EILE

O: Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus maksustatud käive statistika. 2023Q1

Koht Firma
1
14 645 868
0
73 064 442
0
2 +37
Tervisekassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
11 636 044
11 163 492
8 057 812
293
3 -1
Politsei- ja Piirivalveamet Avalik korrakaitse- ja julgeolekuteenistused
977 380
0
4 883 688
0
4 +14
Kaitsevägi Riigikaitse
1 170 251
0
3 357 544
2
5 +1
Transpordiamet Transpordi ja side haldus
111 414
0
1 292 978
801
6 -3
Tartu Linnatransport Transpordi ja side haldus
0
0
1 102 507
24
7 -3
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
65 098
0
757 791
159
8 +41
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
137 819
0
689 096
156
9 +29
Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
2 153 117
2 113 509
606 228
312
10 -2
Registrite ja Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
86 663
0
590 867
254
11 -4
Terviseamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
26 244
0
552 487
291
12
Tallinna Linnavaraamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
470 185
491 005
546 973
113
13 -8
Riigi Infosüsteemi Amet Mujal liigitamata riigi haldustegevus
99 308
0
496 541
268
14
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
96 822
0
484 110
0
15 -4
Pärnu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
586 321
615 935
477 554
290
16 -6
Tartu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
10 587 922
11 379 378
468 950
378
17 -4
Tallinna Transpordiamet Transpordi ja side haldus
244 493
236 118
388 503
53
18 +1
Tallinna Strateegiakeskus Muud majandustegevust toetavad tegevused
1 737 303
1 806 907
318 911
385
19 +2
Päästeamet Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
41 652
0
207 160
0
20 +2
Põhja-Sakala Vallavalitsus Üldine avalik haldus
827 691
873 169
184 909
98
21 +2
Saaremaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
3 310 756
3 533 556
150 983
425
22 +5
Eesti Geoloogiateenistus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
26 740
0
143 704
68
23 -3
Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 899 506
5 189 686
141 868
184
24 -15
Saku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 631 365
1 738 519
137 759
172
25 +18
Maksu- ja Tolliamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
24 129
0
120 644
1214
26 +52
Rahapesu Andmebüroo Üldine avalik haldus
23 802
0
119 010
0
27 -10
Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
10 294 793
10 794 688
106 800
338
28 -2
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
405 321
409 738
101 474
77
29 -1
Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 541 612
1 635 321
97 383
455
30 +107
Tori Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 052 979
1 102 372
94 050
133
31 +2
Vabaajakeskus Tuuletorn Muud majandustegevust toetavad tegevused
3 269
0
75 540
22
32
Nõmme Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
186 274
195 896
75 255
77
33 +8
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
14 923
0
74 617
215
34 -5
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
420 950
433 126
74 094
89
35 +5
Tallinna Perekonnaseisuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
127 407
124 610
62 683
28
36 -6
Tallinna Haridusamet Hariduse haldus
289 791
305 635
60 795
128
37 -6
Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
918 283
975 630
60 382
300
38 -3
Tallinna Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6 989
4 949
59 495
4
39 -3
Tallinna Kesklinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
287 922
298 203
47 210
97
40 -24
7 935
0
39 624
147
41 +1
Kaitseliit Riigikaitse
2 615 929
2 743 196
36 827
892
42 +20
Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
778 162
890 396
35 045
278
43 +36
Kliimaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
961 232
1 013 381
34 826
210
44 -19
Valga Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
1 203 120
1 272 483
34 205
178
45 +6
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
8 047 872
8 519 417
33 769
292
46 -9
Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 371 731
1 461 250
30 355
484
47 +12
Lääne-Nigula Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
776 575
826 039
23 293
158
48 +10
Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus
1 635 782
1 727 104
23 080
543
49 +4
Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus
892 603
941 027
19 511
176
50 +2
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused
528 387
555 099
17 720
170
51 +14
Haabersti Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
194 423
201 691
14 604
56
52 -6
Pirita Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
113 002
117 449
14 604
43
53 +159
Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
19 378 424
20 485 466
14 110
0
54 -6
Tagatisfond Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
15 527
13 465
11 783
0
55 +27
Harju Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
3 828 741
3 993 157
10 750
251
56 +7
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
101 483
106 220
10 575
34
57 -1
Mustamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
279 325
291 198
10 289
96
58 -3
Vabariigi Presidendi Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
257 224
269 747
9 812
62
59 -35
Kohtla-Järve Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 311 122
