EILE

3 kvartal 2023. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv. TOP 500 Eesti ettevõttet, mis on järjestatud tööjõumaksude järgi

Koht Firma
1
47 341 179
47 341 179
0
0
2
Eesti Töötukassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
30 364 908
30 621 102
0
979
3
Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
28 704 928
30 539 643
0
0
4
Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
21 062 593
22 364 029
0
0
5 +2
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Kiirabi ja parameedikute tegevus, Haiglaravi
19 073 144
19 684 358
4 715 769
4900
6
16 464 701
17 243 544
2 010 022
4503
7 +1
Tartu Ülikool Ülikoolide tegevus
15 016 203
15 292 052
5 739 900
5397
8 +1
Tartu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
11 143 090
11 834 891
349 623
391
9 +19
Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
10 395 764
10 990 800
152 597
196
10 +1
Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
9 137 305
9 734 012
292
254
11 +5
Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Haiglaraviteenused
9 272 978
9 682 936
1 387 000
2558
12 +2
Wise Payments Limited Eesti filiaal Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
8 926 579
9 163 160
104 306
1896
13 +4
Tallinna Tehnikaülikool Ülikoolide tegevus
7 803 755
7 932 425
2 566 268
2228
14 -1
Telia Eesti AS Peakontorite tegevus, Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent, Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Veebiportaalide tegevus, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu laenuandmine, v.a pandimajad, Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused, Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus, Mujal liigitamata infoalane tegevus, Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus
28 236 802
7 626 018
117 303 751
1484
15 +4
Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
7 082 965
7 544 713
0
265
16 -6
Tervisekassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
7 253 642
7 270 682
116 762
280
17 +5
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Muu mujal liigitamata koolitus, Eriarstiabi osutamine, Hambaravi osutamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
6 745 455
7 074 413
453 424
2006
18 -6
Ericsson Eesti Aktsiaselts Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük, Sideseadmete tootmine
6 631 425
6 949 422
145 913 731
1850
19 -1
Enefit Power AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
6 605 557
6 703 985
0
1846
20 +1
Swedbank AS Krediidiasutused (pangad)
22 786 028
6 636 981
0
1402
21 +4
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport Sõiduõpe, Reklaami vahendamine meedias, Mujal liigitamata infoalane tegevus, Autode tehniline ülevaatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõitjate muu maismaavedu, Sõitjate muu kohalik liinivedu
5 895 318
6 202 589
2 399 707
2135
22 +209
Kliimaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
5 828 999
6 182 000
22 009
290
23
Swedbank AB Eesti filiaal Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus
5 737 568
6 151 652
0
923
24 -4
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
5 703 708
6 072 367
19 100
206
25 +4
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
5 514 775
5 874 313
0
344
26 -11
Eesti Energia AS Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Valdusfirmade tegevus, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Muu teimimine ja analüüs, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Programmeerimine
6 299 867
5 780 049
372 062 199
1113
27 -3
AS SEB Pank Krediidiasutused (pangad)
14 199 268
5 665 837
109 680 720
1040
28 +2
Bolt Technology OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused, Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
5 356 801
5 414 357
0
493
29 +2
Selver AS Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
8 775 081
5 075 750
175 247 017
3133
30 +3
MAXIMA Eesti OÜ Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
19 549 161
5 039 721
205 155 622
3071
31 +11
Sihtasutus Pärnu Haigla Haiglaraviteenused
4 449 551
4 703 263
203 332
1527
32 -5
Nordea Bank Abp Eesti filiaal Krediidiasutused (pangad)
4 674 222
4 676 171
13 808 381
1059
33 +10
AS G4S Eesti Turvasüsteemide käitus, Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
7 201 352
4 557 701
19 828 925
1851
34 +2
Microsoft Development Center Estonia OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
4 671 550
4 484 816
13 271 621
410
35 +9
Bolt Operations OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
4 277 758
4 442 188
312 938 277
794
36 +4
Rimi Eesti Food AS Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
14 863 703
4 352 557
164 845 749
2737
37 +8
AS LHV Pank Väärtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus, Kapitalirent, Krediidiasutused (pangad)
10 000 433
4 279 442
33 581 893
771
38 -12
osaühing Playtech Estonia Programmeerimine
4 116 546
4 264 229
10 511 286
662
