EILE

D: Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine maksustatud käive statistika. 2023Q3

Koht Firma
1
Eesti Energia AS Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Valdusfirmade tegevus, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Muu teimimine ja analüüs, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Programmeerimine
6 299 867
5 780 049
372 062 199
1113
2
AS Eesti Gaas Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Mootorikütuse hulgimüük, Elektrienergia müük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
4 682 965
511 100
187 318 638
72
3 +1
aktsiaselts Olerex Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük
25 686 177
2 075 388
168 933 277
817
4 +1
AS Alexela Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Mootorikütuse hulgimüük, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
15 413 402
1 474 806
147 351 007
443
5 -2
Elering AS Elektrienergia müük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia ülekanne
4 732 279
1 772 051
142 241 466
296
6
Enefit Green AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Masinate ja seadmete remont, Peakontorite tegevus, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
10 487 147
701 294
51 408 556
110
7
Gasum OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
344
0
34 735 917
0
8 +8
Heidelberg Materials Kunda AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Killustiku tootmine, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Tsemenditootmine
2 298 874
507 003
21 242 850
89
9
aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
1 286 061
1 291 515
20 375 740
283
10 -2
Elektrum Eesti OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük
1 764 416
134 667
19 893 963
32
11 -1
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
834 931
1 137 758
13 259 330
582
12 +1
Scener OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektrienergia müük
0
46 572
11 720 840
9
13 +1
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Elektrienergia jaotus, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
1 558 129
1 649 930
11 397 920
397
14 +36
ERTENERGY OÜ Elektrienergia müük
0
0
9 959 968
0
15 +3
aktsiaselts Eesti Raudtee Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Raudteeveeremi rentimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Elektroonilise side muud teenused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 371 344
2 475 784
8 545 121
708
16 -5
Gren Tartu AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektrienergia jaotus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
828 859
366 762
8 447 787
64
17 +2
Aktsiaselts Pakendikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
810 910
250 995
7 626 505
69
18 -6
Baltic Energy Partners OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine, Elektrienergia müük
0
1 215
6 853 121
0
19 +7
aktsiaselts Eleväli Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Elektriseadmete remont
806 399
131 799
6 554 247
45
20 +9
Evecon OÜ Metsamajandust abistavad tegevused, Elektrienergia müük, Muude kindlate kaupade vahendamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
1 181 090
41 122
6 359 041
6
21 +3
Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
440 938
126 986
6 263 876
35
22 +11
Aktsiaselts Hansa Candle Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Tikutootmine, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata tootmine
0
216 043
6 127 274
111
23
Combimill Reopalu OÜ Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Saematerjali tootmine
457 289
273 936
5 475 606
59
24 +1
Alexela Energia Teenused AS Elektrienergia müük
150 162
0
5 471 684
0
25 -8
Gren Eesti AS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu mujal liigitamata tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
322 186
334 679
5 183 943
67
26 +53
osaühing Enera Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Elektrienergia müük, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Hotellid ja muu sarnane majutus, Taimekasvatuse abitegevused, Ajutise tööjõu rent, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
92 286
52 603
4 991 910
25
27 +8
OÜ GRAANUL ENERGIA Elektrienergia müük
0
0
4 705 455
0
28 -1
TB Works Osaühing Mehaaniline metallitöötlus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia jaotus
312 665
329 842
4 684 373
101
29 +28
Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia müük, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
588 795
295 235
4 631 345
94
30 -10
AS Gaasivõrk Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
1 147 640
173 860
4 091 345
36
31
Imatra Elekter Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
272 707
12 824
4 025 742
3
32 +21
Geoservice OÜ Veoste ekspedeerimine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Tahkekütuse hulgimüük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muude keemiatoodete hulgimüük
0
7 956
3 995 358
3
33 -18
OÜ Anguilla Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
675 119
1 245
3 825 756
1
34 +10
Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused, Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük, Muu mujal liigitamata kaevandamine, Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia jaotus, Killustiku tootmine
669 553