1 386 292
8 418
108
60 -6
Välisministeerium Välissuhted
2 649 853
2 844 163
8 173
644
61 +12
Harjumaa Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
1 050
7 738
2
62 -15
Järva-Jaani Tuletõrje Selts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid, Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 284
3 860
7 682
3
63 -13
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
893
0
7 241
0
64 -19
Statistikaamet Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused
1 348
0
6 742
434
65 +7
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
1 903 495
1 902 337
5 789
382
66 -22
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
3 335 449
3 531 468
5 717
64
67 +2
Ravimiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
907
0
4 252
138
68 +3
Lasnamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
456 977
473 015
4 018
124
69 -12
Kristiine Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
186 770
194 997
4 017
71
70 +11
Häädemeeste Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
531 437
566 324
3 977
73
71 +3
Kõpu Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
788
246
3 526
2
72 -12
Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
26 733 584
28 398 406
3 442
0
73 +4
Riigikontroll Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
396 203
417 714
2 733
80
74 +2
Saue Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 292 227
2 433 160
2 694
192
75 +5
Mittetulundusühing Toila Merepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
2
1 800
0
76 -10
Konkurentsiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
300
0
1 500
57
77 -16
Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
284
0
1 419
490
78 -8
Kihnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
63 679
75 923
1 405
38
79 +84
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Muud majandustegevust toetavad tegevused
73 434
77 854
252
25
80 +6
Patendiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
32
0
158
51
81 +4
Pärnu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
24
0
118
137
82 +5
Tartu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
4
0
21
254
83 -15
Viimsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 287 585
2 438 265
5
162
84 +416
Kihnu Merepääste Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
85 +415
Tagavere Vabatahtlik Pääste Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
19
0
0
0
86 +2
Mittetulundusühing Saverna Vabatahtlik Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 351
1 452
0
0
87 +2
MTÜ Illuka Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 161
1 225
0
20
88 +2
Roela Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 101
1 158
0
10
89 +411
Kesk-Eesti Päästekeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
90 +410
Luutsniku Pääste Ennetuskeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
5
0
0
0
91 +1
Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
92 +1
Tõrvandi Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
14 888
15 786
0
44
93 +407
Mittetulundusühing Põlgaste Priitahtlike Pritsimeeste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
94 +406
Sindi Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
12
0
0
0
95 +405
Mittetulundusühing Meremäe Vabatahtlikud Päästjad Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
50
0
0
0
96 -2
Mittetulundusühing Aasukalda maa ja merepäästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
711
731
0
1
97 +403
MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
9
0
0
0
98 -3
Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 252
1 335
0
27
99 +401
Emmaste Päästekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
2 048
2 173
0
0
100 -4
Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
1
101 -4
Rõngu Vabatahtlik Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
627
635
0
2
102 -4
Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
3
0
0
0
103 -4
Saku Priitahtlikud Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
119
121
0
1
104 +396
Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
52
0
0
0
105 +395
MTÜ Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1
0
0
0
106 +394
Taali Rahva Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
29
0
0
0
107 -7
Lootuse Küla Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
746
837
0
1
108 +392
Kõue Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
9
0
0
0
109 +391
Mittetulundusühing Pala Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
13
0
0
0
110 -9
MTÜ KARULA VABATAHTLIK TULETÕRJESELTS Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
10
111 -9
Aegviidu Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
64
0
0
0
112 -9
Kõrgessaare Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 262
1 332
0
0
113 +387
Mittetulundusühing Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6
0
0
0
114 -10
Mittetulundusühing IISAKU VABATAHTLIK TULETÕRJE Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
624
630
0
1
115 -10
EESTI MEREPÄÄSTEÜHING Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 623
4 815
0
1
116 -10
Prangli Saarte Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 036
1 091
0
4
117 -10
Võrumaa Omavalitsuste Liit Mujal liigitamata riigi haldustegevus
6 905
7 285
0
7
118 -10
Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