39 -2
Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus
11 563
4 231 440
0
800
40 +15
Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla Haiglaraviteenused
3 809 759
4 002 935
156 842
1310
41 +7
Osaühing Hansaliin Muu inimressursiga varustamine
3 673 949
3 892 787
0
1022
42 +5
Aktsiaselts Eesti Post Muu posti- ja kullerteenused, Universaalne postiteenus
5 826 871
3 885 145
28 061 579
1869
43 +3
Elisa Eesti AS Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus, Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus, Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
11 755 388
3 858 828
72 674 212
925
44 +12
Rae Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
3 521 830
3 764 202
1 190
168
45 +6
Kühne + Nagel IT Service Centre AS Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
3 718 005
3 614 827
13 725 765
522
46 +8
Tallinna Ülikool Ülikoolide tegevus
3 460 609
3 590 709
658 718
1226
47 +5
Saaremaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
3 316 350
3 540 924
211 677
418
48 +2
Pipedrive OÜ Programmeerimine
3 297 453
3 496 109
100 889 153
441
49 +4
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
3 256 335
3 440 595
1 364
68
50 +10
Kaitseliit Riigikaitse
3 129 054
3 314 636
41 100
899
51 +8
Sihtasutus Viljandi Haigla Haiglaraviteenused
3 121 869
3 311 968
82 020
1048
52 -13
ABB Aktsiaselts Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektriseadmete remont, Muude masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
3 162 762
3 266 757
46 634 834
776
53 +5
Välisministeerium Välissuhted
3 047 919
3 262 927
4 191
659
54 -13
Riigimetsa Majandamise Keskus Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
6 313 382
3 188 369
53 908 838
872
55 -20
Luminor Bank AS Krediidiasutused (pangad)
5 877 711
3 171 898
117 753 857
528
56 -22
Enefit AS Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Muu mujal liigitamata teenindus
2 916 448
3 101 944
0
798
57
Stora Enso Eesti AS Saematerjali tootmine, Metsamajandust abistavad tegevused, Metsaraie, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
2 938 442
3 095 849
60 645 461
642
58 +5
Osaühing HT Laevateenindus Muud veetransporti teenindavad tegevusalad, Muu inimressursiga varustamine
2 876 171
3 059 546
0
487
59 +3
OÜ Heathmont Programmeerimine
2 890 219
3 056 996
15 913 402
461
60 +5
Eesti Maaülikool Ülikoolide tegevus
2 970 706
2 984 660
1 529 361
1102
61 +11
AS Maag Eesti Liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus, Valmissööda tootmine loomakasvatusele
2 971 753
2 962 658
72 804 254
1172
62 -13
Enefit Solutions AS Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Masinate ja seadmete remont, Muude seadmete remont
2 725 576
2 877 983
0
1021
63 +11
Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Haiglaraviteenused
2 706 279
2 858 752
131 744
844
64
Nortal AS Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Programmeerimine
3 643 885
2 791 338
10 708 478
394
65 +6
aktsiaselts Norma Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
2 521 270
2 681 309
34 556 637
947
66
Eesti Rahvusringhääling Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused
2 787 920
2 672 872
1 637 708
1254
67 +8
Saue Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 335 221
2 483 217
2 923
190
68 -1
aktsiaselts Eesti Raudtee Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Raudteeveeremi rentimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Elektroonilise side muud teenused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 371 344
2 475 784
8 545 121
708
69 -64
AS Pensionikeskus Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad
2 479 051
2 469 668
53 305
6
70 +11
Eesti Pank Keskpanga tegevus
2 400 125
2 403 299
670 935
361
71 +9
Viimsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 244 617
2 394 344
8 246
160
72 +13
GPV Estonia AS Trükkplaatide tootmine
217 926
2 368 110
82 017 452
834
73 +15
Forus Security AS Turvasüsteemide käitus, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
3 487 117
2 344 054
8 222 041
1343
74 +15
Sihtasutus NARVA HAIGLA Haiglaraviteenused
2 211 360
2 316 001
84 713
760
75 -5
Twilio Estonia OÜ Programmeerimine
2 226 587
2 310 176
6 968 672
222
76 +21
Circle K Eesti Aktsiaselts Tahke-, vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgimüük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Autopesu jms teenindus, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
17 778 208
2 291 950
105 700 896
826
77 -1
Veriff OÜ Programmeerimine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
2 177 934
2 277 955
15 808 868
307
78 +5
Aktsiaselts Tallink Grupp Reisikorraldajate tegevus, Restoranid jm toitlustuskohad, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Sõitjatevedu merel ja rannavetes, Kaubavedu merel ja rannavetes, Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
7 324 113
2 261 776
128 996 720
474
79 -11
Coop Pank AS Krediidiasutused (pangad)