411 884
3 666 909
102
35 -7
Osaühing MetEst Metall Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
434 509
136 276
3 665 661
37
36
N.R. Energy Osaühing Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Kaubavedu maanteel
0
150 796
3 525 878
32
37 +4
Imavere Energia OÜ Elektrienergia tootmine
254 744
0
3 521 125
0
38 -8
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
425 016
246 155
3 433 608
113
39 -17
SW ENERGIA OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
386 405
352 449
3 291 419
59
40 +460
Baltic Renewable Energy Platform OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
93 188
0
3 080 592
0
41 +4
Ardor OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
0
77 238
2 930 672
16
42 -2
Osula Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
192 171
0
2 800 780
0
43 +5
Osaühing VIKINGMODUM Metsaraie, Küttepuude tootmine, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
274 903
183 106
2 775 714
54
44 +87
OÜ Männiku Teravili Kaubavedu maanteel, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
80 848
30 328
2 686 510
17
45 -24
Adven Eesti AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Gaasitootmine
498 436
413 889
2 673 308
93
46
Energiaturu Võrguehitus OÜ Elektrienergia müük
41 626
0
2 532 635
0
47 +169
AS Saue EPT Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Laadungikäitlus
488 460
13 169
2 480 164
5
48 -9
Solar Wheel OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
188 403
36 861
2 363 000
7
49 +6
osaühing Faasion Elektrienergia müük, Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
224 753
83 157
2 338 064
25
50 -16
220 Energia OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Elektrienergia müük
131 065
0
2 256 210
0
51 -8
Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muu teimimine ja analüüs, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
152 120
103 015
2 117 986
24
52 +8
Osaühing Strantum Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Muu puhastustegevus, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
247 123
197 773
2 028 077
71
53 -4
OÜ Helme Energia Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
88 170
0
1 931 608
0
54 -2
AcRef OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
121 712
51 713
1 836 633
10
55 -18
Osaühing Laheotsa Elektrienergia tootmine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
188 554
97 920
1 783 225
40
56 +7
Nordic Power Management OÜ Elektrienergia müük
6 722
6 711
1 750 665
2
57 +8
Osaühing DORMIKOR Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Jaemüük posti või Interneti teel, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
305 848
167 796
1 706 745
37
58 -20
Aktsiaselts Kajax Fishexport Elektrienergia müük, Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, Muu teenindus, Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
41 822
60 747
1 674 844
25
59 +58
Graanul Hake AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Metsaraie, Kaubavedu maanteel
105 962
84 792
1 646 611
18
60 +31
Solar Light OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
0
1 645 323
0
61 -10
Aktsiaselts TTP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
314 252
160 579
1 624 445
28
62 +20
Osaühing VETIKU S.T. Loomakasvatuse abitegevused, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
70 862
67 779
1 593 177
30
63 +6
MKM Infra OÜ Kaubavedu maanteel, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Veokite rentimine ja kasutusrent, Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Muude mootorsõidukite müük
144 656
42 908
1 583 851
28
64 -2
ETTeam Baltic OÜ Muude tööriistade tootmine, Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude plasttoodete tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
85 438
88 197
1 533 305
33
65 +229
Solar Light L OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
189 277
0
1 477 097
0
66 +11
Väljataguse Veod OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük
124 383
39 000
1 458 204
10
67 +5
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
183 401
12 787
1 430 503
2
68 -26
AGROTRADE OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
97 175
1 389
1 420 255
2
69 -11
Tuuleenergia Osaühing Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
133 590
8 973
1 357 209
2
70 -16
osaühing Metsis Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
9 181
20 156
1 343 587
10
71 +5
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
341 994
142 649
1 343 490
69
72 -6
AS SANWOOD Mujal liigitamata mööbli tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
161 339
159 794
1 286 864
94
73 +5
aktsiaselts Ramsi Turvas Elektrienergia müük, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Turba tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
71 155
74 088
1 284 720
23
74 +32
osaühing Alltours Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Reisikorraldajate tegevus, Elektrienergia müük
61 225
61 556
1 276 165
30
75 -4
MARREK PUIT OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Metsaraie, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Küttepuude tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
157 543
56 048
1 275 984
38
76 -12
tulundusühistu FARM IN Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Elektrienergia müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