132
143
0
2
119 -10
Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
108
116
0
1
120 -10
Eesti Vetelpääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
407
441
0
12
121 +379
Mittetulundusühing Hiiumaa Vetelpääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
51
0
0
0
122 +378
Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
19
0
0
0
123 -12
Hanila Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
173
185
0
8
124 -12
Nõva Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
409
432
0
0
125 +375
Karksi-Nuia Tulekaitse Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
7
0
0
0
126 -13
Hüüru R&C Klubi Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
190
198
0
23
127 +373
Saaremaa Kultuur Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
76
128 -14
Risti Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
129 -14
Oru Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
130 -14
Põllumajandus- ja Toiduamet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
0
0
0
489
131 -14
Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
8
132 -14
Kehtna Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
2
133 -14
Viru-Nigula Avatud Noortekeskus Tervishoiu-, haridus-, kultuuriasutuste ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
0
0
0
4
134 -14
Kose Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
44
135 -14
Nõva Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
2
136 -14
Martna Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
7
137 -14
Kullamaa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
24
138 -14
Noarootsi Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
13
139 -14
Kõrgessaare Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
9
140 -14
Emmaste Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
4
141 -14
Käina Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
10
142 -14
Pühalepa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
9
143 -14
Vigala Osavallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
18
144 -14
Kärdla Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0
0
0
8
145 -81
Narva-Jõesuu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
365 833
386 344
0
91
146 -15
Märjamaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
709 865
753 983
0
112
147 -15
Tõrva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
524 152
558 918
0
115
148 -15
Jõgeva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 218 401
1 300 263
0
79
149 -15
Võru Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
957 165
1 018 152
0
136
150 -15
Kastre Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
632 281
674 827
0
110
151 -15
Põltsamaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
854 262
913 375
0
109
152 -14
Järva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
943 292
1 005 984
0
103
153 -14
Rakvere Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
502 730
535 922
0
116
154 -14
Rapla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 396 887
1 481 555
0
123
155 -14
Lääneranna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
437 609
467 542
0
83
156 -14
Alutaguse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
614 850
652 233
0
63
157 -14
Kambja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 219 800
1 303 789
0
90
158 -14
Kehtna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
513 950
548 730
0
69
159 -14
Paide Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
902 137
960 296
0
154
160 -14
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
950 876
1 011 946
0
123
161 -14
Lüganuse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
688 760
729 797
0
90
162 -14
Rõuge Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
489 972
526 842
0
143
163 -14
Lääne-Harju Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 224 820
1 299 050
0
102
164 -14
Peipsiääre Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
527 196
561 047
0
133
165 -14
Kanepi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
507 289
538 342
0
56
166 -14
Elva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 273 267
1 360 065
0
197
167 -14
Tallinna Tondiraba Huvikool Kohustuslik sotsiaalkindlustus
151 548
159 817
0
151
168 -14
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
93 561
99 838
0
46
169 -14
Viljandi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 290 223
1 370 432
0
168
170 -14
Põlva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 242 180
1 322 629
0
108
171 -14
Harku Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
22
172 -14
Kuusalu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
664 941
710 280
0
398
173 -14
Jõhvi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
208 840
221 294
0
82
174 -14
Tapa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 026 704
1 090 214
0
100
175 -14
Türi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 020 763
1 088 446
0
84
176 -14
Saarde Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
411 969
439 996
0
68
177 -13
Kuressaare Kultuurivara Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
29
178 -103
Rae Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
3 275 638
3 497 801
0
163
179 -14
Jõelähtme Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
847 364
900 637
0
105
180 -14