3 217 970
2 231 680
25 933 093
384
80 -19
Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
10 161 983
2 210 185
98 421 153
313
81 -12
VKG OIL AS Gaasitootmine, Muu teenindus, Koksitootmine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
2 498 088
2 208 246
0
641
82 +10
Coop Eesti Keskühistu Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
5 490 259
2 187 803
157 031 592
699
83 -1
AS Postimees Grupp Ajalehtede kirjastamine, Veebiportaalide tegevus, Muu teenindus, Uudisteagentuuride tegevus, Peakontorite tegevus
2 411 715
2 186 334
15 374 421
507
84 +16
Aktsiaselts OG ELEKTRA Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
5 619 708
2 097 554
70 112 351
1558
85 -1
Osaühing VKG Kaevandused Muu teenindus, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine
1 978 225
2 079 951
0
521
86 +10
Meliva Unimed OÜ Mujal liigitamata tervishoiualad, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hambaravi osutamine
1 953 595
2 078 968
103 820
380
87 +16
aktsiaselts Olerex Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük
25 686 177
2 075 388
168 933 277
817
88 -9
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad
2 327 068
2 060 176
1 685 648
578
89 +4
AKTSIASELTS HELMES Arvutialased konsultatsioonid, Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, Programmeerimine
2 813 088
2 017 001
13 481 170
278
90 -4
Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 920 027
1 996 738
49 899
488
91 -1
VG Estonia OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
1 852 841
1 981 792
15 961 284
304
92 +22
Sihtasutus Tartu Kiirabi Kiirabi ja parameedikute tegevus
1 845 940
1 961 818
0
527
93 +23
Haridus- ja Noorteamet Haridust abistavad tegevused
1 848 869
1 940 602
151 505
1080
94 +13
JELD-WEN EESTI AS Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad)
1 508 366
1 932 922
18 720 572
638
95 -22
Riigikogu Kantselei Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus
1 836 248
1 917 477
2 050
340
96 -5
Magnetic MRO AS Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus
1 787 901
1 889 004
33 280 218
404
97 -20
Bigbank AS Krediidiasutused (pangad)
2 728 771
1 871 395
2 444 463
297
98 +8
AS HOOLEKANDETEENUSED Asendushooldusteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus, Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus, Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuste tegevus
1 823 314
1 864 859
379 635
850
99 +2
Harku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 744 698
1 859 032
0
126
100 +20
Tallinna Strateegiakeskus Muud majandustegevust toetavad tegevused
1 791 204
1 847 574
497 175
391
101 +399
UG Investments OÜ Valdusfirmade tegevus
1 730 213
1 804 085
84 918
6
102
Delfi Meedia AS Veebiportaalide tegevus, Ajalehtede kirjastamine, Muu kirjastamine
2 039 774
1 772 748
9 516 722
420
103 -25
Elering AS Elektrienergia müük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia ülekanne
4 732 279
1 772 051
142 241 466
296
104 +22
AS Connecto Eesti Elektri- ja sidevõrkude ehitus
3 797 254
1 769 861
28 802 920
373
105 -1
Foxway OÜ Sideseadmete tootmine, Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
2 675 202
1 745 036
62 792 563
595
106 +5
Stell Eesti AS Hoonehalduse abitegevused, Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Hoonete üldpuhastus
2 668 095
1 697 744
8 300 700
1542
107 +3
Fortaco Estonia OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
1 602 948
1 677 044
22 487 075
462
108 +9
Saku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 548 161
1 651 285
45 715
179
109
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Elektrienergia jaotus, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
1 558 129
1 649 930
11 397 920
397
110 +14
SOL Baltics OÜ Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus, Hoonehalduse abitegevused, Hoonete üldpuhastus
2 525 257
1 645 851
7 051 346
1463
111 +8
Lidl Eesti OÜ Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
9 201 669
1 628 808
75 022 444
577
112 +52
Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad
1 521 825
1 625 327
6 714 791
170
113 +23
Rakvere Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 515 329
1 615 475
984
90
114 +28
JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
3 292 273
1 612 861
39 915 315
867
115 +18
AS GoBus Veokite rentimine ja kasutusrent, Sõitjate muu maismaavedu, Sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu, Sõitjate muu kohalik liinivedu
1 146 027
1 604 383
6 972 313
712
116 +13
Rapla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 495 162
1 588 249
0
117
117 -79
Harju Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
1 514 608
1 585 712
0
252
118 -19
Tele2 Eesti Aktsiaselts Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus, Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus, Elektroonilise side muud teenused
4 250 792
1 580 063
32 872 169
348
119 -4
Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 477 677