25 057
9 408
1 247 653
2
77 +41
Osaühing Lõpe Agro Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
103 849
65 038
1 211 989
19
78 -3
AS Silikaat Mörditootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
217 333
82 461
1 210 379
23
79 +26
Evecon Solarparks OÜ Elektrienergia müük
186 632
0
1 194 528
0
80 -7
Aktsiaselts Loo Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
123 768
48 920
1 193 324
14
81 +12
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
98 284
39 480
1 147 499
12
82 -23
osaühing Pleksor Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
157 933
67 849
1 143 067
21
83 +1
Osaühing KOHALA SF Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
0
29 657
1 132 512
13
84 -37
aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Elektrienergia müük, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
182 475
142 177
1 121 113
41
85 -18
Metropol Group OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
58 006
39 249
1 098 955
13
86 +44
OÜ Elelevi Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
8 491
1 075 641
2
87 -55
Gren Viru AS Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
46 270
47 702
989 286
12
88 -8
OÜ Odien Mootorsõidukite hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Kaubavedu maanteel
122 074
61 847
981 268
38
89 +66
AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Kaubavedu maanteel, Turba tootmine, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Masinate ja seadmete remont, Killustiku tootmine
144 210
105 240
978 214
36
90 -20
Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
99 515
91 285
972 385
23
91 +13
KC Solar3 OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
169 687
0
972 366
0
92 +3
OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP Muud veondust abistavad tegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Valmis betoonisegu tootmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
162 393
45 393
939 701
31
93 -6
Ohaka Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
54 729
7 045
915 208
4
94 +116
Congsolar OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
0
894 044
0
95 +2
Electric Terminal OÜ Elektrienergia müük
27 707
0
849 986
0
96 +30
OÜ Viljandi Energiabaas Vedelike ja gaaside ladustamine, Muu inimressursiga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
93 279
12 452
838 994
3
97 -7
Osaühing RAUDUKS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metalluste ja -akende tootmine
197 635
87 676
831 295
30
98 -10
Aravete Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Kaubavedu maanteel
104 198
18 052
809 303
3
99 +93
Osaühing Roodevälja Uustalu Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
75 720
9 673
786 688
6
100 -17
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük
109 862
103 590
783 751
48
101 +11
ESTIKO Elekter OÜ Elektrienergia müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
41 861
19 723
757 272
4
102 +14
OÜ Hundipea Elektrienergia ülekanne, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
90 979
67 278
734 589
9
103 -3
Koriks-Fiiber OÜ Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine, Jaemüük posti või Interneti teel, Elektrienergia müük
65 152
66 321
723 116
20
104 +21
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
64 713
84 548
690 525
32
105 +59
osaühing Meritreid Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 452
8 061
667 557
4
106 -32
Rummu Päikesepark OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
0
647 335
0
107 -13
NELICO OSAÜHING Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Saematerjali tootmine, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Elektrienergia müük, Puittaara ja puitaluste tootmine
125 923
98 606
643 370
35
108 +15
FREEN OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
160 648
157 994
640 197
44
109 +4
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
96 153
73 029
636 381
35
110 +22
Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
172 548
85 924
617 978
17
111 +3
Osaühing Järva PM Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia tootmine, Piimakarjakasvatus
87 456
63 396
616 513
25
112 +10
Osaühing CANTER INVEST Kaubavedu maanteel, Elektrienergia tootmine
122 595
75 895
601 934
28
113 +354
Osaühing Setra Mõis Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda kinnisvara ost ja müük, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus
110 461
27 880
599 508
9
114 +20
Tartu Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
39 067
23 858
598 274
3
115 -13
Osaühing EKOY Elektroonika Juhtmestiku tarvikute tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
148 590
156 121
596 471
78
116 -5
MG piima invest OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
24 167
0
592 495
0
117 -56
Danpower Eesti AS Kõnekeskuste tegevus, telemarketing, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
45 427
106 200
589 355
45
118 +248
Rohepööre OÜ Elektrienergia tootmine
0
0
555 300
0
119 -4
Bioforce Aravete OÜ Gaasitootmine
0
0
550 214
0
120 +97
Undi Vili OÜ Taimekasvatuse abitegevused, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu puhastustegevus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
14 605
13 912
544 747
11
121 +3
Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
94 947
66 998
538 837
18
122 +11
OÜ Vinni Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
38 559
21 779
535 260
3
123 -67
Osaühing Metsagrupp Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ajutise tööjõu rent, Metsavarumine, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
137 282
97 454
525 625
21
124 -4
AS DESINTEGRAATOR Elektrienergia müük, Muu teenindus, Elektroonilise side muud teenused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
109 718
20 818
507 211
4
125 -15
Osaühing Sikassaare Vanametall Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Muude kindlate kaupade vahendamine
32 895
28 475
500 387
20
126 +46
ROHEGAAS OÜ Gaasitootmine
0
4 179
489 738
0
127 +15
Undi Teenused OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Teede ja kiirteede ehitus, Kaubavedu maanteel
75 610
37 680
487 146
21
128 +220
aktsiaselts Tartu Tehnika Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Taimekasvatuse abitegevused, Metsaraie, Masinate ja seadmete remont, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
41 801
3 531
466 610
1
129 -2
WTC Tallinn Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
125 198
46 177
464 219
10
130 -2
Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
121 790
59 445
455 155
18
131 +45
Mällikvere Põllumajandusühistu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude kindlate kaupade vahendamine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
72 958
14 255
452 997
3
132 +20
OÜ Oisu Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
20 627
20 083
446 105
3
133 -14
OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
134 612
88 660
443 533
28
134 -26
Kärsamaja OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Seakasvatus, Segapõllumajandus
84 946
19 855
427 662
4
135 -28
Tabivere Plastitehas OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine
73 450
16 561
427 031
10
136 +3
Alpter Invest OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonehalduse abitegevused
50 840
44 891
425 087
12
137 -38
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
56 454
35 683
408 336
14
138 +5
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
113 651
60 465
397 915
38
139 +48
Biometaan OÜ Gaasitootmine
50 195
33 850
388 570
4
140 +18
OÜ Loovälja 11 Elektrienergia tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
66 592
0
381 098
0
141 -5
Iftar OÜ Metsaraie, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
41 836
41 155
373 090
15
142 +29
osaühing NOVEDIGI Elektrienergia müük
14 650
0
370 430
0
143 +56
Skinest Technology OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük, Elektrienergia müük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
13 582
53 087
369 476
18
144 +25
UPP Taevavärava Logistics OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
44 514
0
359 264
0
145 +43
Osaühing AVANAIR Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
36 214
20 234
341 613
9
146 +5
AKTSIASELTS LASBET Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
146 296
37 335
337 098
8
147 +36
Osaühing Eureka Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
33 066
9 177
335 024
4
148 -10
AS SKINEST ENERGIA Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
0
8 493
327 930
1
149 -3
AKTSIASELTS JANVEMAR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
25 946
18 894
327 786
10
150 -65
Composite Plus OÜ Valuvormide tootmine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
29 535
60 536
326 436
16
151 -83
Aktsiaselts Kuressaare Soojus Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
125 018
132 357
322 535
31
152 -2
Tartu Klaaspakett OÜ Klaasist ehitusmaterjalide tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
31 789
19 580
317 457
10
153 +21
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
57 702
37 357
313 932
14
154 +75
Sunsa OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
67 578
17 024
310 910
2
155 +112
MultiCharge OÜ Elektrienergia müük, Muude elektriseadmete tootmine
225 452
236 799
309 512
43
156 +299
Fortis Ager OÜ Metsaraie, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
34 558
4 247
304 418
3
157 +13
aktsiaselts Viljandi Centrum Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
45 746
11 756
304 142
1
158 -14
Aktsiaselts Eesti Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
25 996
4 419
299 532
1
159 +113
Osaühing Kalviker Transport Metsavarumine, Teede ja kiirteede ehitus, Elektrienergia müük
15 671
8 283
298 693
6
160 +35
Ruusa Energia OÜ Elektrienergia müük
49 845
0
295 200
0
161 -13
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
60 974
29 643
292 916
10
162 +91
OÜ AAV Teenused Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
71 675
31 552
292 107
13
163 +337
Flexenergy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
47 398
0
290 518
0
164 +34
Osaühing Rivalte Grupp Elektrienergia müük, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
8 776
8 792
287 105
8
165 -12
osaühing RAUFARM Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Piimakarjakasvatus
44 721
29 306
286 591
10
166 +24
Osaühing Elfi Elekter Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrienergia müük, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
25 830
18 653