Räpina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
538 322
575 251
0
76
181 -14
Rakvere Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 278 974
1 365 715
0
89
182 -14
Setomaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
302 786
323 357
0
96
183 -14
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
477 654
508 726
0
108
184 -14
Ruhnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
27 073
29 187
0
21
185 -14
Vormsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
45 198
48 390
0
31
186 -14
Kiili Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
775 007
827 838
0
74
187 -14
Viru-Nigula vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
554 508
589 252
0
65
188 -14
Võru Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
201 540
214 348
0
150
189 -14
Kohila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
893 610
952 857
0
114
190 -14
Anija Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
686 521
730 259
0
89
191 -14
Muhu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
174 416
186 620
0
29
192 -14
Põhja-Tallinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
312 239
325 826
0
98
193 -14
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
244 833
259 086
0
90
194 -14
Keila Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 156 538
1 232 632
0
98
195 -14
Harku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 703 404
1 811 091
0
103
196 -14
Loksa Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
253 389
268 118
0
58
197 -14
Haljala Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
387 527
412 636
0
86
198 -183
Haapsalu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
192 157
201 048
0
80
199 -15
Väike-Maarja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
570 595
607 865
0
82
200 -15
Kose Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
882 895
940 850
0
53
201 -15
Maardu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
240 626
252 983
0
82
202 -15
Raasiku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
535 492
570 401
0
79
203 -169
Antsla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
390 104
415 389
0
74
204 -16
Narva Linna Sotsiaalabiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
415 963
438 177
0
75
205 -16
Vinni Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
742 161
790 207
0
96
206 -16
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
42 960
45 517
0
15
207 -16
Nõo vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
447 403
476 762
0
85
208 -16
Kadrina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
511 027
543 114
0
79
209 -16
Tartu Linnavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0
0
0
106
210 -16
Tartu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 223 932
1 308 909
0
185
211 -16
Viljandi Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
995 600
1 061 720
0
224
212 -16
Sillamäe Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 033 610
1 095 839
0
90
213 -16
Luunja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
445 960
474 060
0
78
214 -16
Otepää Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
662 959
707 257
0
75
215 -16
Toila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
369 372
394 505
0
72
216 -16
Tartu Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
54
217 -16
Tartu Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
28
218 -16
Tallinna Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
80
219 -16
Tallinna Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
45
220 -137
Viru Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
0
0
0
145
221 -17
Eesti Kultuurkapital Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
122 748
126 224
0
30
222 -138
Riigikohus Kohtute tegevus ja haldus
506 925
530 255
0
104
223 -18
Õiguskantsleri Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
258 125
273 196
0
46
224 -18
Eesti Töötukassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
30 032 830
30 301 948
0
975
225 -18
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
6
226 -18
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
5 447
5 441
0
14
227 -18
Vabariigi Valimiskomisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
0
228 -18
0
0
0
81
229 -18
Häirekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
0
0
230 -17
Andmekaitse Inspektsioon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0
0
0
23
231 -17
Keeleamet Hariduse haldus
47 792
49 917
0
15
232 -17
Riikliku Lepitaja Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0
0
0
3
233 -17
Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus
11 303 036
15 633 101
0
804
234 -17
Tööinspektsioon Muud majandustegevust toetavad tegevused
0
0
0
102
235 -17
Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
7 570 158
8 027 090
0
275
236 -17
Muinsuskaitseamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0
0
0
68
237 -17
Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 596 963
1 690 872
0
103
238 -171
Prokuratuur Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus
0
0
0
293
239 -18
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 431 677
4 701 018
0
248
240 -149
Kihnu Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0
0
-327
0
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q4 Uued ettevõtted Privacy policy