1 574 153
0
106
120 +34
Tallinna Kiirabi Kiirabi ja parameedikute tegevus
1 476 962
1 573 802
0
529
121 +10
Lääne-Harju Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 477 903
1 567 884
0
102
122 +10
Thermory AS Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Saematerjali tootmine
1 204 066
1 556 549
22 450 152
308
123 -2
Aquaphor International OÜ Muude plasttoodete tootmine, Muude vahetoodete hulgimüük, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
1 592 141
1 555 007
18 794 690
608
124 +17
aktsiaselts A. Le Coq Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine, Alkohoolsete jookide hulgimüük, Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Muude jookide hulgimüük, Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine, Puu- ja köögiviljamahla tootmine, Tärklise ja tärklisetoodete tootmine, Õlletootmine
16 219 878
1 554 989
58 682 813
375
125 +9
aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad)
1 081 985
1 549 552
27 512 224
558
126 +1
LEONHARD WEISS OÜ Silla- ja tunneliehitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
3 029 014
1 543 171
26 726 960
400
127 +34
Verston OÜ Teede ja kiirteede ehitus, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
1 944 301
1 540 593
35 778 691
310
128 +7
Elva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 440 577
1 538 668
0
195
129 +11
Aktsiaselts Rakvere Haigla Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Haiglaraviteenused
1 453 195
1 533 994
83 162
463
130
Orkla Eesti AS Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine, Valmistoitude tootmine, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük, Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine
3 809 002
1 525 063
38 009 537
528
131 -9
AS Arstikeskus Confido Eriarstiabi osutamine
1 420 678
1 523 037
0
551
132 +20
AS Lõuna-Eesti Haigla Diagnostikakabinettide ja -keskuste tegevus, nt röntgenlaborid, magnetresonants jms kabinetid, Eriarstiabi osutamine, Kiirabi ja parameedikute tegevus
1 426 492
1 515 626
34 559
511
133 -101
Gunvor Services AS Arvutialased konsultatsioonid, Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine
1 595 843
1 514 766
5 845 651
198
134 -22
Monese Ltd Eesti filiaal Arvutialased konsultatsioonid
1 419 892
1 514 748
56 719
240
135 -12
Kohtla-Järve Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 428 685
1 510 109
6 089
103
136 -38
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, Peakontorite tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
4 065 245
1 506 994
4 415 020
479
137 +6
Tartu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 397 931
1 493 069
0
156
138 +35
Kuressaare Haigla Sihtasutus Haiglaraviteenused
1 399 134
1 478 366
67 383
467
139 +29
AS Alexela Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Mootorikütuse hulgimüük, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
15 413 402
1 474 806
147 351 007
443
140 +17
Aktsiaselts Stokker Mootorikütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muude masinate ja seadmete hulgimüük, Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük, Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük, Tööpinkide hulgimüük, Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus
2 850 935
1 468 584
48 013 232
281
141 +22
Scanfil Osaühing Elektronkomponentide tootmine
1 878 384
1 467 587
39 856 394
584
142 -5
Kambja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 352 249
1 445 417
0
98
143 -5
Viljandi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 356 743
1 441 366
0
154
144 +6
Põlva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 355 944
1 441 265
0
98
145 -58
osaühing Harmet Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
1 357 424
1 438 465
6 849 355
425
146 -1
Harju Tarbijate Ühistu Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
2 717 803
1 434 112
42 744 356
718
147 +1
AS Prisma Peremarket Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
4 981 688
1 414 641
72 167 776
810
148 -2
Aktsiaselts Fujitsu Estonia Programmeerimine, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Arvutialased konsultatsioonid, Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
1 406 605
1 399 332
4 578 860
314
149 -41
AS TREV-2 Grupp Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Teede ja kiirteede ehitus, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
3 061 567
1 377 017
26 403 898
280
150 +17
Keila Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 291 249
1 376 756
0
100
151
VALIO EESTI AKTSIASELTS Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine, Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine, Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
657 769
1 359 604
48 104 155
453
152 -3
Riverty Tech OÜ Programmeerimine
1 277 850
1 346 256
4 049 122
171
153 +28
Stoneridge Electronics AS Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
1 274 617
1 341 890
43 977 213
264
154 +6