286 253
9
167 -38
OilTerm OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
30 283
17 397
285 983
7
168 -79
OÜ Novasko Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Enda kinnisvara ost ja müük, Muud eriehitustööd, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia tootmine
0
9 664
284 585
7
169 +185
Tori Agro OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Metsaraie, Küttepuude tootmine, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
33 693
5 911
281 251
3
170 -2
Osaühing Puit ja Mööbel Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Laadungikäitlus, Elektrienergia müük, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Muu mööbli tootmine
52 895
24 825
277 239
12
171 +329
Ruutukolm OÜ Elektrienergia müük
49 384
0
273 893
0
172 +10
Osaühing Saaremetsa Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
0
9 894
272 395
7
173 +303
ML Päikeseenergia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
21 953
0
270 436
0
174 -76
Metsapäike OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
1 411
269 860
0
175 +228
OÜ Hilaris Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Hoonete üldpuhastus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
53 779
2 096
268 616
1
176 +8
Osaühing Vaeküla Suurtalu Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus
0
8 650
268 544
5
177 +36
SOREX Invest OÜ Elektrienergia müük, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
39 077
15 966
264 148
5
178 -5
Elektripäike OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
34 391
0
260 780
0
179 +149
Biovil OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused
48 707
0
259 051
0
180 +52
Osaühing Taltsi Talu Kaubavedu maanteel, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie, Teede ja kiirteede ehitus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine
18 349
8 561
254 780
5
181 +15
OÜ FinEst Wood Ajutise tööjõu rent, Sõitjate muu maismaavedu, Metsamajandust abistavad tegevused, Puhkemaja, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
30 927
32 590
254 646
16
182 -96
Solarpartner OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
10 942
0
253 128
0
183 +227
Temeter OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Metsamajandust abistavad tegevused
37 083
12 869
251 910
3
184 -30
Osaühing OSK GRUPP Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muud eriehitustööd
92 793
66 290
248 506
30
185 -104
Energate OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
40 773
13 535
245 708
3
186 +50
OÜ Siidrikoda Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Puu- ja köögiviljamahla tootmine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Kaubavedu maanteel, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused, Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Külalistemajad, Restoranid jm toitlustuskohad, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
39 304
21 664
243 641
10
187 -25
STROMTEC OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
58 773
35 181
240 320
6
188 +57
OÜ Temera Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
21 234
1 071
240 127
0
189 +311
OÜ Kakssada Kakskümmend Volti Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Elektrienergia müük, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
652
0
238 854
0
190 -29
OÜ Rämsi Agro Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia tootmine, Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
6 922
9 454
238 501
6
191 -10
Tööstus Investeeringute AS Muu mujal liigitamata tootmine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine
21 042
18 507
237 492
2
192 +308
Osaühing JAHVATAJA Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
6 421
229 917
3
193 +31
Maalink OÜ Külaliskorter, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus, Elektrienergia müük
23 782
10 763
227 854
5
194 +97
PSW Energy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
37 193
4 339
227 588
1
195 +40
Bioforce Ebavere OÜ Gaasitootmine
0
5 635
227 473
2
196 +50
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
65 531
42 348
222 338
20
197 +14
Osaühing Rändrüütel HP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia ülekanne, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
26 961
4 197
218 744
4
198 +53
Osaühing Rivalte Elektrienergia müük
0
0
218 565
0
199 -33
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
46 541
35 765
215 163
10
200 -20
Solpan OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
15 290
2 472
213 287
0
201 +2
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
47 647
28 365
212 994
11
202 -17
Five Wind Energy OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
74 604
43 723
206 987
2
203 -44
Alutaguse Haldus Osaühing Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete üldpuhastus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
69 956
44 351
202 899
28
204 -55
Mullaabi OÜ Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd, Ajutise tööjõu rent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Laadungikäitlus
11 599
17 642
199 907
12
205 -68
OÜ AHJA TEENUS Piimakarjakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Segapõllumajandus, Elektrienergia müük, Metsaraie
22 764
14 685
196 549
9
206 -66
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
