Kaubavedu maanteel, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Veokite rentimine ja kasutusrent, Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Muude mootorsõidukite müük
94 238
32 606
1 454 862
27
70 -11
Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
125 389
92 491
1 423 934
25
71 -7
MARREK PUIT OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Metsaraie, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Küttepuude tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
91 746
54 975
1 423 873
37
72 +14
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
407 511
12 797
1 346 445
2
73 -16
Aktsiaselts Loo Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
205 761
61 612
1 333 326
14
74 +426
Rummu Päikesepark OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
0
1 323 791
0
75 +2
AS Silikaat Mörditootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
223 184
83 988
1 221 552
22
76 +21
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
292 395
134 507
1 170 973
69
77 +68
Väljataguse Veod OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük
120 558
27 177
1 139 521
10
78 +18
aktsiaselts Ramsi Turvas Elektrienergia müük, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Turba tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
74 914
56 045
1 127 580
26
79 +83
osaühing Enera Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Elektrienergia müük, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Hotellid ja muu sarnane majutus, Taimekasvatuse abitegevused, Ajutise tööjõu rent, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
61 706
49 557
1 089 707
21
80 +14
OÜ Odien Mootorsõidukite hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Kaubavedu maanteel
154 318
58 742
1 070 880
38
81 -38
Energate OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
108 148
13 599
1 024 208
3
82 +1
Osaühing VETIKU S.T. Loomakasvatuse abitegevused, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
108 527
65 310
995 491
28
83 +5
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük
155 561
128 420
982 402
57
84 +15
Osaühing KOHALA SF Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
0
29 063
945 161
11
85 +34
Composite Plus OÜ Valuvormide tootmine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
66 288
57 166
926 585
15
86 +414
Solarpartner OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
94 322
0
893 694
0
87 +106
Ohaka Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
43 633
7 045
886 810
3
88 +27
Aravete Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Kaubavedu maanteel
102 790
25 240
881 578
3
89 +36
OÜ Novasko Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Enda kinnisvara ost ja müük, Muud eriehitustööd, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia tootmine
12 768
3 912
862 625
7
90 +17
Osaühing RAUDUKS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metalluste ja -akende tootmine
163 654
72 556
858 824
31
91 -6
Solar Light OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
0
846 049
0
92 +59
L Energy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
161 818
0
838 780
0
93 -24
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
65 775
36 486
834 205
12
94 +17
NELICO OSAÜHING Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Saematerjali tootmine, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Elektrienergia müük, Puittaara ja puitaluste tootmine
128 393
90 707
811 038
34
95 +59
OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP Muud veondust abistavad tegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Valmis betoonisegu tootmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
124 572
40 298
791 684
31
96 -26
Aktsiaselts Rakvere Soojus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
50 898
19 612
790 209
3
97 +75
Electric Terminal OÜ Elektrienergia müük
38 948
0
788 195
0
98 +402
Metsapäike OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
305
785 324
0
99 -10
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
105 838
48 398
774 191
14
100 +59
Koriks-Fiiber OÜ Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine, Jaemüük posti või Interneti teel, Elektrienergia müük
59 758
61 049
771 969
22
101 -19
Nevel Eesti OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
50 779
23 413
761 041
5
102 +28
Osaühing EKOY Elektroonika Juhtmestiku tarvikute tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
185 157
143 758
756 290
91
103 +61
Jägala Energy osaühing Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
113 362
15 270
729 236
5
104 +142
KC Solar3 OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
114 924
0
719 629
0
105 +154
Evecon Solarparks OÜ Elektrienergia müük
117 403
0
707 829
0
106 +29
osaühing Alltours Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Reisikorraldajate tegevus, Elektrienergia müük
52 073
52 658
706 234
30
107 +3
Tabivere Plastitehas OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine
104 315
17 854
700 094
10
108 +9
Kärsamaja OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Seakasvatus, Segapõllumajandus
0
19 131
695 321
4
109 -28
Aktsiaselts Põlva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
47 945
26 766
681 730
9
110 +28
Osaühing Sikassaare Vanametall Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Muude kindlate kaupade vahendamine
67 893
27 191
672 089
22
111 -10
MG piima invest OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
17 952
0
669 949
0
112 -12
ESTIKO Elekter OÜ Elektrienergia müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