Enersense Aktsiaselts Elektri- ja sidevõrkude ehitus
3 001 768
1 331 065
22 475 285
301
155 -11
Valga Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
1 254 392
1 330 277
21 216
175
156 -3
Jõgeva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 245 111
1 328 140
0
80
157 +5
SaleMove OÜ Programmeerimine
1 242 885
1 325 784
3 491 011
152
158 +67
Aktsiaselts METAPRINT Kergmetalltaara tootmine
1 411 271
1 314 710
37 276 146
267
159 +24
BAUHOF GROUP AS Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
3 419 619
1 309 592
39 289 370
485
160 -65
aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
1 286 061
1 291 515
20 375 740
283
161 +17
aktsiaselts Barrus Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Saematerjali tootmine, Muude puitplaatide tootmine
1 293 457
1 280 996
21 367 414
276
162 +23
Eesti Keskkonnateenused AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
1 816 242
1 269 307
12 170 495
453
163 +23
ERGO Insurance SE Kahjukindlustus, Edasikindlustus
1 565 625
1 264 762
1 760 090
248
164 -5
Rahvusooper Estonia Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine
1 327 370
1 263 750
1 357 437
524
165 +50
AS Harju Elekter Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid
1 194 345
1 261 652
19 451 874
307
166 +28
Milrem AS Mootorsõidukite tootmine
1 212 957
1 255 325
2 861 029
186
167 +10
Genius Sports Services Eesti OÜ Mujal liigitamata infoalane tegevus
1 179 843
1 253 969
231 197
384
168 +45
AS Palmako Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude puitplaatide tootmine, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine
1 510 018
1 245 681
20 874 043
307
169 +3
Tapa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 167 867
1 238 290
0
89
170 -42
SYNLAB Eesti OÜ Meditsiinilaborite, vere-, sperma- jms pankade tegevus
1 351 703
1 228 390
1 202 500
328
171
Tori Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 137 627
1 214 051
0
127
172 +27
Cybernetica AS Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus, Arvutialased konsultatsioonid, Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused, Elektroonilise side muud teenused, Programmeerimine
1 476 027
1 211 390
3 211 522
212
173 -4
Kaubamaja AS Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
3 154 109
1 202 454
30 418 341
635
174 +17
AS HANZA Mechanics Tartu Muude elektriseadmete tootmine, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
1 147 972
1 201 072
24 730 210
508
175 -36
CMA CGM Global Business Services OÜ Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine
1 124 440
1 192 994
3 399 080
361
176 +13
Sillamäe Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 106 860
1 170 525
0
89
177 -1
Türi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 094 565
1 167 741
0
75
178 -3
Viking Security AS Turvasüsteemide käitus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus
1 768 660
1 166 254
4 683 026
739
179 +22
AS Eesti Liinirongid Sõitjate raudteevedu
1 111 935
1 163 990
6 226 377
338
180 +4
Viljandi Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 091 492
1 163 437
0
223
181 +11
AS Kesko Senukai Estonia Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
4 299 219
1 163 311
42 647 329
493
182 +5
Runikon Retail OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu posti- ja kullerteenused, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Muude ehituspuusepatoodete paigaldus, Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu teenindus, Restoranid jm toitlustuskohad
5 599 956
1 155 149
42 148 541
460
183 -17
Itella Estonia OÜ Muu posti- ja kullerteenused, Muud veondust abistavad tegevused, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Kaubaladude töö
1 386 212
1 151 642
8 674 857
315
184 +4
KPMG Baltics OÜ Auditeerimine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
1 585 710
1 146 986
4 156 527
221
185 -30
If P&C Insurance AS Kahjukindlustus
1 178 022
1 143 993
439 603
199
186 +18
osaühing Inchcape Motors Estonia Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
6 339 134
1 138 080
64 502 042
224
187 +10
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
834 931
1 137 758
13 259 330
582
188 +5
AS CGI Eesti Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Programmeerimine
1 320 010
1 133 609
4 138 519
192
189 +16
Premier Restaurants Eesti OÜ Restoranid jm toitlustuskohad
3 197 619
1 128 780
16 633 902
685
190 +42
AS Karell Kiirabi Kiirabi ja parameedikute tegevus
1 062 040
1 123 038
0
337
191 +7
Hurtigruten Estonia OÜ Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus
1 055 311
1 119 259
5 257 070
285
192 -18
Saku Õlletehase Aktsiaselts Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine, Alkohoolsete jookide hulgimüük, Muude jookide hulgimüük, Õlletootmine
11 291 537
1 118 476
37 061 585
293
193 -28
AKTSIASELTS TALLINNA VESI Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
2 934 125
1 111 245
17 069 387
278
194 -76