43 622
26 336
195 518
8
207 +293
OÜ Puiga Soojus Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Metsamajandust abistavad tegevused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
38 887
734
195 000
1
208 +54
OJA EHITUS OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
24 391
6 660
192 161
5
209 -3
Osaühing Sagro Elekter Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
25 550
11 493
190 319
3
210 +32
LignaMets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Elektrienergia müük, Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
10 814
3 161
190 199
2
211 -3
Osaühing Raivo Remont Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehitusplatside ettevalmistus, Muu mujal liigitamata tootmine
37 380
17 649
189 141
7
212 -35
European Window Products OÜ Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided, Elektrienergia müük
29 590
31 740
187 055
15
213 +6
Liivalaia Kodukauba OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
29 202
1 505
184 700
0
214 -17
Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
32 237
20 757
184 486
11
215 -52
zerofy OÜ Veebiportaalide tegevus, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Elektrienergia tootmine
5 079
5 464
178 663
2
216 +89
Maxi Puit OÜ Elektrienergia müük, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
0
2 678
177 696
3
217 +6
OÜ Neveri Gaasitootmine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
33 569
9 767
176 546
4
218 -73
"Lasva Liimpuidu" aktsiaselts Mööbliosade tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puittaara ja puitaluste tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude puitplaatide tootmine, Mujal liigitamata mööbli tootmine
34 327
21 134
174 137
25
219 +198
Aktsiaselts ESFIL TEHNO Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad, Elektrienergia müük
26 513
28 225
173 054
36
220 +67
Lõpe Energy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
28 200
0
172 978
0
221 +22
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
59 177
38 681
171 162
22
222 -81
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
73 781
66 242
170 047
25
223 +46
SUN 30 OÜ Elektrienergia tootmine
28 158
0
169 858
0
224 +73
Roheenergia 2 OÜ Elektrienergia tootmine
25 541
0
167 804
0
225 +144
Eriku Grupp OÜ Elektrienergia tootmine, Taimekasvatuse abitegevused, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Ajutise tööjõu rent, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
20 603
569
167 790
1
226 +274
Hajaenergia OÜ Elektrienergia tootmine
10 858
0
167 625
0
227 +28
SolarStreet OÜ Elektriinstallatsioon, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia tootmine
18 629
4 251
167 133
1
228 -71
OSAÜHING KINNISVARAEHITUS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
20 912
18 543
165 418
6
229 +4
Osaühing Stacey Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
0
9 969
164 704
3
230 +102
osaühing CLIMASERVICE Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
9 574
3 455
162 944
2
231 -135
Aktsiaselts Rakvere Soojus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
17 943
18 429
160 875
3
232 +268
Elektriveski OÜ Elektrienergia müük
34 085
2 225
159 555
0
233 -13
Põlluvili SK OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
2 475
159 000
2
234 -16
OÜ Männituka Farm Finantsnõustamine, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Piimakarjakasvatus, Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
16 561
9 365
155 883
5
235 -1
R & R Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
24 478
903
155 621
0
236 +189
Oriküla Ehitus OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0
0
155 449
0
237 +15
Osaühing Halinga Energeetika Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
18 291
12 105
155 307
9
238 +21
Osaühing Põltsamaa Autoveod Mootorsõidukite hooldus ja remont, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel
37 377
17 749
154 971
9
239 +19
OÜ ANKATRANS Metsaraie, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
19 878
14 317
151 098
10
240 +46
Aktsiaselts Auto Jõhvi Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Autode tehniline ülevaatus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
35 612
24 799
151 075
10
241 +127
Alexela Solar OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid, Elektrienergia müük
0
10 647
145 948
0
242 -51
Finkre Osaühing Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Segapõllumajandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie
0
3 465
143 215
7
243 +143
Väike Teemant OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Veokite rentimine ja kasutusrent
24 080
1 057
143 051
1
244 -22
Osaühing Aardepesa Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
3 382
5 714
142 939
1
245 +18
Osaühing Mesiviss Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
16 917
4 882
140 626
3
246 +223
OÜ Vapramäe Allika Elektrienergia tootmine, Puhkemaja, Restoranid jm toitlustuskohad
14 672
4 724
139 519
2
247 -19
Osaühing EHEL Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Metsaraie, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
21 465
11 025
139 404
7
248 -46
Eesti Ühistuenergia OÜ Elektrienergia tootmine, Segapõllumajandus
1 976
0
138 688
0
249 -45
Varja Windfarm OÜ Elektrienergia müük
0
0
138 560
0