26 275
16 515
669 077
4
113 -18
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
57 781
63 010
667 336
34
114 -30
Osaühing Järva PM Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia tootmine, Piimakarjakasvatus
86 796
56 341
645 712
22
115 -43
Bioforce Aravete OÜ Gaasitootmine
0
0
623 293
0
116 +21
OÜ Hundipea Elektrienergia ülekanne, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
87 986
55 825
609 021
10
117 -27
Graanul Hake AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Metsaraie, Kaubavedu maanteel
126 890
76 854
598 073
20
118 -60
Osaühing Lõpe Agro Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
66 911
53 783
595 210
19
119 +8
OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
135 800
86 038
592 202
28
120 +20
AS DESINTEGRAATOR Elektrienergia müük, Muu teenindus, Elektroonilise side muud teenused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
223 766
30 097
574 511
4
121 -23
Aktsiaselts Kiviõli Soojus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
45 039
25 770
554 271
15
122 +19
Osaühing CANTER INVEST Kaubavedu maanteel, Elektrienergia tootmine
106 358
68 679
543 082
30
123 +44
FREEN OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
182 365
154 078
542 831
47
124 +9
Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
94 469
53 127
528 616
18
125 -3
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
94 574
79 503
525 426
31
126 +170
OÜ Viljandi Energiabaas Vedelike ja gaaside ladustamine, Muu inimressursiga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
73 411
11 716
517 298
4
127 +2
WTC Tallinn Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
114 860
50 657
505 946
10
128 +6
Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 094 878
89 253
504 359
19
129 -36
OilTerm OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
56 692
18 945
500 966
7
130 +193
OÜ Elelevi Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
8 116
500 431
2
131 +39
OÜ Männiku Teravili Kaubavedu maanteel, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
0
26 925
500 008
17
132 +28
Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
88 392
61 851
492 996
17
133 -31
OÜ Vinni Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
25 157
14 615
481 284
3
134 -29
Tartu Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
20 743
17 543
471 024
3
135 -69
OÜ RAADIMÕISA GAAS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
44 456
5 949
466 787
2
136 -8
Iftar OÜ Metsaraie, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
98 304
45 810
459 211
15
137 -46
OÜ AHJA TEENUS Piimakarjakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Segapõllumajandus, Elektrienergia müük, Metsaraie
64 864
9 410
456 553
11
138 -51
AS SKINEST ENERGIA Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
11 693
10 674
448 373
1
139 +10
Alpter Invest OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonehalduse abitegevused
51 013
39 104
447 280
12
140 -16
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
53 253
29 638
441 948
7
141 +30
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
84 653
52 482
439 063
28
142 +32
Undi Teenused OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Teede ja kiirteede ehitus, Kaubavedu maanteel
58 984
31 733
430 797
21
143 +4
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
109 978
60 047
428 114
38
144 -38
Aktsiaselts Eesti Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
13 646
5 065
425 134
1
145 +47
"Lasva Liimpuidu" aktsiaselts Mööbliosade tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puittaara ja puitaluste tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude puitplaatide tootmine, Mujal liigitamata mööbli tootmine
41 853
20 210
424 377
26
146 +43
AKTSIASELTS JANVEMAR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
0
18 253
423 208
8
147 -29
aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus
94 457
51 632
416 101
31
148 -2
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
94 823
32 897
415 730
10
149 +45
Mullaabi OÜ Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd, Ajutise tööjõu rent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Laadungikäitlus
33 274
17 232
409 648
12
150 +45
Tartu Klaaspakett OÜ Klaasist ehitusmaterjalide tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
30 098
17 208
408 364
9
151 -8
AKTSIASELTS LASBET Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
78 700
26 057
391 990
8
152 -36
OÜ Oisu Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
19 619
18 111
389 225
3
153 +5
osaühing RAUFARM Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Piimakarjakasvatus
60 351
35 522
388 050
10
154 -18
Osaühing OSK GRUPP Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muud eriehitustööd
92 232
64 931
384 280
31
155 -35
AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Kaubavedu maanteel, Turba tootmine, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Masinate ja seadmete remont, Killustiku tootmine
78 765
74 245
373 416
41
156 -24
AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
53 738
28 294
366 228
11
157 +126
OSAÜHING KINNISVARAEHITUS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
50 515
13 569
351 000
7
158 +28
OÜ Loovälja 11 Elektrienergia tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
23 512
0
350 992
0
159 -50
Alutaguse Haldus Osaühing Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete üldpuhastus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
61 696
39 763
348 030
29
160 +17