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Enda kinnisvara ost ja müük, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 559 397
1 111 047
32 847 216
236
195 +22
Amserv Auto Aktsiaselts Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
1 711 114
1 102 150
30 819 501
224
196 +56
Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Reklaami vahendamine meedias, Muu teenindus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
1 503 711
1 095 595
27 010 983
529
197 -1
Kose Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 028 505
1 095 230
0
57
198 -8
Saint-Gobain Glass Estonia SE Muu mujal liigitamata teenindus, Autopesu jms teenindus, Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
1 036 527
1 087 642
19 326 620
304
199 +4
AS Äripäev Muu mujal liigitamata koolitus, Mujal liigitamata infoalane tegevus, Raamatukirjastamine, Ajakirjade jm perioodika kirjastamine, Ajalehtede kirjastamine
1 622 080
1 086 980
4 244 676
299
200 +63
AS LTH-Baas Laevade ja paatide remont ja hooldus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
1 025 175
1 084 902
3 393 213
379
201 +22
RAGN-SELLS AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Tavajäätmete kogumine
1 664 369
1 084 748
8 477 069
300
202 -44
NPM Silmet OÜ Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine
1 041 669
1 077 986
16 640 669
409
203 +4
Järva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 004 377
1 070 865
0
101
204 +12
Jõelähtme Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 006 692
1 069 212
0
95
205 +5
Aktsiaselts Würth Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
4 147 074
1 066 966
13 752 323
201
206 +8
998 640
1 066 743
0
60
207 -1
1 016 028
1 063 672
1 133 331
138
208 +35
AS Eesti Pagar Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine
1 585 679
1 058 203
28 607 525
354
209 +151
Aktsiaselts Mistra-Autex Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad
999 098
1 057 350
7 639 709
229
210 -31
ETS NORD AS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Muude masinate ja seadmete hulgimüük
1 218 986
1 052 128
13 230 749
305
211 +9
aktsiaselts Proekspert Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük, Programmeerimine
1 002 352
1 045 918
3 397 258
150
212 +288
Smartlynx Airlines Crewing OÜ Muu inimressursiga varustamine
998 292
1 045 623
6 145 489
18
213 +51
aktsiaselts Valga Haigla Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus, Haiglaraviteenused
979 683
1 037 935
32 008
374
214 -32
Osaühing Karl Storz Video Endoscopy Estonia Elektroonika- ja optikaseadmete remont, Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
1 538 863
1 030 551
14 280 241
294
215 +30
Breakwater Technology OÜ Programmeerimine, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
1 767 717
1 028 192
6 561 657
98
216 -7
Võru Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
962 394
1 023 431
0
127
217 +23
Katana Technologies OÜ Programmeerimine
974 900
1 015 743
1 935 918
107
218 +1
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
953 431
1 014 300
0
109
219 +8
P. DUSSMANN EESTI Osaühing Hoonehalduse abitegevused, Hoonete üldpuhastus, Muu toitlustamine
1 357 742
1 006 114
3 163 173
735
220 +10
Põltsamaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
925 378
989 252
0
110
221 +38
Aktsiaselts Glassense Klaasist ehitusmaterjalide tootmine
1 419 295
987 079
17 016 462
291
222 +32
Kohila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
926 426
985 891
0
112
223 +39
Baltic Restaurants Estonia AS Restoranid jm toitlustuskohad
1 186 714
971 505
6 274 473
718
224 +27
Aktsiaselts KONESKO Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine, Juhtmestiku tarvikute tootmine, Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
917 404
971 227
36 288 769
391
225 +10
Malwarebytes Estonia OÜ Programmeerimine
923 144
971 060
2 789 841
109
226 -14
SCANIA Eesti AS Veokite rentimine ja kasutusrent, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Muude mootorsõidukite müük
4 031 002
968 450
33 836 749
151
227 +19
Optimera Estonia AS Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük, Muude masinate ja seadmete hulgimüük, Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük, Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
3 493 841
964 430
31 474 679
415
228 -17
AS Baltic Agro Taimekasvatuse abitegevused, Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük, Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
777 240
948 321
83 199 092
176
229 +78
Aktsiaselts Järvamaa Haigla Reklaamiagentuurid
896 956
947 259
22 713
283
230 +25
Põhja-Sakala Vallavalitsus Üldine avalik haldus
894 832
945 067
144 552
96
231 +39
AS Tallinn Airport GH Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
890 202
944 639
3 946 336
245
232 +1
CF&S Estonia AS Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine, Veoste ekspedeerimine, Kaubaladude töö
3 906 784
942 170
14 278 306
117
233 -4