250 +168
RUUNAWERE HOTELL OÜ Külalistemajad, Elektrienergia tootmine
6 282
6 732
137 343
5
251 +249
Saven OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük
39 093
15 316
135 223
11
252 +48
Habemiku Agri OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
11 677
5 401
134 054
2
253 +26
osaühing WERELEND VARA Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
25 598
11 397
132 920
2
254 +119
Salesleader OÜ Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
969
1 083
132 913
1
255 +41
Powergrid OÜ Elektrienergia jaotus
1 637
9 958
132 647
3
256 +10
Kehtna Vesi osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
20 987
16 604
131 691
8
257 +44
Energiaturu Tootmine OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
20 007
0
130 225
0
258 +50
OÜ NAVISALM Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Reklaami vahendamine meedias, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Reklaamiagentuurid, Muu mujal liigitamata teenindus
8 187
1 360
129 745
1
259 +241
Tamsamäe OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused
0
1 874
129 390
3
260 +10
VB Energia OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus
5 863
0
128 482
0
261 +3
Osaühing VISIITPLUS Kaubavedu maanteel, Harja-, pintsli- ja luuatootmine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Elektrienergia müük
23 420
24 346
128 458
24
262 -48
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
37 779
23 344
127 583
12
263 +126
Nordic Solar Energy Trade OÜ Elektrienergia müük, Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
17 904
0
125 265
1
264 -108
AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
36 328
28 402
122 751
10
265 -76
OÜ A.K.Montage Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Lammutamine
42 179
31 591
122 279
11
266 +16
aktsiaselts Reiden Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
73 565
57 649
122 228
4
267 +26
OÜ Meelis Transport Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Autopesu jms teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
6 711
2 038
121 398
1
268 +17
Ringtee Ärikeskus OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
19 996
0
120 944
0
269 -19
Ehmofix Osaühing Mootorsõidukite hooldus ja remont, Katusetööd, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
18 170
14 691
120 015
7
270 +230
Scandium L24 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
0
0
119 831
0
271 +44
Jõhvi Pargi Energia OÜ Elektrienergia ülekanne
0
0
119 765
0
272 +159
Viking Forell OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
13 326
1 526
119 019
2
273 -19
OÜ Lümanda Lihaveis Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
19 442
12 344
117 779
5
274 +226
Esro Elekter OÜ Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
7 495
523
115 270
0
275 +3
OSAÜHING LUXRENT Enda kinnisvara ost ja müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
6 072
0
114 949
0
276 -38
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
26 981
18 255
113 984
8
277 -33
Osaühing Rael Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
18 962
7 674
113 772
6
278 +83
osaühing AVERSON Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
10 001
4 140
113 000
2
279 +62
AM Energy Solutions OÜ Elektrienergia ülekanne
4 503
0
112 483
0
280 -31
Aktsiaselts Vekanor Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
17 537
14 133
111 359
5
281 +25
OÜ EC Elekter SPV Elektrienergia jaotus
2 216
0
111 142
0
282 -11
aktsiaselts Generaator Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektrienergia tootmine hüdroenergiast, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
22 928
11 641
110 541
4
283 +57
OSAÜHING PANNJÄRVE Elektrienergia müük, Metsavarumine
6 955
538
107 626
0
284 +58
Raudteeääre OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
68 162
0
106 833
0
285 -164
Aktsiaselts Kiviõli Soojus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
27 826
28 506
106 618
15
286 -177
Aktsiaselts Põlva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
27 410
28 868
105 974
9
287 +42
Furanio OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
17 027
4 399
105 683
3
288 -88
aktsiaselts VARMATA Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
25 800
9 742
105 216
4
289 +78
Osaühing MetsPuu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
12 897
1 999
105 030
3
290 +17
Valgesoo Agro OÜ Küttepuude tootmine, Elektrienergia müük, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Piimakarjakasvatus, Saagikoristusjärgsed tegevused
14 093
11 001
104 047
7
291 +52
Sun1 OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
18 060
0
103 657
0
292 +72
Sunly Solar OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
7 671
0
103 576
0
293 +16
Rehe Varad OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
18 235
0
103 479
0
294 +206
UVT Engineering OÜ Elektrienergia müük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
6 069
2 445
103 400
2
295 -194
Nevel Eesti OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
19 120
20 391
103 339
5
296 +61
OÜ MEILEDOR Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
18 079
10 271
101 792
5
297 -88
AS Lääne-Nigula Varahaldus Muu mujal liigitamata tootmine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
40 909
35 376
101 729
13
298 -163