Gaasienergia AS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
64 646
0
338 827
0
161 -57
OÜ Rämsi Agro Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia tootmine, Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
17 488
4 689
334 776
5
162 +41
STROMTEC OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
68 577
29 393
332 645
6
163 +38
zerofy OÜ Veebiportaalide tegevus, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Elektrienergia tootmine
3 912
4 214
330 552
1
164 +2
osaühing Meritreid Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
11 765
7 419
330 220
4
165 -26
Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
33 919
14 499
325 852
2
166 -14
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
49 335
36 303
323 708
10
167 +121
Aktsiaselts "RAUBRI" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
39 654
15 905
314 107
3
168 +68
Osaühing Puit ja Mööbel Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Laadungikäitlus, Elektrienergia müük, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Muu mööbli tootmine
58 982
25 555
312 751
11
169 -4
UPP Taevavärava Logistics OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
44 240
0
312 371
0
170 +14
aktsiaselts Viljandi Centrum Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
36 071
11 733
309 268
1
171 -15
osaühing NOVEDIGI Elektrienergia müük
13 857
0
306 988
0
172 -49
ROHEGAAS OÜ Gaasitootmine
0
4 179
305 846
0
173 +113
Elektripäike OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
47 525
0
303 764
0
174 +30
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
60 017
35 803
303 537
14
175 -27
osaühing Elva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
58 249
27 137
302 805
9
176 +35
Mällikvere Põllumajandusühistu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude kindlate kaupade vahendamine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
16 895
12 077
302 075
3
177 +44
European Window Products OÜ Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided, Elektrienergia müük
29 578
31 753
299 658
15
178 +56
Tulundusühistu Kaarli Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
20 963
14 394
290 821
5
179 -76
Esmar Gaas OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Jaemüük posti või Interneti teel
40 106
11 678
288 819
6
180 +211
Solpan OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
0
1 147
281 962
0
181 -5
Tööstus Investeeringute AS Muu mujal liigitamata tootmine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine
21 507
16 332
279 764
2
182 +66
Osaühing Saaremetsa Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
20 694
8 939
279 240
6
183 +46
Osaühing Eureka Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
18 120
7 560
272 957
3
184 +7
Osaühing Vaeküla Suurtalu Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus
9 006
8 531
271 201
6
185 -59
Five Wind Energy OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
72 876
26 500
269 930
2
186 -25
Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
52 120
23 675
268 332
13
187 -56
Biometaan OÜ Gaasitootmine
39 203
29 121
259 086
4
188 -25
Osaühing AVANAIR Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
18 378
12 308
257 520
11
189 +11
OÜ A.K.Montage Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Lammutamine
52 719
27 402
257 397
12
190 -15
Osaühing Elfi Elekter Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrienergia müük, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
32 021
19 322
256 088
9
191 +75
Finkre Osaühing Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Segapõllumajandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie
0
2 991
255 248
5
192 +10
Osaühing Roodevälja Uustalu Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
0
11 712
250 455
7
193 +307
aktsiaselts MÄRTIN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük
0
0
248 209
0
194 -86
BaltInfra OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektrienergia müük
5 043
0
241 373
0
195 +305
Ruusa Energia OÜ Elektrienergia müük
0
0
235 433
0
196 +48
OÜ FinEst Wood Ajutise tööjõu rent, Sõitjate muu maismaavedu, Metsamajandust abistavad tegevused, Puhkemaja, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
31 583
29 632
233 864
17
197 -19
Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
35 849
22 374
226 935
11
198 +136
Osaühing Rivalte Grupp Elektrienergia müük, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
38 434
8 792
221 036
8
199 +21
Skinest Technology OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük, Elektrienergia müük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
57 765
53 328
219 768
16
200 -88
aktsiaselts VARMATA Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
31 437
11 352
215 173
4
201 -28
osaühing Põrguvälja Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
21 821
12 846
214 962
2
202 -89
Eesti Ühistuenergia OÜ Elektrienergia tootmine, Segapõllumajandus
13 371
0
211 048
0
203 -22
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
39 130
31 272
210 861
12
204 -90
Varja Windfarm OÜ Elektrienergia müük
988
0
210 645
0
205 -63
aktsiaselts "KRISTENI KÜTUSED" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
35 770
16 602
206 897
4
206 +11
Osaühing Sagro Elekter Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
22 371
10 787
203 597
3
207 -19
Tamsalu Kalor AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Veokite rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
38 085
20 967
203 351
11
208 +37