Paide Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
883 762
940 545
0
138
234 +32
Cleveron AS Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
871 501
932 814
7 155 478
179
235 +12
868 199
932 351
0
133
236 +38
Letsdeel Estonia OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
864 688
930 181
0
98
237 +23
Veho AS Muu mujal liigitamata teenindus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muude mootorsõidukite müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Veokite rentimine ja kasutusrent
1 446 000
921 766
37 496 872
203
238 +35
Concise Systems OÜ Arvutialased konsultatsioonid, Programmeerimine
923 667
921 409
3 419 061
120
239 +114
Lääne-Nigula Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
863 358
918 015
0
149
240 -60
AS Inbank Krediidiasutused (pangad)
934 033
915 712
382 411
135
241 +73
TAMMER OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Metalluste ja -akende tootmine
931 621
915 274
10 189 653
214
242 +162
Hitachi Energy Estonia AS Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
1 240 007
908 366
10 646 655
184
243 +7
Aktsiaselts SEBE Sõitjate muu maismaavedu, Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport, Sõitjate muu kohalik liinivedu, Muu teenindus, Mootorsõidukite hooldus ja remont
1 300 061
908 085
4 580 819
389
244 -7
Sihtasutus Teater Vanemuine Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine
872 212
908 006
455 904
442
245 +37
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Muu inimressursiga varustamine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
1 420 692
905 761
20 854 585
553
246 +3
861 446
900 588
21 790
174
247 +20
Eippa WSOperations OÜ Sideseadmete tootmine
633 324
899 834
15 456 274
461
248 +13
Eesti Kunstiakadeemia Ülikoolide tegevus
863 417
898 012
121 678
366
249 +8
Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus
847 529
896 701
22 110
185
250 +62
Osaühing Mapri Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
2 132 895
894 753
36 042 521
132
251 +39
Nerostein OÜ Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine
868 774
893 958
11 267 128
253
252 -18
Aktsiaselts Eolane Tallinn Sideseadmete tootmine
1 090 905
890 760
23 540 138
293
253 +3
Aktsiaselts Antista Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
1 298 318
883 641
26 428 398
260
254 -16
Nefab Packaging OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine, Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
1 143 442
881 773
9 475 477
228
255 +25
AS Utilitas Tallinn Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
902 695
878 890
0
184
256 +29
Sihtasutus Tallinna Hambakliinik Hambaravi osutamine
833 150
877 653
8 189
190
257 +99
Interconnect Product Assembly AS Patareide ja akude tootmine, Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine, Mujal liigitamata erimasinate tootmine, Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, Muude elektriseadmete tootmine, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine, Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
990 157
874 741
8 416 101
219
258 +31
OÜ Skeleton Technologies Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
833 082
874 313
536 635
118
259 +49
TS Laevad OÜ Sõitjatevedu merel ja rannavetes
1 440 691
874 163
6 700 148
133
260 +40
PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine
1 937 211
870 184
22 487 539
317
261 +41
AS DECORA Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
1 930 145
869 886
24 555 902
301
262 +24
Nordecon AS Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Silla- ja tunneliehitus, Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Vesiehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Hoonestusprojektide arendus
1 357 800
869 784
23 442 762
146
263 +237
AS GRAANUL INVEST Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
0
864 021
86 361 626
72
264 +27
Sanitex OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Kaubaladude töö, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
34 996 221
857 006
89 812 827
316
265 -37
Cramo Estonia AS Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus, Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kaubavedu maanteel, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
1 867 140
851 253
11 715 265
200
266 +27
Wolt Eesti OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 492 988
850 096
6 970 815
2290
267 -26
UPM-Kymmene Otepää OÜ Spooni ja vineeri tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
3 856 118
849 802
21 843 450
254
268 +1
DSV Estonia AS Veoste ekspedeerimine
8 034 293
849 458
22 423 113
172
269 -45
AS Operail Kauba raudteevedu, Raudteeveeremi rentimine
1 072 450
848 899
5 406 973
182
270 +69
AS Terminal Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Vedelike ja gaaside ladustamine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Restoranid jm toitlustuskohad, Mootorikütuse hulgimüük
21 101 157
848 209
66 166 503
325
271 +54