Osaühing Raivo Remont Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehitusplatside ettevalmistus, Muu mujal liigitamata tootmine
34 441
16 441
202 150
7
209 -30
AS Lääne-Nigula Varahaldus Muu mujal liigitamata tootmine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
46 995
33 657
201 300
12
210 +159
Congsolar OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
0
199 909
0
211 -31
Osaühing Rändrüütel HP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia ülekanne, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
15 979
4 760
198 076
4
212 +30
Koprapere OÜ Metsaraie, Elektrienergia tootmine
68 172
7 241
197 780
2
213 +3
SOREX Invest OÜ Elektrienergia müük, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
37 584
17 486
195 194
6
214 -18
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
34 481
22 260
195 128
12
215 +285
OÜ Andemar Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Elektrienergia müük, Muu inimressursiga varustamine
14 608
5 061
194 250
2
216 +8
AS Saue EPT Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Laadungikäitlus
32 645
14 173
194 147
5
217 -60
Undi Vili OÜ Taimekasvatuse abitegevused, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu puhastustegevus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
12 696
193 937
11
218 +22
OÜ Männituka Farm Finantsnõustamine, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Piimakarjakasvatus, Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
23 045
12 927
192 819
5
219 +14
Liivalaia Kodukauba OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
35 186
1 882
189 423
0
220 +172
Põlluvili SK OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
9 984
2 353
188 358
2
221 +197
Energiasalv Pakri OÜ Elektrienergia tootmine
62 369
62 747
188 259
7
222 -37
Osaühing Aardepesa Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
22 012
4 410
187 733
1
223 -14
OÜ Neveri Gaasitootmine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
29 132
12 161
185 564
4
224 +26
Maalink OÜ Külaliskorter, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus, Elektrienergia müük
13 094
9 184
183 481
5
225 +190
Solar Rent OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
30 136
0
182 569
0
226 +186
Kaiavere Põllud OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused
0
7 787
182 383
3
227 +205
aktsiaselts Avraal Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
43 267
13 843
181 173
3
228 -29
Osaühing EHEL Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Metsaraie, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
19 657
9 660
176 522
7
229 +271
Sunsa OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
21 121
12 384
176 094
0
230 -80
OÜ Bingonet Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
13 924
0
173 314
0
231 +232
Solar Light S OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
40 952
0
171 229
0
232 -49
Osaühing Taltsi Talu Kaubavedu maanteel, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie, Teede ja kiirteede ehitus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine
12 063
8 709
170 738
5
233 +112
Osaühing Stacey Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
9 993
9 642
169 793
3
234 -4
R & R Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
21 044
903
168 797
0
235 +132
Bioforce Ebavere OÜ Gaasitootmine
0
2 509
166 853
2
236 +33
OÜ Siidrikoda Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Puu- ja köögiviljamahla tootmine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Kaubavedu maanteel, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused, Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Külalistemajad, Restoranid jm toitlustuskohad, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
31 713
18 978
166 619
19
237 +37
CUMO Partners OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
13 367
0
165 606
0
238 -20
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
34 675
18 966
165 314
8
239 +261
PAALI AGRO OÜ Segapõllumajandus, Elektrienergia müük
25 867
0
165 221
0
240 +1
OÜ Adepte Group Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Peakontorite tegevus, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
60 561
17 182
161 555
4
241 +259
Liivram OÜ Elektrienergia müük, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
21 792
0
161 403
0
242 +45
LignaMets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Elektrienergia müük, Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0
3 224
160 575
2
243 -8
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
51 760
36 599
159 978
22
244 +20
Osaühing Rael Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
21 164
8 772
158 614
6
245 +57
OÜ Temera Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
11 495
1 071
158 483
0
246 +34
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
53 884
35 489
158 178
19
247 +205
Exclusive Solutions OÜ Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus, Hoonestusprojektide arendus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük
30 487
0
157 627
0
248 -95
Osaühing Kuremaa Enveko Kaubavedu maanteel, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Gaasitootmine
38 363
24 763
156 706
18
249 -34
Aktsiaselts Vekanor Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
21 244
13 045
156 510
5
250 +62
Ehmofix Osaühing Mootorsõidukite hooldus ja remont, Katusetööd, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
17 057
13 058
155 992
7
251 +166
Osaühing Rivalte Elektrienergia müük
0
0
155 727
0
252 -33
Osaühing Halinga Energeetika Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
16 945
10 348