Regional Jet OÜ Sõitjate õhutransport
413 845
846 545
29 764 324
176
272 -4
Bondora Solutions OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad
794 458
844 324
0
77
273 +227
Sinrob OÜ Muu mujal liigitamata koolitus
1 121 440
838 603
158
0
274 -66
Konecranes Osaühing Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid), Masinate ja seadmete remont, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
880 501
835 204
3 640 624
201
275 +28
Rapala Eesti Aktsiaselts Lõike- ja söögiriistade tootmine, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Kaubaladude töö, Sporditarvete tootmine
863 017
833 086
3 938 193
391
276 -1
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Finantsnõustamine, Muu teenindus, Auditeerimine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
1 034 989
833 043
2 401 539
168
277 +115
aktsiaselts ESPAK Reklaami vahendamine meedias, Kaubavedu maanteel, Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
2 367 468
827 322
25 819 799
228
278 +53
aktsiaselts "Põlva Haigla" Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta, Haiglaraviteenused
781 820
827 280
40 796
350
279 +80
Osaühing Aldar Eesti Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
2 128 373
827 173
32 954 969
420
280 -85
823 605
820 730
262 252
162
281 +11
Osaühing EUROAPTEEK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid, Ajutise tööjõu rent, Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 002 375
816 651
3 587 899
330
282 +65
Aktsiaselts Wendre Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine, Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad
1 043 313
814 950
27 336 556
375
283 +43
COMODULE OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muude mootorsõidukite müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
778 491
814 404
6 577 095
125
284 +20
Kuusalu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
762 054
814 323
0
408
285 -37
766 433
807 891
285 935
253
286 +51
AS Framm Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Kaubavedu maanteel, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine, Betoonist ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine, Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine
1 529 209
807 859
12 791 136
165
287 +37
Games Global Estonia OÜ Programmeerimine
767 669
806 657
2 401 865
104
288 +31
AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS Mujal liigitamata toiduainete tootmine
762 089
803 243
25 023 949
181
289 +7
Märjamaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
752 153
799 704
0
111
290 +38
AS HANSABUSS Sõitjate muu maismaavedu, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Veokite rentimine ja kasutusrent, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Sõitjate muu kohalik liinivedu
1 016 855
799 349
5 014 702
350
291 +6
AS Glamox Elektriliste ja mitte elektriliste valgustite tootmine, Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid
757 243
798 672
23 264 065
247
292 +208
KMG OÜ Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Muu mujal liigitamata tootmine, Teede ja kiirteede ehitus
1 244 440
796 005
14 569 129
164
293 +25
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kutseõppeasutuste tegevus
758 913
794 349
65 128
278
294 +1
Stockmann Aktsiaselts Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
1 553 543
793 022
14 028 519
341
295 +47
OÜ Cristella VT Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine
868 583
791 490
11 854 842
343
296 -25
Prysmian Group Baltics AS Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektroonika ja elektrijuhtme või -kaabli tootmine
2 151 858
791 365
59 266 721
151
297 +44
aktsiaselts MAXILLA Hambaravi osutamine
737 668
788 033
0
155
298 -26
Bally's Estonia OÜ Programmeerimine
737 186
786 915
6 302
116
299 +30
AS Smarten Logistics Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
1 300 332
786 215
28 213 917
332
300 -35
Wolf Group OÜ Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine
43 612
785 645
31 912 857
197
301 -20
O-I Estonia AS Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Klaastaara tootmine
745 831
780 266
23 241 466
160
302 +8
"HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS Muude paber- ja papptoodete tootmine, Paberi- ja papitootmine
478 768
779 667
6 563 717
330
303 -2
Tallinna Tehnikakõrgkool Rakenduskõrgkoolide tegevus
730 303
773 592
17 433
333
304 +5
Sportland Eesti Aktsiaselts Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu teenindus, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
3 526 235
773 410
28 824 453
460
305 -6
Anija Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
725 594
772 989
0
93
306 -29
Meliva Qvalitas AS Eriarstiabi osutamine
728 649
772 073
51 188
301
307 +4
AS KROONPRESS Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Ajalehtede trükkimine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Kaubavedu maanteel, Muu trükkimine
1 122 115