154 802
9
253 +60
OÜ AAV Teenused Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
79 819
37 347
154 359
14
254 +3
OÜ Lümanda Lihaveis Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
18 526
9 174
153 249
5
255 -111
SolarStreet OÜ Elektriinstallatsioon, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia tootmine
12 026
7 164
152 830
1
256 +28
OÜ Baltic Biogas Elektrienergia tootmine
21 158
0
152 750
0
257 +180
Riukamestarit OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
8 479
0
152 114
0
258 -60
OÜ ANKATRANS Metsaraie, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
23 543
11 080
149 996
9
259 +69
Osaühing Põltsamaa Autoveod Mootorsõidukite hooldus ja remont, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel
29 349
10 921
148 117
10
260 -22
osaühing Välja Puit Metsaraie, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
16 092
3 277
145 447
2
261 -92
Tuulekaer OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Taimekasvatuse abitegevused
29 376
4 381
142 523
2
262 +6
OJA EHITUS OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
19 068
5 323
141 225
7
263 -8
Osaühing Mesiviss Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
10 004
4 923
140 981
3
264 -17
Osaühing VISIITPLUS Kaubavedu maanteel, Harja-, pintsli- ja luuatootmine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Elektrienergia müük
22 867
23 763
140 312
25
265 -97
OÜ Ihaste Gaas Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
46 583
1 102
140 036
1
266 +13
Kehtna Vesi osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
29 829
23 128
140 031
8
267 +44
MultiCharge OÜ Elektrienergia müük, Muude elektriseadmete tootmine
192 131
205 021
138 618
34
268 +23
Kosu Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Laevade ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
29 203
27 599
135 654
13
269 +202
SUN 30 OÜ Elektrienergia tootmine
24 224
0
135 174
0
270 -16
VB Energia OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus
4 800
0
133 341
0
271 +30
aktsiaselts Generaator Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektrienergia tootmine hüdroenergiast, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
27 482
10 960
132 395
4
272 -46
Osaühing Kalviker Transport Metsavarumine, Teede ja kiirteede ehitus, Elektrienergia müük
22 114
7 978
132 297
6
273 +161
Remington Trade Osaühing Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude mootorsõidukite müük, Metsaraie, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu teenindus, Elektrienergia müük
10 200
1 597
131 915
2
274 +146
Sunrise Adventure OÜ Puhkemaja, Elektrienergia tootmine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
13
0
130 065
0
275 +225
Energiamehed OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
838
0
130 000
0
276 +114
Osaühing Mantika Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Kinnisvarabüroode tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük
18 655
4 215
129 627
2
277 -54
OÜ Askoterm Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
11 082
9 004
128 850
4
278 +39
OSAÜHING LUXRENT Enda kinnisvara ost ja müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
7 974
0
128 123
0
279 +19
osaühing WERELEND VARA Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
14 448
9 997
126 873
2
280 +127
Matteron OÜ Muu puhastustegevus, Elektrienergia müük, Muud kaeve- ja mullatööd
25 765
5 431
126 432
2
281 +204
Elmec Trade OÜ Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük, Muude vahetoodete hulgimüük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
11 862
11 577
126 085
0
282 +7
aktsiaselts Reiden Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
35 177
17 576
123 374
4
283 -1
LAPAVIRA OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Magevee-vesiviljelus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Restoranid jm toitlustuskohad, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus
3 356
2 808
122 770
3
284 +25
NORDIC NETWORKS OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Elektrienergia jaotus
11 732
1 038
122 341
2
285 -10
Ringtee Ärikeskus OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
16 995
0
120 686
0
286 +7
Aktsiaselts Auto Jõhvi Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Autode tehniline ülevaatus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
31 931
21 456
120 101
10
287 +192
Lõpe Energy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
17 302
0
120 086
0
288 -36
Wooluvabrik OÜ Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
25 212
3 971
119 852
5
289 +8
OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maastiku hooldus ja korrashoid, Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
22 742
14 353
119 611
6
290 -135
OÜ Dvigatel Gaas Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
29 564
1 272
119 569
0
291 +137
PSW Energy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
26 310
6 114
118 973
1
292 -105
OÜ Kuldala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
4 567
477
117 842
0
293 +71
OÜ Meelis Transport Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Autopesu jms teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0
2 038
116 299
1
294 +151
Solar Light L OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
42 898
0
114 216
0
295 +30
Osaühing TRAKMETS Muude puitplaatide tootmine, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
17 323
9 776
113 899
11
296 -88
Powergrid OÜ Elektrienergia jaotus
14 979
8 508
108 063
3
297 +203
Roheenergia 2 OÜ Elektrienergia tootmine
0
0
107 813